ÖRNEK CEMAAT

Tarihin seyrini değiştirip yeryüzünde muvanene unsuru olacak, Cenâb-ı Hakk'ın matmah-ı nazarı cemaat!..

Kâinattaki istikametin mazharı, Allah'ın meleklerine baktırıp Hazret-i Âdem'in rüçhaniyetinini ispat edeceği cemaat!..

Mevsimleri, zamanları, buudları aşan; dünden bugüne, bugünlerden yarına, yarınlardan da kıyamete kadar herkesin nazargahı olacak cemaat!..

"Siz ümmetler içinde, milletler içinde seçilmiş bir ümmetsiniz"(40) tebşiratına muhatap, Allah'ın müjdelediği cemaat!..

Secdede, rükuda ve kıyamda kâlbi haşyetle çarpan; gecede, gündüzde ve seferde adımlarını hesapla atan; varlıkta, darlıkta ve bollukta helalle hemdem olan cemaat!..

İnandığı dine müzahir, onun için yaşayan; Resûlullah'ı tanıyıp, O'nun yoluna baş koyan; Allah ve Resûlü'nün adını ufuktan ufuğa yayacak cemaat!..

Sevgi, müsamaha ve tefkatin temsilcisi; kin, öfke ve düşmanlığın düşmanı; Allah'ının, Kitab'ının ve Peygamber'inin bendesi cemaat!..

Çiğnense de, dövülse de, horlansa da yolundan dönmeyen; en mühim ve kıymetli vasfı "Allah'a ve Resûlü'ne sadakat" olan cemaat!..

ALLAH BÖYLE BİR CEMAAT OLMAMIZI NASİP ETSİN İNŞ..