+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 12

Konu: Kral Tesettürlü (!)

 1. #1
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  33
  Mesajlar
  5.901

  Standart Kral Tesettürlü (!)

  Alttaki yaz?y?, Sokakta da başörtüsünün yasaklanacağ?n?n konuştuğu günlerde, bir gece vakti, k?zg?nl?k haliyle yazdm?şt?m. Haliyle de yaz? biraz "radikal" oldu Fakat radikallik başörtüsü takanlara değil, bu -kimin koyduğu belli olmayan- yasağ? dayatanlarayd?... Geçenlerde de ?brahim Özdabak'?n bir karikatürüne rastlad?m, yaz?m? an?msad?m.
  Daha önce herhangi bir yerde yay?nlanmad?, ilk olarak buraya ekliyorum. Bu bak?mdan yorumlar?n?z benim için önemli... Umar?m beğenirsiniz...

  Not: Hepiniz şu "Kral Ç?plak" diye bağ?ran çocuğun hikayesini biliyorsunuz. Yaz?y? yazarken oradan esinlendim...

  KRAL TESETTÜRLÜ (!)
  Bir zaman, yeri belli olmayan fakat çok güzel bir coğrafyada bulunan bir ülke varm?ş. Bu ülke öyle bir ülkeymiş ki insanlar? sokaklarda ç?plak dolaş?rm?ş. Ç?plak olmamak yasak olmakla birlikte, insanlar?n sokaklarda örtülü olmas?n?n devletin rejimini y?kma potansiyelini taş?d?ğ? düşünülüp, insanlar taraf?ndan da bu durumun ahlaks?zl?k, cahillik olarak karş?land?ğ? bir yermiş. Bu ülkenin de öyle bir kral? varm?ş ki, ülke insan?n? ç?plakl?ğa al?şt?ran ve bu uğurda asla taviz vermeyen bir yap?ya sahipmiş. Bu özelliği ona büyük büyük babalar?ndan geçmiş. Aşama aşama ç?plakl?ğa kadar gelinmiş. ?lk önce tek tip k?yafet giyilmesi istenmiş, daha sonra sadece kral?n istediği elbisenin giyilmesi, sonra da tek beden elbise yap?l?p herkesin o elbiseyi giymesi istenmiş. Elbiseye s?ğmayanlar? elbiseye uydurmuşlar, elbiseyi insanlara değil… En son ise zaman?n kral? tahta oturunca, yapt?ğ? k?yafet devrimiyle ç?plakl?ğ?n temel esas kabul edilmesini kararlaşt?rm?ş. Tek tip elbise için budanmaktan b?kan halk da, elde başka seçenek olmad?ğ?ndan bu isteğe ses ç?karamam?ş.

  Halk?n bu duruma tamamen al?şt?ğ? ve devrimi en ince ayr?nt?s?na kadar benimsediği bir zamanda, yeri belli olmayan ülkeye iki yabanc? gelmiş. Amaçlar? ülke ülke dolaş?p insanlar?n inançlar?n?, yüreklerini, vicdanlar?n? çal?p yok etmek olan bu yabanc?lar, ülke insanlar?n?n aralar?na girince, işlerini yapmak için en uygun yere geldiklerini anlam?ş ve içlerinden ac?mas?zca gülmeye başlam?şlar. Uzun y?llar boyunca yabanc? birinin pek uğramad?ğ? ülkede insanlar, haliyle yabanc?lar? garip karş?lam?ş. Sokaklarda üstlerinde k?yafetle dolaşan yabanc?lar? görünce halk onlara gülmüş, yad?rgam?ş ve onlar? d?şlam?şlar. Gelen yabanc?larda halk?n bu “ç?plak” haline çok şaş?rm?ş ve aş?r? kurnaz olan bu şah?slar, sinsi icraatlar?n? planlamaya başlam?şlar. Halk?n çok fazla tepki göstermesi ve kral?n yazd?ğ? anayasaya göre yasak olan örtünmeyi uygulad?klar? için yabanc?lar tutuklan?p, kral?n karş?s?na ç?kart?lm?ş. Kral kim olduklar?n? ve nereden geldiklerini sormuş, yabanc?larda “terzi” olduklar?n? ve işlerini yapmak için ülke ülke dolaşt?klar?n?, yollar?n? kaybedince buray? “yanl?şl?kla” bulduklar?n? anlatm?şlar. Yabanc?lar?n dediklerini duyunca kral merak etmiş ve ne tip k?yafetler diktiklerini sormuş. Terziler (!) ise yapt?klar? elbiseleri sadece “ak?ls?z, ahmak” insanlar?n göreceğini, elbiselerini giyenin asl?nda her zaman olduğu gibi ç?plak görüneceğini belirtmiş. Fikrin hoşuna gitmesi üzerine kral, kendisi için bir elbise yapmalar?n? onlardan istemiş.

  Elbiselerin yap?lmas? için gerekli olan malzemeler krala bildirilmiş ve kral emir ç?kararak tüm insanlar? boş bir alana doldurmuş. Laz?m olan malzemeler insanlar?n inançlar?, değerleri, yürekleri, vicdanlar? imiş. Tüm halk? tek tek aratmas?na rağmen, bu isteklerin hiçbiri o insanlarda bulunamam?ş. Bu duruma çok üzülen kral?n akl?na, ülke d?ş?na sürülen ve devrime karş? ç?kan asiler gelmiş. Kral onlarda terzilerin isteklerinin mutlaka olacağ?n? düşünüp, kumandan?na emir vererek ordusunu o bölgeye göndermiş ve gerekli malzemelerin al?nmas?n? istemiş. Birkaç saat sonra sand?klar dolusu malzemelerle dönen askerleri görünce başta -sözde- terziler olmak üzere kral da çok sevinmiş. Gerekli malzemelerin bulunmas?yla çal?şmalara başlayan düzenbazlar bir odaya kapanm?ş ve günlerce, haftalarca ç?kmayarak ele geçirdiklerinin sevincini yaşamaya başlam?şlar. Aradan uzun bir müddet geçtikten sonra sab?rs?zlanan kral, terzilerine son bir gün vererek art?k elbisenin haz?r olmas?n? istemiş. Ele geçirdiklerinin sarhoşluğu içinde kral için bir k?yafet yapmay? unutan oyunbazlar, kral?n bu karar? üzerine korku içine kalm?şlar. Ne yapacaklar?n? şaş?ran oyunbazlar?n akl?na sinsice bir plan gelmiş. Odalar?n?n perdelerini ç?kar?p, uzun bir pardösü ve bir başörtüsü dikerek kral?n huzuruna gelmişler. K?yafetleri görünce kral çok şaş?rm?ş ve doland?r?c?lar?n söylediği sözü hat?rlay?nca k?yafet hakk?nda yorum yapmaktan sak?nm?ş. K?yafet krala giydirilmiş ve aynada gösterilmiş, krala görüp görmediği sorulunca “k?yafetin olup olmad?ğ? bile beli değil” diye cevap vermiş.

  Ertesi gün tüm ülkede fermanlar okunmuş, hal?lar serilmiş, insanlara k?yafeti sadece “ak?ls?z ve ahmak” insanlar?n göreceğini belirtmişler. Bunu duyan halk sab?rs?zl?kla sokaklar? doldurmuş ve kral?n k?yafetini çok merak etmişler. Kral?n ve halk?n bu meşguliyetini f?rsat bilen hilekârlar, insanlardan çald?klar? inançlar?, yürekleri, vicdanlar? büyük bir sand?ğa koyup ülkeden kimsenin ruhu duymadan kaçm?şlar. Kral ise k?yafetlerini giyip halk?n?n karş?s?na ç?km?ş fakat kafas?nda elbiseyle ve zekâ seviyesiyle ilgili şüpheleri varm?ş. K?yafeti gören halk, kral?n düşüncelerinin aksine k?yafete çok büyük ilgi ve teveccüh göstermişler. Kral da tam bu durumdan memnun olmaya başlarken, olanlar? mahzeninin penceresinden izleyen “rejim karş?t?” ve vicdan?, inanc? çal?nmay? unutulan bir bayan tüm gücüyle hayk?rm?ş: “KRAL TESETTÜRLÜ!” sözü duyunca bir anda şok olan halk gürültülü olarak konuşmaya başlay?p, kral? ay?plamaya, elleriyle gözlerini örtüp utanma hareketi yapmaya başlam?şlar. Kral?nda korktuğu baş?na gelmiş, utanc?ndan yerin dibine geçmişti. Yaln?z; kral?n korkmas? gereken bir durum daha vard?. Anayasaya “kim örtünürse örtünsün cezaland?r?lacakt?r” maddesini eklemişti elleriyle. Bir gün kendisinin de örtünebileceğini düşünmemişti. Bu olanlar neticesinde kral, askerler taraf?ndan tutuklanm?ş. Fakat bu ülkenin anayasas?n? kral yazd?ğ?ndan maddeleri de istediği gibi sündürebilirdi. Kapal?l?ğ?n kral için sorun teşkil etmeyeceğini beyan ederek, çarpt?r?lacağ? büyük cezadan da kurtulmuştu. Fakat mahzenlerde hala o suçtan dolay? yüzlerce insan kalmaktayd?. Onlar maddeleri sündürememiş, kral da “ç?plakl?k rejiminin” y?k?lmad?ğ? için çok sevinmişti.

  Çok garip bir ülke, çok da enteresan… Hikâyenin sonunda akla iki soru geliyor. Birincisi; bu ülke hangi ülke? ?kincisi; bu ülke –eğer dünyada ise- dünyan?n neresinde?  Cemil Yüzer
  Konu elff tarafından (22.05.07 Saat 10:56 ) değiştirilmiştir.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 2. #2
  Vefakar Üye nurefsun - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Bulunduğu yer
  Samsun
  Mesajlar
  339

  Standart

  ilginç ve düşündürücü ,Allah razı olsun,kardeşim....
  hizmet-i kur\'aniye omzumuza ihsan-ı ilahi tarafından konulmuş elbette herkesten ziyade bütün kuvvetimizle ihlası kazanmaya mecbur ve mükellefiz....

 3. #3
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  37
  Mesajlar
  3.049

  Standart

  Alıntı SeRDeNGeCTi Nickli Üyeden Alıntı
  Daha önce herhangi bir yerde yay?nlanmad?, ilk olarak buraya ekliyorum.

  Sanki böyle bir yaz?yla daha önce karş?laşm?şt?m...
  Konu elff tarafından (24.05.07 Saat 13:48 ) değiştirilmiştir.
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


 4. #4
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  33
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Alıntı HASAN- Nickli Üyeden Alıntı
  Sanki böyle bir yaz?yla daha önce karş?laşm?şt?m...
  Hay?r abi, daha önce herhangi bir yerde yay?nlanmad?...
  Konu elff tarafından (24.05.07 Saat 13:49 ) değiştirilmiştir.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 5. #5
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Yaln?z; kral?n korkmas? gereken bir durum daha vard?. Anayasaya "kim örtünürse örtünsün cezaland?r?lacakt?r" maddesini eklemişti elleriyle. Bir gün kendisinin de örtünebileceğini düşünmemişti. Bu olanlar neticesinde kral, askerler taraf?ndan tutuklanm?ş. Fakat bu ülkenin anayasas?n? kral yazd?ğ?ndan maddeleri de istediği gibi sündürebilirdi. Kapal?l?ğ?n kral için sorun teşkil etmeyeceğini beyan ederek, çarpt?r?lacağ? büyük cezadan da kurtulmuştu. Fakat mahzenlerde hala o suçtan dolay? yüzlerce insan kalmaktayd?. Onlar maddeleri sündürememiş, kral da "ç?plakl?k rejiminin" y?k?lmad?ğ? için çok sevinmişti.
  ?nce düşünülmüş ve çok hoş...
  Hatta o kadar ince ki kimi yerleri iki kez okudum
  Allah raz? olsun kardeşim...
  Konu elff tarafından (24.05.07 Saat 13:49 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 6. #6
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  33
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Alıntı SeRDeNGeCTi Nickli Üyeden Alıntı
  Birincisi; bu ülke hangi ülke?
  Yeni Zellanda
  Konu elff tarafından (24.05.07 Saat 13:49 ) değiştirilmiştir.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 7. #7
  Gayyur rihireyhan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2007
  Bulunduğu yer
  Ordu
  Mesajlar
  99

  Standart

  bana "bu ülke"..bu ülkeg?b? geld?..g?b? sadece...

  yaz? manidar..
  ince duşunuldugu g?b? ?nce duşunduruyor.
  Allah raz? olsun..
  Konu elff tarafından (24.05.07 Saat 13:50 ) değiştirilmiştir.
  'HİZMET KURANİYEDE BULUNANA,YA DÜNYA ,ONA KÜSMELİ VEYA O DÜNYAYA KÜSMELİ.TA İHLASLA,CİDDİYETLE HİZMET-İ KURANİYEDE BULUNSUN'

 8. #8
  Ehil Üye osmanoğlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Uşak
  Mesajlar
  1.856

  Standart

  Çok garip bir ülke, çok da enteresan… Hikâyenin sonunda akla iki soru geliyor. Birincisi; bu ülke hangi ülke? ?kincisi; bu ülke –eğer dünyada ise- dünyan?n neresinde?
  Cemil Kardeşim, peki bu suallerin cevab?n? söyleyenlere ne yap?lacak? Ya burada da bu suallerin cevaplar? ile ilgili anayasa maddeleri varsa bizim halimiz nice olur?  Evet yaz?n?z ilginç. Meyvenin Zeyli gibi baz? yerlerini iki defa okudum.
  Konu elff tarafından (24.05.07 Saat 13:50 ) değiştirilmiştir.
  "Ey Rabbimiz! Biz indirdiğin kitaba inandık ve peygambere uyduk. Sen de bizi, Senin birliğine ve peygamberinin doğruluğuna şahitlik edenlerle beraber yaz." Âl-i İmrân Sûresi: 3:53.

 9. #9
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  33
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Değerli osmanoğlu ağabeyim;
  Bir ülkede; anasayas?ndaki maddeleri sündürüp, kendi ideolojilerine göre yorumlayanlar olduğu müddetçe, malesef temsildeki insanlar?n haline bizde mağruz kalacağ?z Ç?plakl?k rejimi gibi saçma ve ak?lda uzak olan başörtüsü sorununu çözmekiçin gerçek manada kanunun ve hukuğun, hakk? gözeterek işlediği bir sistem laz?m bence...
  Konu elff tarafından (24.05.07 Saat 13:51 ) değiştirilmiştir.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 10. #10
  Ehil Üye osmanoğlu - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Uşak
  Mesajlar
  1.856

  Standart

  Alıntı SeRDeNGeCTi Nickli Üyeden Alıntı
  Değerli osmanoğlu ağabeyim;
  Bir ülkede; anasayas?ndaki maddeleri sündürüp, kendi ideolojilerine göre yorumlayanlar olduğu müddetçe, malesef temsildeki insanlar?n haline bizde mağruz kalacağ?z Ç?plakl?k rejimi gibi saçma ve ak?lda uzak olan başörtüsü sorununu çözmekiçin gerçek manada kanunun ve hukuğun, hakk? gözeterek işlediği bir sistem laz?m bence...
  Ben söylemedim; siz söylediniz! Demek ki o ülke neredeymiş?
  Konu elff tarafından (24.05.07 Saat 13:51 ) değiştirilmiştir.
  "Ey Rabbimiz! Biz indirdiğin kitaba inandık ve peygambere uyduk. Sen de bizi, Senin birliğine ve peygamberinin doğruluğuna şahitlik edenlerle beraber yaz." Âl-i İmrân Sûresi: 3:53.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Tesettürlü Gelinlikler Ne Kadar Tesettürlü?
  By Şahide in forum Tesettür
  Cevaplar: 59
  Son Mesaj: 09.11.09, 19:28
 2. “Tesettürlü İlk Günüm” Tesettürlü Yaşamayı Sevmek
  By Çeşm-i Giryân in forum Kıssadan Hisseler, İbretli Öyküler
  Cevaplar: 11
  Son Mesaj: 08.11.09, 08:35
 3. Kral Bir Yıl Daha Sahalarda...
  By akıncı in forum Gündem
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 01.09.08, 12:42
 4. Kral ve Eşleri
  By ayine-i samed in forum Edebiyat
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 11.08.08, 18:47
 5. Abdurrahman Önül'ün Kral Tv'de Yayınlanan
  By SeRDeNGeCTi in forum Klip, Video, Film ve Animasyon
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 13.10.06, 23:39

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0