+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 4 Sayfa var 1 2 3 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 36
Like Tree2Beğeni

Konu: Çeyrek Tesettür Gerçek Tesettüre Karşı....

 1. #1
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart Çeyrek Tesettür Gerçek Tesettüre Karşı....

  Makyaj?n rengine uygun başörtüsü ya da başörtüsüne uygun renk ve biçimde k?yafet; başörtüsü modas? denilen yeni moda türedi. Her d?şar?ya ç?kmadan ütüden geçirilen, ayna karş?s?nda yar?m saat uğraş?larak tak?lan, kendisine verilen para ile Afrika'da bir kad?n?n hayat boyu kendini tümüyle örtecek giysi alabileceği bir aksesuar.

  Bu tav?rlara bakarak "bu han?mlar kapanmak, Allah (cc) için örtünmek
  istediklerinden, nâmahrem bak?şlara dur demek için başörtüsü tak?yorlar" diyenler beri gelsin; Allah (cc) sorarsa bunlara olumlu şâhitlik yapabilecek kaç kişi ç?kar dersiniz? Cinsel çekiciliği/câzibeyi kitab?na/eşarba uydurup gözü aç?k saflar? kand?rmak isteyen şeytan, insana sağdan yaklaş?rken başörtüsü şeklinde flama kullan?yor olmas?n? Yoksa bu yozlaşm?ş ac?nas? başörtülüler, erkeklerin dikkatini bu şekilde daha çok çekmek için başörtüsünü yem ve istismar arac? m? görüyorlar?

  Hay?r, bin kere hay?r! Medine'de Kaynuka Oğullar?ndan Yahûdilerin, yüzünü açmak istedikleri ve onu savunan müslüman?n bu zulmü yapan? öldürüp sonra şehid edilmesine sebep olan ve Rasûlullah'?n bu olay akabinde uğrunda savaş verdiği han?m?n örtüsü böyle değildi.
  Maraş'ta savaş pahas?na savunulan başörtüsü bu tip başörtüsü değildi.
  Nur sûresi 31. âyette mü'min han?mlar?n?n yakalar?n?n üstüne örtmeleri emredilen 'humurh?mâr' bu başörtüsü değildir. Ahzâb sûresi, 59. âyette mü'min han?mlara emredilen cilbâb; üstlerine giymeleri gereken d?ş elbise bu değildir, hay?r!

  Hz. Âişe annemizin, ensar kad?nlar?n?n özelliği olarak anlatt?ğ?, başörtüsü emrinin hemen ertesi sabah?, sanki başlar? üstünde karga var gibi örtüler içinde sabah namaz?na gelen kad?nlar?n örtüleri değildir bu.
  Yirminci asr?n ortalar?na kadar dünyan?n hiçbir yerinde ve Osmanl?'da namaz k?lan mü'mine han?mlar?n örtülerinin benzeri değildir bu çeyrek örtüler.

  Doğuda, insanlar geniş/bol, uzun elbise giyerler, başlar?n? örterler iken; Bat?da tam tersi dar, k?sa giyerler ve başlar? aç?kt?r. Günümüz dünyas?nda Bat? ile Doğu özellikleri kaybolup dünya globalleşir/küreselleşirken, Bat? Doğuyu her konuda kendine benzetir, kendi kültürünü dayat?p farkl?l?klar? imhâ ettiği halde, yine de giysilerdeki bu farkl?lar k?smen korunmakta, özellikle dinin bu farkl?l?klar? korumada özel konumu hâlâ direnci canl? tutmaktad?r.

  Bir köyün, bir şehrin Müslüman beldesi mi, H?ristiyan yerleşim yeri mi olduğu daha uzaktan görünen minâresinden ya da çan kulesinden belli olduğu gibi, elbise de bir kimsenin mü'min mi, kâfir mi olduğunu zâhiren yans?tma özelliğini gösterebilir. Zâhirle bât?n, d?ş ile iç, kal?p ile kalp aras?nda, zannedildiğinden çok fazla ilişki vard?r. Bu ilişki, eğer uyum içinde değilse; birinin tümüyle ötekine bask?n ç?k?p aradaki uzlaşmazl?ğ? kald?r?ncaya kadar sürer.

  Elbisenin sadece dinle, dinin emirlerine teslimiyetle değil; ayn? zamanda dinin özü olan takvâ ile de yak?n irtibat? vard?r. ?nsan, takvâ adl? elbiseye bürünmemiş ise, her taraf?n? çok kal?n giysilerle tümüyle örtse bile bu giysi ona yeterli gelmeyecek, kendisini ve muhâtaplar?n? haramlardan korumaya yetmeyecektir.

  Edeb, hayâ, iffet gibi kelimelerle de ifâde edilen bu durum, Arapça'da hicab kelimesiyle ifâde edilir. Bu özellik, giyinmenin arka plan?n? ortaya koyduğu için, "giysili ç?plak" olmaya giden yolu t?kayacak, sözgelimi kad?n?n cinsel tahrik unsuru olarak ayakkab? veya terliklerini kad?ns? bir edâ ile tahrik edecek şekilde ses ç?kararak kullanmas?na, tahrik edici parfümler kullanmas?na engel olacakt?r. Haramlara dâvet edici şuh kahkahalar, kad?ns? cilve, k?r?tma ve aş?r? rahat/özgür tav?rlar ile sadece d?ş giysinin kapatamad?ğ? çirkinlikleri ancak takvâ giysisi kapat?r.
  Takvâ giysisi, edeb, iffet ve hayâ günümüzün gençlerine doğal ortamda, evde, çevrede çocukluğundan beri verilemediği için çeyrek tesettürlüler, yani "örtülü ama tesettürsüz" kimseler ortal?ğ? kaplamaya başlad?. Takvâ giysisinin önemsenmemesine, biraz da diğer tamamlay?c? unsurlardan yal?t?lm?ş şekilde, sadece "başörtüsü" vurgusunun sebep olduğu değerlendirilmelidir.

  ?ş, b?rak?n takvâ giysisini, fetvâ boyutunu bile hiçe sayan, sanki ?slâm'?n tesettür ve hicap emriyle dalgas?n? geçen bir tuhafl?ğa, hatta maskaral?ğa bile dönüşebilmektedir. ?şin sadece f?khî/şekilsel boyutunu ele alan, ama takvâ giysisinden soyunmuş bir bayan sözgelimi parmağ?n? göstermenin câiz olduğundan yola ç?karak yabanc? bir erkeğe parmağ?yla işaret ederek parmağ?na "haydi gel!" dedirtebilir, gözünü göstermenin câizliğinden yola ç?karak göz k?rpabilir.

  Bu tür problemlerin ne kadar yayg?n olduğunu belki sokağ? caddeyi, okulu, gezinti yerlerini tan?mayan kişiler bilmeyebilir, ama iş gerçekten ç?ğ?r?ndan ç?km?ş vaziyettedir. Sadece başörtülü olan, diğer giysileri ve tav?rlar?yla takvâ giysisine hatta düşman olan ya da şeklen tesettürlü olduğu halde ?slâmî edebe, hayâ ve iffete yeterli derecede sahip olmad?ğ? hemen belli olan kişinin kapal? k?yâfeti de art?k yad?rganmamakta, her iki farkl?, hatta birbirine düşman tav?r normal görülebilmektedir.slm ve dua ile...

  “Ey kalpleri evirip çeviren Allah’?m! Kalbimi dinin üzere sebat ettir.”Allah'?m Sen Beni Bana B?rakma..
  Ben Açm?ş?m Gönlümün Kap?lar?n? Sana.
  Tek Senin Ve Güllerin Efendisinin Sevgisini Ver Bana..
  Bulamad?m Gayr? Bu Dünyada Bir Damlac?k Vefa...(Amin)
  www.vaktileyl.com
  http://geceesintisi.blogcu.com


  ?nşirah kardeş yine Nur talebesine yak?ş?r bir makale paylaşm?şs?n?z
  binler maşallah barekallah !!!
  Rabbim iman-? kamil - ihlas-? tamme - takva-i azime versin .
  Konu elff tarafından (24.05.07 Saat 13:54 ) değiştirilmiştir.

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 2. #2
  Vefakar Üye nurefsun - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Bulunduğu yer
  Samsun
  Mesajlar
  339

  Standart

  ifade çok sert ve acı verici ancak buna çok ihtiyacımız var,gerçekten RABBİMİZİN bu emanetine nasıl sahip çıktığımız ortada,ALLAH hepimizi sıratı müstakim den ayırmasın.....
  hizmet-i kur\'aniye omzumuza ihsan-ı ilahi tarafından konulmuş elbette herkesten ziyade bütün kuvvetimizle ihlası kazanmaya mecbur ve mükellefiz....

 3. #3
  Gayyur KTMİR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Apr 2007
  Mesajlar
  57

  Standart

  Hem bin seneden beri çarşaf alt?nda bulunan muhadderat-? ?slâmiye şimdi de çarşaflar?n? muhafaza ediyorlar. Avrupa gibi ekseriyeti aç?k-saç?k olmad?klar?n? gösteriyorlar.

  demek ki inşirah bac?m art?k edemiyorlar komitenin oynuna gelmişler..art?k avrupa gibi olmuşlar maalesef ALLAH s?rat? mustak?me dahil eylesin.cümlemize hüsnü hatime versin...FATIMA ANA R.A ANLAMAYI EN AZINDAN ANLAMAYA ÇALIŞMAYI NAS?P EYLES?N...BU ÜLKEN?N H?CABINI TEKRAR giydirsin.ve kad?na hak ettiği şerefi tekrar iade eylesin...“bir toplum kendini düzeltmedikçe Allah onlar? düzeltmez.” toplumun düzelmeside aileden ailenin düzelmesi de ferdlerden ferdlerin düzelmesi de nurlar?n ve iman hakikatlerin neşri ile sünneti seniyyeye ittiban?n vacipliğini idrak şuuruna varmayla olur...buda evvela kalp baz?nda tam manas?yla teslim olmak ve sebat ile y?lmadan çal?şmak ile olur ki başka şekilde bu toplum felah olmaz..
  Konu elff tarafından (24.05.07 Saat 13:55 ) değiştirilmiştir.

 4. #4
  Dost ayzade - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Bulunduğu yer
  Konya
  Yaş
  34
  Mesajlar
  22

  Standart

  gerçeten çok güzel bir yaz? teşekkürler.


  tam yaral? olğum noktalara değinmiş. babam?n kulland?ğ? bir ifade var: tesettürü başörtüsüne indirgemeye çal?ş?yorlar. evet sadece o kadarla kalmad? başörtüsünü de acaip bir hale getirdiler...
  rabbim hepimizi muhafaza etsin... halimize ne kadar şükretsek az..
  Konu elff tarafından (24.05.07 Saat 13:55 ) değiştirilmiştir.

 5. #5
  Gayyur rihireyhan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2007
  Bulunduğu yer
  Ordu
  Mesajlar
  99

  Standart  Allah razı olsun inşirah kardeşim...en cokca suıstımal edılen ve artık heveslere alet adılen bı nokta...bı hanım olarak sokaga cıktıgımda ben utanıyorum bu bıcım kıyafet ve yakışmayan edpsız tavırlardan...Allaha cumlemıze hıdayet nasıp eylesın ınşallah..
  'HİZMET KURANİYEDE BULUNANA,YA DÜNYA ,ONA KÜSMELİ VEYA O DÜNYAYA KÜSMELİ.TA İHLASLA,CİDDİYETLE HİZMET-İ KURANİYEDE BULUNSUN'

 6. #6
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  36
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Kardeşlerim hiç kusura bakmay?n ama ben bu yaz?y?; olumlu, müsbet ve hele hele de "nur talebesine yak?şan" şekilde değerlendiremiyorum. Çünkü yaz? çok fazla "radikalistçe" yaz?lm?ş ve ben bunu "vazifemiz" olanmüsbet harekete uygun görmüyorum.
  Takva dediğimiz olay "Allah'?n emir ve yasaklar?na uymak ve günahlardan içtinap etmektir." Fakat bu han?m hafif meşrep bayanlar? veya renkli başörtüsü takan her bayan? "takva fukaras?" olarak ilan etmiş. Ne hakk? var böyle bir yarg?ya, Allahtan başka kim bilebilir kimse takvan?n olduğunu veya ne derece olduğunu? Renkli başörtüsü tesettüre tam olarak uygundur veya tesettür ondan ibarettir gibi bir şey demiyorum; yaln?z böylesine dehşetli bir zamandad?şardaki bayanlar?n ne gibi durumlarda başlar?n? örttüklerini, yapt?klar?n?n, tesettürün ne kadar fark?nda olduklar?n? bilmeden onlara hitaben böylesine sert ve itham edici yarg?lar kullanmak; hele hele "Dessaslar?n oyunu" diye nitelendirmek, bence hiç de müsbet değil...
  Konu elff tarafından (24.05.07 Saat 13:55 ) değiştirilmiştir.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 7. #7
  Gayyur dostlar - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  126

  Standart

  Hüsn-ü zan ediniz; sû’-i zan, hem size, hem onlara zarar verir.
  s-Neden sû’-i zann?m?z onlara zarar versin?
  C- Onlar?n bir k?sm? sizin gibi tahkiksiz, taklid ile ?slâmiyetin zevahirini bilirler. Taklid ise, teşkikat ile y?rt?l?r. O halde baz?lar?na -bahusus dinde sathî, felsefe ile mütevaggil olursa- dinsiz dediğiniz vakit, ihtimal ki tereddüde düşüp, mesleği ?slâmiyet’ten hariçmiş gibi vesveselerle “Herçi bâd âbâd” diyerek, me’yusane belki muannidane ?slâmiyete münafî harekâta başlar. ?şte ey bî-insaflar! Gördünüz, nas?l baz? bîçarelerin dalaletine sebeb oluyorsunuz. Fena adama, iyisin iyisin denilse iyileşmesi ve iyi adama, fenas?n fenas?n denildikçe fenalaşmas? çok vuku’ bulmuştur. Faraza, baz?lar?n?n alt?nda büyük fenal?klar? varsa da, hücum edilmemek gerektir. Zira çok fenal?k vard?r ki; iyilik perdesi alt?nda kald?kça ve perde y?rt?lmad?kça ve ondan tegafül edildikçe, mahdud ve mahsur kald?ğ? gibi, sahibi de perde-i hicab ve hayâ alt?nda kendisinin ?slah?na çal?ş?r. Lâkin vakta ki perde y?rt?lsa, hayâ at?l?r; hücum gösterilse, fenal?k fena tevessü’ eder. ?slamiyet bunu men eder
  Konu elff tarafından (24.05.07 Saat 13:56 ) değiştirilmiştir.

 8. #8
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  36
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  dostlar kardeşim Allah razı olsun. Tam yazılması gerekeni, bu konu hakkındaki Risale-i Nur ölçüsünü dile getirmişsiniz.
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
 9. #9
  Pürheves mesnevice - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  225

  Standart


  çok önceleri gördüğüm bir yazıyı paylaşayım dikkat çekici ve konu ile alakalı


  Askeriyede savaş anında her asker bir "sütre" gerisinde yatar, oradan ateş eder.
  Kore'den gelen bir subay, bir taş göstermiş, "Beni kurtaran bu taştır." demiş. Savaşırken o taşın arkasında yatmış. Bir iki kurşun o taşa değip sekmiş, böylece o arkadaş vurulmamış.
  Sütre ve tesettür aynı kökten gelir. Setr... Yani örtmek...
  Nasıl ki askerler savaşta sütre gerisinde yatarak korunur, Müslüman hanımlar da tesettürle kendilerini düşmanlardan korurlar. İstisnalar kaideyi bozmaz.
  Bir zamanlar modernizme uyarak hızla açılan Amerika gibi ülkeler şimdi tesettürün çarelerini arıyorlar. Amerikalılar bir zaman çıplaklıkta sınır tanımayarak çıplaklar kampı bile kurdu. Sonra baktılar ki soyunmak felaket getiriyor, hiç faydası yok, babasız çocukların sayısı her geçen gün artıyor; şimdi de müstehcenlikle mücadeleye başladılar. Çünkü haramlar, insanı çökerttiği gibi aileyi ve milleti de çökertir.
  Bazı insanlar gözlerini, güzellik aramak için kullanır. Güzel bir çiçeğe baktığı gibi güzel bir kadına da bakar. Çiçeğe bakar, "Bu ne güzel bir çiçek!" der alır. Güzel kadın da hoşuna gitmişti...
  Videolar, resimler, filmler, internet müstehcen resim göstererek insanlığı çökertmek istiyorlar. Ya onlara bakmayacağız veya onlar ortadan kalkacak! Eğer onlara bakarsak koyunun ota koştuğu gibi, sineğin tatlıya koştuğu gibi insan da harama yapışır; maddeten ve mânen ölür.
  Gözü yaratan, gözün baktığı yeri görür. Harama bakan, gözüyle avlanmıştır. Sanki onun bakışı ip olur, kişiyi baktığı şeye bağlar. İnsan da ister istemez o yöne gider. Bu sebepten harama bakmamak lazım.
  Otobüsteydim. Önde oturan yolcu, gazeteyi açmış bakıyor. Gazetede bir resim var. İçimden dedim ki: "Allah'ım, bu resme bakmamı haram etmişsin; işte ben de başımı çevirdim!"
  Nefse hakim olmak kolay değil. Fakat zoru başarmak mesele...
  Tesettürde renk sınırlaması var mıdır?
  En başta örtünen insan örtüsünün manasını bilecek. Şeffaf bir kumaşla örtünme olmaz. Penye gibi vücuda yapışan bir kumaşla, yanar döner parlak renkli elbiseyle tesettür olmaz. Böyle giyinenlerle insan gözü muhakkak alaka kuruyor. Elbiseyi inceleyeyim derken, vücut hatlarına kayılıyor... Bir hanım tesettürde fakat elbisesi diyor ki, "Bana bak!" Bu olmaz! Rengin önemi yoktur yeter ki, kişiyi cazip göstermesin. İnsan kendini Allah'a beğendirmeye çalışmalı. Önemli olan bu. Mesela bir hanım manto almış. Kimisi bu mantonun rengini beğenmez, kimisi biçimini, kimisi düğmelerini beğenmez. O hanım şöyle soracak kendine: "Bu mantoyu Allah beğenir mi?" O'dur önemli olan. Bol mu? Uzuvları belli ediyor mu? İçini gösteriyor mu? Rengi canlı mı?
  Bir kadının iffetli sayılabilmesi için, örtünmesi yeterli değildir. Kadının bakışları, yürüyüşü, hareketleri... Bunlar tesettürü oluşturan bütünün parçalarıdır. Kur'an'da tesettür, "cilbab" diye geçer. Yani kadının kafasından bir örtü bırakacağız, işte oldu cilbab...
  Şimdiki hanımlar, modern tesettürlü (!) Modernizm Avrupa'ya aittir. Kanımca böyle hanımları imanları kurtaracak... "Efendim ben öyle kapanamam." Kapanma. O zaman gelecek tehlikelere de razı ol.
  Kapalı bir hanım, yolda giden diğer bir kapalı hanımı durdurmuş, şöyle demiş: "O kadar güzel kapanmışsın ki, çok cazip görünüyorsun!"
  Ceylanı güzelliği için vururlar. En güzel meyveye çok taş atarlar. Altın, değerli olduğu için onu ateşe atıp eritirler. Elmas yontuldukça kıymetlenir. Geyikleri boynuzları için avlarlar. Bazı hayvanlar kürkleri için acımasızca öldürülür. Birçok değerlere sahip olanlar, birçok felaketlere uğrayabilirler. İslamiyet, dünya ve ahiretimizi cennet etmek için vardır. İslamiyet'in dışına çıkansa, avcının ağına düşer!
  Tesettür, kadının cazibesini artırması değildir!

  Hekimoğlu İsmail – Zaman (Şubat 2007)

 10. #10
  Pürheves mesnevice - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  225

  Standart

  ?l?ml? islam ,moder?n tesettür.bunlar hep alttan alta yavaş yavaş bizim düşüncelerimizi değiştirmek içindir. bir anada olmazya anca k?v?lc?m? atacan üfleye üfleye koca bir ateş yapacan. yaa islam ne zaman sert oldu hangi dönemde kat?yd?.dün söylediği gibi bu günde kucaklaşmay? ,kardeşliği, fedakarl?ğ?, fakiri gözetmeyi, bir cana k?yman?n bütün canlara k?ymak olduğunu , anne babaya sayg?l? olmay? , bize söylemiyormu bunun neresi sert bu çağda arar olduğumuz özellikler olmad?m?.bunda 1400 sene önce söylenenler bugünde insannl?ğ?n ihtiyaç duyduğu değilmi....peki neden ifade böyle saf düşünceye kurt düşürmek, ve yavaş yavaş düşünceyi kemirmek için bunlar uyan?k olmak laz?m ?l?ml? olmas? gereken varsa oda dine,
  Allaha inan hakk?nda yalan yanl?ş görüşlerle kendini bişey sananlar art?k ?l?mlaşmal? haa bak?n onlar kendileri için yada biz onlar için ?l?ml? diyormuyuz düşünün art?k. zaman art?k oderin bir cahiliye , bilgi dolu bir cahillik devirdeyiz aman sak?n kanmay?n bunlara uyan?k olun. müslüman zaten moderindir.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Allamü-l Guyub olan Allah'a karşı edep veya tesettür nasıl olur..yardım..
  By onbasipars in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 17.06.12, 21:44
 2. Çeyrek Asırlık Mahlûk
  By Ebu Rudeyha in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 10.09.08, 11:20
 3. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 21.06.08, 00:33
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 29.11.07, 09:31
 5. Esaretten Tesettüre
  By duaiklimim in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 14.07.06, 16:08

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0