+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 4 ve 4

Konu: Rasulullah'ın Tesettür Hakkında İkazları

 1. #1
  Gayyur LeMaLaR - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  108

  Standart Rasulullah'ın Tesettür Hakkında İkazları

  Örtünme ile ilgili bu âyetler inzâl oldukça, Allâh Rasûlü -sallallâhu aleyhi ve sellem- de en yak?nlar?ndan başlayarak bu âyetlerde kastedilen örtünmenin şeklini tarif ve tebliğ etmiş; kendi han?mlar?n?, k?zlar?n? ve bütün müminlerin han?mlar?n? Allâh'?n murâd?na uygun örtünme hususunda yetiştirmiştir. Bu hususta pek çok fiilî örnek bulunmakla beraber, biz burada birkaç tanesiyle yetinmek istiyoruz. Hazret-i Âişe'nin rivâyetine göre, birgün Hazret-i Ebû Bekir'in k?z? (Hazret-i Âişe'nin k?zkardeşi) Esmâ, ince bir elbise ile Allâh Rasûlü'nün huzuruna girmişti. Rasûlullâh (s.a.s) yüzünü başka tarafa çevirdi ve şöyle buyurdu: "-Ey Esmâ! Şüphesiz kad?n erginlik çağ?na ulaş?nca, onun şu ve şu yerlerinden başkas?n?n görünmesi uygun değildir." Hazret-i Peygamber bunu söylerken, yüzüne ve avuçlar?na işaret etmişti." (Ebu Davûd, Libâs, 31)

  Temimoğullar? kabilesinden birtak?m kad?nlar, Hazret-i Âişe'yi ziyarete gelmişlerdi. Üstlerinde ince giysiler vard?. Hazret-i Âişe, onlara ikaz mâhiyetinde şöyle dedi: "-Eğer sizler mü'minler iseniz, bunlar inanm?ş han?mlar?n giysileri değildir. Eğer mü'min değilseniz o zaman durum değişir."

  Yine bir gün onun huzuruna, ince başörtülü bir gelin getirilmişti. Bunun üzerine O şöyle dedi:

  "-Nûr Sûresine inanan bir kad?n böyle örtünmez." (El-Kurtubî, El-Cami', XIV, 157)


  Peygamberimiz, ashâb-? kirâmdan birine M?s?r'da dokunmuş keten bir kumaş vermiş ve yar?s?ndan kendine gömlek diktirmesini, diğer yar?s?ndan ise han?m?n?n giysi yapmas?n? istemiştir. Ancak daha sonra şöyle buyurmuştur: "-Han?m?na git ve söyle: Alt?na bir gömlek diksin. Çünkü vücut şeklinin ortaya ç?kmas?ndan korkar?m." (El Kurtubî, El Cami', XIV,156) Hazret-i Peygamber, müslüman kad?nlar?n ibadetlerini îfâ ederken dikkat etmesi gereken bir hususa da: "Allâh Teâlâ ergin kad?n?n namaz?n? başörtüsüz kabul etmez." (?bn Mâce, Tahâre, 132; Tirmizî, Salât, 160; Ahmed b. Hanbel, IV, 151) buyurarak dikkat çekmişlerdir. Yine ümmetinin iffet, hayâ ve namusunu korumaya yönelik, Allâh Rasûlü'nün şu hadîs-i şerifleri, bilhassa bugünler çok ikaz edicidir:


  "Ümmetimin son dönemlerinde giyimli, fakat ç?plak birtak?m kad?nlar olacakt?r. Bunlar?n başlar?n?n üstü deve hörgücü gibi bulunacakt?r. Ancak onlar cennete giremez, cennetin kokusunu bile alamazlar." (Ebu Davud Libas 125, Cennet 52)

  "Bir kad?n koku sürünerek d?şar? ç?kar ve koku ulaşs?n diye bir topluluğun yan?na uğrarsa, zinaya bir ad?m atm?ş olur." (Tirmizi, Edeb, 35; Nesâî, Zîne, 35)

  "Kad?nlardan erkeklere benzeyenlerle; erkeklerden kad?nlara benzeyenler bizden değildir." (Buhârî, Libas, 61)

  Âyet-i kerîmeler ve hadîs-i şerîfler, gayet aç?k ve net bir şekilde Müslüman kad?n?n giyim tarz?n? beyân etmektedir. Bu âyet ve hadislerin ?ş?ğ? alt?nda zihinlerimizde ve kalblerimizde tesettür şeklimizi tekrar muhasebe etmeliyiz. Biz, tesettür anlay?ş?m?z ile bu emirlerin neresinde bulunuyoruz? Acaba bilerek veya bilmeden hatâ m? işliyoruz? Rabbimizin ve Peygamber Efendimizin çizdiği s?n?rlar? zorluyor muyuz?
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 20:05 ) değiştirilmiştir.
  "Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem.
  Ruhumu Rahman'a teslim eyledim, gayrı istemem.
  İsterim, fakat bir Yar-ı Baki isterim."

 2. #2
  Ehil Üye Meyvenin Zeyli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Mesajlar
  3.341

  Standart

  Alıntı sozler Nickli Üyeden Alıntı

  Allah raz? olsun....
  Ne güzel bir konuya değindin.
  ?şte ayetler hadisler ve en önemlisi işte VICDANLARI'n?z !

  Sevgili han?m kardeşlerim
  Örtünmesine örtünüyorsunuz, ama gerçekten örtünüp örtünmediğinize dikkat ediyor musunuz?

  Hemen gözlemlerimi aktaray?m.

  Kad?n?n f?trat?nda var galiba, etraf?na güzel görünmek istemek: dindar da olsa ehli iman da olsa bu şeytani huyundan vazgeçemiyor. Tesettürü bu kad?ns? hisleriyle buluşturmaya çal?şyor. Kapat?yor baş?n?, giyiyor bileklerden biraz yukar?da bir etek, alt?na topuklu topuklu ayakkab?lar, sivri sivri çizmeler, sonra da "duysun tak tak ayak seslerimi kald?r?mlar" misali, k?r?ta k?r?ta ( tabir hoşgörülsün ama öle ) arz? endam ediyor sokaklarda.

  Örtmüş baş?n?, yüz o biçim all?k pulluk ruj içinde, oh bir de cancanl? bir güneş gözlüğü, hemen üstünden zaten al?nm?ş kaşlar yaylan?yor...

  Ya da her yerini kapatm?ş, ama bu öle bir kapanma ki, sanki asl?nda ç?plak ç?km?ş da vücut rengi değil ama vücuduna başka boyalar sürerek ç?km?ş, yani bütün vücut yap?s? tepeden t?rnağa belli olacak şekilde giyinmiş. Buna de ne sebep oluyor : pantolon giymek ! Kad?n pantolon mu giyer erkek gibi, üstüne de sal?yorlar tam vücutlar?na yap?şan bir şey şöle de uzunca ki arkalar?n? kapats?n sözde... Ortaya acayip bir görüntü ç?k?yor.

  Şimdi de gelelim, hal ve hareketlere. Gezin dolaş?n şöyle kafelerde, simitçilerde, parklarda. Şu manzaray? kesinlikle göreceksiniz : Baş? kapal? k?zlar?m?z ellerine ( hem de o eller ki t?rnaklar uzamaktan k?vr?lm?ş art?k ) sigaralar? tutuşturmuşlar telliyorlar ERKEK arkadaşlar?yla, tabii öteki el de boş değil, erkek arkadaş?n?n elini tutuyor.

  Yani demezler mi adama : Bu ne perhiz bu ne turşu ! Kendimi her defas?nda zor tutuyorum birini durdurup da "hay?rd?r" dememek ve konuşman?n gerisini nas?l sürdüreceğimi hesaplamad?ğ?m bir diyaloğa girmemek için..

  Sevgili Han?m kardeşlerim, genç k?zlar?m?z. Vicdanlar?n?z ortada, Allah'?n isteği ortada, Sahabe hayat?ndan örnekler ortada.. Lütfen asla o kad?nl?k hislerinizle Allah'?n sizden istediği tesettür hükümlerini uzlaşt?rmaya çal?şmay?n?z, zira UZLAŞMAZ !

  Allah örtünün diyor, bu kelimenin arapças? ayn? zamanda ahlaki örtünmeyi de içine al?r. Asla Allah'? kand?ramazs?n?z değil mi? Kaç yerde uyar?yor Allah bizi taa içimizi bildiği konusunda Kuranda.

  Topuklu ayakkab?dan vazgeçiniz. Demiyor mu nisa suresi : "ayaklar?n? vurarak yürümesinler" diye.

  Gene demiyor mu nisa suresi : "zinetlerini göstermesinler" diye. Kad?n?n ziynetini alt?n? bileziği mi sand?n?z ? Kad?n?n ziyneti vücududur, vücudunuza yap?şan vücudunuz gösteren şeyler giymeyiniz.

  Erkeklerle ilgili münasebetlerinizde ölçülü olunuz. Sevimli görünmeye çal?şmay?n?z. Bu konuda CENNETE ?LK G?RECEK KADIN yaz?s? forumda var lütfen ona müracaat ediniz...

  ve hepiniz Allaha emanet olunuz...

  Alıntı sozler Nickli Üyeden Alıntı  Hemen gözlemlerimi aktaray?m.

  Kad?n?n f?trat?nda var galiba, etraf?na güzel görünmek istemek: dindar da olsa ehli iman da olsa bu şeytani huyundan vazgeçemiyor. Tesettürü bu kad?ns? hisleriyle buluşturmaya çal?şyor. Kapat?yor baş?n?, giyiyor bileklerden biraz yukar?da bir etek, alt?na topuklu topuklu ayakkab?lar, sivri sivri çizmeler, sonra da "duysun tak tak ayak seslerimi kald?r?mlar" misali, k?r?ta k?r?ta ( tabir hoşgörülsün ama öle ) arz? endam ediyor sokaklarda.  ?lk okuyuşta çok güldüm ama düşününce ne kadar hakl? olduğunuzu ve ağlanacak bir hale güldüğümü maalesef ki fark ettim. Ne yaz?k ki hal vaziyet bu! Bu konuda neler yap?labilir onu da bilmiyorum. Art?k ablalar?m?z, kardeşlerimiz bunu taş m? telakki ederler kaya m? başlar?na inen, karar versinler. Rica edelim bu toplumsal dejenerasyona alet olmas?nlar... Ayr?ca çok dua edelim... Lâkin gidişat vahim...
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 20:07 ) değiştirilmiştir.

  Ve sen yine denendiğinde.. Ve yine kalbin daraldığında.. Ve yine bütün kapılar kapandığında.. Ve yine ne yapman gerektiğini bilemediğinde.. Uzun uzun düşün.. Ve hatırla yaratanını!.. "ALLAH kuluna kafi değil mi?" [Zümer Suresi - 36]


 3. #3
  Gayyur üstad - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  98

  Standart

  Yukar?daki hat?rlat?c?, ikaz edici bilgiler için Allah raz? olsun bunlar? bende bayan arkadaşlar?ma aktaracağ?m.
  Tesettürü edebiyle adab?yla yerine getirmek evvela. Ayet ve hadislerden ç?kan sonuçta bu. Kad?n?n yarat?l?ş?ndan kaynaklanan süslenme arzusu ve güzellik arzusu ile tesettürü aras?nda yukar?da arkadaş?n ifade ettiği gibi çelişkiler ortaya ç?k?yor. Bunlar? önlemenin birinci yolu tesettürüne güvenen ve doğrusunu yapt?ğ?na inanan kardeşlerimizin yak?n çevresinde eğer bu şekilde tarif edilen giyim kuşamlar varsa doğru bir üslupla uyar?l?p ikaz edilmelidir. En az?ndan yukar?daki bir iki hadis kulaklar?na f?s?ldansa yeterlidir. Bu görüntünün arkas?nda iman hakikatleri ile nurlanmam?ş gönüllerin aile bask?s? ile kapanmalar? da geliyor bu sosyolojik bir gerçektir. Bunu yapmak gönülden olmay?ncada şeytan?n vesveseleri kulağa hoş gelip kişinin nefsini dinlemesi sonucunda ortaya hoş olmayan bir tablo ç?k?yor. Allah vazifelerini tam ya da eksik yapan tüm bayan kardeşlerimizi nefslerinini arzular?n?n ve şeytan?n şerrinden korusun, göz aç?p kapay?ncaya kadar Allah onlarla baş başa b?rakmas?n.
  Konu elff tarafından (29.05.07 Saat 20:07 ) değiştirilmiştir.
  umut ve inançla

 4. #4
  Pürheves dertas - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Antalya
  Mesajlar
  209

  Standart

  Bu tesettür konusu sanırım mümin bayanların temel problemi.Bu da tesettür mevzunu yanlış algılamaktan ileri geliyor.Bedenin yanısıra ruhun tesettürü de olmalıdır.Önemli olan başa geçirilen eşarp değildir.Başla beraber her yer bu tesettüre eşlik etmelidir.özellikle öğrenci olan tesettürlü bayanların işi daha zor.Çünkü daha çok insan içindesin;dolayısıyla sa tesettürüne daha cok özen göstermelisin.Rabbim yardımcımız olsun..
  Burada vazifelerini aksatanlar,berzahta ve
  sıratta da aksayarak seke
  seke yürürler...

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 21.06.08, 00:33
 2. Nihat Hatipoğlu Tesettür Hakkında
  By Ene-Zerre in forum Klip, Video, Film ve Animasyon
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 29.03.08, 15:19
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 29.11.07, 10:31
 4. Tesettür Hakkında Sorular-Cevaplar
  By Siyah in forum Tesettür
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 13.09.06, 00:32

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0