AHZAB SURESİ 59.AYET MEALİ EMALI HAMDİ YAZIR MEALİNDEN ORJİNAL METİN:
Ey o Peygamber! Zevcelerine ve kızlarına ve mü'minlerin kadınlarına hep söyle: cilbâblarından üzerlerini sıkı örtsünler, bu onların tanınmalarına, tanınıp da eza edilmemelerine en elverişli olandır, bununla beraber Allah bir gafûr rahîm bulunuyor
فلا يؤذين( fela yü'zeyne) ifadesi her ne kadar yukarıdaki mealde sarkıntılık anlamı verilsede kasır kalmış, eziyet görmemeleri için anlamına gelmek daha münasibtir ve daha şümüllüdür