+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 3 Sayfa var 1 2 3 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 27

Konu: Başını Örtenlere

 1. #1
  Müdakkik Üye ayine-i samed - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2007
  Bulunduğu yer
  ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  881

  Standart Başını Örtenlere

  Baş?n? örtenler:


  Eğer inanmadan örtünüyorsan?z, başörtüsünü ç?kar?n?z.

  Eğer siyasi simge olarak örtüyorsan?z, ç?kar?n?z.

  Eğer mahalle bask?s? ile örtüyorsan?z ç?kar?n?z.

  Eğer baban?z?n bask?s? ile örtüyorsan?z, ç?kar?n?z.

  Eğer kocan?z?n bask?s? ile örtüyorsan?z, ç?kar?n?z.

  Eğer ağabeyinizin bask?s? ile örtüyorsan?z, ç?kar?n?z.

  Eğer yaşad?ğ?n?z ortamda prim yapt?ğ? için örtüyorsan?z, başörtünüzü ç?kar?n?z.

  Eğer gelenek olduğu için örtüyorsan?z, ç?kar?n?z.

  Eğer sizi güzelleştirdiği için baş?n?z? örtüyorsan?z, ç?kar?n?z.

  Eğer Allah için örtüyorsan?z, sizi tebrik ederiz.

  Eğer inand?ğ?n?z için örtüyorsan?z, sizi tebrik ederiz.

  Eğer dini gereklilik için örtüyorsan?z, sizi tebrik ederiz devam ediniz. Ancak art?k özgür olmad?ğ?n?z? unutmay?n. Başörtüsü ile sak?z çiğneyerek dolaşamazs?n?z. Karş? cinsle sarmaş dolaş olamazs?n?z. Art?k temsil ettiğiniz baz? değerlerin var olduğunu unutmay?n?z.

  Eğer inand?ğ?n?z için örtünüyorsan?z içini doldurunuz. Dürüstlüğünüz, çal?şkanl?ğ?n?z, hoşgörünüzle örnek olurken; ahlakî anlay?ş?n?z, oturup kalk?ş?n?zda da daha dikkatli olmal?s?n?z.
  Çünkü başörtüsü sizin için hem bir hak hem bir değerdir.
  Hakt?r; çünkü sonradan ç?kar?lm?ş bir kavram değildir. 1400 y?ll?k bir geçmişi vard?r. O halde örtündüğünüz gibi yaşay?n. Yaşad?ğ?n?z gibi örtünün.
  Karş? ç?kanlar:
  Başörtüsüne size ölümü hat?rlatt?ğ? için karş?ysan?z, vazgeçiniz. Ölüm vard?r ve gerçektir.

  Başörtüsüne din karş?tl?ğ?n?z sebebiyle muhalifseniz, vazgeçiniz. Dinin teselli etme ve hayata anlam katma gücünü yok edemezsiniz.
  Başörtüsüne korktuğunuz için karş?ysan?z, korkunuzu analiz ediniz.
  Korkunuz dini bir veriden kaynaklan?yorsa, o veriyi tart?ş?n?z.
  Korkunuz dinin yanl?ş yorumlar?ndan kaynaklan?yorsa, doğru yorum bulmak ya da oluşturmak için mücadele ediniz.
  Korkunuz küçük kentler ve Anadolu'daki mahalle bask?s? ile insanlarla diyologa giriniz. Birlikte yaşama bilincini oluşturmak gibi bir misyon üstleniniz. Yasağ? yasakla gidermek çözüm olamaz.
  Korkunuz ?ran gibi olmaktan kaynaklan?yorsa, başörtüsüne karş? ç?kmak yerine radikalliğe karş? ç?k?n?z.
  Korkunuz Atatürkçülüğün tehlikede olmas?ndan kaynaklan?yorsa hangi Atatürk'ü savunduğunuzu sorgulay?n?z.
  Korkunuz Cumhuriyetin tehlikede olmas?ndan kaynaklan?yorsa 'Tek Parti Cumhuriyeti'ni mi, 'Çok Partili Cumhuriyeti' mi savunduğunuzu sorgulay?n?z.
  Korkunuzun sebebi özgürlüklerin kaybolmas? ise, ise herkese özgür yaşayacağ? ortam sağlayacak çözümler üretiniz.
  Korkunuz laikliğin tehlikede olmas?ndan ileri geliyorsa, laiklikle din karş?tl?ğ?n? kar?şt?r?p kar?şt?rmad?ğ?n?z? sorgulay?n?z.
  Korkunuz sahip olduklar?n?z? yitirmekse, elde ettiğiniz varl?klara 'düşünceye karş? düşünce' yöntemiyle mi mücadele ediyorsunuz, bunu sorgulay?n?z.
  Başörtülü birini gördüğünüzde size 'dinsiz' denildiğini hissediyorsan?z, vazgeçiniz. Çünkü bu sizin alg?n?z olabilir. Niyet okuyarak hükme varmak, insan? realite körlüğüne götürür.
  Başörtülü bir kad?n? gördüğünüzde, 'dinde böyle bir uygulama yok' diye düşünüyorsan?z, b?rak?n?z onu konunun uzmanlar? söylesin. Bilimsel cahillik yapmay?n?z.
  Başörtüsünü 'gericilik' olarak değerlendiriyorsan?z, as?l gericiliğin öğrenme hakk?n? engelleme olduğunu görünüz. Gericilikle mücadele cehaletle mücadeledir; dinle mücadele değildir.
  Başörtülüleri 'kendilerini k?s?tlayan insanlar' olarak görüyorsan?z, inand?ğ? değerler için zevklerinden vazgeçenlere sayg? duyunuz.
  Başörtülüler size 'Usame Bin Ladin'i hat?rlat?yorsa, zihin haritan?z? değiştiriniz. Radikal din anlay?ş?n?n, ?slam dininin ilk doğuşunda üç halifeyi öldürdüğünü unutmay?n?z.
  Başörtüsünü görünce 'dinî faşizm'den korkuyorsan?z, Hitler'den hareketle 'bütün Almanlar faşisttir' deme adaletsizliğini yapmay?n?z.
  Başörtülüler, size 'tehdit alt?nda olduğunuz' izlenimini veriyorlarsa, kendinize konuyu kişiselleştirip kişiselleştirmediğinizi sorunuz. Başörtülülerle konuşmay? deneyiniz. Önyarg?lar?, diyaloglar ayd?nlat?r.
  Bir insan?n baş?n?n zorla kapat?lmas?ndan yana iseniz, ceberutsunuz. ?slam tarihinde selefi, harici radikalizm yorumu bunu öngörmüştür.
  Bir insan?n baş?n? zorla açt?r?yorsan?z yine ceberutsunuz. Bu durum, din karş?tl?ğ?n? dogma haline getirdiğinizin ispat?d?r: Kendinizle yüzleşiniz. Belki de 'Modern Tiran'l?ğ? savunuyorsunuz.
  Güç kullanarak kendi dogmalar?n?z? kabul ettirmek istiyorsan?z, siz Ortaçağ'a aitsiniz. Dinî görünümlü ya da modern görünümlü olman?z fark etmez.
  Siyasî talebi olmayan bir genç k?z?n inançlar?n?n gereğine göre yaşamas?na karş? ç?k?yorsan?z, laikliğe de karş? ç?k?yorsunuz demektir.
  Siyasî talebi olmayan bir ailelerin çocuklar?na dinin öngördüğü ahlakî normlar? öğretmeyi, din dersi vermelerini laikliğe ayk?r? görüyorsan?z; bu davran?ş bilimsel, çağdaş, ilerleme ve ayd?nlanmaya uygun değildir. Alternatif üretiniz.
  Siyasî talebi olmayan ama dinini yaşamak isteyen doktora, mühendise, subaya kar?şmay?n?z. Ayd?nlanman?n Descartes döneminde tak?l?p kalm?şs?n?z demektir. Allah'a hesap verme duygusu yaşayan bir subay ya da doktor ülke için şanst?r.
  Siyasî talebi olmayan ama dinin teselli gücünü, yaşama anlam katma özelliğini ve ölümden sonraki hayat? öngörme fikrini bilimle birleştirenlere karş?ysan?z, bilimsel gelişmeye ve düşüncenin ilerlemesine de karş?s?n?z demektir.
  Başörtüsüne 'baz? siyasîler sahip ç?k?yor' diye karş?ysan?z, demokratl?ğ?n?z? sorgulay?n?z.
  'Başörtüsü istismar ediliyor' diye düşünerek muhalefet ediyorsan?z, istismar edenle etmeyeni anlaman?n en iyi yolunu deneyiniz.
  Bu konuyu istismar edeni etmeyenden, önyarg?l? olan? olmayandan ay?ran laboratuar, sosyal alanlard?r. Üniversitelerde serbest b?rak?n. Üç, beş sene gözlemleyin. Eğer kamu düzeni bozulursa ve baş? aç?klar?n haklar? ellerinden al?n?rsa, aptall?k yapmay?n; mücadelenizi verin.
  Eğer askerseniz ve sezgileriniz, Türkiye'nin geleceğini tehdit edecek bir tehlikeyi haber veriyorsa; üniversiteler sizin için birer sosyal psikoloji laboratuar? olacak. Böylece siz de deneyecek ve göreceksiniz: Kamu düzeni, provokasyonlara rağmen bozuluyor mu bozulmuyor mu?
  ?nsan davran?şlar?n?n dilini, yalan söylenip söylenmediğini, niyetleri anlamay? ve korkular? yenmeyi gösterecek en iyi yol, deneme s?namad?r.
  Deneme-s?nama yöntemi her zaman risklidir, ancak radikalliği önlemek için bu riski göze almak gerekir.
  Adalet, cesaret istediği gibi doğrular? bulmakta, risk almay? gerektirir.
  Özgürlük ve bar?ş tarihte hiç kolay elde edilmemiştir.
  Baz?lar? baş?n?n d?ş?n? örtüyor, baz?lar? içini örtüyor. Bunun için sosyal psikoloji laboratuar? en etkili bilimsel deney ve gözlem yeridir.

  Türkiye kendi modernizmini geliştirmek dünyaya model olma şans?n? yakalayabilir.
  Bu konuda da rehberimiz ak?l ve bilim olmal?d?r.
  Bilim inanc? taklit etmez ama tehdit de etmez. ?nceler, rapor eder ve tarih sahnesine sunar. Özellikle üniversiteler hiçbir fikre kap?s?n? kapamazlar. Analiz ederler, yorumlarlar. Evrensel yaklaş?m bu olmal?d?r.
  ?nanç bilimsel kategoridir. Üniversitelerin sosyal psikolojik laboratuvar olmas? f?rsat?n? kaç?rmayal?m. Türkiyemiz bu s?nav? dünyaya örnek olacak şekilde aşmas? dileğiyle…

  Prof. Dr. Nevzat Tarhan

 2. #2
  Yasaklı Üye halenur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Mesajlar
  2.932

  Standart

  Cok güzeeel....

  Fakat "güzellestirdigi icin örtüyorsan cikariniz" a katilmiyorum....

 3. #3
  Müdakkik Üye ayine-i samed - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2007
  Bulunduğu yer
  ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  881

  Standart

  Alıntı halenur Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Cok güzeeel....

  Fakat "güzellestirdigi icin örtüyorsan cikariniz" a katilmiyorum....
  niye?

 4. #4
  Yasaklı Üye halenur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Mesajlar
  2.932

  Standart

  Ilkönce nefsini terbiye etmesi lazim...
  Nefsini terbiyeyle ugrasirken, basörtüsü zarar vermez diye düsündüm...

 5. #5
  Vefakar Üye İsRa_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Mesajlar
  433

  Post

  Güzel gören güzel düşünüyor.Salt düşünmemek gerekir.Bilakis "güzelleştirdiği için örtmek" ifadesi yerinde bir cümle.Halenur ablaya kat?l?yorum.Bat?n?n burun k?v?rd?ğ?, arap ülkelerindeki arap k?zlar? neden güzel? Örtülü olduğu için.Örtünmek, insanlara masumiyet, safl?k ve güzellik kazand?r?r...
  Konu İsRa_ tarafından (27.04.08 Saat 20:07 ) değiştirilmiştir.

  Allah'ım

  Ellerimi Bırakma!

  Ahvalim Meçhuldur, Bana da Nasip Eyle...

  Tadından Dem Olmuşlara İkramından Bir Bade...


 6. #6
  Müdakkik Üye ayine-i samed - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2007
  Bulunduğu yer
  ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  881

  Standart

  Alıntı NiLüFeR_HaTuN44 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Güzel gören güzel düşünüyor.Salt düşünmemek gerekir.Bilakis "güzelleştirdiği için örtmek" ifadesi yerinde bir cümle.Halenur ablaya katılıyorum.
  güzelleştirdiği derken erkeklerin ilgi çekmesinden bahsediyo.bunu kabul ediyomusunuz

 7. #7
  Vefakar Üye İsRa_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Mesajlar
  433

  Post

  Alıntı müberra Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  güzelleştirdiği derken erkeklerin ilgi çekmesinden bahsediyo.bunu kabul ediyomusunuz
  Diyorum ya Müberra kardeşim salt düşünmemek gerekir.Olumlu yönünü söyledik.Sizin söylediğiniz madalyonun öteki yüzü.Tabi ki bunu destekleyemem.

  Allah'ım

  Ellerimi Bırakma!

  Ahvalim Meçhuldur, Bana da Nasip Eyle...

  Tadından Dem Olmuşlara İkramından Bir Bade...


 8. #8
  Müdakkik Üye ayine-i samed - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2007
  Bulunduğu yer
  ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  881

  Standart

  Alıntı NiLüFeR_HaTuN44 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Diyorum ya Müberra kardeşim salt düşünmemek gerekir.Olumlu yönünü söyledik.Sizin söylediğiniz madalyonun öteki yüzü.Tabi ki bunu destekleyemem.
  zaten yazı madolyonun öteki yüzünden bahsediyo.

 9. #9
  Yasaklı Üye halenur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Mesajlar
  2.932

  Standart

  Basini ört emri Kur'an'da var...

  Erkeklerin ilgi cekmesi konusu Allah'in bilecegi is....

  Sorumlusu basini örten kisi...

  Fakat basini actiginda, basini acti diye sorumlu...

  Ilgi cekmek icin kapandiginda, bundan da kendisi sorumlu...

  Yani hepsi Allah ile kulun arasinda bir konu...

  Dogrusu ben basörtülülere "Güzellestirdigi icin kapatiyorsan, ac" diyemem...

  Suclu hissederim kendimi...Kur'an'in emrine aykiri bir emir vermis olurum.
  Bana göre bir sürü basörtülü kiz güzel görünüyor, erkek olmadigim halde böyle düsünüyorum.

  Hatta bazilari basörtüsü örtmediginde, daha az cazip görünüyor...

  Alıntı müberra Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  güzelleştirdiği derken erkeklerin ilgi çekmesinden bahsediyo.bunu kabul ediyomusunuz

 10. #10
  Vefakar Üye İsRa_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Mesajlar
  433

  Post

  Alıntı müberra Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  zaten yazı madolyonun öteki yüzünden bahsediyo.
  Evet konuyu okudum.Huyum kurumasın olumsuz yazıları olumluya çevirmeye çalışıyorum.

  Allah'ım

  Ellerimi Bırakma!

  Ahvalim Meçhuldur, Bana da Nasip Eyle...

  Tadından Dem Olmuşlara İkramından Bir Bade...


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Al başını git derler
  By *SAHRA* in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 27.02.14, 10:16
 2. Yarın Said’in Başını Kesecekler!
  By ASHAB-I BEDR in forum Bediüzzaman'ın Hayatı (Eski, Yeni ve Üçüncü Said Dönemleri)
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 20.11.11, 01:29
 3. Şiir Al Başını Git...
  By m_safiturk in forum Şiirler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 17.04.08, 10:52
 4. Ormanda Başını Örtemezsin...
  By dertas in forum Mizah
  Cevaplar: 8
  Son Mesaj: 02.08.07, 14:36

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0