+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 10

Konu: Başörtüsü Takmak Tesettür İçin Yeterli mi?

 1. #1
  Dost zümrüdüanka - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2008
  Bulunduğu yer
  konya
  Yaş
  32
  Mesajlar
  16

  Standart Başörtüsü Takmak Tesettür İçin Yeterli mi?

  tesettür sadece başörtüsü takmak mıdır tam anlamıyla kapanmak değil midir başörtüsü takıp ona uygun makyaj yapmak ya da farklı giyinmek ne kadar dogru ve bu günlerde cok moda olan başörtüsünün yukardan geriye çekilerek iğneyle tutturulması çadıra benzetilmesi ne kadar mantıklı olabilir

 2. #2
  Müdakkik Üye mevlanahalid - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Mesajlar
  633

  Standart elbette değil.

  elbette değil.

 3. #3
  Pürheves ruveyda - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Mesajlar
  290

  Standart

  başörtüsü takmak tesettür için yeterli deil baş?n? örtüp y?rtmaçl? etek giyinenler var, yada dar pantolon giyenler var makyaj yapanlar var onlara tesettürlü diyebilirmiyiz tabiki hay?r
  bütün vücut hatlar?n? kapatt?ktan sonra başörtüsü anlam kazan?r tesettür olur
  Dünya aldatmalarıyla süslendi, süslemeleriyle aldattı.(Hz. Ali)

 4. #4
  Vefakar Üye EnsTanTeNe - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  izmir
  Mesajlar
  530

  Standart

  Alıntı ruveyda Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  bütün vücut hatlarını kapattıktan sonra başörtüsü anlam kazanır tesettür olur
  evet vücudda kapanması gereken yerler kapanıcak ama belli etmiyecek vücudu...
  dar olmaması lazım vücuda yapışmaması lazım ...
  ......oooO...............
  .....(....)................
  ......)../....Oooo.....
  .....(_/.....(....).......
  ...............)../........
  ..............(_/.........
  ...........................
  ......oooO...............
  .....(....)................
  ......)../....Oooo.....
  .....(_/.....(....).......
  ...............)../........
  ..............(_/.........

 5. #5
  Pürheves Pir-i Fani - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2008
  Bulunduğu yer
  şehrİSTAN-I BUL
  Mesajlar
  180

  Standart

  Kad?nlar?n vücût hatlar?n?n [kaba avret yerlerinin şekli ve rengi] belli olmayacak herhangi bir elbise ile örtünmesi farzd?r. ?slâm dini, kapanmay? emretmiş, fakat belli bir örtü şekli bildirmemiştir. (Dürer-ül-mültek?te)
  Peygamber efendimizin ve Eshâb-? kirâm?n mübârek han?mlar?, çarşafla örtünmemiştir. Hiçbir kitapta çarşaf giydikleri bildirilmemiştir. Milhâfe, ferâce, fistan, entâri giydikleri birçok kitapta bildirilmiştir. ?mâm-? Rabbânî hazretleri de, böyle değişik elbise giydiklerini 313. mektûbunda bildiriyor. Bu husûslar, Câmi'urrumûz ve Hidâye kitab?nda da bildiriliyor.

  Kapanmas? gereken yerleri örtmek ve yukar?da bildirilen vücût hatlar?n? belli etmemek şart? ile kad?nlar, bulunduğu şehrin âdetine uygun giyinir. Çünkü elbise gibi mubâhlarda, şehrin âdetine uymamak tahrimen mekrûhtur. Zarûret olmad?kça, harâmlarda hiçbir yerin âdetine uyulmaz. (Hadîka)

  Peygamber efendimiz, ayaklar?na kadar uzun gömlek, ya'nî entâri giymiştir. Şalvar ve pantalon giymemiştir. Bunlar? giymek âdette bid'attir. Âdette bid'at olan şeyi yapmak günâh değildir. Taksiye, uçağa binmek de âdette bid'attir. Bunlar? yapmak günâh değil dinin emridir. Bunun için âdet olan yerlerde, kâfirlerden gelmiş olsa bile, kad?nlar?n çarşaf ve erkeklerin bol pantalon veya şalvar giymeleri câizdir, günâh olmaz. Elbisenin şekli ibâdet değil, âdettir. Çünkü Peygamber efendimiz, papaz ayakkab?s?, Rum elbisesi giymiştir. (Redd-ül muhtâr)

  Sünnet-i zevâid

  Peygamber efendimizin böyle âdet olarak yapt?ğ? şeylere Sünnet-i zevâid denir. Bunlar? terketmek günâh olmaz. (Hadîka)

  (Bir kavme benziyen onlardand?r) hadîs-i şerîfi, ibâdetlerde benzemenin tehlikesini bildirmektedir. Meselâ papaz zünnar? ve haç takmak böyledir. Dikiş makinas?, daktilo, elbise gibi şeyler ise âdettir. Âdetlerde kâfirlere benzemek günâh olmaz.

  Peygamber efendimiz, her zaman belli bir elbise giymezdi. Ba'zan Rum, ba'zan Arab elbisesi giyerdi. Kollar? dar Rum cübbesi de giymiştir. (Tirmizî)

  Ahzâb sûresinde kad?nlar?n cilbâb giymesi emrediliyor. Cilbâb nedir?

  Cilbâb, erkeklerin de, kad?nlar?n da giydikleri bir elbise, bir gömlektir. Zevâcir ve Berîka'daki hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

  (Harâmdan cilbâb [gömlek] giyen erkeğin namazlar? kabûl olmaz.) [Bezzâr]

  (Hayâ cilbâb?n? [örtüsünü] ç?karandan [aleyhinde] söz etmek g?ybet olmaz.) [Beyhekî]

  Bu hadîs-i şerîflerde bildirilen cilbâb?n çarşaf demek olmad?ğ?, herhangi bir örtü olduğu aç?kça görülmektedir. Cilbâb?n çarşaf değil, d?ş elbise olduğu tefsîr kitaplar?nda da yaz?l?d?r. Birkaç? şöyle:

  Cilbâb, baş örtüsünden daha geniş ve gömlekten k?sa olan örtüdür. Yüzü ve bedeni örten her örtüye denir. (Ebüssü'ûd tefsîri)

  Cilbâb, kad?nlar?n giydileri tek parça örtüdür. (Celâleyn)

  Cilbâb, göğse kadar inen baş örtüsüdür. (Rûh-ul-beyân)

  Cilbâb, bedeni baştan aşağ? örten çarşaf, ferâce, câr gibi d?ş kisvedir. (Elmal?l?)

  Cilbâb, d?şa giyilen örtüdür. (Tibyân)

  Cilbâb, milhâfe, uzun entâri veya baş örtüsü demektir. (El-Envâr)

  Kad?n ve başörtüsü

  Nûr sûresinin 31. âyet-i kerîmesinde, (Kad?nlar, baş örtülerini yakalar?n?n üzerine örtsünler) buyuruluyor. Eğer kad?nlar çarşaf giyselerdi, baş örtüsünü yakan?n üzerine örtmekten bahsedilmezdi. Bir de f?k?h kitaplar?na bakal?m!

  Erkeğin han?m?na vermesi vâcib olan nafaka, yemek, kisve [elbise] ve meskendir. Kisve ise, himâr ve milhâfedir. (Bahr)

  Himâr, baş örtüsü, Milhâfe, d?ş örtü demektir. Buna eskiden ferâce denirdi. Şimdi ise manto deniyor. Erkeklerin giydiği örtüye de milhâfe denmektedir. Hz. Enes'in rivâyet ettiği hadîs-i şerîfte, (Resûlullah, milhâfesini evde giyerdi) buyuruluyor. (Hatîb)

  Herkesin çarşaf giydiği bir yerde, birkaç kad?n?n manto giymesi fitneye sebep olacağ?ndan uygun olmad?ğ? gibi, manto giyilmesi âdet olan yerlerde de çarşaf giyilmesi uygun olmaz. Çünkü bir yerde âdet olan şeyler giyilmezse, gösteriş ve şöhret olur, fitneye sebep olur. Hadîs-i şerîfte (Fitneyi uyand?rana la'net olsun) buyuruldu. (Hadîka)

  Nefsi hor görmek

  Nefsimize zor gelse de, dinimizin emîrlerini yapmaya çal?şmak lâz?md?r. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki: (Nefsini hor gören dinine değer verir, nefsini azîz gören dinini horlam?ş olur. Dinin ise azîz olmas? gerekir. Nefsini besleyen dinini zay?flatm?ş, dinini besleyen, dinini de nefsini de beslemiş olur.) [Ebû Nuaym]

  Kad?nlar?n kapanmas?

  Kad?nlar?n tesettürü kesin olarak aç?klanm?şt?r. Tesettürle ilgili âyet-i kerîmeleri Peygamber efendimiz aç?klam?ş, âlimler de bizlere bildirmiştir. Bu husûstaki tart?şmalar kas?tl?d?r.

  Kur'ân-? kerîmde genel olarak herşey, k?sa olarak bildirilmiştir. Bunlar? Peygamber efendimiz aç?klam?ş, o günden beri uygulanm?şt?r.

  Kur'ân-? kerîmde (Sak?n ana-babana öf deme) buyuruluyor. (?srâ 23)

  Bir kimse, ana-babas?na öf demese, fakat sopa ile dövse, sonra da (Ben öf demediğim için, Kur'ân?n emrine uydum) dese, bu kimse Kur'âna uymuş mu oluyor? Âyet-i kerîmenin ma'nâs?, (Ana-baban?z? üzmeyin hattâ onlara öf bile demeyin) demektir. (Beydâvî)

  Bunun için Kur'ân-? kerîmdeki bir âyetin hükmünü öğrenmek için Kur'ân tercümesine bakmak çok yanl?ş olur. Herkes Kur'ân-? kerîmden hüküm ç?karabilseydi, hadîs-i şerîfler lüzûmsuz olurdu.

  H?rs?zl?k suçtur. Bir hâkim, kanûnlar? esâs almadan, s?rf Anayasa'ya göre bir h?rs?za cezâ veremez.Çünkü h?rs?zl?ğ?n cezâs? aç?kça Anayasada bildirilmemiştir. Birçok hükümler kanûnlarla aç?klanm?şt?r.

  Bunun gibi, dinimizin bir hükmünü öğrenmek için herkes Kur'ân-? kerîme bak?p anl?yamaz. Kur'ân-? kerîm, hadîs-i şerîflerle aç?klanm?şt?r. Hadîs-i şerîfleri de anlamak büyük ilim işidir. Bunlar? da ?slâm âlimleri aç?klam?şt?r. Onun için hiç kimseye Kur'ân tercümesi okumas?n? tavsiye etmiyoruz. Bir okuyucu "Kur'ân tercümesi, okuyarak dinsiz oldum" diye ac? bir itirafta bulunmuştu.

  T?p kitâb? okuyarak, ilâç yapmak ve hastaya teşhis koymak yanl?şt?r. Kur'ân tercümesinden hüküm ç?karmak bundan daha büyük yanl?şt?r. Çünkü yanl?ş ilâç kullanan ölebilir. Fakat yanl?ş hüküm ç?karan îmân?n? kaybedip, sonsuz azâba düşebilir. Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

  (Kur'ân? kendi görüşü ile aç?klayan, doğru olsa bile, muhakkak hatâ etmiştir.) [Nesâî]

  (Kur'ân? kendi görüşüne göre tefsîr eden kâfir olur.) [M.Rabbânî]

  Kur'ân-? kerîmde buyuruluyor ki:

  [yabanc? erkeklere bakmaktan] sak?ns?nlar, ?rzlar?n? korusunlar, [el, yüz gibi] görünen k?sm? hâriç, zînetlerini [zînet tak?lan yerlerini] göstermesinler, başörtülerini yakalar?na kadar [saç, kulak ve gerdanlar?n?] örtsünler!) [Nûr 31]

  Bu âyet-i kerîmeden kad?nlar?n başörtüsünü sadece yakas?na örteceği, baş ve vücûdunun diğer yerlerini örtmenin lâz?m gelmediği anlaş?labilir. Gözünü neden sak?nacak, ?rz?n? nas?l koruyacak, zînetten maksat nedir? K?na, sürme boya m?d?r, alt?n, gümüş gibi zînetler midir? Bu husûslar aç?k değildir, hadîs-i şerîfle bildirilmiştir. Bir âyet-i kerîme de şöyle: (Ey Nebî, han?mlar?na, k?zlar?na ve mü'minlerin kad?nlar?na [d?şar? ç?karken] cilbâblar?n? [d?ş elbiselerini] giymelerini söyle! Bu, onlar?n tan?n?p, ezâ edilmemelerine daha uygundur.) [Ahzâb 59]

  Bu tercümeye bak?p "Kad?n, tan?n?p ezâ edilmemesi için d?ş elbise giyer. Tan?n?p ezâ edilmezse, ç?plak gezebilir" diyenler ç?km?şt?r. Bu âyetleri Resûl aleyhisselâm?n nas?l aç?klad?ğ?na bakmal?d?r. Hadîs-i şerîfte buyuruldu ki:

  (Kad?n?n [yüz ve iki elinden başka] bütün bedeni avrettir) [Mecma'ul-enhür, El-mugnî]

  Bu hadîs-i şerîfte kad?n?n tesettürü aç?kça, bildiriliyor. Kur'ân-? kerîmin 17 yerinde Resûlullaha (De ki, bana tâbi' olun) buyuruluyor. Allahü teâlân?n Resûlüne tâbi' olup O'nun bildirdiği şekilde tesettüre riâyet etmelidir!

  Hz. Esmâ, ince elbise ile gelince, Resûlullah bald?z?na bakmad?. Mübârek yüzünü çevirip (Yâ Esmâ, bir k?z, namaz k?lacak yaşa gelince, yüz ve elleri hâriç, vücudunu erkeklere gösteremez) buyurdu. (Ebû Dâvüd)

  Hz. Âişe buyurdu ki: (?lk muhacir kad?nlara Allah rahmet etsin! Tesettür âyeti inince, hemen futalar?n? y?rt?p başlar?n? örttüler) buyurdu. (Buhârî, Nesâî)

  Kad?n avrettir, tesettürü farzd?r. Âyet-i kerîmeyi kendi görüşüne göre tefsîr edip bu farz? inkâr etmek küfürdür.

  Bir kad?n aç?k gezse kâfir olmaz. Fakat kapanman?n lüzûmsuz olduğunu söylerse kâfir olur. Günâh ile küfür farkl?d?r. Eyyâmc? bir gazete, küfrü, günâhtan çok küçük görüp, Acem profesörün tesettürü inkâr eden yaz?s?n? yay?nlama gaflet ve dalâletinde bulunmuştur. Böylelerine aldanmamal?d?r.


 6. #6
  Yasaklı Üye beklenen12 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Bulunduğu yer
  bingöl
  Yaş
  35
  Mesajlar
  718

  Standart

  aslında başörtüsüne karşı kesimin dillendirdiği bi söz varki art niyetle söylensede gayet doğru.
  önemli olan başların içidir dışı değil. bu söz gayet anlamlı bi sözdür zamanımızda başlarının içi kof olan birçok kişi dindarlığı başlarını örtmekle gerçekleştirebileceklerini sanıyorlar tüm problemlerde bu noktada başlıyor. ondan sonra örtünmeye moda anlamında çeşitli yenilikler ve süslemeler getiriliyor emin olun bazı örtülüler varki açık kızlar onlar kadar dikkat çekemez.
  başörtüsü tabiki allahın emridir. tabiki farzdır ama altta kilise üstte cami modeli örtünmemekten daha kötüdür. bu model ne yazık ki kızlarımızın belli kesimlerinde modernliğin ve müslümanların çağla entegrasyonu olarak anlaşılıyor kabul ediliyor.

 7. #7
  Müdakkik Üye mevlanahalid - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Mesajlar
  633

  Standart Çok yanlış hiçte doğru değil.

  Alıntı beklenen12 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  aslında başörtüsüne karşı kesimin dillendirdiği bi söz varki art niyetle söylensede gayet doğru.
  önemli olan başların içidir dışı değil. bu söz gayet anlamlı bi sözdür zamanımızda başlarının içi kof olan birçok kişi dindarlığı başlarını örtmekle gerçekleştirebileceklerini sanıyorlar tüm problemlerde bu noktada başlıyor. ondan sonra örtünmeye moda anlamında çeşitli yenilikler ve süslemeler getiriliyor emin olun bazı örtülüler varki açık kızlar onlar kadar dikkat çekemez.
  başörtüsü tabiki allahın emridir. tabiki farzdır ama altta kilise üstte cami modeli örtünmemekten daha kötüdür. bu model ne yazık ki kızlarımızın belli kesimlerinde modernliğin ve müslümanların çağla entegrasyonu olarak anlaşılıyor kabul ediliyor.

  Halkın % 80 i hangi üniversiteye gitse veya gitmese isterse profesör olsun, ister devlet memuru,,,, islam hakkında %80 i ami yani en ufak bilgisi yok.Kulaktan duyma.Hatta sitede dahi çok izliyorum .Yani islam namına eleştiriyi müslümanlar kendi aralarında yapar.Bizim kimseye akıl hocalığına ihtiyacımız yok.

  Ayrıca tesettüre riayet etmek farzdır.Fıtridir.Kim tesettürü bilerek inkar ederse kafirdir.Tesettür islamda zaten çok ama çok açık belirtiliyor.Uymuyan insanlara dua ve tebliğ yapabiliriz.Oturduğumuz yerde onları yeremeyiz.Geremeyiz.

  Hele hele karşı taraf dediğiniz kafir insanların iyi veya kötü eleştirileri benim bacılarımı haksız veya haklı yere gıybet ettirmez.Herkes kendi itikadını lütfen gözden geçirsin.Sanki tamız.Sanki tamsınız.

  Neden islam adına tebliğde bulunmayıp müslümanı al takke ver külah yapıyorsunuz.Bu tarz eleştirilerde müslüman gibi tebliğ yapınız. Karşı taraf gibi tenkid etmeyiniz .

 8. #8
  Yasaklı Üye beklenen12 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Bulunduğu yer
  bingöl
  Yaş
  35
  Mesajlar
  718

  Standart

  Alıntı mevlanahalid Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Halkın % 80 i hangi üniversiteye gitse veya gitmese isterse profesör olsun, ister devlet memuru,,,, islam hakkında %80 i ami yani en ufak bilgisi yok.Kulaktan duyma.Hatta sitede dahi çok izliyorum .Yani islam namına eleştiriyi müslümanlar kendi aralarında yapar.Bizim kimseye akıl hocalığına ihtiyacımız yok.

  Ayrıca tesettüre riayet etmek farzdır.Fıtridir.Kim tesettürü bilerek inkar ederse kafirdir.Tesettür islamda zaten çok ama çok açık belirtiliyor.Uymuyan insanlara dua ve tebliğ yapabiliriz.Oturduğumuz yerde onları yeremeyiz.Geremeyiz.

  Hele hele karşı taraf dediğiniz kafir insanların iyi veya kötü eleştirileri benim bacılarımı haksız veya haklı yere gıybet ettirmez.Herkes kendi itikadını lütfen gözden geçirsin.Sanki tamız.Sanki tamsınız.

  Neden islam adına tebliğde bulunmayıp müslümanı al takke ver külah yapıyorsunuz.Bu tarz eleştirilerde müslüman gibi tebliğ yapınız. Karşı taraf gibi tenkid etmeyiniz .
  sen kendime yaptığım eleştirileri bi görsen eminim dinleyemez kulaklarını tıkarsın nefsime ettiğim "küfürleri" bi duysan heralde çok az kimse bu kadar kendine yüklenir. doğruyu ve hakkı söylemek gerekir her halukarda yaşamasak bile doğruyu inkar edemeyiz ben islamı yaşamaktan aciz zavallı bi kulum allahın bu durumda beni hayatta tutuyor olması bile onun ne kadar merhamet sahibi olduğunun bi göstergesidir. nefsim o kadar edna o kadar iğrenç ki rabbimin bana bu kadar müsamahakar davranması bi mucizedir. herşeye rağmen yeri gelince nefsime dokunan yeri gelince başkasının nefsine dokunan kendimce gerçekleri açıklamaktan asla geri durmam duramam yazdıklarım yanlış olabilir doğru olabilir önemi yok kabul edilir veya edilmez ama en azından inandığımdır onlar bakğışımdır onlar heralde onları dile getirmem rahatsızlık vermemeli

 9. #9
  Gayyur atillae - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Feb 2008
  Mesajlar
  140

  Standart

  insanlar eğer özgürlükten ve gerçek demokrasiden yana iseler,zaten bu konular? tart?şmaya bile gerek yok.bu tart?şma,kemalist kesimin,acaba nas?l bu çağ d?ş? dini uygulamaya karş? ç?kar?z demesiyle oluşmuş bir anlay?ş.yani isten siyah çarşaf da giyer.ama laikler diyor ki,eninde sonunda bunlar türban? getirecek,bari daha geleneksel ve dinle alakas? olmayan bir ortu seçelim.yani modern bağlama,christiyan tarz?,benazir butto tarz? falan.O zaman tualete ne zaman gideceğimize,sakal boyunun kaç cm olmas? gerektiğine,kad?nlar?n saçlar?n?n hangi renge boyat?lmas? gerektiğine de karar versinler.

 10. #10
  Yasaklı Üye halenur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Mesajlar
  2.932

  Standart

  Mevlanahalid Kardes,

  ben diger elestiriyi (Beklenen kardesin yaptigi) gayet yerinde buluyorum.
  AKIL hocaligi yaptigi görüsünde degilim.Yollarda gördügünü burada aciklamis ve fikrini belirtmis.
  Basörtüsü takmayin gibi laf da yapilmamis, sadece bazi basörtülülerin, basörtüsüzlerden daha cok dikkat edici oldugunu yazmis.Bunda ne var?
  Aynen öyle degil mi?
  Bu demek degildir ki, diger kardes "Öyle süslü püslü basörtülü gezeceginize, basörtüsüz gezin", öyle birsey yazmamis, öyle anlam da cikmiyor yazdiklarindan.
  Basörtüsü takmak farz degil diye birsey yazMAmis.
  Bacilariniz hakkinda giybet etmiyor kimse, siz (ve biz) degil misiniz,onlarin daha iyi olmalarini isteyen? O zaman elestiriye de acik olmalari/olmaniz gerekir.
  Bu benim görüsüme göre bir nevi "Islami tebligdir" Efendim.
  Veya siz buraya nasil "Islam Tebligi" yapacagimizi yazin lütfen.
  Sizin tarziniz da pek hos degil dogrusu.

  Giybetin isim vererek yapilanina karsiyim.
  Fakat umumi olarak yazilanlara, eger toplum ve bireylerin lehine veya düzelmeleri icin söyleniyor, yaziliyorsa, karsi degilim.Yoksa nasil elestiri yapacagiz?
  Alıntı mevlanahalid Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Halkın % 80 i hangi üniversiteye gitse veya gitmese isterse profesör olsun, ister devlet memuru,,,, islam hakkında %80 i ami yani en ufak bilgisi yok.Kulaktan duyma.Hatta sitede dahi çok izliyorum .Yani islam namına eleştiriyi müslümanlar kendi aralarında yapar.Bizim kimseye akıl hocalığına ihtiyacımız yok.

  Ayrıca tesettüre riayet etmek farzdır.Fıtridir.Kim tesettürü bilerek inkar ederse kafirdir.Tesettür islamda zaten çok ama çok açık belirtiliyor.Uymuyan insanlara dua ve tebliğ yapabiliriz.Oturduğumuz yerde onları yeremeyiz.Geremeyiz.

  Hele hele karşı taraf dediğiniz kafir insanların iyi veya kötü eleştirileri benim bacılarımı haksız veya haklı yere gıybet ettirmez.Herkes kendi itikadını lütfen gözden geçirsin.Sanki tamız.Sanki tamsınız.

  Neden islam adına tebliğde bulunmayıp müslümanı al takke ver külah yapıyorsunuz.Bu tarz eleştirilerde müslüman gibi tebliğ yapınız. Karşı taraf gibi tenkid etmeyiniz .

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Risale-i Nur Okumak Kardeşlik İçin Yeterli midir?
  By myd38 in forum Risale-i Nur Talebeliği
  Cevaplar: 22
  Son Mesaj: 26.12.09, 01:17
 2. İsmek Kursları Arapça Öğrenmek İçin Yeterli mi?
  By sırr-ı gurbet in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 02.10.08, 23:08
 3. 5 Saatlik Uyku Yetişkin İçin Yeterli mi?
  By futureng in forum Sağlık
  Cevaplar: 28
  Son Mesaj: 28.06.08, 19:34
 4. Tesettür İçin Dua
  By türkiyesevdalısı in forum Dualar
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 15.08.07, 09:27

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0