Konu Kapatılmıştır
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 8 ve 8

Konu: Çarşaf ve Peçeye Dair

 1. #1
  Vefakar Üye sitem - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Mesajlar
  306

  Standart Çarşaf ve Peçeye Dair

  ÇARŞAF VE PEÇEYE DA?R


  Bu çirkin asr?n ve çirkin muhitin yegâne süsü, yegâne güzelliği sizin çarşaf?n?z, sizin peçenizdir.

  Yaln?z bunlard?r ki, gözlere hâlâ bakmak tahammülünü, bakmak arzusunu veriyor. Niçin ondan müştekî gibisiniz?

  O mazrufa bu zarftan muvaf?k ne olabilir? Sizi böyle gördükçe bir kad?n?n başka türlü nas?l giyinebileceğini düşünüyorum ve çarşafs?z peçesiz bir kad?n tahayyül edemiyorum.

  Siz bizim aşk?m?z?n, hürmetimizin, siz bizim k?skançl?ğ?m?z?n mutî mahbubeleri değil misiniz? Vücudunuzun şeklini alan bu dillirib ( gönül alan, çekici ) mahpesi sizin etraf?n?za, sizin yüzünüz üstüne biz ördük; bizim ihtimam?m?z, bizim muhabbetimiz ördü.

  Sizi güneşten, havadan, sizi kem nazardan sak?nd?k da böyle yapt?k. Yaz?k değil mi ki o saçlara güneş vursun, o yüzü havalar, tozlar h?rpalas?n. Yaz?k değil mi ki -mazallah- o gözlerin harimine kolayca, lâubali bir yabanc? gözün k?v?lc?m? s?çras?n.

  Düşündük ki, belki bilmeyerek, belki fark?na varmayarak birine gülüverirsiniz. Nazarlar?n?z belki bilâihtiyar birinin üstünde fazlaca tevakkuf ediverir. Onun için yüzünüzü örttük. Zira tebessümlerinizin, bak?şlar?n?z?n k?ymetini biz anl?yor, biz biliyorduk. Gönlümüz, onlar?n öyle lüzumsuz yere heder olmas?na ac?d? da, bir ipek mahfaza içinde muhafazalar?na lüzum gördük.

  Cemiyetlerin, medeniyetlerin esas?n? bir erkeğin k?skançl?ğ? kurdu. Memleketlerden, vatanlardan evvel ilk müdafaa edilen, kad?nd?. Bana inan?n?z; bütün bu evler, bu mabedler ve bu şehirler sizin için yap?ld? ve sizin aç?ld?ğ?n?z ve sizin k?skançl?k mahpesini y?kt?ğ?n?z yerlerde derhal evler y?k?ld?, mabedler harap oldu, şehirler çöktü. Çünkü sizin mahpesleriniz o yerlerin surlar? idi, kaleleri idi.

  Niçin başka cinsten kad?nlara bak?p da baş?n?zda garip mütalâalara meydan aç?yorsunuz? Onlardan size ne? Siz başl? baş?n?za bir âlemsiniz. Ben o âleme girdiğim dakikadan itibaren, hariçte başka mevcudiyet var m?, yok mu unuttum bile. Siz niçin kendinizde herkesi unut muyorsunuz? Söze başlarken demiştim ki, bu çirkin asr?n, bu çirkin muhitin yegâne güzelliği sizin çarşaf?n?z, sizin peçenizdir. Memnun ve müsterih yaşamak için bu kanaat size kifayet etmez mi?

  Halbuki benim ruhumu sadece bu kanaat dolduruyor. Peçeniz ve çarşaf?n?z. Bunlard?r ki bana muhabbet öğretiyor; hayata muhabbeti, aşka muhabbeti, memlekete muhabbeti öğretiyor; bahusus memlekete muhabbeti. Zira sizin örtüleriniz, bu süsleriniz değil midir ki, minarelerden ve o al râyetten ( bayraktan ) sonra bu serseri ruha biraz âşina melce ve bir emin mersa ( liman ) saadeti veriyor.

  Peçenizin kudsiyetini şuradan anlay?n?z ki, bir yabanc? elin ona uzanmas? ihtimali bile gayz nedir, kin nedir hiç bilmeyen bu tembel ve yorgun ruhta beldeler y?kacak, burç ve barular ( kaleler ) devirtecek bir ateş alevliyor. Gördünüz mü? Peçenizden bahsederken haşin ad?mlarla surlar etraf?nda dolaşan eski bir kahraman gibi söz söylemeye başlad?m.

  Belki bunlar?n hiçbirini yapmayacağ?m, fakat emin olunuz ki, şu dakikada çok samimiyim. Size, sizin örtülerinize ve süslerinize doğru teveccüh edince kendimi her şeye kadir hissediyorum.

  Tarih, menak?b-? beşeriyeyi dolduran en büyük kahramanl?klar, bana birer çocuk oyunu gibi geliyor. Sak?n onlar? ç?karmay?n?z, sak?n onlar? atmay?n?z. Bu çirkin muhitin ortas?nda asalet ve zarafete yegâne dâl ( işaret ) olarak bunlar, sade bunlar kald?. ?nsanlar senelerden beri, insanl?ğ? terzil için ve cemiyetlere manzaralar?n en fenas?n? vermek için, sevimsiz bir cinnetle her şeyi devirdiler. Bu güruha peyrev olmak ( peşinden gitmek ) size yak?ş?r m??

  Ben sizi zamanlar?n ve insanlar?n fevkinde, onlar?n haricinde biliyorum. Siz mestur ruhlardan değil misiniz? Dünya yüzünde tek baş?na kalan ulvî bir dinin ?lâh?, sizi bu s?fatla sair mahlûkat aras?nda mümtaz k?lmam?ş m?yd?? Siz onun halk ettiği cennetâsa âlemin meleklerisiniz. O, Kitab'?nda sizin isminizi zikretti. O vakitten beri siz mukaddesat meyan?na girdiniz; art?k ne hale, ne maziye, ne atiye mensupsunuz.

  Yaln?z unutmay?n?z ki, sizi bu mertebeye bizim aşk?m?z, bizim hürmetimiz, bizim k?skançl?ğ?m?z is'ad etti ( yükseltti )."


  Yakub Kadri, Kad?nl?k ve Kad?nlar?m?z, Sayfa: 39-41
  --------------------------------------------------------------------------------------------------


  Yakub Kadri Karaosmanoğlu, Cumhuriyet rejiminin ünlü ve önemli yazarlar?ndan biridir. Daha önce Hakimiyeti Milliye gazetesinin başyazar? olan Yakub Kadri , daha sonra CHP 'nin yay?n organ? olan ve Hakimiyeti Milliye 'nin devam? Ulus gazetesinin de yazarlar?ndand?r.

  Fuhuş u, ç?plakl?ğ?, pornoyu, her türlü sapk?nl?ğ? çağdaşl?k ad?na meşrulaşt?rmak isteyenlerin, inanç, gelenek, kültür, iffet, haya, namus ve tarihe dayal? değerlere karş? bu sald?rgan tav?rlar?n? anlamak ne mümkün!

  Bu yaz?y? kesip, o çevrelerdeki insanlar?n önüne koymak ister misiniz? Selâm ve dua ile


  ABDURRAHMAN D?L?PAK  http://www.habervaktim.com/yazar.php?arama_metin=&select=K%

 2. #2
  Gayyur cihaderi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Mesajlar
  146

  Standart

  kabenin örtüsü ne güzel değil mi siyah çarşaf misali...

 3. #3
  Gayyur cihaderi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Mesajlar
  146

  Standart

  Elmal?l?, âyette geçen: "cilbablar?n? sark?ts?nlar, yaklaşt?rs?nlar" ifadesini anlatt?ktan sonra şunlar? ekler:

  "Bu aç?klamada da iki şekil vard?r: Birisi, kaşlar?na kadar başlar?n? örttükten sonra, büküp yüzünü de örtmek ve sadece tek bir gözünü aç?k b?rakmak. (Bizler yetiştiğimiz zaman validelerimizin tesettür tarz? bu idi.) Ikincisi de, aln?n?n üzerinden s?k?ca sard?ktan sonra burnunun üzerinden dolay?p, gözlerinin ikisi de aç?k kalsa bile, yüzünün ekserisini ve göğsü tamamen örtmüş bulunmakd?r. (1310'da Istanbul'a geldiğim zaman, Istanbul han?mlar?n?n, bir peçe eklemek ve elde aç?k bir şemsiye bulunmak şart?yla tesettür tarzlar? da bu idi). (Elmal?l?, Hak Dinî V/3928

 4. #4
  Yasaklı Üye Cennetâsâ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Mesajlar
  5.827

  Standart 5. #5
  Yasaklı Üye Cennetâsâ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2007
  Mesajlar
  5.827

  Standart

  evlimisiniz beyler?
  veya kızınız var mı?
  veya hangi şehirde ve hangi muhitte oturuyorsunuz?

 6. #6
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Muhterem Kardeşler, konu tek tesettür şekli çarşaf mıdır değil midir mevzusuna kaymasın.

  Alıntı yapılan yazıda vurgu bu değil çünkü.

  Diğer, malum çarşaf mevzusu çok başlıklarda konuşuldu.Oralara bakılabilir.

  Selam ve muhabbetle..Hayırlı paylaşımlar..
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 7. #7
  Ehil Üye _MerHeM_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  Alem-i şehadet
  Mesajlar
  2.225

  Standart

  ne güzel ifadeler paylaştığınız için allah razı olsun.

 8. #8
  Yasaklı Üye celine - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2008
  Mesajlar
  390

  Standart

  Bu çirkin asrın ve çirkin muhitin yegâne süsü, yegâne güzelliği sizin çarşafınız, sizin peçenizdir..

  maşallah , barekallah..1

Konu Kapatılmıştır

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Üniversitede Çarşaf?..
  By PirMuhammed in forum Gündem
  Cevaplar: 17
  Son Mesaj: 24.04.08, 00:41
 2. Çarşaf Hakkında
  By Çeşm-i Giryân in forum Tesettür
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 27.11.07, 00:14

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0