+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 6 ve 6

Konu: Bir Ehl-i Dunya Feryadı...

 1. #1
  Pürheves eyyubi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Mesajlar
  222

  Standart Bir Ehl-i Dunya Feryadı...

  Fıtri olan İslam dininin emridir...

  Bugun Ece Temelkuranın yazısından bi alıntı:

  "Kadın olarak toplumsal hayatın içinde var olmak ise hâlâ, bugün bile tehlikelidir. İşyerinde tacizler, sokakta sözlü saldırılar... Bu, devlet hukukuyla da işleyişiyle de kadını erkek egemen düzenin "Hem çalış hem de eskisi gibi evinin kadını ol" ikiyüzlülüğüne karşı koruyamamıştır. "Örtü zırh verir insana... Bu rejim, "Hem çağdaş ol hem de geleneksel kal" baskısına karşı kadını erkek düzeni karşısında tek başına bırakmıştır. 70'lerin sol hareketleri bile kadına "Hem devrimci ol hem de feodal düzenin namuslusu" dememiş midir? Bugün, bu kadar çağdaş elitimiz bile iş yerlerinde "genç güzel kadınları" yumuşak yumuşak, ince ince taciz etmiyor mu? Bu ikilemlere hangi insanın benliği dayanır? Örtü, "Ben kadınım ve bana zarar verirsen bir kadına değil, bir Müslümana saldırmış olursun" zırhını verir insana."

 2. #2
  Ehil Üye hayırlısı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Bulunduğu yer
  İstanbul-Kilis
  Mesajlar
  1.194

  Standart

  Maşallah ya, bişeyler oluyor yani
  Evet, hakiki imanı elde eden adam, kainata meydan okuyabilir ve imanın kuvvetine göre, hadisatın tazyikatından kurtulabilir. AMENNA

 3. #3
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Evet kardeş, "fıtrat" konuşmuş..
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 4. #4
  Pürheves eyyubi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Mesajlar
  222

  Standart

  “Örtü z?rh verir insana...”
  Bu başl?k, belki de bu söz en son kendisinden duyulacak bir kişiye âit. Günümüzün egoistlikte zirveye ç?kan insanlar?na mukábil, herhâlde hemcinslerinin problemlerine duyduğu yak?n ilgiden dolay? zamân zamân ağ?r tenkídlere uğrayacak yanl?ş görüşler de beyân eden Ece Temelkuran isimli bayan yazar?n “Ben de kapanmak istiyorum”
  (Milliyet, 19.09.07) başl?kl? yaz?s?na bir ara başl?k olarak yerleştirilmişti: “Örtü z?rh verir insana...”
  Haber sitesinde yaz?y? gördüm, okudum, inanamad?m. Yazar?n niyetini iç dünyâmda sorgulad?m, ?slâmdan habersizlik d?ş?nda bir yamukluk sezemedim. O vakit de vicdânen tebrîk etmek zarûreti hissettim.
  Cümlelere bak?n:
  “Kad?n olarak toplumsal hayat?n içinde var olmak ise hâlâ, bugün bile tehlikelidir. ?şyerinde ta'cîzler, sokakta sözlü sald?r?lar... Bu, devlet hukukuyla da işleyişiyle de kad?n? erkek egemen düzenin ‘Hem çal?ş hem de eskisi gibi evinin kad?n? ol’ ikiyüzlülüğüne karş? koruyamam?şt?r. Bu rejim, ‘Hem çağdaş ol hem de geleneksel kal’ bask?s?na karş? kad?n? erkek düzeni karş?s?nda tek baş?na b?rakm?şt?r. 70'lerin sol hareketleri bile kad?na ‘Hem devrimci ol hem de feodal düzenin nâmûslusu’ dememiş midir? Bugün, bu kadar çağdaş elitimiz bile iş yerlerinde ‘genç güzel kad?nlar?’ yumuşak yumuşak, ince ince ta'cîz etmiyor mu? Bu ikilemlere hangi insan?n benliği dayan?r?”
  Tepeden t?rnağa bir ülkeyi -eğer mukáyese edersek bütün dünyâ ülkelerini- ve gâvurundan Müslüman?na ülke insanlar?n? -eğer mukáyese edersek bütün insanlar?- güzelce silkelemiş ve “kad?n” mes'elesinde canl? organizmalar? çöpe savurmuş. Kendisi de acabâ bu koca cebheye karş? savaş açt?ğ?n? fark etti mi bilemem; ama doğru teşhîs koyduğunu biliyorum. ?nsanl?k târihinin yazmad?ğ? bir biçimde kad?n nesli günümüzde kör şehvetin âleti edilmiştir. O nâzik varl?ğ? “evinin içinde” koruma alt?na alan ve d?şar? ç?kma zarûreti hâs?l olunca da “z?rh” içine koyan “Kur'ân” dinlenmeyince, olacağ? zâten buydu.
  Ece han?m? dinleyelim: “Örtü, ‘Ben kad?n?m ve bana zarâr verirsen bir kad?na değil, bir Müslümana sald?rm?ş olursun’ z?rh?n? verir insana. Cumhuriyetin devrimleri ve sonras?nda o devrimlerin gündelik hayâtta uygulan?ş? kad?nlara erkek egemen düzene karş? sosyal veya hukúkí olarak bu kadar güçlü bir z?rh sağlayabildi mi? Cevâb?n? bütün kad?nlar bilir.”
  Bir Müslüman?n değil, “hiçbir dîne inanmayan” bir TC ayd?n? bayan?n objektif bak?ş?yla görünen gerçek budur. Fotoğraf doğru çekilmiştir. Örtü, hangi inançtan olursa olsun, kad?n?n z?rh?d?r. O yüzden bütün semâvî dînler “cilbâb” ile emretmiştir. Tevrât da, ?ncîl de, son hak kitâb Kur'ân da ayn? emri tekrârlam?şt?r. Şahsî zaaf? d?ş?nda, pis bak?şlardan ve kötü niyetlerden bir kad?n?n en güzel korumas?, onun çarşaf?d?r. Kad?n cinsinin f?trat? da bunu emretmektedir.
  ?şte Temelkuran’?n içten gelen sözleri:
  “Bu kadar yaz?p çizmeme, hiçbir dine inanmamama rağmen, i'tirâf edeyim ki, bu ikiyüzlü erkek dünyâs? içinde ba'zan ben bile kapanmak istiyorum. Türban takmak, çarşafa girmek değil, üstüme büyük bir nevresim çarşaf? örtüp ç?kmak istiyorum sokağa. Ve emînim işini gücünü yaparken binlerce ta'cîze ma'rûz kalan bir çok kad?n da böyle istiyordur.”
  F?trat?n? bozmam?ş her kad?n?n böyle istediğine ben de emînim. Bakmay?n siz o çevrenin te'sîri ile uykuda konuşanlara veyâ vazîfesi kad?nlar? şehvet kölesi yapmak olan dilli düdüklere; f?trat?n sesi böyle hayk?rmaktad?r: “Örtü z?rh verir insana...”
  Bu ülkenin her köşesinde kad?nlar “çarşaf” giyerdi efendiler!
  ?nanmazsan?z, Elmal?l? Hamdi Yaz?r Efendi’nin tefsîrine bak?n. Eğer Müslüman değilseniz, ikisi de birer Sabetayist olan Halide Edib Ad?var ile Sabiha Sertel’in hât?ralar?n? okuyun. Yüz sene bile olmad? be!.. Bu kadar m? çabuk ma'şerî hâf?za kaybolur?..
  Ece han?m?n “nevresim çarşaf” örtünüp ç?kmak istemesi tam f?trîdir, “cilbâb” da zâten odur.
  Daha ne diyeyim ki…
  Mustafa KAPLAN (Vakit)
  "Mü'minin feraseti karşısında titreyin; zira o bakarken Allah'ın nuruyla bakar." (Tirmizî, Tefsirü'l-Kur'an 15)

 5. #5
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  "Özgürlük Benim İçin Yük Haline Geldi"

  Milliyet yazarı Ece Temelkuran, 19 Eylül tarihli yazısının bir yerinde şöyle demiş: “Hiçbir dine inanmamama rağmen, itiraf edeyim ki, bu ikiyüzlü erkek dünyası içinde bazen ben bile kapanmak istiyorum. Türban takmak, çarşafa girmek değil, üstüme büyük bir nevresim çarşafı örtüp çıkmak istiyorum sokağa.”


  Temelkuran’ın bu isyan hali, bana, ‘Hindu asıllı bir ateist’ iken 1999’da Müslüman olan dünyaca ünlü Hint şairi ve yazarı Kamala Das’ın The Times of India gazetesine verdiği bir beyanatı hatırlattı (Not defterime geçirirken yayın tarihini belirtmeyi unutmuşum. 2000 yılındaydı galiba).


  Aslında şöyle: Beni derinden etkileyen ve yıllardır aklımdan çıkmayan bu beyanatı köşeme taşımak için uzun zamandır fırsat kolluyor, vesile arıyordum.


  Aradığım vesileyi Temelkuran’ın yukarıda mezkûr cümlelerinde buldum.
  Yanlış anlamaların önüne geçmek için hemen belirteyim ki, Temelkuran’la Das’ı birbirine benzetiyor filan değilim. İkisi de kadın, ikisi de yazar, ikisi de kadının üstündeki kem gözlerden şikâyetçi; ama bunlar bir yana, birbiriyle uzaktan-yakından alakası olamayan iki ayrı dünyadan söz ediyoruz.
  Uzatmayayım…

  Şöyle diyordu Kamala Das:

  İslam’ı seçmemde tesettürün büyük rolü var.

  Tesettürü seviyorum.

  Müslüman kadının Ortodoks hayat tarzını seviyorum.

  Erkekler mesture bir hanıma dönüp bakmazlar. Tesettür emniyettir.

  (…)

  Batı kültürünün kadına tanıdığı özgürlük beni cezbetmiyor.

  Bilhassa, erkeklerin arzularını kabartan özgürlüğü kastediyorum.

  Delhi’deki kitap fuarında yayıncılar müşteri çekmek için yarı çıplak mankenler kullandılar. Utanç verici bir şey.

  Kadın vücudu Hindistan’da bile ticari meta haline geldi.”


  “Ben özgürlük istemiyorum. Bıktım özgürlükten.

  Bütün samimiyetimle söylüyorum, özgürlük benim için bir yük haline geldi.

  Hayatımı düzenleyecek kurallar olsun istiyorum.

  Özgür olmayı değil, korunmayı arzu ediyorum ben.”


  “24 yıl boyunca tesettürü tekrar tekrar denedim. Müslüman olmadığım halde Müslüman kadınlar gibi giyinip marketlere, konserlere, sinemalara gittim, seyahatlere çıktım. Gördüm ki mesture bir hanım her yerde saygı görüyor. Kimse dokunmuyor sana; laf atmaya bile cür’et edemiyor. Tesettür içinde tamamen emniyettesin.”


  “İslam’ın ilkeleri kadına kafi derecede özgürlük alanı bırakıyor. Kadının kocasına veya daha yüksek bir otoriteye boyun eğmesini özgürlüğe aykırı bulmuyorum. Bunları dışlayan özgürlüğü fazlasıyla yaşadım, artık istemiyorum.”


  Arada böyle ‘aykırı’ sesler de çıkmasa bu modern dünya hiç çekilmez.

  Her zaman ve her yerde hep aynı hikâyeler…

  Belki makul, mantıklı ve rasyonel, ama illa ki soğuk, ruhsuz ve şiirsiz hikâyeler… “Özgürlük benim için bir yük haline geldi” diyerek modern dünyanın ezberini bozan şair Kamala Das’a selâm, selâm, selâm olsun!

  Yeni Şafak, Hakan Albayrak 22.9.2007
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 6. #6
  Pürheves busra - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  282

  Standart

  Örtü, "Ben kad?n?m ve bana zarar verirsen bir kad?na değil, bir Müslümana sald?rm?ş olursun" z?rh?n? verir insana." Maşallah çok güzel konuşmuş.Kad?n f?tratta düzgün yarad?lm?şt?r (kendi eliyle bozmad?ğ? muddedce)
  Mutluluğun gizi dünyanın bütün harikalarını görmektir,ama Kaşıktaki İki Damla Yağı Unutmadan...

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Acısız Bır Dunya
  By yakaza in forum Sağlık
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 05.05.09, 09:21
 2. Dunya Hayatı
  By yakaza in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 09.03.09, 09:30
 3. Ehli Dunya ile Arkadaşlık
  By CAN KARDEŞ in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 86
  Son Mesaj: 13.10.08, 19:21
 4. Dunya'yi Kurtarmanin 16 Yolu‏
  By insirah in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 13
  Son Mesaj: 24.12.07, 18:09
 5. 5 Ekim'de Dunya Kudüs Gününde Buluşuyoruz
  By TURKUAZ in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 05.10.07, 21:37

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0