ve bihi nesteinu

www.aczmendi.net

Risale-i nur külliyatından eserler
Risale-i nur sohbetleri ve videoları
Risale-i nur sohbet notları
Alem-i islamdaki seyrin takibi
Memleketimizdeki hadisatların seyri
Günlük hadisata islami ölçülerle bakış
vb.bulunduğu bir aczmendi sitesidir..!

...Evet bu zamanda merak ile, radyo (tv.gazete,vb.) vasıtasıyla, ciddî alâkadarane küre-i arzdaki boğuşmalara merak edip bakanlar, dikkat edenler, maddî ve manevî pek çok zararları vardır. Ya aklını dağıtır manevî bir divane olur, ya kalbini dağıtır manevî bir dinsiz olur, ya fikrini dağıtır manevî bir ecnebi olur. Evet ben kendim gördüm: Lüzumsuz bir merak ile, mütedeyyin iken âmî bir adam -beride ilme mensubiyeti varken- eskiden beri İslâm düşmanı olan bir kâfirin mağlubiyetiyle ağlamak derecesinde bir mahzuniyet ve Âl-i Beytten Seyyidler Cemaatinin bir kâfire karşı mağlubiyetinden mesruriyetini gördüm. Böyle âmî bir adamın, alâkasız bir geniş daire-i siyaset hatırı için, böyle kâfir bir düşmanı mücahid bir seyyide tercih etmek, acaba divaneliğin ve aklı dağıtmaklığın en acib bir misali değil midir? (Kastamonu Lahikası)

Alem-i islamdaki ve memleketimizdeki islami ve insani hadisatı İstikamet-i nazarı ve sıhhati fikri muhafaza ederek, islami hududlarda ve islami ölçülerde takid ederek güncellenen bir site..!