www.ortakhatim.com

Kur'an-ı Kerim hatimleri sayfa dağıtımıyla, Cevşen hatimi hizb dağıtımıyla yapılıyor.