islami cemaatleri bir araya getiren bir site.
islami cemaatler hakkında bilgiler, forum, ilahi vb. birçok şey
http://www.islamicemaatler.com/