Es Selamunaleyküm Değerli Kardeşim…www.islamiruh.comailesi olarak, sizi sevgi ve muhabbetle selaml?yoruz…

Değerli Kardeşim…

Bundan 1437 sene evvel Alem-i cihan, eşi benzeri görülmemiş bir nurla şereflendirildi. Şüpesiz ki bizde O sav nur’un yüzü suyu hürmetine var?z. Hz ?sa (as) O’nu (sav) ümmetine Ahmet diye müjdeledi. ^^ Ümmetinden öyle insanlar, olacak ki ; ‘keşke ResulAllah’? görseydikde , ne mal?m?z, ne can?m?z olsayd?’ diyecekler^^ Hadis-i şerifinde dendiği gibi biz Aleyhiselatu ve Selam Efendimizi göremedik. Ama bizlere verdiği teselli ise dünyalara bedel: ‘Beni görmeden, bana iman etmiş olan kardeşlerimi görmeyi, ne çok isterdim’ diyerek bizlere şereflendirdi.

Peki ya biz ne yapt?k O’nun (sav) için bize b?rakt?ğ? emanetlere hakiki manada sahip ç?kt?k m?? Gerçek manada islam’? yaş?yor muyuz? Gelin hep beraber bu kutlu hafta da, bu mübarek günde Kutlu Doğum Haftas?nda güzel bir tevbeyle geçmişimize sünger çekelim. Ve yapacağ?m?z ilk iş olarak bizleri ?slamiyet’le şereflendirdiği için evvela Allah’a hamd edip, ard?ndan iki cihan Sultan, Resulallah Efendimize(sav) salât ve selam edelim. Bu salât ve selam o kadar gür olmal? ki ona olan borcumuzu zerre kadar?na da olsa yetmeli inşallah. ?şte bunun için sizleri bu kutlu haftada salât ve selam?n daha da çok olarak yapabilmesi için ‘Her Nefeste, bir Salâvat-? Şerife’ kampanyam?za kat?lman?z? bekliyoruz. Hedefimiz 1 milyon ama biz biliyoruz ki bu ümmet çok kadirşinast?r ve bu 1 milyonu aş?p daha nice Salâvat-? Şerifler okuyacakt?r.

Değerli Kardeşim;

www.islamiruh.com sitemizde bu kampanyaya en k?sa zamanda teşriflerinizi bekliyoruz. Hedef 1 milyon Salavat-? Şerife. Sitemizde Salavat? Şerife linkini t?klayarak en az 1.000 tane olmak koşuluyla kat?lman?z? önemle rica ediyoruz. Her nefeste bir salavat-? şerife program?m?z?n bitiminde sitemizin radyosundan canl? olarak Hocam?zdan Kur’an ziyafeti ve Asr-? Saadet sohbetleri düzenleyerek, her nefeste bir salavat-? şerife program?m?z? bitireceğiz inşallah. En geç Pazar gününe kadar kampanyam?za kat?lman?z? önemle rica ediyoruz. (Al?na Salavat-? Şeriflerin bitmesi laz?m…) Canl? ?slamiRuh FM Kur’an-? Kerim ziyafeti ve Asr-? saadet sohbetlerinin tarihi ve saati sizlere tekrar elektronik postayla bildirilecektir…


?sLamiRuh Ailesi