Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.


Muhakkak ki Hamd Allah'adır. O'na hamd eder, O'ndan yardım ve bağışlanma dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O'na sığınız. Allah'ın hidayet verdiğini saptıracak yoktur, saptırdığına da hidayet edecek yoktur. Ve şahitlik ederiz ki Allah'tan başka ilâh yoktur, O tektir ve ortağı yoktur. Ve yine şahitlik ederiz ki Muhammed O'nun kulu ve Rasulüdür. Esenlik ve dua, Peygamberlerin mührü olan, kıyamet öncesinde Alemlere rahmet olarak ve Kâfirleri boğazlamak üzere gönderilen Allah'ın Rasulü Muhammed'e, ailesine, ashabına ve kıyamete kadar onların yolunu yol edinenlerin üzerine olsun.

Bu site, Türkiye'de Müslümanların bilinçlenmesi, diğer ülkelerdeki Müslümanlardan gerek resimlerini görerek, gerekse haberlerini okuyarak haberdar olmaları, Mïüslümanlarınn zillete düştüğü şu günlerde İslâm'a ve Müslümanlara faydalı olması amacı ile kurulmuştur. Yapılan çalışmaların karşılığı yalnızca Alemlerin Rabbi olan Allah azze ve celle'den beklenmektedir. Sitemizi ziyaret eden kardeşlerimizden isteğimiz, bu siteyi hazırlamakta emeğii geçenler için Rahman olan Allah'a dua etmenizdir.

Bu işimizi de Ehli sünnet Ulemasının Selefinin ve Halefinin Rasulullah s.a.v.'in: "Müşriklere karşı mallarınızla, canlarınızla ve dillerinizle cihad edin." [Ebu Dâvud, Cihâd 18, 2504; Nesâi, Cihad 1, -6, 7-] hadisine yaptığı tahric ile delillendirdik. Devrimizin alimlerinden olan Şeyh Abdulkadir bin Abdulaziz'in El Umde Fi İ'dedil Udde isimli kitabında bahsedilen husus ile alakalı fetvasını ise yolumuza nur kıldık. Şeyh şöyle diyor:

"Mücahidlerin davalarının hak olduğunu ve desteklenmesinin gerektiğini, müşriklerin yollarının batıl olduğu ve Müslümanlara karşı işledikleri cinayetlerin, İslam aleminin hemen her yerinde Müslümanları İslam'dan uzaklaştırmak için düzenlenen şeytanca planların insanlara duyurulması ve onlara nasıl karşı konulacağının anlatılmasıda cihadın bir şeklidir."[EL-UMDE Fi İ’dadiï Udde / Cihad için Çağrı ve Propaganda Yapmak]

Bütünn bunlardan sonra bahsedilen bu amacın muhafazası ve güçlendirilmesi açısından sınırlandırıcı önlemler almak ve İslam sınırlarını korumak gerekli olmuştur. Sınırlarını korumaktan bahsettiğimiz bu husus, Alimlerin değerlendirmesi ile cihadın bir şekli olduğundan da konu ile alakalı hükümler "amir-memur" tanımlarına göre düzenlenmiştir. Buna göre bu amacın amiri yani cihadın bir şekli olan enformasyon bölümünün amiri site yöneticileri, memuru ise üyeleri olmuştur. Bu değerlendirme sonucunda amir kadroda - yani emir kadrosunda- ortaya çıkabilecek nefsi hareketlerde direkt olarak sünnetten karşılık bulabilir hale gelmiş ve sanal ortam olan bu tür mekanlarda da hükümler uygulanabilir olmuştur. Bu hükümlerin ana hatları olabilecek hususlar ise bütün üyelere yardımcı olabilecek şekilde maddelenmiştir.

EYER İSTİYORSANIZ RESME TIKLAYINIZ!