Selamün Aleyküm

yazar.nurasya.com Besmele'yle yay?na gimiştir. Sitede bir çok genç yazar?n yaz?lar?na ulaşabileceksiniz. Ayr?ca "yazarl?k okulu" bölümüyle de yeni yazarlara/yazar adaylar?na yer verilecek inşaAllah.

Son olarak Bir ?nci Yaz?'dan bir al?nt?:

"Biz her ne kadar sanal bir dünyada doğan bir site olsak da, Nurlar?n yard?m?yla hakikati aramaya çabalayacağ?z.

Sanal bir dünyada, dünyan?n sanall?ğ?ndan bahsedeceğiz. Pek çoklar?n?n bu sanal dünyada dahi dünyaya çağ?rmas?na mukabil, “Beni dünyaya çağ?rma, ona geldim fenâ gördüm’” feryad?n? seslendireceğiz.... "

Editörler den

http://yazar.nurasya.com