+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 4 ve 4

Konu: Türk Âlemi ve Alfabe Meselesi..

 1. #1
  Dost tunae - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  Eskişehir
  Mesajlar
  35

  Standart Türk Âlemi ve Alfabe Meselesi..

  Türk Âlemi ve Alfabe Meselesi..

  " Sovyetler Birliği Boyunduruğundan kurtulan Müslüman cumhuriyetler kendi bünyeleri içinde bir alfabe değişikliği yaparak, kiril harflerinden Latin harflerine dönmüşlerdir. Bu hususta baz? gerçeklerin bilinmesinde yarar görmekteyim.

  (1) Müslümanlar?n ve Türklerin bin y?ll?k kültür vas?tas? ?slâm-Kur'an alfabesidir. Bütün kültür hazinelerimiz bu harflerle yaz?l?p kayda al?nm?şt?r. Binaenaleyh as?l dönülecek alfabe budur.

  (2) Komünistler ve Ruslar, sömürmek istedikleri Müslümanlar? ve Türkleri kendi öz benliklerinden uzaklaşt?rmak, yabanc?laşt?rmak için bir kültür emperyalizmi siyaseti takip ederek onlar?n aslî alfabelerini değiştirmiştir, önce Latin sonra da Rus alfabesini kulland?rtm?şlard?r.

  (3) Millî alfabenin zor olmas? hiçbir sak?nca teşkil etmez. Aksine bir güç ve kuvvet kaynağ?d?r bu zorluk; Japonya'ya bak?n?z. Onlar, okur-yazar olmak için en az üç bin ideogram, kültürlü olmak için de on binin üzerinde kargac?k burgac?k şekil ezberlemek zorundad?rlar. Geri mi kalm?şlard?r? Tam tersine, bu alfabe onlar? sab?rl?, azimli, enerjik, güçlükleri yenen en ileri derecede zihin ve zekâ tâlimleriyle pişmiş bir topluluk haline getirmiştir. Japonya, eğer kendi öz yaz?s?n? değiştirip de latin harflerini kabul etmiş olsayd?, bugünkü üstün ve başar?l? duruma asla gelemezdi.

  (4) ?stiklâl ve hürriyetlerini kazanan Müslüman Türk kardeşlerimizin, Türkiye ile münasebetlerini s?klaşt?rmalar? yönünden latin alfabesini kabul etmelerine şartl? olarak müsamaha edilebilir. Bir şartla: As?l resmî alfabe ?slam alfabesi olacak, onun yan?nda latin harfleri de kullan?lacak.

  (5) ?slam-Kur'an alfabesi, Müslümanl?ğ?m?z?n muhafazas? için zarurîdir. Yak?n tarihe kadar Anadolu'da anadilleri Türkçe olan Karaman Rumlar? Türkçe’yi Grek harfleriyle yaz?yorlard?. Yine, anadilleri Türkçe olan Ermeniler de dilimizi Ermeni harfleriyle yaz?p okumuşlard?r. K?r?m'daki Karaim Türkleri Musevî olduklar? için Türkçe’yi ?branî alfabesiyle yazm?şlard?r. Alfabe meselesi öyle basit taraf?ndan bir «kolay okuyup yazmak» meselesi, yahut şekle ait bir teknik değildir. Yaz?s?, bir milletin hüviyetinin (kimliğinin) temel faktörlerindendir. Kan? A Rh pozitif olan bir adam?n bu kan grubu nas?l değiştirilemezse, yaz?s? da değiştirilemez. Değiştirmeğe kalk?l?rsa bir sürü aksakl?k, hastal?k, rahats?zl?k ve tahribat olur.

  (6) Çin işgalindeki Doğu Türkistan'da, bir ara ?slâm yaz?s?ndan Latin yaz?s?na dönülmüşse de, ortaya ç?kan kargaşal?k yüzünden bundan sarf-? nazar edilmiştir.

  (7) 1927'de, ?stanbul Darülfünunu (üniversitesi) profesörlerinden Avram Galanti adl? musevî mütefekkir «Arabi Harfleri Terakkimize Mâni Değildir» unvan?yla bir kitap yazarak, Türkiye idarecilerini ikaz etmişse de onun, bu uyar?lar?na kulak asan ç?kmam?şt?r. Neticede latin harfleri kabul edilmiş, eski alfabe yasaklanm?ş ve Türkiye büyük bir kültür erozyonuna maruz kalm?şt?r. Bu durum göz önünde bulundurulmal?d?r.

  (8) Kültür tarihimizin son bin y?ll?k k?sm? ?slam-Kur'an harfleriyledir. Arşivlerimiz, vesikalar?m?z, hat?ralar?m?z, edebiyat?m?z, sanat?m?z, tarihimiz, mukaddesat?m?z, tefekkürümüz hep bu alfabe ile maşeri (toplumsal) vicdan?m?z?n haf?zas?na nakş edilmiştir. Kütüphanelerimiz, hazine-i evraklar?m?z (arşivlerimiz), müzelerimiz hep bu yaz?yla kaleme al?nm?ş eserlerle doludur. Kiril alfabesi veya başka yaz?lar devri, yar?m asr? biraz geçen k?sa bir devirden ibarettir. Esas olan, as?l olan, temel olan ?slam-Kur'an yaz?s?d?r. Diğerleri tarihî bir ar?zadan ibarettir. Bu husus asla unutulmamal?d?r.

  (9) Vücut nas?l ki, yabanc? organlar? kabul etmiyor, onlara karş? tepki gösteriyorsa, sosyal ve kültürel bünye de yabanc? kanunlar?, yabanc? yaz?lar?, yabanc? örf ve adetleri d?şlar, reddeder. Çeşitli bask?lar, beyin y?kamalar, telkinler, sap?tt?r?c? bir eğitim ile bunlar kabul ettirilse bile, girdikleri bünyeyi dejenere ederler, hastaland?r?rlar. Bir milletin gücü ekonomisiyle ve maddî terakkisiyle değil; kültürünün, karakterinin, şahsiyetinin üstünlüğü ile ölçülür. Maddi kuvvetler yitirilebilir. 1945'te Japonya ve Almanya'n?n hezimete uğray?p perişan olmalar? gibi. Ama onlar millî hasletleri sayesinde k?sa zamanda tekrar toparlanm?şlard?r. Şimdi 1991'de, ?kinci Dünya Savaş?'n?n iki galiba sanki Almanya ve Japonya imiş gibi geliyor insana.

  (10) ?slam ve Türk dünyas? üzerinde son derece düşmanca ve sinsi emeller vard?r. H?ristiyan Bat? âlemi, ?srail ve dünya siyonizmi, Hint mecusîliği ve Neo-çarl?k emperyalizmi müslümanlar?n birleşmesini, Türk dünyas?n?n silkinip doğrulmas?n? asla istemiyorlar. Bizler gücümüzü ?slam'dan al?yoruz. Onlar bunu çok iyi bildikleri için, habîsâne plânlarla müslüman Türk dünyas?n?n enerji kaynaklar?n? kurutmak istiyorlar. Şu s?ralarda, küfür cephesi bütün gücüyle Şeriats?z bir ?slam modeli uydurmak peşindedir. Bunu, bağ?ms?zl?klar?n? yeni kazanm?ş Türk devletlerine de ihraç etme haz?rl?klar? içindedirler. D?ş Türkler bu oyunlara gelmemelidir. Türkiye kardeş bir ülkedir, ama Türkiye'deki her şey iyi değildir. Davulun sesi uzaktan hoş gelirmiş. Zevahire aldan?lmamal?d?r.

  (11) Yirmi birinci as?r ?slam'?n asr? olacakt?r. Bugünkü hesaplar?m?z?, geleceği de göz önüne alarak yapmal?y?z. Alfabe konusunda yap?lacak hatâlar gücümüzü k?racak, düşmanlar?m?z?n ekmeğine yağ sürecek, bizi kültürel karanl?klarda bunaltacakt?r. Cenab-? Hak basiretler ihsan buyursun.

  ?slam-Kur'an yaz?s?na dönmek gerçek kimliğimize dönmek demektir. "


  Mehmed Şevket Eygi
  17 Kas?m 1991

  http://www.islamharfleri.com/yazilar/index.html
  Konu tunae tarafından (08.08.07 Saat 13:06 ) değiştirilmiştir.
  BİSMİLLAH HER HAYRIN BAŞIDIR.

 2. #2
  acizizfakiriz
  Guest acizizfakiriz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Standart

  hay?rl?s? be kardeşim...mevlam görelim neyler neylerse güzel eyler...bilgiler ve paylaş?mlar?n için teşekkürler
  r?za-i ilahi sizinle olsun inş...

 3. #3
  Dost tunae - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Bulunduğu yer
  Eskişehir
  Mesajlar
  35

  Standart

  (...) Diğer mühim bir husus da, Risale-i Nur müellifinin Latin harflerinin Türk harfleri olarak kabul etmediğidir:

  Nitekim, "Hüsrev Altınbaşak Türk harflerini kanunlara aykırı olarak Asa-yı Musa ve Zülfikar gibi mecmuaları Arap harfleriyle yazmış" iddiasına mukabil, "Şimdiye kadar Kur'an harfleri ve hattı Türk milletinin hatt-ı kadimi olduğu halde, Latin harflerini Türk harfleri deyip Kur'an harfleriyle Asa-yı Musa'yı yazan Hüsrev'i mes'ul etmek birkaç vecihde yanlış olduğunu ehl-i insaf anlar."(Şualar, 415; envar baskısı)
  BİSMİLLAH HER HAYRIN BAŞIDIR.

 4. #4
  Müdakkik Üye Eyüpşan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  894

  Standart

  Ne vard? okullarda seçmeli ders olarak arapça konsayd? bari.

  Şimdi gidip arapça öğrenmek için para vereceğim. Yaz?k.

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. ..alfabe..
  By BiRDüNYaUMuT in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 26.01.12, 13:13
 2. Alemi Gayb ve Alemi Şehadet Ortasında...
  By Abı-Hayat in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 10
  Son Mesaj: 24.04.09, 14:52
 3. Türk Âlemi ve Alfabe Meselesi..
  By Hamdım.Pişdim.Yandım in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 12.12.08, 14:38
 4. Türk Hacker'ı, FBI'daki Türk Ajan Yakalamış
  By ender in forum Bilişim Haberleri ve Bilimsel Makaleler
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 07.07.08, 23:20

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0