Konu Kapatılmıştır
1. Sayfa - Toplam 7 Sayfa var 1 2 3 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 69

Konu: Mustafa Kemal'i Nasıl Bilirdiniz?

 1. #1
  Dost muhakkik - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ýstanbul
  Mesajlar
  16

  Standart Mustafa Kemal'i Nasıl Bilirdiniz?

  Syf. 364 9- Din birliğinin de bir millet teşkilinde müessir olduğunu söyleyenler vard?r fakat biz, bizim gözümüz önündeki Türk Milleti tablosunda bunun aksini görmekteyiz.
  Atatürk’ün bu sözlerinden kolayl?kla anlaş?lacağ? gibi, Din Birliğinin, Türk Milleti’nin millet teşkilinde etkili olmad?ğ?n?, tam tersine zarar? olduğunu vurgulamaktad?r. Yaz?lar?n?n devam?nda ise Atatürk, ?slam Dini’ni aç?k olarak Arap Dini olarak tan?mlamakta ve bu tan?mlamay? tekrar etmektedir.
  Türk’ler Arap’lar?n dinini kabul etmeden evvel de büyük bir millet idi. Arap dinini kabul ettikten sonra, bu din, ne Araplar?n, ne ayn? dinde bulunan Acemlerin ve ne de M?s?rl?lar?n vesairenin Türk’lerle birleşip bir millet teşkil etmelerine hiçbir şekilde tesir etmedi.. Bilakis, Türk milletinin milli rab?talar?n? gevşetti, milli hislerini, milli heyecan?n? uyuşturdu. Bu pek tabii idi. Çünkü Muhammed’in kurduğu dinin gayesi…

  Syf. 365 milliyetlerin fevkinde şamil bir Arap milliyeti siyasetine müncer oluyordu. Bu arap fikri ümmet kelimesi ile ifade olundu. Muhammed’in dinini kabul edenler, kendilerini unutmağa hayatlar?n? Allah kelimesinin her yerde yükseltilmesine hasr etmeğe mecburdular. Bununla beraber, Allah’a kendi lisan?nda değil Allah’?n Arap kavmine gönderdiği Arapça kitapla ibadet ve münacatta bulunacakt?. Arapça öğrenmedikçe Allah’a ne dediğini bilmeyecekti. Bu vaziyyet karş?s?nda Türk Milleti bir çok as?rlar ne yapt?ğ?n? ne yapacağ?n? bilmeksizin adeta bir kelimesinin
  Syf. 366 manas?n? bilmediği halde Kuran’? ezberlemekten beyni sulanm?ş haf?zlara döndüler.
  http://img106.imageshack.us/img106/701/mb364ok5.jpg

  el yaz?s? (2)
  http://img106.imageshack.us/img106/5448/mb365rw6.jpg

  elyaz?s? (3)
  http://img106.imageshack.us/img106/4425/mb366ss9.jpg

 2. #2
  Ehil Üye karatoprak1975 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Yaş
  45
  Mesajlar
  1.126

  Standart  adam bilirdik taaki 5.şuayı tanıyana kadar

 3. #3
  Dost acemkızı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Mar 2007
  Bulunduğu yer
  Bursa
  Mesajlar
  10

  Standart

  Bence Atatürk insan gibi insan ben diyanetin Atatürk ve Din adlı kitapçığında H.Z MUHAMMED (S.A.S.) hakkında bi yazını okumuştum ve çok hoşuma girtmişti.Ayrıca Elmalılı Hamdi Yazır'a KUR'AN-I KERİM 'in tefsirinde maddi yardımda bulunmuş bir zat.Atatürk'ü anlamayan O'nun ilkelerini ve inkilaplarını anlayamaz

 4. #4
  Pürheves emine17 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  176

  Standart  yorumsuz............ düşünce özgürlüğüm olsaydı konuşurdum ama neyse.......
  İmana gel ki, elemden emin olasın. Kadere teslim ol ki selamette kalasın.[bdiüzzaman said nursi]

 5. #5
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  Atatürk’ün SansürlenenGörüşleri
  ?lk Meclis’in dualarla aç?ld?ğ? ve cumhuriyete oy veren milletvekilleri aras?nda 100 kadar din adam? olduğu doğru… Ancak böyledir diye cumhuriyetin kökeninde ve Atatürk’ün düşünce evreninde din motifleri aramak nafile uğraş.
  Afet ?nan cumhuriyetin ilan?ndan 6 y?l sonra Yurt Bilgisi dersleri vermeye başlam?şt?. Okutacağ? kitab? Kemal Paşa’ya gösterdi. Gazi beğenmedi. Yeni bir Medeni Bilgiler kitab? yazd?rd?.
  Kitap, 1931′de Afet ?nan imzas?yla ç?kt?; ortaokul ve liselerde okutuldu. ?şte Kemal Paşa’n?n el yaz?s?yla kaleme ald?ğ? o notlar?n “Millet” bölümünden sat?rlar:


  *** işte atatürkün “Medeni Bilgiler ve Mustafa Kemal Atatürk’ün El Yaz?lar?” kitab?nda sansürlenen bizzat kendi ifadeleri


  “Türkler Araplar?n dinini kabul etmeden evvel de büyük bir millet idi. Araplar?n dinini kabul ettikten sonra bu din Araplar?n (..) Türklerle birleşip bir millet teşkil etmelerine hiçbir tesir etmedi. Bilakis Türk milletinin milli rab?talar?n? gevşetti; milli hislerini, milli heyecan?n? uyuşturdu. (..)

  “Türk milleti birçok as?rlar, (..) bir kelimesinin manas?n? bilmediği halde Kur’an’? ezberlemekten beyni sulanm?ş haf?zlara döndü. (..)
  “Türk milletini Allah için, Peygamber için topraklar?n?, menfaatlerini, benliğini unutturacak, Allah’la mütevekkil k?lacak derin bir gaflet ve yorgunluk beşiğinde uyuttular. (..)
  “… din hissi, dünyan?n ac?s? duyulan tokad?yla derhal Türk milletinin vicdan?ndaki çad?r?n? y?kt?, davetlileri, Türk düşmanlar? olan Arap çöllerine gitti. (..) Art?k Türk, cenneti değil, (..) son Türk ellerinin müdafaa ve muhafazas?n? düşünüyordu. ?şte dinin, din hissinin Türk milletinde b?rakt?ğ? hat?ra…”

  ***


  Yeterince aç?k değil mi?

  Nas?l oluyor da din konusundaki görüşleri bu kadar net olan bir lider hâlâ yanl?ş yorumlan?yor?
  Yukar?daki sat?rlar?n çoğu, Türk Tarih Kurumu taraf?ndan 1969 ve 1988′de bas?lan “Medeni Bilgiler ve Mustafa Kemal Atatürk’ün El Yaz?lar?” kitab?nda yer alm?yor da ondan…
  inanmas? zor; ama kendi kurduğu kurum, Atatürk’ün notlar?n? sansür ederek yay?mlad?.
  “Medeni Bilgiler”i geçenlerde yeniden basan Örgün Yay?nevi, Türk Tarih Kurumu’ndan bir özürle yeni bask? beklediklerini yazm?ş.
  Atatürk’ün okullarda okutulsun diye kaleme ald?ğ? kitab?n?n bile sansür edildiği bir ülkede yaş?yoruz.
  Düşünce özgürlüğü mü dediniz?


  Can Dündar

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 6. #6
  Ehil Üye gulsah - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Dec 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.641

  Standart

  Bugün türkiye' de Cumhurbaşkanl?ğ? arşivinin tozlu raflar? aras?nda unutulmaya mahkum edilmiş bir kitap var . Bu kitabin ortaya ç?kmas? asl istenmiyor .


  Bu kitap 1927 ' de yaz?lm?ş . Bas?lmam?şt?r.Yazar? Ruşeni ( Barkur )


  Kitab?n ad? şöyle : Din yok milliyet var . Hemen alt?nda şöyle bir ilave : '' benim dinim benim türklüğümdür. ''


  Hemen belirtelim bu kitap Kemal'in okuduğu kitaplardand?r.Kemal okumakla kalmam?ş , sağ?an soluna notlar düşmüş .
  Mesela m? Barkur yazm?ş : '' Bizim kitab-? mukaddesimiz , bilgiyi esirgeyen , varl?ğ? taş?yan saadeti kucaklayan , Türklüğü yükselten , bütün Türkleri birleştiren , milliyiyetimizdir.Ohalde , felsefemiz de '' din'' kelimesinin tam mukabili '' milliyet'' tir. KEMAL yan?na not düşmüş '' Aferin . Alk?şlar'' Ruşeni yaz?yor : '' Hangi milletin azameti , Türklüğün azameti kadar tarihin meçhul enginlerine uzanm?şt?r. Ve en nihayet , hang imillet ölürken Azrail'i tepeleyerek dirilmiştir. Dünyada türk olmak kadar şeref varm?d?r.? V etürk olamk kadar din varm?d?r '' Kemal sayfan?n kenar?na ilave etmiş : '' Aferin , Aferin .''

  ''Şahsın üslub-u beyanı , şahsın timsal-i şahsiyetidir.

  Ben ise :

  gördüğünüz veya işittiğiniz gibi , halli müşkil bir muammayım ''

  Said Nursi


 7. #7
  Yönetici HakanBa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Gaziantep
  Yaş
  33
  Mesajlar
  2.566

  Standart

  Alıntı acemk?z? Nickli Üyeden Alıntı
  Bence Atatürk insan gibi insan ben diyanetin Atatürk ve Din adl? kitapç?ğ?nda H.Z MUHAMMED (S.A.S.) hakk?nda bi yaz?n? okumuştum ve çok hoşuma girtmişti.Ayr?ca Elmal?l? Hamdi Yaz?r'a KUR'AN-I KER?M 'in tefsirinde maddi yard?mda bulunmuş bir zat.Atatürk'ü anlamayan O'nun ilkelerini ve inkilaplar?n? anlayamaz
  .....Siyasette dahiliğinden olsa gerek......
  "Eğer komünistler mürekkep ve kağıdı yok etmek imkanını da bulsalar, benim gibi birçok gençler ve büyükler fedai olup hakikat hazinesi olan Risale-i Nurun neşri için, mümkün olsa derimizi kağıt, kanımızı mürekkep yapacağız."

  -Zübeyir Gündüzalp-


 8. #8
  Pürheves busra - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  282

  Standart

  Söyliycek o kadar çok şey varki onun hakkında oyüzden susumayı seçiyorum...
  Mutluluğun gizi dünyanın bütün harikalarını görmektir,ama Kaşıktaki İki Damla Yağı Unutmadan...

 9. #9
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Alıntı acemk?z? Nickli Üyeden Alıntı
  Bence Atatürk insan gibi insan ben diyanetin Atatürk ve Din adl? kitapç?ğ?nda H.Z MUHAMMED (S.A.S.) hakk?nda bi yaz?n? okumuştum ve çok hoşuma girtmişti.Ayr?ca Elmal?l? Hamdi Yaz?r'a KUR'AN-I KER?M 'in tefsirinde maddi yard?mda bulunmuş bir zat.Atatürk'ü anlamayan O'nun ilkelerini ve inkilaplar?n? anlayamaz
  sizce dindar m??
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

 10. #10
  Ehil Üye ademyakup - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Mesajlar
  8.211

  Standart

  Bu başl?k bana göre çok yanl?şt?r...


  Bu başl?ğ? herkes kendi nefsine yönelterek..


  şöyle demeli..


  acaba ben nas?l birisiyim..?


  dindar m?y?m..


  dindar değil miyim..


  kişi bşkalar?n?n hatalar?yla uğraşarak çok zaman kaybediyor..


  çünkü kendi kulluğunu unutuyor..
  SEN KEND?NE BAK..SEN NE HALDES?N..?LER? ?Ç?N ÜM?T VER?YOR MU HAL?NN?Ç?N BAşKALARIYLA UğRAşIYORSUN D?YE NEFS?NE DEMEL?..
  HAYD? KARDEşLER?M..
  HERKES KEND? NEFS?YLE UğRAşSIN..
  iman insanı insan eder, belki sultan eder..

Konu Kapatılmıştır

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Mehmet Akif Ersoy'u Nasıl Bilirdiniz?
  By düsünceye özgürlük in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 48
  Son Mesaj: 29.06.11, 10:18
 2. Mustafa Kemal Nasıl Cumhurbaşkanı Oldu?
  By Ömer Said in forum Tarih
  Cevaplar: 11
  Son Mesaj: 31.12.08, 15:05
 3. Merhumu Nasıl Bilirdiniz(Mükemmel Cevap)
  By Ene-Zerre in forum Klip, Video, Film ve Animasyon
  Cevaplar: 6
  Son Mesaj: 21.09.08, 22:07
 4. Mevlana'yı Nasıl Bilirdiniz?
  By hasandemir in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 29.02.08, 12:14

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0