+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 2 ve 2

Konu: Bir Devlet Kendine Kötülük Yapar mı?

 1. #1
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  485 Kürt'e 27 May?s'ta ne oldu?En küçüğü 14 yaş?ndaki çocuktan aşiret liderine kadar 485 Kürt tek tek toplan?p 27 May?s darbesinden 4 gün sonra Sivas'ta bir kampa götürüldü. 9 ayl?k sürgün sonras?nda ise...
  27 May?s darbesinden dört gün sonra 485 Kürt, tek tek toplan?p Sivas'ta bir kampa götürüldü. ?çlerinde aşiret liderleri, bugünün siyasetçileri, babalar? olan 'zorunlu misafirler' dokuz ay boyu ne savc? ne mahkeme yüzü gördü.

  Fuat F?rat, 1925 y?l?nda Kürt ayaklanmas?n?n baş?n? çeken ve bu yüzden idam edilen Şeyh Sait'in torunu.
  F?rat, 27 May?s 1960'tan önce tüccard?. Canl? hayvan sat?yordu. 27 May?s darbesinde evine dönerken tutukland?. Mahkemeye ç?kar?lmadan, 'zoraki misafir' denilerek al?konuldu. F?rat, Sivas'a getirildiğinde yaln?z olmad?ğ?n? anlad?. Tam 485 Kürt, Sivas'taki kampta tutukluydu.
  F?rat ve 485 kişi, Kürtlerin Yass?adas?'nda dokuz ay kald?. F?rat, daha sonra üç kez milletvekili olduğu halde devletle hiç bar?şmad?.
  Nokta dergisinin bu haftaki say?s?nda Nevzat Çiçek imzal? '47 Y?l Sonra Sivas Kamp?' başl?kl? habere göre, 27 May?s 1960'ta Demokrat Parti hükümetini devirerek iktidara el koyan Milli Birlik Komitesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan en küçüğü 14'ünde 485 kişiyi Kabakyaz?'daki kampta toplad?. Kamp bir k?şladan devşirmeydi.
  Kalabal?k grup içinde bölgenin önde gelen aşiret ağalar?, belediye başkanlar?, şeyhleri, kanaat liderleri de vard?.
  Örneğin; AKP Genel Başkan Yard?mc?s? Dengir Mir Mehmet F?rat'?n dedesi Zeynel Turan. Cem Vakf? Başkan? ?zzettin Doğan'?n babas? Hasan Doğan, eski DYP Şanl?urfa Milletvekili, 'Susurlukçu' Sedat Bucak'?n babas? Hakk? Bucak, Hak ve Özgürlükler Partisi'nin (HAKPAR) Genel Başkan? Sertaç Bucak'?n babas? ve yasad?ş? Türkiye-Kürdistan Demokrat Partisi'nin (T-KDP) Başkan? Faik Bucak, Şeyh Said'in ailesi, Van'?n önde gelen aşiretlerinden Kinyaslar, Hakkâri'den Ertuşlar ve Diyarbak?r'dan Ensarioğullar?...
  Brukan aşiretinin lideri Kinyas Kartal, kamptan sonra Adalet Partisi'nden milletvekili oldu, TBMM başkanl?ğ? yapt?. Ensarioğullar? aşiretinden Salim Ensarioğlu da bakanl?k görevinde bulundu.
  Tutuklular?n tümünün menkul ve gayrimenkullerine el konuldu. Kampta kalanlar yemeklerini kendi paralar?yla yiyor, günlerini satranç oynayarak ve sohbet ederek geçiriyordu. Maddi durumu elvermeyenler diğerlerinin çamaş?rlar?n? y?kayarak geçindi.
  Kampta tutuklu kalan, Şeyh Sait'in torunu, daha sonra üç dönem milletvekilli olan Fuat F?rat, o günleri hiç unutmad?...


  ?şkence yoktu, küfür vard?
  Radikal'in konuyla ilgili sorular?n? yan?tlayan Fuat F?rat, darbeden önce Adana'da canl? hayvan tüccarl?ğ? yap?yordu. O gün evine dönmek üzere yola ç?km?şt?. Bingöl'de araçtan indirildi:
  "Darbenin ikinci günüydü. Beni al?p Erzurum'a götürdüler, cezaevine koydular. 'Suçum yoktur, partilerle alakam yoktur' dedimse de ikna edemedim. Ne mahkemeye gittim, ne de savc? gördüm. Cezaevinde öğrendim ki, benim ailemi de toplam?şlar. Bize 'Siz misafirsiniz' diyorlard?."
  F?rat; babas?, iki kardeşi, üç amcas? ve iki kuzeniyle birlikte ayn? aileden 13 kişiydiler. Kamp?n en küçüğü olan, 14 yaş?ndaki Abdulilah F?rat da ailedendi.
  "?ki koğuşta askeri ranzalarda yat?yoruk. Her yatakta ikişer kişi yatard?. Hiç y?kanamad?k. Ben sürgüne gittiğim Isparta'da, polislere yalvar?p y?kanmaya, bir hamama gittim. Kampta dayak, işkence yoktu ama küfür vard?."

  Sat?raralar?nda haberler
  Fuat F?rat'a göre, 'zorunlu misafir' olarak kabul edilen 485 kişi, dokuz ay boyunca ne bir savc?l?ğa ne de mahkemeye ç?kar?ld?. Tutuklanma gerekçesi de kar?ş?kt?:
  "Baz?lar?, DP içindeki Kürt faaliyetleri vard?, ondan oldu dedi. Baz?lar? da Mustafa Barzani, Ali R?za Efendi'nin k?z?n? alm?ş, bundan oldu, dediler."
  Nokta'n?n haberine göre, kamp uygulamas? ve tutuklamalar bir mahkeme karar?na dayanm?yor. Uygulamaya ilişkin, o günkü Milliyet gazetesi nüshalar?nda, Milli Birlik Komitesi'ne (MBK) ait bir karar, kararname de bulunmuyor. Hatta kamp?n kurulduğuna dair haber bile yay?mlanmam?ş.
  Kamp?n kurulduğu belirtilen 31 May?s 1960 tarihli gazetelerde yaln?zca Cumhuriyet gazetesinde yer verilen şöyle bir haber var:
  "MBK'n?n yak?nda neşredeceği vesikalarda bir Kürdistan hükümeti tesisi için DP grubu içinde çal?şanlar?n varl?ğ? ispat ediliyor. Sab?k iktidar, Şeyh Sait'in oğlunun Rus yap?s? ciple doğuda propaganda yapmas?na göz yummuştur."
  HAKPAR Genel Başkan? Sertaç Bucak'a göre, babas? Faik Bucak'?n tutuklanma gerekçesi de isyana haz?rl?k...
  Eski TBMM Başkan? Hüsamettin Cindoruk 'dangalakl?k' dediği Sivas Kamp?'n?n siyasi Kürtçülüğe de yol açt?ğ?n? öne sürüyor:
  "Mülteci kamp? gibi bir kampt?. Yarg?lanma olmad?. Oradan ç?kanlar şunu söyledi: 'Biz Türk aidiyetinden uzaklaşt?k. Bize ayr? muamele yapt?lar. Kürt az?nl?k telakki edildik, Kürt olduğumuz için bir araya getirildik.' Bunlardan, bilhassa DP'li olanlar devletle bar?ş?kt?. Devlete bağl? adamlar? bir araya getirme gibi bir ak?ls?zl?ğ? bir devlet nas?l yapar? Bu kadar dangal?kl?k olur mu?"


  Kamptan sonra sürgün
  Dokuz ay süren Sivas Kamp? 7 Ekim 1960 tarihinde ç?kan 105 No'lu Mecburi ?skân Kanunu'ndan sonra dağ?t?ld?. Ancak bu kanunla birlikte, kamptaki 55 kişi Antalya, Isparta, Denizli, ?zmir, Burdur, Muğla, Afyon, Manisa ve Çorum'a sürüldü. Kanunun gerekçesinde şöyle deniyordu: "Sosyal baz? reformlar? yapabilmek, ortaçağ?n Türkiye'de yaşayan düzenini y?kmak, ağal?k, şeyhlik gibi müesseseleri yok etmek..."
  Bu sürgünün gerekçesi doğudaki 'feodal yap?n?n' dağ?t?lmas? olsa da 55 kişiden yaln?zca alt?s?n?n aşiret lideri olduğu kaydediliyor.
  Bu sürgün de 1963 y?l?ndaki Adalet Partisi hükümeti s?ras?nda son buldu.


  Özür diliyorlar...
  Fuat F?rat, 1963 y?l?nda yasak kalk?nca rahat bir soluk ald?klar?n? söylüyor. Dokuz ayl?k kamp, iki y?ll?k Isparta sürgününden sonra F?rat, 1973'te Erzurum bağ?ms?z milletvekili oldu. Ve 1991'den sonra Refah Partisi'nden iki kez ?stanbul milletvekilliği yapt?. F?rat, yaşad?klar?n? unutmuyor:
  "Türkiye'de zihniyet şudur: Allah onu o şekilde yaratm?şt?r, faşist kafalar vard?r, mümkün değildir anlaşmak. Frans?zlar o kadar Cezayirli öldürdü, Frans?z? tuttular. Özal, özür diledi. Aziz Nesin'i az kals?n öldüreceklerdi, sonra özür dilediler. Nâz?m Hikmet Rusya'ya kaçt?, hayat hakk? tan?mad?lar. Şimdi şiirlerini okuyorlar.
  Özür diliyorlar. Bizi de perişan ettiler, özür diliyorlar."

  Nokta

 2. #2
  Pürheves HEVAL - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Bulunduğu yer
  sevmediğim bir yer
  Yaş
  32
  Mesajlar
  174

  Standart

  Alıntı aşur Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Özür diliyorlar...
  Fuat Fırat, 1963 yılında yasak kalkınca rahat bir soluk aldıklarını söylüyor. Dokuz aylık kamp, iki yıllık Isparta sürgününden sonra Fırat, 1973'te Erzurum bağımsız milletvekili oldu. Ve 1991'den sonra Refah Partisi'nden iki kez İstanbul milletvekilliği yaptı. Fırat, yaşadıklarını unutmuyor:
  "Türkiye'de zihniyet şudur: Allah onu o şekilde yaratmıştır, faşist kafalar vardır, mümkün değildir anlaşmak. Fransızlar o kadar Cezayirli öldürdü, Fransızı tuttular. Özal, özür diledi. Aziz Nesin'i az kalsın öldüreceklerdi, sonra özür dilediler. Nâzım Hikmet Rusya'ya kaçtı, hayat hakkı tanımadılar. Şimdi şiirlerini okuyorlar.
  Özür diliyorlar. Bizi de perişan ettiler, özür diliyorlar."
  çok manidar. haber için tşk

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Kötülük Sahibini Yaralar
  By *SAHRA* in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 04.02.12, 13:43
 2. Bir Kötülük, [Gücü Yetenlerce] Önlenmezse...!
  By Şahide in forum Hadis-i Şerifler
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 23.10.11, 16:05
 3. Kötülük
  By BiÇçare in forum Şiirler
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 07.01.09, 17:38
 4. Kötülük Olarak Yeter...
  By yasemenn in forum Hadis-i Şerifler
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 10.12.08, 13:21
 5. Gizli Kötülük İfşa Edilirse
  By elff in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 9
  Son Mesaj: 19.09.07, 11:00

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0