Prens Bismarc'?n Peygamberimizle ilgili kanaatlerini yans?tan beyannameden bir bölümü şöyledir.'Sana muas?r bir vücut olamad?ğ?mdan çok müteessirim Ey Muhammed ... Muallim ve naşiri olduğun kitap senin degildir.O,lahutidir.ßu kitab?n lahuti olduğunu inkar etmek geçerli ilimlerin yalan olduğunu ileri sürmek kadar gülünçtür.ßunun için beşeriyet senin gibi mümtaz bir kudreti bir defa görmüş bundan sonra görmeyecekti...
teşekkürler paylaş?m?n için. Allah raz? olsun