Konu Kapatılmıştır
1. Sayfa - Toplam 4 Sayfa var 1 2 3 ... SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 32

Konu: Cemal Kutay'ın Asılsız İddialarına Cevaplar?

 1. #1
  Ehil Üye Ebu Hasan - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  37
  Mesajlar
  3.049

  Standart

  [QUOTE]

  Baz? meseleler var ki, eğer cevaplanmaz veya izah edil­mezse zihinlerde sorular veya tereddütler de­vam edip gider. Hele bu me­sele memleketi­mizin en güzide din alimi olan Bediüzzaman Said Nursi ve onun eşşiz eseri Risale-i Nurlarla alâkal? ise, daha da ehemmiyet kazanm?ş demektir. ?şte biz ?ttihad Yay?nc?l?k olarak gaye-i hayat?m?z olan Risale-i Nurlarla<SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial"> dine hizmet yolunda çal?ş­maktay?z. Bu hu­suslarda söylenenler ve yay?nlanalar bizi doğru­dan ilgi­lendir­mektedir.
  Vücudunu mucidine feda et.Mukabilinde büyük bir fiyat alacaksın.Mesnevi-i Nuriye sahife 101


 2. #2
  Pürheves fem_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Mesajlar
  263

  Standart

  Alıntı @envar@ Nickli Üyeden Alıntı
  Alıntı HASAN- Nickli Üyeden Alıntı
  Bu safsatalar?n neşri Yeni Asya Neşriyat taraf?ndan yap?lmad?. Bu safsatalar? daha sonra söylemiş.Yeni Asya Neşriyat'?n neşrettiği kitab?n ad? yanl?ş hat?rlam?yorsam 'Çağ?m?zda Bir Asr-? Saadet Müslüman?' diye biliyorum.
  kardeş o cemal kutay?n üstad hakk?nda yazd?ğ? bütün safsatalar? yeniasya neşriyat yay?nlad?. inanm?yorsan yeniasya yay?nlar?n?n ç?kard?ğ? kitaplar?n listesi burada

  http://www.risaleinurenstitusu.org/i...=Bibliyografya

  51. s?raya bak derim

  Çağ?m?zda Bir Asr-? Saadet Müslüman?, Cemal Kutay, Yeni Asya Yay?nlar?, ?stanbul 1980.
  Kardeşim, bahsettiğiniz 51. s?radaki o kitaptan bir tane cümle getirin üstada risale-i nura hakaret olan..  Bekliyorum..
  Asya'nın Bahtının Miftahı Meşveret ve Şuradır.

 3. #3
  Yönetici HakanBa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Gaziantep
  Yaş
  33
  Mesajlar
  2.566

  Standart

  Envar kardeş ilk başta şunu belirtmek isterimki bu forumda yazd?ğ?n mesajlar?n hepsi neşriyat ve gazete hakk?nda olmuş. Ne yapmaya çal?ş?yorsun? Yeni Asya'y?m? kötülemeye yoksa!! Benimde bildiğim kadar?yla Cemal Kutay önceden üstad hakk?nda olumlu düşünceleri olan ve ilerde sap?tan bir şah?s olarak biliyorum. Şimdi bu bahsettiğin kitap 1980 de bas?lm?ş. Ee şimdi o adam sonradan bunlar? söylemişse YeniAsyayla ne ilgisi var.
  Şimdi sen herhangi bir konu hakk?nda bir kitap yazsan ve seneler sonra fikrini değiştirip söylediklerinin aksini söylesen bu yay?nevininmi hatas? olur? Yapmay?n kardeşim bunu. Sizin gibi nur talebesine yak?şmaz.
  Eğer ki YeniAsya Neşriyat?n bast?ğ? kitapta üstada ve Risale-i Nur'a karş? yanl?ş bir söz varsa o zaman eleştir.
  "Eğer komünistler mürekkep ve kağıdı yok etmek imkanını da bulsalar, benim gibi birçok gençler ve büyükler fedai olup hakikat hazinesi olan Risale-i Nurun neşri için, mümkün olsa derimizi kağıt, kanımızı mürekkep yapacağız."

  -Zübeyir Gündüzalp-


 4. #4
  Pürheves fem_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Mesajlar
  263

  Standart

  Alıntı @envar@ Nickli Üyeden Alıntı
  kardeş benim kötülediğim falan yok. bu iddialar 1980 bas?m? olan kitapta mevcud. ben sadece neden böyle münaf?klar?n düşüncelerini hizmetin bir neşriyat? incelemeden yay?nl?yor onu anlam?yorum. şimdi bu iddialara abdülkadir bad?ll? abinin tempo dergisinde verdiği cevaplar? aktar?yorum.
  Kardeşim nerde bu yay?nlarda mevcut? Hadi sayfa verin bekliyorum.
  Asya'nın Bahtının Miftahı Meşveret ve Şuradır.

 5. #5
  Pürheves fem_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Mesajlar
  263

  Standart

  Kardeşim ben o kitab?n kendisinden deili bekliyorum, sayfa olarak, ondan sonra yazacağ?m tekrar bu bir.
  ?kincisi cemal kutay konusunu da çok güzel neşriyat hususuna bağlad?n?z bu da iki.

  Yeni Asya Neşriyat?n kuruluş ve varl?k amac? bellidir.Tek derdi risalei nurlar? neşretmektir.Yay?nlad?ğ? tüm kitaplar? da bu davaya hizmet eder.

  Ben envar neşriyat? da biliyorum( web sayfam k?sm?na o sayfay? koymuşsunuz.)

  Hatta geçenlerde bir kardeş envar neşriyat?n külliyat?n? almak istiyormuş ama bulamam?ş onun için kaç yere bizzat ben telefon ettim, o neşriyata nas?l ulaşabilirim diye.

  Muhabbetim var çünkü ayn? yolun yolcusuyuz.

  Bir kusur aramam, kusur görsem de o kusuru örtmeye çal?ş?r?m kimseler görmesin, kudsi hizmet yap?yorlar, onlara olan hüsnü zan k?r?l?p da nur hizmetine bir zarar gelmesin diye.

  O yüzden sizin ?srarla 1980 y?l?nda şu kitapta şunlar yaz?lm?şt? diye ?s?t?p ?s?t?p umuma aç?k yerde yapt?ğ?n?z bu davran?şa da bir anlam veremiyorum.

  Amac?n?z Cemal Kutay'?n safsatalar?ysa evet önceki sayfada çok güzel cevap verilmiş.

  Tekrar tekrar bunu neden neşriyat hususuna bağl?yorsunuz?

  Yine söyleyeyim, o bahsettiğiniz 51. s?radaki kitaptan sayfa say?s? bekliyorum.

  Selamlar sevgili kardeşim.
  Asya'nın Bahtının Miftahı Meşveret ve Şuradır.

 6. #6
  Pürheves fem_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Mesajlar
  263

  Standart

  kardeş ben hizbcilik yapamam. babam?n oğluda olsa yanl?ş yap?lm?şsa yanl?ş derim. sayfa numaralar?n? istemişsin k?rm?z?yla yazd?m...
  K?rm?z? yazan yerde benim istediğim şey yok.

  Kardeşim hata savunan da yok.Ben hata savunsayd?m Cemal Kutay doğru söylemiş derdim.

  Hizbcilik yapamam demişsiniz ama buna tavr?n?zla inand?rman?z gerek.

  Babam?n oğlu da olsa yanl?şa yanl?ş derim demişsiniz yanl?şa yanl?ş denir ancak yolu yordam? yeri vard?r.Aç?kças? sizin buradaki tavr?n?z bende hakikatperestlikten çok başka türlü geldi.
  &#220;stad bile diyor bende ve risaleyi tefehhümünde bir ay?p görürseniz "setri uyub" perdesini y?rtmay?n.
  Asya'nın Bahtının Miftahı Meşveret ve Şuradır.

 7. #7
  Pürheves fem_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Mesajlar
  263

  Standart

  Tamam kardeşim o sayfalara bakacağ?m, ayr?ca Zübeyir >Gündüzalp'in şu sözlerini yazmak isterim:

  ?nsan beşerdir, hata edebilir. Hususen küllî ve umumî bir dâvan?n hizmetkârlar?na yap?lan taarruzlar?n çokluğu, şeraitin (şartlar?n) ağ?rl?ğ?; dâvay? inkişaf ettirmek, hizmetin önüne çekilen dehşetli manialar? y?kabilmek için çeşitli hizmet ş?k ve şekilleri ararken hepsinde yüzde yüz isabete muvaffak olmak pek müşküldür.

  Böyle bir hengâmede müsbet netice vermeyen tedbirleri o müdebbire söylemek lâz?m iken, her ne sebeple olursa olsun, kat'iyyen başkas?na söylememek ruh, kalb ak?l ve feraset eseridir. Bunun aksine başkalar?na dert yanmak, safderunluk ve düşünce za'f?n?n delilidir.


  Fayda vereceğim zanniyle fikrinde taannüd ve taassub göstermek zarar vermenin en bariz bir delilidir ki, bu da ahmakl?ğ?n gözlere görünecek derecede aşikâr olmas?d?r.

  Zira ahmakl?ğ?n tarifi, "Fayda vereceğim niyetiyle zarar vermektir."
  Asya'nın Bahtının Miftahı Meşveret ve Şuradır.

 8. #8
  Pürheves fem_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2007
  Mesajlar
  263

  Standart

  ALLAH RAZI OLSUN. Evet zübeyr abi den de aktard?ğ?n gibi farkl? hizmet şekillerinde muvaffak olmak müşkül. evet üstad?n hayat?nda uygulad?ğ? tarzlar?n d?ş?ndaki tarzlar çok müşkül. o kitaplar cemaatten gelen itirazlar üzerine bir daha yay?nlanmad?. sadece bu ifsadç?ara karş? daha dikkatli olunmas? gerek ben onu diyorum.
  Bahsettiğiniz yerleri okudum.

  Olay şu ki; Cemal Kutay &#220;stad hakk?ndaki sözlerinde 180 derece dönüş yapm?ş.

  Daha önce,1980 y?l?nda Yeni Asya dan ç?kan kitab?ndaki Bediüzzaman tarifiyle y?llar sonra bir gazeteye vermiş olduğu Bediüzzaman tarifi tamamen birbirine z?t.
  Yeni Asya da daha sonra Cemal Kutay kaynak gösterilerek yay?nlanan yaz?lar? kitaplar?ndan ç?karm?ş.

  Olay bundan ibaret..
  Asya'nın Bahtının Miftahı Meşveret ve Şuradır.

 9. #9
  Ehil Üye Seha - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  1.626

  Standart

  Çağımızda Bir Asr-ı Saadet Müslümanı, Cemal Kutay, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1980.  Kitap apaçık isminden dahi anlaşılır ki Üstad'ı övmek için yazılmış.  Ben yarın kafir olsam bana sevenlere çıkıp "Geçmişte o adamı niye
  sevdin" denmez. Zira, ben şu an Üstad'ı övüyorum. Siz de övgüme bakım
  dost görüyorsunuz. Yarın dönsem, kimse şu an beni seviyor, diye
  suçlanamaz  Ayrıca, "Onlardan ayrılanlar rağmen yoluna devam ederler"  Ayrıca, eski bir savaş taktiğidir. Düşman askeri ile ittifak edip sonra
  umulmadık bir anda ittifakı bozarsın. En halis askerler dahi tedirgin
  olur. Zayıflar küser.Diğer düşmanlar veya hizmet ettiğin adamlar bu
  ittifakın bozulmasından yarar sağlar.

  Bildin

  Muhabbetle
  Sakın, sakın, sakın! Çabuk, bu şimdiye kadar demir gibi kuvvetli tesanüdünüzü tamir ediniz.

 10. #10
  Yönetici SeRDeNGeCTi - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Bulunduğu yer
  Ankara
  Yaş
  34
  Mesajlar
  5.901

  Standart

  Envar kardeşim. Risale-i Nur talebeleri demokratt?r. &#220;stad?m?z da demokratt?r ve demokratl?ğ?n gereği "hak olan kimden gelirse gelsin al?n?r." düsturudur. Bir insan elli tane menfi söz söylemiş olabilir. Fakat 1 tane doğru söz söylese "sen 50 tane yanl?ş söz söyledin o zaman bu kabul değildir." denilmez. Siz bu görüşü kabul etmeyebilirsiniz, fakat kabul edenleri de hatal?, yanl?ş görmek asla kabululümüz değildir. Ayr?ca Risale-i Nur'u okuyorsan?z kar?ş?laşm?ş olmal?s?n?z. Nas?l al?nt? yapm?ş &#220;stad bir yerde: "FENA VE FAN? B?R ADAMIN... SÖZ&#220;..." diyerek, beğenmediği bir insan?n doğru fikirlerini alm?ş, yerine daha doğrusunu söylemiş vesaire...


  Şimdi sizden şiddetle:
  Alıntı @envar@ Nickli Üyeden Alıntı
  neşriyat işi ciddi bir iştir laubaliliğe gelmez.
  Alıntı @envar@ Nickli Üyeden Alıntı
  sözünüz için ÖZ&#220;R BEKL?YORUM...
  Sayg?lar?mla...
  Anlamını Bilmediğiniz Kelimelerin Üzerine Çift Tıklayınız...

  Sual: Belki onlar eski hali istiyorlar?
  Cevap: Size kısa bir söz söyleyeceğim; ezber edebilirsiniz: İşte, eski hal muhal; ya yeni hal veya izmihlâl...
  (Bediüzzaman Said Nursi)


  Ne hayal, ne kuruntu hakikat istiyorum.
  Hakikat, hakikat, hakikat istiyorum!.. (Osman Yüksel SERDENGEÇTİ)
Konu Kapatılmıştır

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Cemal...
  By Garip_Maznun in forum Mizah
  Cevaplar: 9
  Son Mesaj: 08.01.09, 23:17
 2. Rü'yet-i Cemâl-i İlâhî...
  By ahmetmustafa in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 22.08.07, 08:36
 3. Asılsız Bazı Tenkidlere Cevaplar
  By muhakkik in forum Bediüzzaman ve Risale-i Nur Çalışmaları
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 20.07.06, 11:00
 4. Asılsız iddialara kaynağından cevaplar
  By HakanBa in forum Gündem
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 01.07.06, 15:24

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0