[ 21 Aralık 2018 ]
[ Kuzey Yarım Kürede en uzun gece ve en kısa gündüz, kış mevsiminin başlaması. ]

ŞEB-İ YELDA: EN UZUN GECE
Şeb:Gece, leyl. Yelda: Uzun ve siyah.


Şair Nabi 17. yüzyılda şu meşhur beytini söylemiştir şeb-i yelda hakkında:

''Şeb-i yeldâyı müneccimle muvakkit ne bilir,
Mübtela-yı gama sor kim geceler kaç saat.''

Yani:
''Müneccimle vakti ölçen biri yılın en uzun gecesini ne bilir,
Gecelerin kaç saat olduğunu sen gam çekenlerden sor.''


Nâbi'nin '[ GAM ÇEKEN' ] kişisi için yılın en uzun gecesi, 21 Aralık gecesi değildir artık;
onun en uzun gecesi derd ü elemle, ızdırapla, acıyla, hasretle, hicranla, firkatle geçen bir gecedir.
Yılın en kısa gecesi
''21 HAZİRAN'' da olsa, dert varsa, elem çekiliyorsa, ızdırap tüm hücrelere sinmişse, SABAH OLMAK BİLMEZ;
en uzun gece onun için kısa da olsa ELEMLİ VE IZDIRAPLI GEÇEN O GECEDİR.
Prof. Dr. Namık AÇIKGÖZ