+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 13

Konu: Bir Sorum Var,Abdulhamit Hakkında

 1. #1
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Asya nurdağ ablam?n?z eklediği;Atatürk, Bediüzzaman'dan Özür Diliyor yaz?s?n? bir yere yay?nlam?şt?m.Biri şu yorumu yazm?ş:
  2.Abdül hamit durumunuda sizden bekleriz..
  bediüzzaman ne yapm?st?...
  ne etmişti..
  abdülhamit tahttan nas?l indirilmişti..
  kimler indirilmesi için cabalam?st?...
  birazda baska yönden bakal?m.!!!!ne dersiniz..
  ...........
  2.abdülhamit tahttan idrildiginde yunanistanta bir yerde ac ve susuz
  hapsedilmişti...
  ailesi ise yurt d?s?na gönderilmişti...
  ve
  devrin basbakan?
  Adnan Menderes,
  yurt d?s? seyahatinde2.abdülhamitin annesi ve yanl?ş hat?rlam?yor isem han?m?n?
  siyonist köpeklerin bulas?klar? y?kar halde bir mutfakta bulmustu...
  ve onlar?n türkiyeye geri dönebilmesi için cabalam?st?..

  ve Adnan Menderesin as?lmas?nda etkin rol oynayan bir faktördü bu
  2.abdülhamitin cihan sultan?n?n ailesini Türkiyeye getirişi...

  sözün özü şu..
  Cihan sultan?n? Tahttan indiren
  bir şair ve bir din alimi ve başkalar?da
  bu oyuna gelmişti...
  burdan siz ne c?kar?rsan?z c?kar?n...

  DEM?Ş....

  Boyle bir yaz?y? bulabilir miyim ustad?n yaz?s? ..?
  inşirah kardeş,ben bu meseleyi takip etmediğim için ne araşt?rd?ğ?n?z? anlayamad?m.Üstad?n 2.Abdulhamit ile ilgili düşüncesini mi soruyorsunuz?Yoksa başka bir yaz? m??Yoksa 2.Abdulhamidin tahttan indirenlerin içinde Üstad?n da var olduğunu iddia edenler bir cevap m? verilmesini istiyorsunuz.Biraz açarsan?z sizlere yard?mc? olmak isteriz inşallah.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 2. #2
  Ehil Üye Seha - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2006
  Mesajlar
  1.626

  Standart

  http://www.dunyabulteni.net/yazi_detay.php?id=702&yazar=204

  http://www.enfal.de/31mart.htm


  Ya ben yaz?dan hiç bir şey anlamad?m. Ne demek istiyor?

  Kardeşler, bu soruya ben cevap vereyim bari. Bu konuda forumda tarih bölümünde ilgili yaz?lar olmas? gerek. Ama çok geçmişte kald?. Zaman?m olsa tafsilatl? yazacağ?m..

  Ama özetle, Abdülhamit Han zaman?nda anlaş?lamam?şt?r, bu konuda "Ustad?m?z Said Nursi" bile O'nu yanl?ş anlad?ğ?n? kabul eder ve bir nevi özür diler.. Konuyla ilgili Ustad'?n sözleri mevcuttur, tam aktaramayacağ?m için şu an yazm?yorum.
  Sakın, sakın, sakın! Çabuk, bu şimdiye kadar demir gibi kuvvetli tesanüdünüzü tamir ediniz.

 3. #3
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Alıntı insirah Nickli Üyeden Alıntı


  O şah?s sunu yazm?ş:


  2. Abdulhamit han hazretleri 33 y?l Osmanl?y? büyük bir gayretle ayakta tutmay? başarm?ş bir diplomas? dehas?d?r. Kendisine gelen Siyonist yetkili Teoder Herzelin karş?s?na hemze gibi durmay? tercih etmemiş ve elif gibi dimdik durmay? tercih etmiştir. Hem de Osmanl?n?n bütün borçlar?n? silmeyi teklif eden bir kişinin karş?s?nda.

  Ancak bu büyük devlet adaml?ğ?n? anlayamayan onu indirmek için çal?şan ittihat ve terakkinin oyunlar?na yenik düşen büyük ilim ve fikir adamlar?da olmuştur. Bunlardn baz?lar? hayatlar?nda yanl?şlar?n? anlam?ş özür niteliğinde sözler beyan buyurmuşlar baz?lar? ise anlayamadan dergah? izzete huruc etmişlerdir.

  Bu kişilerin aras?nda Mehmet Akif, Elmal?l? Hamdi Yaz?r ve Bediüzzaman gibi ilim ve fikir adamlar? vard?.
  Bu dehşet verici menfi probagandalar?n etkisinde kalan Bediüzzaman said nursi hz. Abdulhamit han için Zalimler için yaşas?n cehennem sözünü söyleme yanl?ş?nda bulunmuştur.
  Yine tarih kitaplar?nda anlat?l?rki bu yanl?ştan dolay? Elmal?l? 17 y?l sigara içmiştir.
  Mehmet akifte son derece pişmanl?ğ?n? ulus gazetesinde verdiği bir beyanatla dile getirmiştir.

  Zalimler için yaşas?n cehennem sözüne muhatap olan ulu hakan bu sözü söyleyenleri korumak , Siyonist emperyalizimden muhafaza etmek için selanikteki Yahudi alaaddini köşkünde ?zd?rap çekmekteydi.

  Yine abdulhamidin inmesini isteyip sonradan pişman olanlardan biri de Þair r?za tevfikti;Sonradan bir şiirle yapt?ğ?n?n yanl?şl?ğ?n? irad etmiştir.
  Bizde bediüzzaman hazretleri ve abdulhamidin inmesi için çal?şan, abdulhamidin hak etmediği ithamlarda bulunan ve sonradan pişman olmalar?na ömürleri kifayet etmeyen büyüklerimiz için bu şiiri burada tahrir ediyoruz;


  Nerdesin şevketlim sultan Hamit han
  Feryad?m gelirmi barigah?na
  Ölüm uykusundan bir lahza uyan
  Bak şu milletin bak günah?na

  Divane sen değil meğer bizmişiz
  Bir çürük ipliğe hülya dizmişiz
  Sade deli değil edepsizmişiz
  Tükürdük atalar k?blegah?na
  inşirah kardeş,şimdi mesele anlaş?ld?.Burada Nur talebeleri devreye girmesi gerekir ve Üstad?m?za yap?lan bu itham? izah etmesi gerekir.Ben acizane bir k?s?m izahat yapmak istiyorum.önce Risalelerden baz? bölümler girmek gerekecek.Biz de öyle başlayal?m.

  Vaktâ ki hürriyet divanelikle yâdolunurdu; zay?f istibdat t?marhaneyi bana mektep eyledi. Vaktâ ki itidal, istikamet; irtica ile iltibas olundu; Meşrutiyette şiddetli istibdat, hapishaneyi mektep yapt?.(Divan-? Harbi örfi)

  Fakat, meşru, hakikî meşrutiyetin müsemmâs?na ahd ü peyman ettiğimden, istibdat ne şekilde olursa olsun, meşrutiyet libas? giysin ve ismini taks?n, rastgelsem sille vuracağ?m.(Divan-? Harbi örfi)

  Elhas?l: Şedit bir istibdat ve tahakküm, cehalet cihetiyle şimdi hükümfermad?r. Güya istibdatve hafiyelik tenâsuh etmiş. Ve maksat da Sultan Abdülhamid'den istirdad-? hürriyet değilmiş. Belki hafif ve az istibdad?, şiddetli ve kesretli yapmakm?ş.(Divan-? Harbi örfi)

  Kuvvet kanunda olmal?. Yoksa, istibdat tevzi olunmuş olur. 2 hâkim ve âmir-i vicdanî olmal?. O da mârifet-i tam ve medeniyet-i âm veyahut din-i ?slâm nam?yla olmal?. Yoksa istibdat daima hükümferma olacakt?r..(Divan-? Harbi örfi)

  Din dahilde menfi tarzda istimal edilmez.Otuz sene halife olan bir zat, menfi siyaset nam?na istifade edildizann?yla şeriata gelen tecavüzü gördünüz.(Sünühat)

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 4. #4
  Ehil Üye Abdulbaki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Yaş
  56
  Mesajlar
  3.610

  Standart

  Yukar?da Üstad hazretleri istibdad?n ne kadar zararl? olduğunu beyan etmektedir.?sdibdada ne suretle olursa olsun hatta şeriat libas?n? da giyip gelse tokat vuracağ?m der.Burada Abdulhamit gibi bir değerli padişaha söz söylemek ve onu itham etnek kimseye düşmez.Bizlerde öyle bir hatadan sak?nmal?y?z.Ancak Bu meseleyi de yine Risale-i Nur ölçüleri içinde izah etmezkdurumunday?z.Üstad hazretleri Abdulhamid hazretlerini iki cihetten değerlendirmiştir.Birinci cihedi;Abdulhamit şevketli bir padişah ve şahsen Veli bir zatt?r.Burada Üstad mübalağa falan da yapmam?şt?r.Ancak;"Din dahilde menfi tarzda istimal edilmez.Otuz sene halife olan bir zat, menfi siyaset nam?na istifade edildi zann?yla şeriata gelen tecavüzü gördünüz.(Sünühat) diyerek şeriat? isdibdat şeklinde tatbik etmeye kendini mecbur bilmesi nedeniyle de içtimai ve siyasi kusur işledi demiştir.
  Şimdi burada Üstad?n şu tasnifi yapt?ğ?n? görüyoruz.Bir zat şahsen veli olabilir ve çok salih de olabilir.Ancak başka alanlarda kusurlu olamaz değildir.Elbette ki Abdulhamid de içtimai bir kusur işleyerek onun o kusurundan dolay? şeriata gelen tecavüzü gördünüz der.Ancak Abdulhamidin içtimai ve siyasi kusur işlemesi onun veliliğini kapatmaz.Daha doğrusu o kişinin velikliğine bu hatas? büyük bir kusur teşkil etmez.Bu bak?ş aç?s? Risale-i Nurlar?n ayr? bir metodu olsa gerek.Demek ki bir insan şahsen faziletli olabildiği gibi,o fazileti onun hiç kusur işlemeyeceği anlam?n? taş?mad?ğ? gibi,kusur işlemesi de o kişinin faziletini aşağ?ya düşürmez.
  Öyleyse son olarak şöyle diyebiliriz.Abdulhamid hazretleri şahsi fazilet itibar?yla veli bir kişi idi,ancak sosyal hayatta içtimai ve siyasi bir kusur işledi.Üstad hazretleri hiç bir meseleye toptac? bir bak?ş aç?s? ile bakmad?.O'nu çok iyi anlamam?z gerekir.Kusur bizim Üstad? ve Risale-i Nurlar? hakiki manada anlayamamam?zda.Üstad hazretleri kimden gelirse gelsin mutlaka hatalar? söylemiş,ancak hiç de incitmemiş.Böyle bir Üstad Abdulhamide karş? düşmanl?k yapm?ş ve sonra pişman olmuş gibi ithamlarla suçlan?rsa biz bundan çok üzülürüz.Belki yeterli olmayabilir daha liyakatli kardeşler devam etsin inşallah.

  Biz ise hem insancasına, hem Müslümancasına yaşamak istiyoruz. (Bediüzzaman)


 5. #5
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  Bak?n cevaplara karş? ne yazd? o kişi:
  sorumu sordum
  sorunuzu sordunuz
  ac?klamam? yapt?m
  ac?klaman?z? yapt?n?z..
  gereken mesaj? ilettim..
  sizde tastik bab?nda sözler kulland?n?z..

  selametle kardeşim...
  C?HAN PAD?ŞAHI ABDÜLHAM?T HAN'IN SELAMET? ÜZER?N?ZE OLSUN..
  Bediüzzaman'?n ?stanbul'a esas geliş maksad? olan Şark’ta Dar-ül Fünun talebini Sultan Abduhamid’e iletmek için görüşme yollar? arar. Saraya talebini ihtiva eden bir dilekçe verir. Dilekçesinde doğuda ki eğitimin durumunu anlat?r. Din ve fen ilimlerinin birlikte okutulacağ? eğitim kurumlar?na olan şiddetli ihtiyaçtan bahseder. Bunun birlik ve beraberliğimizin tesis ve devam?nda önemli bir rol oynayacağ?n? ilave eder. Bütün gayretlerine rağmen Padişah ile görüşmek için yapt?ğ? çal?şmalar bir sonuç vermez. Bugünkü karş?l?ğ? olarak, Genel Sekreterlik denilebilecek olan Mabeynde, Padişah ile görüşmek için bulunduğu bir s?rada, ordaki Paşalar?n engellemeleri üzerine şiddetli tart?şmalar yaşan?r. Bu tart?şmadan rahats?z olan Paşalar, bu zattan kurtulman?n yollar?n? ararlar ve Bediüzzaman’? Toptaş? Ak?l Hastanesine kapat?rlar. Sultan Abdulhamid ile görüşme teşebbüslerinden neticeye ulaşamayan Bediüzzaman, bu ?srar?n neticesinde kapat?ld?ğ? Toptaş? Ak?l Hastahanesinde, kendisini muayeneye gelen doktorla uzun bir konuşma yapar. Bu konuşmada, kendisinden mecnun diye şüphe duyulmas?n?n sebebleri aras?nda garib kiyafeti, ulema ile olan münazaralar?n? gösterir. ?stanbul medreselerinin talebeleri tembelliğe ve şevksizliğe sevk eden metodunu tenkit eder. Kendisinin Şark’?n dağlar?nda büyüdüğünü, ahvalinin o yerlerin terazisiyle tart?lmas? gerektiğini söyler. Eğer dalkavukluk etmek ve umumi menfaatlerin şahsi menfaatlere feda edilmesi, akl?n gereği gibi gösteriliyorsa, o ak?ldan istifa ettiğini, böyle bir durumda deliliğin bir masumiyet mertebesi olduğunu, bununla iftihar ettiğini de ilave eder. Bu uzun hitab? dinleyen doktor, ‘’eğer Bediüzzaman’da zerre kadar delilik varsa, dünyada ak?ll? adam yoktur’’ şeklinde bir rapor düzenler.
  Toptaş? Ak?l Hastanesinden taburcu edilen Bediüzzaman, bu sefer de nezarete al?n?r. Nezarette iken Zaptiye Naz?r? Şefik Paşa, kendisiyle bir görüşme yapar. Burada kendisine Padişah’?n bin kuruş maaş bağlad?ğ?n?, Şark’a dönerse bu maaş?n yirmi otuz liraya ç?kar?lacağ?n? ifade eder. Ayr?ca hediye olarak ta Padişah’?n gönderdiği seksen alt?n? vermek ister. Ancak O bu maaş? ve alt?nlar? ‘’ ben maaş dilencisi değilim. Bin lira da olsa kabul etmem. Kendim için gelmedim, milletim için geldim. Hem bu bana vermek istediğiniz rüşvettir ve hakk-? sükuttur’’(3) diyerek kabul etmez. Padişah’?n ihsan?n? red etmesi, kendisini sevenleri telaşland?r?r. Kendisine bir zarar gelmesinden endişe ederler. Ancak O ‘’ben ihsan? red ediyorum. Ta ki Padişah’?n nazar-? dikkatini celb etsin. Beni çağ?rs?n, Ben de gideyim. Kendisine Şark’?n halini arz edeyim ve Dar-ül Fünun taleb edeyim’’ diyerek esas maksad?n?n peşinde olduğunu bir kez daha ifade eder. Bediüzzaman’?n Sultan Abdülhamid ile görüştüğüne dair baz? zay?f iddialar ileri sürülmüşse de, bu konuda kendisinin bir ifadesi olmad?ğ? gibi, herhengi bir belge de mevcut değildir. (Bediüzzaman'?n ?stanbul Hayat?- Abdülkadir MENEK)

 6. #6
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  Nezarette bir şey elde edemeyeceklerini anlad?klar?ndan, büyük ihtimalle serbest b?rak?l?r. ?ttihat ve Terakki Cemiyeti üyeleri taraf?ndan kaç?r?ld?ğ? iddia edilmişse de, bu konuda bir delil söz konusu değildir.(4) II.Meşrutiyet’in 23 Temmuz 1908’ de ilan edilmesinden üç gün sonra ç?kar?lan genel af sonucu da tahliye edilmiş olmas? ihtimal dahilindedir.
  Bediüzzaman’?n, Sultan Abdülhamid’in baz? icraatlar?n? tenkit ettiği doğrudur. Belki şartlar?n nezaketi gereği ortaya ç?kan ‘’?stibdat Rejiminin ‘’ ?slamiyette yeri olmad?ğ?n?, ?slam?n adalet, hürriyet ve meşrutiyeti emrettiğini ?srarla ifade eder. Bu ifadelerin, ‘’Bediüzzaman, Sultan Abdülhamid’in şiddetle karş?s?nda idi’’ şeklinde yorumlanmas? doğru değildir. Fakat Sultan hakk?nda kulland?ğ? ‘’şefkatli’’ ve ‘’veli’’ tabirleri ile talebesi Mustafa Sungur’a ifade ettiği ‘’Sultan Abdülhamid’i her sabah duas?na dahil ettiği ‘’ (5) sözleri, O’nun bu konudaki kanaatini net bir şekilde ortaya koymaktad?r.
  Bediüzzaman, ?ttihat ve Terakkinin idareyi ele almas? ve Anayasa’n?n tekrar yürürlüğe konulmas?n?n üçüncü gününde, Selanik’te meydanda toplanan çoşkun bir kalabal?ğa muhteşem bir nutuk irad etti. Selanik, ?ttihad ve Terakki Cemiyetinin merkezi konumundayd?. Anayasa’y? yürürlükten kald?ran Sultan Abdülhamid’e büyük bir bask? vard?. Osmanl? ?mparatorluğunu otuz y?l idare eden Abdülhamid döneminde hiç toprak kaybedilmemişi, ancak şartlar?n ağ?rlaşmas?yla birlikte içte de bir istibdat rejimi hüküm sürüyordu. Halkta ki huzursuzluk giderek art?yordu. Olaylar, gösteriler ve suikastlar, büyük bir sosyal patlaman?n işaretiydi. Bu durumda daha büyük olaylar?n önüne geçmek için, Sultan, Anayasa’y? yeniden ilan etmek zorunda kald?. Bediüzzaman böyle bir ortamda nutkunu irad etti. Hürriyet, y?llard?r peşinde koştuğu büyük bir hedefiydi ve Mardin’de Nam?k Kemal’in Meşhur Rüya’s? ile uyand?ğ?n? daha önceleri ifade etmişti. Bu hitabe Said Nursi’nin hürriyet hakk?ndaki görüşlerini anlatan bir manifesto niteliğindeydi. (Bediüzzaman'?n ?stanbul Hayat?- Abdulkadir MENEK)

 7. #7
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  sizler eklediniz bizler de okuduk faydaland?k..Bir nevi okul oldu buras? da..Allah raz? olsun..

  Bu linkte de çok bilgi var konuyla ilgili..

  Bediüzzaman Said Nursi'nin 31 Mart Olay?’ndaki Tavr?

  http://www.koprudergisi.com/index.asp?Bolum=EskiSayilar&Goster=Yazi&YaziNo=60
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 8. #8
  Gayyur ŞAHBABA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2006
  Bulunduğu yer
  Kahramanmaraş
  Mesajlar
  99

  Standart

  Genç Padişah Sultan II. Abdulhamid, 23 Aral?k 1876'da önce ilk Osmanl? anayasas? olan Kànun-u Esasiyi ilân etti.
  Bu gelişmenin ard?ndan, Meclis-i Mebusan ve Âyan Meclisi üyelerinden müteşekkil ilk Meclis, 20 Mart 1877'de aç?ld?. Böylece, I. Meşrutiyet dönemi başlam?ş oldu.
  ?lk Meclis'te 240 kadar mebus (üye) bulunuyordu. Bunlar?n 70 kadar? Türk as?ll? olmas?na mukabil, mebuslar?n mutlak ekseriyeti yine Müslümand?. Gayr–i müslimlerin oran? ise, ancak yüzde 10–15 kadard?.
  Buna rağmen, "Meclis'te gayr–? müslimler var" yaygaras? ve habbenin kubbe yap?lmas? sebebiyle, Sultan Abdulhamid tesir alt?na girdi ve 93 Harbinin ağ?r faturas?n? da gerekçe sayarak Meclis'i kapatt?. Peşi s?ra anayasay? meşrutiyet ferman? ile birlikte rafa kald?rd?.
  Osmanl? ülkesi, tam otuz y?l müddetle Meclis ve seçilmiş diplomatlar olmadan yönetildi.
  Sultan Abdulhamid, bizzat kendisi devletin her şeyi ile doğrudan alâkadar olmaya başlad?. Hükümet ricalini re'sen atay?p azlediyor. Resmî evraklar?n hemen tamam?n? bizzat kendisi okuyup takip ediyor. Hafiye teşkilât? ile farkl? fikir sahiplerini yak?n takibe alarak, gerektiğinde cezaland?r?yor.
  Ceza yöntemi ise, genel sürgün ve hapis şeklindedir.
  Şefkatli bir padişah olduğu için, en suçlu görünen bir kimsenin bile ölüm ve idam cezas?na çarpt?r?lmas?na gönlü raz? olam?yor.
  Hakikaten, şahsî hayat?nda son derece dürüst ve takvâl? olan Sultan Abdulhamid, ne yaz?k ki, uygulad?ğ? "zay?f istibdat siyaseti" yüzünden, hiç de hakketmediği doz ve şiddette tenkitlere, hakaretlere, husûmetlere mâruz kald?.
  Sonradan, pekçok kimse Sultan Hamid'den veya onun ruhaniyetinden özür dilemek ve hatas?n? itiraf etmek durumunda kald?. Bunlar aras?nda bir tek istisna var: O da Bediüzzaman Said Nursî'dir.
  Sultan Abdulhamid'in sonradan "şiddetli istibdad?" doğuran "zay?f istibdad"?n? tenkit eden Üstad Bediüzzaman, "şefkatli padişah" dediği o sultan?n şahs?na hiçbir zaman ve hiçbir şekilde ne hakaret etti, ne de kötü bir söz söyledi. Bilvesile ifade edelim ki, "Sultan Abdulhamid'de Yan?lanlar" listesine Üstad Bediüzzaman'?n ismini de dahil edenler, çok derin bir yan?lg? içindedirler. Bu hususla ilgili olarak, sizlere inşaallah daha ayr?nt?l? bilgiler sunma imkân?n? buluruz.

  Mehmet Latif Salihoğlu Yeni Asya Gazetesi 13.02.2007


 9. #9
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Yan?lan kim, kand?r?lan kimler? (1)


  Bir yazar?n yeni bir kitab? ç?kt?. ?smi: "II. Abdülhamid'de Yan?lanlar."

  Kitab?n yazar?, "yan?lanlar" listesine Bediüzzaman Said Nursî'yi de dahil etmiş.
  Kendince gerekçeleri s?ralayan yazara göre, Said Nursî Sultan Abdülhamid hakk?nda çok aldanm?ş ve daha sonra bu yan?lg?s?n? anlayarak kendini "paylama"ya yönelmiş.
  Acaba öyle midir?
  ?lmin izzetini koruyarak ve muhakemenin terazisini sağlam tutarak, bu tarihî meseleye etrafl?ca bakmak gerek.

  Sultan Abdülhamid ve Üstad Bediüzzaman

  Bediüzzaman Said Nursî'nin Sultan Abdülhamid hakk?nda yan?ld?ğ?n? ve bu yan?lg?s?n? da kabul ettiğini iddia eden yazar, bu iddias?n? destekleyecek bir tek söz, bir tek delil zikretmiyor, daha doğrusu zikredemiyor.
  Zira, hakikatte öyle bir durum söz konusu dahi değil.
  Yazar?n zikrettiği iktibaslar ise, mânâ ve makam ve maksat itibariyle "yan?lg? iddias?"yla uzaktan yak?ndan bir alâkas? bulunmuyor.
  Hemen ifade edelim ki, Üstad Bediüzzaman'?n Sultan Abdülhamid'in şahs?n? hedef alan, kötüleyen veya küçük düşüren bir tek sözüne rastlan?lm?ş değil.
  Bilâkis, şahsî hayat? itibariyle Abdülhamid'i diğer padişahlar aras?nda "bir veli derecesinde" gördüğünü ifade ile ona "Şefkatli padişah" ve "Sultân–? mazlûm" diyor. (Bkz: Münâzarât ve Divân–? Harb–i Örfî'deki ilgili bahisler.)
  Bununla beraber, Sultan Abdülhamid'in 33 y?l takip ettiği siyaseti ve yine kendi tâbiriyle "mecbur olduğu istibdad?" yerden yere vuran Said Nursî, "?stibdada her nerede rastlarsam, sille vuracağ?m" demiş ve demekte berdevam olmuştur.
  Şu farkla ki, zamanla gördüğü ve bizzat mâruz kald?ğ? istibdatlar? derecelendirirken, Sultan Abdülhamid devrini "zay?f istibdat", Meşrûtiyet idaresini "şiddetli istibdat", Cumhuriyet dönemindeki uygulamalar? ise "mutlak istibdat" şeklinde tarif ve tasvir etmiştir.
  Evet, Said Nursî, bu mânâdaki bak?ş ve değerlendirme tarz?n? hiçbir zaman ve hiçbir eserinde değiştirmiş değil.
  Dolay?s?yla, "Yan?ld?m" veya "Özür dilerim" demesini gerektirecek bir durum söz konusu dahi değil.
  ?şte bunun ispat delilleri...
  Said Nursî, defalarca tabedilen ve y?llar sonra tekrar gözden geçirerek neşrettiği Divân–? Harb–i Örfî isimli eserinin baş?nda (Mukaddime'de) aynen şöyle diyor: "Vaktâ ki hürriyet divanelikle yâd olunurdu; zay?f istibdat t?marhaneyi bana mektep eyledi. Vaktâ ki itidal, istikamet; irtica ile iltibas olundu; Meşrutiyette şiddetli istibdat, hapishaneyi mektep yapt?."
  Bu ifadeler gösteriyor ki, Sultan Abdülhamid dönemini "zay?f istibdat" olarak görüp öyle tasvir ettiği için, t?marhaneye gönderilmekle "taltif" edilmiş.
  Gördüğü taltifi de ayn? eserin sonunda şu sözlerle izah ediyor: "Evvel (1908'den evvel) Şark'ta fenal?ğ?n sebebi, Şark'?n uzvu hastalanm?ş zannediyordum. Vaktâ ki, hasta olan ?stanbul’u gördüm, nabz?n? tuttum, teşrih ettim (aç?p bakt?m). Anlad?m ki, kalbindeki hastal?kt?r, her tarafa sirayet eder. Tedâvisine çal?şt?m; bir divânelikle taltif edildim." (Age, s. 87)
  Evet, buna mümâsil daha birçok delil vard?r ki, Said Nursî Sultan Abdülhamid'in şahs?yla değil, ancak siyasetiyle hesaplaşm?ş ve pençeleşmiştir.
  Bütün kuvvetiyle hürriyet ve maarif için çal?şan Said Nursî, Dersaadet'e gelerek fikir ve kanaatini ifade etmesine mukabil, burada Mutlakiyet hükümeti taraf?ndan hapishane ve t?marhaneye gönderilerek cezaland?r?lm?ş.
  Zaman ise, fikre ceza ile mukabele eden Sultan Abdülhamid'i değil, Üstad Bediüzzaman'? hakl? ç?karm?ş.
  Bu durumda, ak?l, fikir, iz'an, vicdan diyor ki, aldanan kişi Said Nursî değil; olsa olsa bir başkas? olabilir.
  (Devam? var)
  Latif Salihoğlu Yeni Asya
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


 10. #10
  Ehil Üye elff - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Bulunduğu yer
  Kocaeli
  Mesajlar
  4.016

  Standart

  Alıntı sozler Nickli Üyeden Alıntı
  Benim merak ettiğim şey şu, Ustad hiç hata yapm?ş m?d?r? Ya da Ustad şu konuda hatal? düşünmüştür, şöyle bir hata yapm?şt?r diyecek bir Nur talabesi ç?kar m??

  Hep korktuğum şey şu, Ustad? da putlaşt?rmak. Acaba böyle bir şey söz konusu mu? Ve eğer böyle yapanlar varsa, Ustad'a en büyük sayg?s?zl?ğ? yapm?ş olmazlar m?? Sonuçta Peygamberlerden gerisi, müceddid de olsalar hata yapmazlar m??

  Çünkü Ustad'?n Abdülhamit han konusunda fikir değişikliği diyebileceğimiz bariz sözleri var. Bunlar? tevil etmeye gerek yok ki. Ustad'? aklamaya da gerek yok. Ustad?n yan?lmas?nda ya da fikir değiştirmesinde de bir sak?nca yok. Bir kere eğer Ustad?n risalelerdeki mesaj?n? alabilmişsek, onun da yan?labileceğini hata yapabileceğini kabul etmek gerekir diye düşünüyorum.
  Bu konunun üstad? putlaşt?rmakla ilgisi yok.Her insan hata yapar, peygamberler günahs?zd?rlar ancak peygamber bile hata yapabilir.
  Ama dediğim gibi bu konunun kimseyi putlaşt?rmakla ilgisi yok.
  Üstad Abdulhamit'i "istibdat"? yüzünden, şeriat? istibdat şeklinde uygulad?ğ?ndan eleştirmiştir,Ucu şeriata dokunduğu için eleştirmiştir.
  Ve üstad hayat?n?n her deminde istibdada karş? ç?km?şt?r,bu konuda bir dönüş görmüyoruz.Abdulhamidin şahs?yla ilgili ise zaten üstad "veli padişah" demiştir.


  "Eğer şeriat dairesinde olmazsa, istibdat nam?n? verdiğiniz, bir şahs?n mecburi, cüz’i ve hafif istibdad?, pek şiddetli bir istibdad-? küllî olup ink?sam edince herkes, bir nevi müstebit olur. ?stibdad-? mutlak ç?kar."
  İmân, insanı insan eder; belki, insanı sultan eder. Öyle ise, insanın vazife-i asliyesi İmân ve duâdır.

  ***


  ....Sevgili Üstâdım, evvelce arz ettiğim vech ile, ben artık birşey için yaşadığımı zannediyorum.


  O da, üstâdım olan dellâl-ı Kur'ân'ın vazife-i memuriye-i mânevîsini îfâ etmekle kendilerine pek cüz'î bir yardım ve Kur'ân hesâbına cüz'î bir hizmetkârlıktan ibârettir....  ***


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Küçük cehennem hakkında sorum vardı
  By karatopirak1975 in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 11.02.12, 06:14
 2. Şapka Hakkında 2 Sorum Var?
  By gulsah in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 21
  Son Mesaj: 04.10.09, 10:46
 3. İnsanın Tanımında İki Vecize Hakkında Sorum
  By semerat in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 25.11.08, 09:47
 4. Bir Ayet Hakkında Kafama Takılan Bir Sorum Var?
  By MuM in forum İslami Konular ve İman Hakikatleri
  Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 03.09.07, 21:39

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0