Suriye'deki Osmanlı eserleri göz kamaştırıyor
15 Ocak 2010 / 13:25
400-500 yıl önce yaptırılan eserler günümüze kadar ayakta kalmayı başarmış

Adem Yılmaz'ın haberi:

Suriye'deki Osmanlı eserleri varlığı ile göz kamaştırıyor. 400-500 yıl önce yaptırılan eserler günümüze kadar ayakta kalmayı başarmış. Osmanlı, Suriye'de kaldığı sürece çok sayıda; cami, han, hamam, kervansaray, okul ve çeşme yaptırmış. Halep'i Ortadoğu'ya açılan kapı olarak gören Osmanlı, Suriye topraklarından çıkana kadar bu ülkeye yatırımlara devam etmiş.
Halep'teki Osmanlı eserleri, Gaziantep Üniversitesi tarafından, Türkiye-Suriye Bölgelerarası İşbirliği çerçevesinde hazırlanan bir çalışmayla gün yüzüne çıkarılıyor.
Osmanlı döneminde inşa ve tadil edilen eserlerin envanterini çıkaran Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Bölümü öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr İbrahim Yakar ve Yrd. Doç. Dr Ahmet Aslanpay, mart ayında bitirmeyi planladıkları çalışmayla Halep'teki Osmanlı eserlerini geniş çapta tanıtmayı amaçlıyor. Haftanın birkaç gününü Suriye'de geçiren akademisyenler, çalışmayı hem kitaplaştıracak hem de belgesel film haline getirecek.
Çalışma hakkında bilgi veren Yrd. Doç. Dr İbrahim Yakar, Halep'teki cami, han, hamam, okul, kervansaray, çeşme ve kastel gibi günümüze kadar kalan eserlerin kalıntıları dahi olsa envanterini çıkardıklarını söyledi.
Halep'teki Vakıflar Müdürlüğü ve Müdiretil Asar (Eski Eserler Müdürlüğü) ile ortak çalıştıklarını belirten Yakar, şunları söyledi: "Osmanlı eserlerinin envanter numaralarını alıyoruz. Hangi paftada, hangi adada, hangi parselde bulunduğu hakkında resmi göstergeleri var. Daha sonrada bu yapıların tarihi ve mimarisi hakkında bilgi topluyoruz. Yapacağımız çalışma Arapça ve Türkçe olacak. Osmanlı İstanbul'u Anadolu'nun merkezi olarak kabul etmiş. Halep'i Ortadoğu'nun merkezi kabul etmiş. Kahire'yi de Kuzey Afrika'nın merkezi olarak kabul ettiği için bu üç ile çok önem vermiş."
MİMAR SİNAN İLK CAMİYİ HALEP'TE YAPMIŞ
Mimar Sinan'ın ilk camiyi Halep'te yaptığını ifade eden Yakar, bu caminin de Halep Valisi Hüsrev Paşa adına yapıldığını ve Hüsreviye Cami olarak hizmet verdiğini kaydetti.
Osmanlı'nın yaptığı ya da tadil ettiği 130'a yakın cami tespit ettiklerini dile getiren Yakar, bu dönemde yapılan 85 hanın da halen kullanıldığını aktardı.
Yakar, Suriye'deki Osmanlı esreleri hakkında şu bilgileri verdi: "Bu hanların hepsi ilk günkü gibi hizmet veriyor. Kapalı çarşıdakileri saymıyoruz. Osmanlı, kapalı çarşıya ekleme yapmış. Burada şu an 6 bin dükkân var. Medreseler yapmış. Abdülhamit Han İstanbul'a hangi medreseyi yaptırmışsa Halep'e de aynısını yaptırmış. Askeri Rüştiye Mektebi, Anadolu'da dahi yokken Halep'e yapılmış. Sonra Gureba Hastanesi, 32 odalı bir hastane ki, ameliyathanesi, eczanesi var."
CİHAN