Herkes Yediğinden ?kram Eder

Yavuz Sultan Selim zaman?nda, ?ran Şah? mücevherlerle süslü bir sand?k gönderiyor. Sand?ğ?n içinden k?ymetli taşlar ve kadife kumaşlar ç?k?yor. Sultan Selim en son kumaş? kald?r?nca odaya pis bir koku yay?l?yor. Sand?ğ?n içinden insan pisliği ç?k?yor. Cihan Padişah? Sultan Selim’e ve Osmanl?’ya çok büyük hakaret… Sultan Selim hemen emir veriyor; “Herkes düşünsün uygun bir cevap verilecek.” Yine uygun cevab? kendisi buluyor. Değerli taşlar ve kumaşlar içeren süslü bir sand?k haz?rlat?yor. Sand?ğa bir de sadece ?stanbul’da gül kokulu en nadide lokumlardan bir kutu eklettiriyor. Kutunun içinede bir not yaz?yor. Sand?k ?ran şah?na ulaş?nca sand?ğ? aç?yorlar. Değerli taşlar? ve kumaşlar? ç?kard?ktan sonra oda gül kokusu yayan bir kutu lokum görünce şaş?r?yor. Lokumlardan birer tane yedikten sonra ?ran Şah? kağ?tta şu notu görüyor;
“Herkes yediğinden ikram eder.”