<SPAN style="FONT-FAMILY: 'Palatino Lino'; mso-bidi-font-family: 'New York'"><FONT face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">"Beş yüz küsur senedir kutlad?ğ?m?z mutlu fethin yine bir y?ldönümündeydik. Haftal?k “?ttihad” gazetesi, at üzerinde Topkap?’dan şehre giren, başta Fatih olmak üzere büyük ilim adamlar?, hocalar ve mutlu fethin ordusunun renkli resmini basm?şt?.