+ Konu Cevaplama Paneli
1. Sayfa - Toplam 2 Sayfa var 1 2 SonuncuSonuncu
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 10 ve 12

Konu: Piri Reisin Haritasının Sırrı

 1. #1
  Ehil Üye _MerHeM_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  Alem-i şehadet
  Mesajlar
  2.225

  Standart Piri Reisin Haritasının Sırrı

  Biliyorsunuzki piri reisin haritası şu an ki teknoloji ile dahi tesbit edilemeyen sırlarla dolu.

  Ve bilim dünyasına şu anda dahi yeni buluşlar ve teknikler verebilecek bir yapıya haiz.

  İşte böyle mükemmel bir haritayı priri reis nasıl çize bilmişmiştir.

  Bu soru beni çok meşgul etmişti.

  Buna cevap olarak piri reis bu haritayı Haz. süleyman a.s. tarafından çizdirildiğini ve bu haritayı kuvve-i velayetle çizdiğini kitab-ı bahriyesinde belirtiyor.

  sizlerle paylaşmak istedim

  Amelinizde rıza-yı İlâhî olmalı.

  Eğer O razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok.

  Eğer O kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok.


 2. #2
  Ehil Üye nurhanali - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Bulunduğu yer
  istanbul
  Mesajlar
  3.463

  Standart

  Kardeş ben tahmin etmiştim manevi yard?m ald?ğ?n? fakat kimden olduğunu bilmiyordum.Ya cinleri tesiri alt?na ald? yada başka bir şekilde velayete mazhar olmuştu diye düşünmüştüm.Allah raz? olsun mesele anlaş?lm?şt?r.
  Risale-i nur bir imtihan kitabıdır.
  Davasına sadık olmayan insanların başarı ihtimali yoktur. 3. #3
  Ehil Üye _MerHeM_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  Alem-i şehadet
  Mesajlar
  2.225

  Standart

  Cografya ve harita uzmani ünlü Türk denizci Piri Reis'in 1513'te
  çizdigi Afrika, Amerika ve Güney Kutbu'nu gösteren harita, ortaya
  çikarildigi 1929 yilinda ortaligi karistirdi. Çünkü Güney Kutbu'nun
  kesfi, haritanin çizilmesinden çok sonra, yani 1818'de gerçeklesmisti.
  Dahasi, Piri Reis'in haritasi, kitanin buz altinda kalmis sahil
  kesimlerini de gösteriyordu.
  Ancak kita üzerindeki buzlar, haritanin çizilmesinden tam 6 bin
  yil önce erimisti.

  Amelinizde rıza-yı İlâhî olmalı.

  Eğer O razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok.

  Eğer O kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok.


 4. #4
  Ehil Üye _MerHeM_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  Alem-i şehadet
  Mesajlar
  2.225

  Standart

  Amelinizde rıza-yı İlâhî olmalı.

  Eğer O razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok.

  Eğer O kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok.


 5. #5
  Ehil Üye _MerHeM_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  Alem-i şehadet
  Mesajlar
  2.225

  Standart

  Piri reis bu çalışmalarını ve haritasını görmüş olduğunuz çanakkale kilit bayır kalesinde yapmıştır.

  Amelinizde rıza-yı İlâhî olmalı.

  Eğer O razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok.

  Eğer O kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok.


 6. #6
  Yasaklı Üye halenur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jan 2008
  Mesajlar
  2.932

  Standart

  Enteresan...

 7. #7
  Ehil Üye _MerHeM_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  Alem-i şehadet
  Mesajlar
  2.225

  Standart

  Yaln?z haritan?n alt k?sm?nda haritan?n nas?l yap?ld?ğ?na dair bir el yaz?s? vard?r.

  bu el yaz?s?nda piri reisin yararland?ğ? eserlerden bahs vard?r.

  Ve bu el yaz?s? resmi kabul görmüştür.ancak el yaz?s? piri rise ait olmad?ğ? gibi içindeki ifadelerle kiatab-? bahriyesindeki kendi ifadeleri çelişir.

  Yani bu el yaz?s? sonradan ilave olunmuştur.

  Resmi kabule muhalif giden ifadesi ise bu haritan?n haz. süleyman a.s.m taraf?ndan kendisine yapd?r?ld?ğ?d?r.

  Amelinizde rıza-yı İlâhî olmalı.

  Eğer O razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok.

  Eğer O kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok.


 8. #8
  Ehil Üye _MerHeM_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  Alem-i şehadet
  Mesajlar
  2.225

  Standart

  .Hazinelerinin yan?nda tart?şmalar? süren konulardan biri de Piri Reis'in haritas?. Amerika'n?n kaşifi olarak bilinen Kristof Kolomb ile seyyah Toscanalli'nin haritalar?n?n Piri Reis Haritas?'yla ayn? devirlerde yap?lm?ş olmas? y?llard?r gündemde. Bat?l? bilim çevreleri ile bir k?s?m Türk ayd?nlar? Piri Reis'i 'h?rs?z ve sahtekâr' noktas?na getirecek derecede iftiraya varan yorumlar yapm?şt?. Araşt?rmalar?nda delil olarak Piri Reis'in eserlerini temel alan genç araşt?rmac? Metin Soylu, ünlü Hattat Fuat Başar'?n bilirkişi raporuyla bir başka tarihî gerçeğe daha ?ş?k tutuyor. Başar'?n, Metin Soylu'nun talebiyle Piri Reis Haritas? ve Kitab-? Bahriye üstünde yapt?ğ? incelemeler bu tart?şmalara yeni bir boyut katt?. Başar, öncelikle denizcilik kitab? ile haritadaki yaz?lar?n ayn? elden 'Talik K?rmas?' şeklinde yaz?ld?ğ?n? tespit etti. Eserler ayn? kalemden ç?km?şt?. Ancak çok önemli bir ayr?nt? tarihin tozlu raflar? aras?nda bugüne kadar gizli kalm?şt?. O da haritaya ün veren Amerika k?tas?n?n yan? baş?ndayd?.

  Haritan?n Güney Amerika'y? gösteren k?sm?ndan başlayan metinlerde kullan?lan Osmanl?ca yaz? karakteri ile haritan?n diğer k?s?mlar? ve denizcilik kitab?ndaki yaz?lar uyumlu değildi. Haritan?n solundaki bir bölüm güzel yaz? üstatlar?n?n 'Nesih K?rmas?' ad?n? verdikleri hatla yaz?lm?şt?. Yani haritaya ikinci bir el değmiş, tahrifat yap?lm?ş ya da yaz?lar sonradan eklenmişti. Fuat Başar bilirkişi raporuna bu tespitlerini aynen yans?t?r: "Kitab-? Bahriye adl? eserin sayfalar? ve ciltleri aras?nda çapraz k?yaslamalar yapt?m. Tüm Osmanl?ca yaz?lar ayn? kalemden ç?km?şt?r. Ve yaz?lar Talik K?rmas?'d?r. Yine Piri Reis'in 1513 tarihli haritas?ndaki yaz?lar da Talik K?rmas?'d?r. Her iki eser de ayn? kalemden ç?km?şt?r. Ancak haritada Güney Amerika hatt? üstündeki bir k?s?m yaz?lar Nesih K?rmas?'d?r. Harflerin uzant? ve ç?k?nt?lar? bile farkl?d?r. Bir hattat?n anlayabileceği bu fark haritan?n tahrif edildiğine ya da haritaya ekleme yap?ld?ğ?na işarettir."

  Peki, neden haritan?n sol taraf?ndaki yaz?lar farkl?d?r? Yaz?lar?n içeriği nedir? Hattat Başar ve Soylu'yu şaş?rtan da buras? olur. Çünkü farkl? üslupla yaz?lan k?s?m, Avrupa denizcilerini öne ç?karan, Kristof Kolomb'u anlatan övgü ifadeleriyle dolu. Topkap?'daki orijinal harita üstünde de inceleme yapmak istediğini söyleyen Fuat Başar, ekleme olduğunu söylediği yaz?n?n bir telaş havas?nda kaleme al?nd?ğ?na dikkat çekiyor

  Amelinizde rıza-yı İlâhî olmalı.

  Eğer O razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok.

  Eğer O kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok.


 9. #9
  Ehil Üye _MerHeM_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  Alem-i şehadet
  Mesajlar
  2.225

  Standart

  Haritan?n bir kopyas? 1953'te incelenmek üzere ABD'ye gönderilir. Antik haritalar uzman? M.I Walter ile Arlington H. Mallery'nin incelemelerinde sonuç şaş?rt?c?d?r. As?rlar önce ceylan derisine çizilmiş haritada 'izdüşüm yöntemi' kullan?lm?şt?r. Bir küre üzerine konulduğunda haritan?n günümüzdekilerle birebir ayn? olduğu tespit edilir. Mallery'e göre çizim için havadan ölçüm yap?lmas? gerekmektedir. Peki, 500 y?l önce kim yeryüzünü haritalamak için bir uçak kullanm?ş olabilir ki?

  Sorunun cevab? Piri Reis'in Kitab-? Bahriye'sinde sakl?d?r: "Çünki bildün pusulanun halini/ Dinle hart?n?n (harita) dahi ahvalini/ Hart?y? hem pusulay? bil sahih/ Ta Süleymanu'n-nebi itdi tashih..." Piri Reis, Der Beyan-? Hart? başl?ğ?yla eserinin birinci cildindeki yaz?lar?nda haritan?n çizilişini anlatmaktad?r. Pusuladan, Hz. Süleyman'?n haritay? düzeltip doğrulad?ğ?ndan, hayvanlar?n ilmiyle tasdik ettiğinden ve deniz ilminin onun emrinde olduğundan bahseder. Harita 500 y?l öncesinin bilim ve teknoloji imkânlar?na s?ğmayacak kadar hatas?zd?r. Üstelik Piri Reis Amerika k?tas?n? görmeden çizmiş, bitki ve hayvan figürleri, rüzgâr yönlerini de içine alan detaylar? aktarm?şt?r.

  Amelinizde rıza-yı İlâhî olmalı.

  Eğer O razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok.

  Eğer O kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok.


 10. #10
  Ehil Üye _MerHeM_ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Oct 2007
  Bulunduğu yer
  Alem-i şehadet
  Mesajlar
  2.225

  Standart

  P?R? RE?S HAR?TASI'NIN DÜNYAYA SUNDUĞU YEN?L?KLER

  Harita adeta mucizelerle dolu. 1800'lerde keşfedilen Antarktika k?tas? 1513'te zirveleri ve s?radağlar? bile şaş?lmayacak şekilde çizilmiştir.

  Arjantin'le başlayan Güney Amerika k?tas?n?n Antarktika'n?n bir uzant?s? olduğu ortaya konulmuştur.

  Arjantin uzaydan bak?ld?ğ?nda 47 derece sağa k?vr?k gözükür. Piri Reis bugün bile haritalarda dik olarak (yanl?ş) çizilen Arjantin'i bu aç?yla birebir çizmiştir.

  Cebelitar?k Boğaz? adeta uzaydan görülür gibi verilmiştir.

  Harita 22,.5 derece eğim verilerek çizilmiştir. Dünyan?n jeoid (sonsuzgen) ya da geoid (yuvarlak) olmad?ğ?n? 16 parçal? haritas?yla ispatlam?şt?r. NASA'n?n yay?nlad?ğ? son dünya fotoğraflar? da yerkürenin 16 genliğine at?f yapm?şt?r.

  Atlas Okyanusu'ndaki adalar?n çoğu isabetle doğru şekilde çizilmiş, y?ld?z koordinatlar? işlenmiştir.

  Okyanus rüzgârlar? bugünkü ana hava ak?mlar?yla örtüşür şekilde haritaya işlenmiştir. Rüzgâr al?nan yönler bile gemi maketleriyle şekillendirilmiştir.

  ?lk kez haritada hayvan, bitki figürleri kullan?lm?ş. O coğrafyalar?n özellikleri belirtilmiştir. Soylu, bu figürlerin Süleyman Peygamberin işaretçileri olduğuna inan?yor.

  Amelinizde rıza-yı İlâhî olmalı.

  Eğer O razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok.

  Eğer O kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok.


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Bir İmtihan Sırrı
  By DENİS in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 10.08.12, 23:39
 2. 90/10 Sırrı
  By said84 in forum Kıssadan Hisseler, İbretli Öyküler
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 11.11.09, 12:41
 3. Ney'in Sırrı...
  By Majâz in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 11
  Son Mesaj: 30.10.08, 15:28
 4. Piri Reis Antartika'yı Çizmişti...
  By esra aktürk in forum Tarih
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 12.09.07, 11:03
 5. Cevaplar: 5
  Son Mesaj: 25.06.07, 21:15

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0