+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 3 ve 3

Konu: Rumi Takvim Bilgileri

 1. #1
  Dost bilâl-tunç - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2007
  Mesajlar
  48

  Standart Rumi Takvim Bilgileri

  Rumî Târihlerin Mîlâdî Târihlere çevrilmelerinde çoklukla önemli hatâlar yap?ld?ğ? görülmektedir. Sebebi de, kanâatimce; 1 Mart 1917 ile Mîlâdî Takvime geçiş târihi olan 1 Kânûnisâni(Ocak) 1926 aras?nda farkl? bir Rûmî Takvim kullan?ld?ğ?na dikkat etmemekten kaynaklan?yor. Burada k?sa ve öz olarak farkl? Rûmî Takvimler hakk?nda bilgi ve örnekler verilmiştir.

  Julyen esasl? Rûmî Takvim: 13 Mart 1840 Mîlâdî-Gregoryen târih karş?l?ğ? olarak, 1 Mart 1256 (9 Muharrem 1256) târîhi ile başlam?ş, 15 Şubat 1332 (28 Şubat 1917) günü bitimine kadar y?lbaş? 1 Mart ve günleri 13 (1800ler için 12) gün geri olarak devâm etmiştir.

  Julyen esasl? Rûmî târihler, halk?n teâmülleri dikkate al?narak bugün de takvimlerimizde gösterilmektedir.

  Gregoryen esasl? Rûmî Takvim: 15 Şubat 1332 Rûmî-Julyen târîhini 1Mart 1333 Rûmî-Gregoryen târîhi (1Mart 1917) takip etmiş, böylece Mîlâdî Takvimle aradaki gün fark? s?f?rlanm?şt?r. 1333 ; 10 ay devâm etmiş, 1334 Rûmî y?l?, 1918 Mîlâdî y?l? ile ayni günde başlam?şt?r. Rûmî Takvim, Mîlâdî Takvimle aradaki ay ve gün fark? giderilmiş olarak 31 Kânûnievvel 1341 (1925) sonuna kadar kullan?lm?şt?r.


  Rûmî-Julyen Târihlerin (1 Mart 1256 - 15 Şubat 1332) Mîlâdîye Çevrilmesi: Hangi Rûmî târih çevriliyorsa; a)-1800ler için, gün say?s?na 12 eklenerek Mîlâdî ay ve gün, 1 Ocak – 12 Mart aras? için 585, değilse 584 eklenerek Mîlâdî y?l, b)-1900ler için, gün say?s?na 13 eklenerek Mîlâdî ay ve gün, 1 Ocak – 13 Mart aras? için 585, değilse 584 eklenerek Mîlâdî y?l bulunur.

  Örnek-1 (Bedîüzzamân’?n doğumu) :
  24 K. Evvel - 28 Şubat 1293 R.
  05 Ocak - 12 Mart 1878 M.

  Örnek-2 ( 31 Mart Vak’as?) :
  31 Mart 1325 R.
  13 Nisan 1909 M.

  Rûmî-Gregoryen Târihlerin (1Mart 1333 - 31K.evvel 1341) Mîlâdîye Çevrilmesi: Gün ve ay fark? yok. Y?l? bulmak için Rûmî seneye 584 eklenecek.

  Örnek-1 ( Bedîüzzamân’?n Vatana Avdet Belgesi) :
  17 Haziran 1334 (1918)

  Örnek-2 ( Bedîüzzamân’?nesâretten dönüş haberini veren Tanin Gazetesinin târihi) :
  ( 16 Ramazan 1336 )
  25 Haziran 1334 -1918

  Örnek-3/a (Bedîüzzamân’a MAHREC Pâyesi verildiğine dâir ?râde-i Seniyye Lâyihas?) :
  26 Ağustos 1334 (1918)

  Örnek-3/b (Bedîüzzamân’a MAHREC Pâyesinin tebliğ vesîkas?) :
  29 Ağustos 1334 (1918)

  Örnek-4 (Bedîüzzamân’?n mazeret Dilekçesi) :
  26 Eylûl 1337 (1921)

  Örnek-5 ( ?zmir’in Kurtuluşu) :
  09 Eylûl 1338 (1922)

  Örnek-6 (Bedîüzzamân’?n TBMMde karş?lanmas?) :
  09 T.Sâni (Kas?m) 1338 (1922)

  Örnek-7 (Bedîüzzamân’?n, Ankara MEVKIF?ndan, Kenbuze MEVKIF?na.. tren bileti) :
  21/4/39 (1923) 17/4/39 (1923)
  Konu bilâl-tunç tarafından (26.11.07 Saat 17:00 ) değiştirilmiştir. Sebep: e-mail: bilal_tunc@yahoo.com.tr

 2. #2
  Müdakkik Üye asya - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  May 2007
  Mesajlar
  601

  Standart

  Kafam karıştı ya

 3. #3
  Dost bilâl-tunç - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2007
  Mesajlar
  48

  Standart

  YENİLENMİŞ OLARAK..


  Rûmî Takvim ve Târihler
  Bilâl TUNÇ

  Gerek mevkùtelerde, gerek araştırmalarda, hattâ Risâlelerde ve Bedîüzzaman biyografilerinde birbirini tutmayan târihler kafa karıştırmağa, can sıkmağa devâm ediyor.. Tesbit edebildiğim kadarıyle bunların bir kısmı kâtip ve baskı hatâlarından kaynaklanıyor. Bir diğer sebep, târih çevirmelerinde yapılan yanlışlıklar.. Ne sebeple olursa olsun, bu farklılıkların ortadan kalkması, bilhassa Rûmî takvim(ler) hakkındaki bilgilerimizi gözden geçirmek, eksiklerimizi tamamlamaktan geçiyor. Tabîî burada önemli bir engel, münevverânımızın ilmî enâniyet ve taasubu.. Bu engeli aşabilirsek inşâallah kısa sürede olumlu sonuçları görebileceğiz.

  Üstâd’ın Bitlis savunmasında esir düştüğü târih; Rûmî 19 Şubat 1331, Mîlâdî 03 Mart 1916 olup iki târih arasında ay, gün ve yıl farkı görülmektedir. Hâlbuki esâret dönüşünü haber yapan gazetenin târihi; Rûmî 25 Haziran 1334, Mîlâdî 25 Haziran 1918’dir ve sâdece yıl farkı bulunmaktadır. Peki, neden o öyle, bu böyle?.. Çünki, iki farklı devrede iki farklı Rûmî Takvim kullanılmıştır da ondan!.. Târih çevirmelerindeki yanlışlıklar, bu farklılığı dikkate almamaktan kaynaklanıyor. İşte işin püf noktası!..

  Bu târih farklılıklarını uzun bir süre kafasına takmış ve aşağıdaki birkaç satırdan ibâret Rûmî takvim bilgileri sâyesinde halletmiş birisi olarak, bu bilgileri ehl-i tahkik Kardeşlerimle paylaşmak istiyorum.

  Mes’eleyi kısaca şöyle îzah edebiliriz:

  Julyen esaslı Rûmî Takvim: 13 Mart 1840 Mîlâdî-Gregoryen târih karşılığı olarak, 1 Mart 1256 (9 Muharrem 1256) târîhi ile başlamış, 15 Şubat 1332 (28 Şubat 1917) günü bitimine kadar yılbaşı 1 Mart ve günleri 13 (1800ler için 12) gün geri olarak devâm etmiştir. Uzun yılların verdiği alışkanlıklar sebebiyle, kaldırıldıktan sonra da gayr-i resmî olarak i’tibârını sürdüren Julyen esaslı Rûmî târihler, halkın teâmülleri dikkate alınarak bugün de takvimlerimizde gösterilmektedir.

  Rûmî-Julyen Târihlerin (1 Mart 1256 / 13 Mart 1840 - 15 Şubat 1332 / 28 şubat 1917) Mîlâdîye Çevrilmesi: Hangi Rûmî târih çevriliyorsa;
  a)-1800’ler için, gün sayısına 12 eklenerek Mîlâdî ay ve gün, 1 Ocak – 12 Mart arası için 585, değilse 584 eklenerek Mîlâdî yıl,
  b)-1900’ler için, gün sayısına 13 eklenerek Mîlâdî ay ve gün, 1 Ocak – 13 Mart arası için 585, değilse 584 eklenerek Mîlâdî yıl bulunur.

  Bedîüzzamân’ın doğumu: (24 K. evvel - 28 Şubat 1293 R.) - ( 05 Ocak - 12 Mart 1878 M.)
  Bitlis Vâlisi Tâhir Paşa'nın tavsiye mektubu: 03 Teşrînisânî 1323 R. - 16 Kasım 1907 M.
  31 Mart Vak’ası: 31 Mart 1325 R. - 13 Nisan 1909 M.
  Ruslara esir düşmesi: 19 Şubat 1331 R. - 03 Mart 1916 M.

  Gregoryen esaslı Rûmî Takvim: 15 Şubat 1332 Rûmî-Julyen târîhini 1Mart 1333 Rûmî-Gregoryen târîhi (1Mart 1917) takip etmiş, böylece Mîlâdî Takvimle aradaki gün farkı sıfırlanmıştır. 1333 ; 10 ay devâm etmiş, 1334 Rûmî yılı, 1918 Mîlâdî yılı ile ayni günde başlamıştır. Rûmî Takvim, Mîlâdî Takvimle aradaki ay ve gün farkı giderilmiş olarak 31 Kânûnievvel 1341 (1925) sonuna kadar kullanılmıştır.

  Rûmî Takvimden Mîlâdî Takvime intikàl eden; (Teşrînievvel, T.sânî, Kânûnievvel, K.sânî) isimleri 10 Ocak 1945’de, (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak) olarak değiştirilmiştir.

  Rûmî-Gregoryen Târihlerin (1Mart 1333 / 1917 - 31K.evvel 1341 / 1925) Mîlâdîye Çevrilmesi: Gün ve ay farkı yok. Yılı bulmak için Rûmî seneye 584 eklenecek.

  Bedîüzzamân’ın Vatana Avdet Belgesi: 17 Haziran 1334 (1918)
  Esâretten dönüş haberini veren Tanin Gazetesinin târihi: 16 Ramazan 1336 - 25 Haziran 1334 -1918
  MAHREC Pâyesi verildiğine dâir İrâde-i Seniyye Lâyihası: 26 Ağustos 1334 (1918)
  MAHREC Pâyesinin tebliğ vesîkası: 29 Ağustos 1334 (1918)
  Dârü’l-Hikmette iken doldurulan nüfus tezkeresi ve eşkâlini bildiren belgenin târihi: 26 Eylûl 1337 (1921)
  TBMMde "Hoşgeldin Merâsimi" ile karşılanması: 09 T.Sânî (Kasım) 1338 (1922)
  Ankara MEVKIFından, Genbûze MEVKIFına.. tren bileti:
  21/4/39 (1923) 17/4/39 (1923)

  http://risaletashih.890m.com/index.p...tpage&Itemid=1

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Adi Aşk-Eşrefoğlu Rumi
  By Muntesip in forum Şiirler
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 28.07.19, 00:52
 2. RÛmÎ takvİm ve tÂrİhler
  By Sirdugumu in forum Serbest Kürsü
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 15.08.11, 09:51
 3. Takvim Yaprağına Andolsun ki..
  By seyyah_salih in forum Şiirler
  Cevaplar: 15
  Son Mesaj: 06.04.09, 15:57
 4. Ahsen-i Takvim'de Olmak İçin!
  By nâme-i nur in forum Risale-i Nur'dan Vecize ve Anekdotlar
  Cevaplar: 32
  Son Mesaj: 26.03.08, 09:52
 5. Mevlana Celaleddin Rumi Şiirleri
  By AsiL_NuR in forum Şiirler
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 30.11.06, 16:52

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0