PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Bediüzzaman'ın TalebeleriSayfa : [1] 2 3

 1. Emin ve feyzi'nin bir fikrasidir.
 2. Hoca sabri abi'nin cevşen meali
 3. Mustafa Sungur'un müdafaasıdır
 4. (Hulusi Bey'in fıkrasıdır)
 5. Risale-i Nur talebelerine beyan ediyorum ki..
 6. Mişkât-ı misbahtan menşur-u hakikat-ı Kur'andır bu ..
 7. Bu Nur eser tefsiridir o semavî kitabın ..
 8. (Kuleönü'nden Sarıbıçak Mübarek Mustafa'nın kardeşi Küçük Ali'nin fıkrasıdır)
 9. Bir Dava Adamının Notları 'ndan
 10. (Bu fıkra Hulusi-i sâni Sabri'nindir)
 11. Bekir Ağa'nın Sözler hakkındaki ihtisasatıdır
 12. (Şu fıkra Hüsrev'in mektubundandır)
 13. (Şu fıkra Re'fet Bey'in mektubudur)
 14. (Hulusi Bey'in fıkrasıdır)
 15. "Bu üç güneş nasıl olur?"
 16. Hayalen oralarda dolaşıyorum. Güya bir şey arıyorum.
 17. Risale-i Nur nedir?
 18. Mustafa Sungur'un müdafaasıdır
 19. Zübeyr'in müdafaasıdır
 20. Tahirî'nin müdafaasıdır
 21. Hüsrev'in müdafaasıdır
 22. Başarıya Götüren Prensipler - Zübeyir Gündüzalp
 23. Tesbitler - Zübeyir Gündüzalp
 24. Bediüzzaman, Risale-i Nur ve Nur Talebeleri
 25. Bir Dava Adamının Notları - Zübeyir Gündüzalp
 26. her bir risale, tek başıyla bir mürşid-i ekmeldir
 27. Ferman buyuruyorsunuz ki: "İmanı kurtarmak zamanıdır."
 28. "Her yüz senede Cenab-ı Hak bir müceddid-i din gönderiyor."
 29. Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Talebelerinden Abdullah Yeğin Ağabey Vefat Etti
 30. Üstadımız diyor ki ..
 31. (Re'fet Bey'in fıkrasıdır)
 32. (Ahmed Nazif'in bir fıkrasıdır)
 33. (İmamoğlu Hâfız Mustafa'nın bir fıkrasıdır)
 34. bütün Müslümanları memnun ve mesrur eyleyecektir
 35. (Kuleönü karyesinden İbişoğlu Mehmed'in bir fıkrasıdır)
 36. Risale-i Nur eczaları mürşiddir
 37. ... âhirzamanda gelecek İsa Aleyhisselâm'ın vekilidir; yani müjdecisidir.
 38. (Bir Nur talebesinin fıkrasıdır)
 39. .. diz çöküp Risale-i Nur'dan ders alacaklardı.
 40. Muhterem değerli kardeşim! Derhal yazmaya başlayınız, korkmayınız.
 41. (Ankara Üniversitesi Nur Talebelerinin Bir Mektubu)
 42. Hizb-ül Kur'an üzerinde her zaman mevcud bulunduğuna daha ziyade ..
 43. Üç cesedli bir ruhun bir fıkrasıdır.
 44. Barla Lahikası 'ndan
 45. Said Özdemir Ağabey Vefat Etti
 46. Mehmet Kırkıncı Hocaefendi Vefat Etti
 47. hayretle okuduk ve Üstadımıza da söyledik. Üstadımız diyor ki ..
 48. Ali uçar ağabeyin Rüyası
 49. hiçbir ilim adamının eserinde yoktur
 50. Bu gelen zât, semadan geliyor, bu mektubları oradan getiriyor.
 51. Hulusi'nin fıkrasıdır
 52. bu sergiler asrımıza verilmiş
 53. Ve öyle biliyorum ki; o gün de pek yakındır.
 54. Abdullah Yeğin "Erdoğan'ı desteklemek vaciptir, farzdır"
 55. manen daha serin ve daha geniş nefes alıyorum
 56. Bir hatıra
 57. Said Nur ve Talebeleri
 58. Said Özdemir Keşif Yolculukları'na misafir oluyor (Ankara Kızılay)
 59. (Risale-i Nur'un ehemmiyetli bir şakirdi olan Yusuf'un bir fıkrasıdır)
 60. yanlışlarını yumuşaklıkla, hürmet ve tevazü ile ..
 61. Yapacağım derken parçalarsınız
 62. Mesnevi-i Nuriye Hakkında
 63. Cenab-ı Hak sizi bu memlekete göndermiş
 64. (Ahmed Hüsrev'in fıkrasıdır)
 65. kudsî vazifemi hiçbir şeye değişmem
 66. Binaenaleyh envâr-ı Kur'aniyeyi gökteki yıldızlara benzetiyorum
 67. Hulusi Bey ve Sabri Efendi hakkında
 68. Şu kadar diyebilirim ki ..
 69. Üstadımızın fıtratında inziva daima hüküm sürmüştür
 70. pek çok emareler ve işaretler ve beşaretler var
 71. (Hâfız Ali'nin fıkrasıdır)
 72. Gıdayı Risale-i Nur'da buldum
 73. Risale-i Nur bu vatan ve millete bir halâskâr ..
 74. Halil ibrahim'in risale-i nur hakkinda, nur şakirdleri namina yazdiği ..
 75. Bu lâhika mektubları
 76. hakikî iman nurunu arayan Hristiyan muvahhidler, elbette ..
 77. dersleriyle kalblerimizi tatmin ediyor
 78. Hayalen oralarda dolaşıyorum. Güya bir şey arıyorum.
 79. Risale-i Nur, elbette bir zaman dünyayı çınlatan nurlu sesini yükseltecektir
 80. Ve görüyor ve anlıyorum ve öyle iman ediyorum ki; bir zaman gelecek, ..
 81. Uyuyorsunuz! Uyuduğunuz mikdar artık yeter!
 82. "Ne vakit gelecek?" Daha Mehdi'yi anlayamamış. Dabbetülarz kimler olduğunu bilmiyor.
 83. Birinci Ağır Ceza Mahkemesine
 84. "Yâ Rab! Bana bir mürşid-i kâmil ihsan buyur" niyazında iken ..
 85. Bakıyorum ki vücudumdaki yaralara güzel tesir ediyor
 86. Bütün ecdadlarımız manen alâkadardırlar!
 87. Mustafa Sungur'un müdafaasıdır
 88. Ehl-i dünyanın Üstadımız hakkındaki asılsız üç vehimleri münasebetiyle ..
 89. [Zübeyr'in müdafaasıdır] Afyon Ağır Ceza Hâkimliğine
 90. Risale-i Nur bu asra has hususiyetler taşıyor.
 91. okudukça tekrar etmeyi istiyorum
 92. Bu kararsız âlemin her buhranında nur saçar.
 93. "Buna benim nefsim müstahaktır"
 94. Muhterem değerli kardeşim! Derhal yazmaya başlayınız, korkmayınız.
 95. İlahî Yâ Rab! Sen Risale-i Nur'u ve Risale-i Nur müellifi Üstadımız Said Nursî'yi ..
 96. Evet herbir adam vatanıyla, milletiyle, hükûmetiyle alâkadardır.
 97. "Bu üç güneş nasıl olur?" dedim.
 98. İsa Aleyhisselâm gökten inmedikçe ve sizin ..
 99. Zübeyir Gündüzalp'ın Hayatına Kısa Bir Bakış
 100. A benim güzel dostum!.. Çok kere olduğu gibi bugün yine çok tenkitler ettin.
 101. Nurun Birinci Talebesi Hacı Hulusi Bey'in Dilinden...
 102. Medar-ı ibret bir hâdise(ibret sebebi bir olay)
 103. Sadakatte meşhur olan barla'li süleyman'in ..
 104. SABRİ ABİ: Cevşen-ül Kebir'in mealini yaz diye ilhah ve ısrar ettiler.
 105. Hazret-i Mevlâna Hâlid ve Bediüzzaman hakkında
 106. .. alâkadar olmamak, ancak gafletin eseri olabilir.
 107. .. diz çöküp Risale-i Nur'dan ders alacaklardı.
 108. (Âhiret hemşirelerimden Müzeyyene'nin fıkrasıdır)
 109. Yapacağım derken parçalarsınız.
 110. Başkalarına yaymak değil, daima ve daima ona söylemektir.
 111. Risale-i Nur (şiir)
 112. Sind Üniversitesi Dekanından Nur Talebesine Mektup
 113. ... uğrunda hayatımı fedadan çekinmeyeceğim.
 114. Kur'an-ı Kerim, akıl ve kalb gözüyle hak ve hakikatı görmeyi temin eder.
 115. Dikensiz gül, kusursuz arkadaş arayan kusurundan habersiz kimse, arkadaş bulamaz.
 116. kendinizi kusursuz zannederken, kusurlu olduğunuzu müşahede ediniz.
 117. Sözlerinizin (yani Risalelerinizin) her biri birer derya-yı azîmdir.
 118. Hizmet Erlerine Saygılarımla
 119. İnşâallah istikbaldeki İslâmiyet'in kuvvetiyle medeniyetin mehasini galebe edecek,
 120. M.said özdemir’in regaib kandili ve üç aylar mektubu!
 121. "Her yüz senede Cenab-ı Hak bir müceddid-i din gönderiyor." hadîs-i şeriflerine...
 122. Hâyır kardeşlerim, bu sırrı siz anlamadınız mı? Bu gelen zât...
 123. Evet Risale-i Nur'da öyle bir kuvvet vardır ki...
 124. Bakanlık, Risale-i Nur’un sadeleştirilmesini önleyecek - SAİD ÖZDEMİR
 125. Bediüzzaman’in varisleri kimler?
 126. Evet Üstadım, gözümüzle görüyoruz ki:
 127. Ya Nurlara erişmeseydim, ne yapacaktım?
 128. şartlar ne olursa olsun.
 129. Kuleönü'nde Sofuoğlu Talebeniz Mustafa Hulusi (R.H)
 130. ...mecbur olacağına kat'iyyen ümidvarım.
 131. Bu dünya, bir misafirhanedir.
 132. Said Özdemir Abi'den Adnan Menderes açıklaması
 133. Hüsnü Bayram Ağabeyden Gündeme Dair Açıklamalar
 134. Bediüzzaman Said Nursi’nin talebelerinden ‘siyaset’ açıklaması!
 135. ZÜBEYİR GÜNDÜZALP AĞABEY'İN HÜSREV EFENDİ'YE YAZDIĞI MEKTUBU (arşivlerden çıkarılan)
 136. Said Özdemir ağabey paneli Tillo'da yapılacak
 137. _____Andımız_____
 138. Âlem-i İslâm kapısı'nın kilidi TÜRKİYE'DİR...
 139. Mektub var!!!
 140. Tahiri Mutlu Kimdir?
 141. ZÜBEYİR GÜNDÜZALP kimdir????
 142. Marangoz Mustafa Çavuş'un hali,
 143. üstadimin ashabi
 144. Bediüzzaman'ın ilk talebeleri: Isparta kahramanları..
 145. Mustafa Sungur Kardelen Çiçeği
 146. Merhum Mustafa Sungur Ağabey'in Ders Metodları
 147. Mustafa Sungur Ağabey İçin Kim Ne Dedi?
 148. Mustafa Sungur Ağabeyimiz Vefat Etti....
 149. Merhum Nazım Gökçek Abi...
 150. .......Zübeyir Gündüzalp'ten bir Nur Talebesine Mektup!.....
 151. Siddik süleyman (kervanci)...
 152. Siddik süleyman (kervanci)...
 153. Barla'nin iklimi
 154. Diyarbakır, Asaf Gördük Hoca'ya ağlıyor
 155. Son şahitlerden babam ASAF GÖRDÜK ün vefatı.
 156. O bizim Zübeyir ağabeyimizin emanetiydi
 157. Bediüzzaman'ın has talebesi Şeyh Nazım Kıbrısi Hz. Mehdi ( A.S ) 2012 Çıkacak Dedi.
 158. Mehmed Kırkıncı Hocaefendi'den Nükteler
 159. Fırat Kıyısınd Beş Yüzlere, Binlere Yapılan Nur Dersleri...
 160. BedİÜzzaman’in talebelerİnİn mektubu
 161. Üstadla gÖrÜŞen ‘son Şahİtler’den abdurrahman toprakli ve nazim akkurt vefat ettİ
 162. Kibrit Çöpü Kadar Hizmet
 163. Hizmeti Dünyaya Yayılan Bir Kasaba Halkının Hikayesi...Yıl 1927
 164. Bediüzzaman ve talebeleri vilayeti bastılar!
 165. Ona Risale-i Nur'u ilk Zübeyir abi vermişti
 166. Bayram şekerim
 167. Son Şahitler'den Ali Kırankollular Anlatıyor...
 168. Son Şahitler'den Ali İhsan Özyurt Anlatıyor...
 169. Son Şahitler'den Ali Himmet Berki Anlatıyor...
 170. Bediüzzaman'ın Talebeleri de Müdafaa Yapmış mıdır?
 171. Son Şahitler'den Ali Haydar Morgül Anlatıyor...
 172. Son Şahitler'den Ali Haydar Bey Anlatıyor...
 173. Son Şahitler'den Ali Çavuş Anlatıyor...
 174. Son Şahitler'den Ali Baran Anlatıyor...
 175. Said Nursi 50 Yıldır Orduyla Alakadardı
 176. Son Şahitler'den Ali Balaban ve Cemile Balaban Anlatıyor...
 177. Son Şahitler'den Ahmet Gümüş Anlatıyor...
 178. Son Şahitler'den Ahmet Ataklı Anlatıyor...
 179. Son Şahitler'den Ahmed Özkan (Kureyşi) Anlatıyor...
 180. Son Şahitler'den Ahmed Hamdi Okur Anlatıyor...
 181. Son Şahitler'den Ahmed Alparslan Anlatıyor...
 182. ALvarlı Hace den..
 183. Hulusi Abiden....
 184. Son Şahitler'den Ahlatlı İsmail Hakkı Arslan Anlatıyor...
 185. Son Şahitler'den Adile Suluk Anlatıyor...
 186. Son Şahitler'den Abdulkadir Badıllı Anlatıyor...
 187. Yeşil Hoca: Said Nursi Avrupa’da Doğsaydı
 188. Son Şahitler'den Abdülbari Polat Anlatıyor...
 189. Son Şahitler'den Abdülaziz Çaviş Anlatıyor...
 190. Son Şahitler'den Abdurrahman Taği Anlatıyor...
 191. Son Şahitler'den Abdurrahman Yargın Anlatıyor...
 192. Son Şahitler'den Abdurrahman Cerrahoğlu Anlatıyor...
 193. Son Şahitler'den Abdurrahim Zapsu Anlatıyor...
 194. Son Şahitler'den Abdullah Yeğin Anlatıyor...
 195. Son Şahitler'den Abdullah Lütfi Özerdem Anlatıyor...
 196. Son Şahitler'den Abdulbaki Arvasi Anlatıyor...
 197. Son Şahitler'den A. Hikmet Tezcan Anlatıyor...
 198. Bir Şefkat Kahramanı: Şükran Çalışkan
 199. Mustafa Acet
 200. Hacı Hoca Röportajı
 201. Rüştü Tafral-Üstadın Sır Katibi
 202. Ahiret Ehliyeti Cevşen, Dünyada da Geçer!
 203. Merhum Hacı Hulusi Ağabey'den Tesbitler
 204. Zübeyir Gündüzalp ve Tahiri Mutlu'nun Tavsiyeleri
 205. Taşköprülü Sadık Bey
 206. Baba Oğul Çelebiler
 207. Mehmet Baytekin'in Hatıraları
 208. Şehid Terzi Mehmet Oğuz
 209. Şeyh-ül Kurra Gönenli Mehmet Efendi
 210. Said Nursi'nin 'Minaredeki Şarkı' Tepkisi
 211. Kardeşim Kemiyet İnsanı Her Zaman Aldatır...
 212. Erdoğan Utangaç Anlatıyor
 213. Bir Ümminin Mektubu
 214. 'Bu Kabir Taşları Canlı Birer Muallim Gibi İhtar Ediyor'
 215. Ayhan Duruer Hakka Vuslat Etti
 216. Mehmed Karadal Hakka Vuslat Etti
 217. Gülmek Sana Yasak Dostum!
 218. Abdullah Yeğin Ağabey Dua Bekliyor
 219. Zübeyir Ağabeyin Bütün Gayesi Nur Talebelerinin İttihadıydı
 220. Üstadın Gizemleri
 221. Sungur Ağabey Dua Bekliyor...
 222. Nur Talebeleri Mekke’de Buluştu
 223. Mustafa Ramazanoğlu Kimdir?
 224. Zubeyir Gündüzalp'ten Mesajlar
 225. Emin Çayırlı (Çaycı Emin Bey)
 226. Osman Yüksel Serdengeçti :)
 227. Eşi Zarife Canan, İbrahim Canan'ı anlatıyor
 228. Bediüzzaman’ı Pakistan’a tanıtan profesör vefat etti
 229. Neden
 230. Büyük Üstadın Öğrencilerinin Çektiği Acılar
 231. Hâfız Ali’yi Unutmak
 232. Bediüzzaman’ın ‘Elveda’sı
 233. *Üstadın (RA) Eğirdir (Isparta) Talebeleri*
 234. Abdullah Yeğin Abi ile Garip Bir Olay...
 235. Hafız Mehmet Taktak Vefat Etti
 236. Mevlana'dan , Hasan Feyzi abiye...
 237. Mustafa Necati Bursalı Hakka Yürüdü
 238. Kralı Öldüren Maymun
 239. Elmas Kalemli Hüsrev
 240. ** Üstad Peygamber Efendimizi Nasıl Tarif Ediyor?
 241. Cafer Çim Ağabey
 242. Molla Abdulhamid (Üstadın Cenazesini Yıkayan Zat) ve Eşiyle İlgili Hatıralar
 243. Risale-i Nur'la Tanışma
 244. Bediüzzaman Ailemizin Bir Ferdi Gibiydi (Şükran Çalışkan)
 245. Ceylan Çalışkan --Nüktedar Abi'm :)
 246. Said Nursi Ehl-i Sünnet midir?
 247. Talebeleri Talebe Yapan Teslimiyetleridir
 248. *. Bekir Berk Hayatını Davasına Adayan Adam.*
 249. Hüsrev Abi
 250. Mahkemelere Giderken, Çantanın Sapı Soğuktan Eline Yapışıyordu!