PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Bediüzzaman'ın Hayatı (Eski, Yeni ve Üçüncü Said Dönemleri)Sayfa : [1] 2 3

 1. Tarihçe-i Hayat
 2. Rü'yada Bir Hitabe
 3. .. şu tarafa dönüyorum, müstakbeldeki insanlarla konuşacağım ..
 4. Tacir misin?
 5. Mühim bir suale hakikatli bir cevabdir
 6. Dinsizler, Bedîüzzaman'ı yok edememişler, ..
 7. Bu hâdiseyi bizzât o zamanki hapishane müdürü anlatmıştır.
 8. Hata-Savab Cedveli
 9. (Bu kısım, müellifin kendi Türkçesidir)
 10. Bedîüzzaman'ın akıllara hayret veren bir seciyesi
 11. Evet gördüğüm hakikattır, hayal değil.
 12. Ankara'nin alti makamatına ve afyon ağir ceza mahkemesine verilen ..
 13. Afyon hükûmet ve mahkemesine ve zabitasina daha birkaç nokta maruzatim var
 14. Denizli beraetimizden sonra üç sene münzevi ve siyasetten alâkasız olduğum halde ..
 15. Afyon mahkemesinin bizi ittiham etmesine karşi itiraznamenin tetimmesidir
 16. Afyon müddeiumumîsi ve mahkeme reisi ..
 17. Tarihçe-i Hayat / Önsöz
 18. Aziz, sıddık, fedakâr ve vefadar kardeşim Kürd Bekir Bey!
 19. Yoksa siz hakikat ve hak ve adalet mahkemesinde dehşetli suçlu olursunuz.
 20. Mecbur oldum yazmağa
 21. "Bu hale akıl erdiremiyoruz"
 22. Tarih-i hayatımı bilenlere malûmdur
 23. bir kısmı sinemada gezer gibi görülüyor !
 24. Dünya, büyük bir manevî buhran geçiriyor.
 25. Risale-i Nur Nedir ve Nasıl Bir Tefsirdir?
 26. dava ettiği hakikat bir gün milletçe benimsenecek
 27. "Sen kendin hastasın, kendine bir tabib ara!"
 28. .. çok, ama çok muhtaçtır.
 29. Güzel Türk vatanının yetiştirip bütün beşeriyete örnek insan olarak hediye ettiği ..
 30. Bütün Müslüman dünyası, bu kutbun cazibesinden kendisini kurtaramamıştır.
 31. Bedîüzzaman'ı zehirlediler
 32. Aziz, sıddık kardeşlerim!
 33. yalnız ve yalnız imana hizmet hususu bana gösterildi
 34. Risale-i Nur, Kur'an-ı Hakîm'in hakikî bir tefsiridir.
 35. başka yerlerde aramaya lüzum yok
 36. Risale-i Nur'un has şakirdleri olduğuna sebeb nedir?
 37. Elbette en bahtiyar odur ki: Dünya için âhireti unutmasın!..
 38. madem fetret derecesinde
 39. enaniyetlerini tahrik etmeyiniz
 40. Aziz, muhterem kardeşim!
 41. Müslümanları Kur'andan soğutmalıyız, diye hitabede bulunmuş.
 42. "Ordu, dizginini o dehşetli şahsın elinden kurtaracak."
 43. bir tek defa ne sual ve ne de merak ettim
 44. öldürücü zehir gibi ondan kaçıyoruz
 45. Ben de onlara cevaben dedim ki
 46. Kur'an hıfzıyla beraber ona çalışmak elzemdir.
 47. Başka hiç, hiçbir şeyin, onun nazarında kıymet ve ehemmiyeti yoktur.
 48. Üstadın bir müdafaası:
 49. Kalbe ihtar edilen içtimaî hayatımıza ait bir hakikat
 50. "Acaba bu kabristanın mezar taşlarındaki yazıları mıdır ki, bana böyle hayal veriyor"
 51. Molla said kimdir?
 52. Risale-i Nur'a kalbleri ve akılları müsahhar kıl!..
 53. Dünya, büyük bir manevî buhran geçiriyor.
 54. Hizmet ettiğimiz daire
 55. Bir defa top tüfenk denilse, bin defa Allah Allah demek lâzım gelir.
 56. "Kim ona hapishane kapısını açıyor?"
 57. kendilerini muhafaza için
 58. (Yeni Tarihçe) BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ ve RİSALE-İ NUR
 59. İmanda bir Cennet çekirdeği var olduğunu gördüm
 60. âhirzamanda gelen Âl-i Beyt'in büyük bir mürşidi seni zannediyorlar
 61. "Sen başına şapka giymiyorsun" diye, zorla ..
 62. Risale-i Nur'un Te'lifi ve Neşri
 63. Bediüzzaman'ın Bir Şeyhi Olmuş mudur
 64. Risale-i nur'un zuhuru(meydana çikmasi)
 65. .. dehşetli bir merhametsizlik ve şeni' bir gadirdir.
 66. Ben dünyanın halini bilmiyorum, fakat Avrupa'da ..
 67. dünyadan elimi çektim
 68. ilim sahibi nasıl unutur?
 69. Ey insafsız heyet!
 70. Ayasofya'yı puthane ve Meşihat'ı kızların lisesi yapan bir kumandanın ..
 71. Ben de cevaben dedim: ..
 72. İşte o dehşetli adam bir su olan rakıya mübtela olup, onun ile hasta olacak
 73. Bu dünyada kalan bir iki dostun var, onlar da oraya gidecekler.
 74. Risale-i Nur bir alemdir
 75. .. bu gibi noktalardan bakmak lâzımdır; yoksa hizmete zarar olur.
 76. Sözlerin ve Mektubların âhirlerinde şu âyet bana söylettirilmiş.
 77. Konuşan Yalnız Hakikattır
 78. Allah kusurlarını afvetsin
 79. Bu mes'ele, küçük bir mes'ele değil.
 80. Size de faidesi olur ihtimaliyle beyan ediyorum.
 81. Sıkıntılı musibetlerimi hiçe indiren bir hakikatli tesellidir
 82. bu fıkra onu tam susturdu
 83. Risale-i Nur dünya işlerine âlet olamaz
 84. Said Nursi - (Tarihçe-i Hayat / İlk Hayatı)ndan
 85. Mustafa Kemal sana üçyüz lira maaş verip ..
 86. Bediüzzaman'ın ırkçılığa bakışı nasıldır?
 87. Peki yalan mı bunlar?
 88. Aziz, sıddık, fedakâr ve vefadar kardeşim Kürd Bekir Bey!
 89. Risale-i Nur nedir? Bedîüzzaman kimdir?
 90. "Bediüzzaman'dan zarar gelmez; ilişmeyiniz, hürmet ediniz."
 91. Mecbur oldum yazmağa.
 92. Tenbih
 93. uzun ve geniş bir hakikata pek kısaca bir işaret edeceğiz. Şöyle ki:
 94. Mühim Bir Suale Hakikatli Cevaptır
 95. Biz Nur'un hizmetinde çalıştıkça hem maişetçe, hem istirahat-ı kalbce ..
 96. Üstad Bediüzzamanın Münazaralarından Misaller
 97. Üstad Bediüzzaman ı Validesi Nasıl Yetiştirmiştir?
 98. Üstadın Türklere Yönelik Övgü Dolu Sözleri
 99. Üstadın Çocuklara Verdiği Önem
 100. Bediüzzamanı Tanımandan Ölen Cahil Olarak mı Ölür
 101. Bediüzzaman İlim Ve ALim
 102. Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Kerametleri
 103. Madem bu kabristanda olanlardan bir kısmı sinemada gezer gibi görülüyor...
 104. ...beni affediniz." diyerek verilen i'dam hükmünü geri aldırır.
 105. Yeis(ümitsizlik) Hutbe-i Şamiye/2. Kelime
 106. İstanbul'a gelir gelmez ülemayı münazaraya davet etti.
 107. Kur'an etrafındaki surlar kırılacak. Doğrudan doğruya Kur'an, kendi kendini...
 108. ... bana lezzet vermiyor; dünyaya ancak bir misafirhane nazarıyla bakıyorum.
 109. Ben de bilmem. Fakat, olsa olsa namazın kerametidir.
 110. "El-emel". Yani rahmet-i İlahiyeden kuvvetle ümid beslemek.
 111. Birden manevî bir sinema ile elli sene sonraki vaziyetleri bana göründü.
 112. Eyvah dedim, bu ejderha imanın erkânına ilişecek!
 113. bir gün İstanbul'un Eyyüb Sultan kabristanının...
 114. Sonra dediler...
 115. Seyahatımda beni tanımayanlar...
 116. Bana "Sen şuna buna niçin sataştın?" diyorlar. Farkında değilim...
 117. Üstâd Bediüzzaman Hazretlerinin Son Üç Günü
 118. Bediüzzaman Kimdir?Kendisinden Dinleyelim
 119. Kelime açıklamalı.
 120. Bedîüzzaman'ın akıllara hayret veren bir seciyesi
 121. ..Bediüzzaman'dan...
 122. Üstadımızdan Hatıralar....
 123. Fedakarane hizmet etmek..
 124. ***Bediüzzaman ve Ramazan***
 125. "Mazlumum, bu nevi zulüm çekilmez!"
 126. Bediüzzaman'in ibadet hayati...
 127. Eski Saîd'den Yeni Saîd'e geçiş döneminin mukaddemesidir.
 128. “Bediuzzaman Said Nursi Hazretleri Barla`da sekiz sene kalmistir..
 129. Hutuvat-ı Sitte'nin rolünün abartıldığı iddiası
 130. Said Nursi'nin Abdulhamid'e verdiği MEDRESETÜZZEHRA tasarısı...
 131. Üstad'ın en tatlı ve şirin hayatı da yine Barla hayatıdır denilebilir.
 132. BEDİÜZZAMAN EVİ Açıldı
 133. Saîd Amcamın Hâline Şaşıyorum!
 134. Adnan Menderes ve Bediüzzaman Said Nursi
 135. Bediüzzaman sait nursi kısaca kimdir?
 136. O Şarkıyı Siz de Söylediniz Mi ?
 137. Bediüzzaman'ın Verdiği İlk Ders
 138. Git Bediüzzaman Sana Nasihat Etsin…
 139. Bediüzzaman'ın Son Dersinden…
 140. Eşyasına Bile Vefa Gösteren Adam Bediüzzaman…
 141. Yarın Said’in Başını Kesecekler!
 142. Said Nursi: Askerde namazını devam kıl
 143. Biz hocalar Bediüzzaman'ın ceketini çekerdik
 144. Bediüzzaman’ın bayramları
 145. Said Nursi Ramazanda İbadetsiz Durmazdı
 146. Bediüzzaman Neden 41 Yasin Okuttu?
 147. Küçük Sözler, Postmodernizm ve Yaban(cı)laşan İnsan Tasvirleri
 148. Bediüzzaman'ın Nâşı Denize mi Atıldı? - Mustafa Armağan
 149. Bediüzzaman’ın Boyun Eğmedikleri
 150. Bediuzzaman İle Abdurrahman
 151. Neticesiz Bitlis Hadisesi
 152. Bediüzzaman Kimdir? Kısaca Bir Bilgi Verir misiniz?
 153. Yeni Bir İftira Furyası
 154. Gizli Mezarın Sırr-ı Hikmeti
 155. Üstadın Fiziki Yapısı
 156. Meşrûtiyet'in Bediüzzaman'ı
 157. ÜSTAD hakkında
 158. Bediüzzaman ve İttihatçılar
 159. Bediüzzaman'da Seyyidlik Nişanı
 160. Bediüzzaman'ın Hayatından Tesbitler
 161. Bediüzzaman'ın Sarhoşla Sohbeti
 162. Bediüzzaman ve Kediler
 163. Said-i Nursi'den Nasihatler
 164. Bediüzzaman, “İsmim, ‘Said Nursî’dir”
 165. Bir Fotoğrafın Hikâyesi
 166. Ceride-i Seyyare, Ebu Lâşey, İbnüzzaman, Ehu'l-Acâib, İbn-u Ammil-Garâib
 167. Bedıuzzaman'ın Mardin Hayatında İz Bırakan Mekanlar
 168. Üstadın Ramazan’ları
 169. Büyüklenmeci Olmayan Bir Özgüvenin Sahibi Olarak Said Nursi
 170. Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hakkında Az Bilinenler
 171. yüzük
 172. Cesarette Bihemta Bir Zat ( Bediüzzaman)
 173. Risale-i Nur şakirtleri tarafından sorulan suale cevaptır
 174. Bedüzzaman Yanlis Tanitiliyor
 175. Said Nursi'den (RA) Avukata Keramet Dersi
 176. Bediüzzaman'a Açık Mektup
 177. Bediüzzaman'ın Benzeyin Dediği Marangoz
 178. yazarlar
 179. Şekerci Handa Sual Sormaya Gelenler
 180. Şekerci Handa Sorulan Sualler Nelerdir?
 181. Bediüzzaman Said Nursi'nin Camileri
 182. Savrulamayan Bir İnsan ve Alim
 183. Seyyid Ali Findiki'nin Kaleminden Bediüzzaman’ın Vefatı
 184. Nur Mekteb-i İrfanı
 185. Bediüzzaman’ın Sürgün Tarihi
 186. Bediüzzaman'ı Ağlatan Hadise
 187. Üstadın Mevlâna'yı Ziyareti
 188. Üstad Hazretleri ve Şeyh Said
 189. Bediüzzaman ve Hayvan Sevgisi
 190. Kim Hasta, Kim Doktor?
 191. Bediüzzaman Said Nursi ve Sivil Hayat
 192. Platon (Eflatun) ve Bediüzzaman Said Nursi
 193. Sokrates ve Bediüzzaman Said Nursi
 194. Şekerci Han
 195. Said.i Nursi'nin Kayıp Mezarı
 196. Bediüzzaman Said Nursi ve Tasavvuf
 197. Kore Savaşı ve Bediüzzaman Said Nursi'nin Kabri Meselesi
 198. Bediüzzaman Hazretlerinin Şahsi Eşyaları
 199. Bardağın Dibinde Kalan Çay
 200. Bediüzzaman'ın Büyük İddiası...
 201. Bediüzzaman İçin, Van Gölü'ndeki Adayı Göstererek,
 202. Bediüzzaman Said Nursi'nin Babasını Dinlemediği An
 203. Bediüzzaman ve Teşkilatı Mahsusa
 204. "Eski Said" Hayatından Merak Ettiklerim...
 205. Bediüzzaman’ın Büyük Yalnızlığı
 206. Bediüzzaman’ın Sarhoşlara Yaklaşımı
 207. Hz üstad hakkinda
 208. Vatan Savunmasında Bediüzzaman ve Talebeleri
 209. Mufassal Tarihçe-i Hayat'tan Üstadın Güzel Hatıraları
 210. Üstat Hakkında İddialar ve Tokatlar
 211. Üstad Boş Durmayı Hiç Sevmezdi
 212. Üstad Sibirya’da Kaldı mı?
 213. O Ruh Benimle Dosttur...
 214. Bediüzzaman´ın İbadet Hayatı
 215. Üstadin Resminin Her Yerde Kullanilmasi Doğru mu?
 216. Bedüzzaman'ın Hayatından Tarihler
 217. Üstad'ın mezarını taşıyan askerler konuştu
 218. Neden Bediüzzaman?
 219. Abdulhamit'in Tahttan İndirilmesi ve Bediüzzaman?
 220. Şeyh Sa'nan Tepesinden Tiflis'in Görünüşü
 221. Yarın Said’in Başını Kesecekler
 222. Üstadın Bayramları
 223. Üstad Sigara Kullanmış mı??
 224. Aşkın Mükafatı...
 225. Üstadımız Türkiye'de Kaç Vilayet Görmüştür Acaba
 226. Said Nursî ve Üç Adam
 227. Üstad Neden Talebelerine Siyaseti Yasaklamıştır
 228. Said-i Kürdi
 229. Bediüzzaman’la Konuşmak
 230. Said-i Kürdi’yi Anlamak
 231. Risale-i Nur ve Ergenekon Mahkemeleri
 232. Bediüzzaman Said Nursi Diktatörlerin Alternatifidir
 233. Bediüzzaman Said Nursi'nin Kendi Beyanından Doğum Tarihi
 234. Bediüzzaman Said Nursi'nin "TC Kimlik Numarası" Kaç?
 235. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ve Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri
 236. Üstad Hazretleri Ömrü Boyunca Kaç Beldede İkamet Etmiştir?
 237. 1910 Da Üstadin Rus Polisine Söylediği 3 Nur Ne Demektir?
 238. Üstadin Sesi Kaydedilmiş mi?
 239. Üstadın Başağrısı Raporu Olduğunu Biliyor muydunuz?
 240. Bediüzzaman İâşesini Nasıl Temin Etmiş?
 241. Bediüzzaman Neden Yazmamış, Talebelerine Yazdırmıştır?
 242. Bediüzzaman Said Nursi ve Talebelerinin Kriz Politikası
 243. Bediüzzaman ile M.Kemal Tartışmasını Bitiren Ses
 244. Bediüzzaman Said Nursi'yi Ağlatan Çorap Nakışındaki İz
 245. Bediüzzaman'ın Cenazesinden
 246. Bediüzzaman'a "Evyâh" Dedirten
 247. Üstad Aynı Zamanda Kişisel Gelişim Uzmanıdır.
 248. Bir sorum var...
 249. Üstad Neden Evet, Ben Üç Cihetle Isparta'lıyım Demis?
 250. Sakın Bediüzzaman'la "Münazara Edeyim" Deme