PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Risale-i Nur'dan Vecize ve AnekdotlarSayfa : 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10

 1. Vicdan-ı Beşer (Fıtrat)
 2. Tarhana Getiren Risale-i Nur Şakirtlerinden...
 3. Şu Milletin Saadet ve Selâmeti Ermenilerle Dost Olmaya Bağlıdır
 4. Nur Üstad ve Gözyaşı...
 5. Müjdeli ve Tabiri Çıkmış Latif Bir Rüya...
 6. Sergüzeşt-i Hayatımın Mühim Bir Levhası
 7. Celali Müteessir Eden Minnettarlıklar..
 8. Mesnevi-i Nuriye'den Kader(Çok Güzel)
 9. Hem Vücut,Herhalde Mevcut Bir İllet İster
 10. Ahirete İmanın Faydaları
 11. Cehennemin Uhrevi Faydaları!
 12. Talebelerim İçinde Kalemsiz Oldukları Halde...
 13. Ramazan, Ömür İçinde Bir Leyle-i Kadirdir
 14. Risale-i Nur'da İşte Beni Anlatıyor Dediğiniz Hikayeniz???
 15. Ahirzamandaki Musîbetzede Genç
 16. Ezanın Tatlı Sesiyle İbadete Bir Şevk Husûle Gelir
 17. Yalnızlık 3
 18. Musibetlere Nasıl Bakmalı?
 19. Melek Gibi Bir Hakîkat Kardeşine Adavet
 20. Kahramanâne Bir Tavır..
 21. Yirmiden Birisine İtimat Edilmez..
 22. Pek Büyük Bir Fazilet Ve Kudsî Bir Vazife!
 23. Bunlar Satılmayacak Mallar Değildir..
 24. Çalışınız, Çalışınız, Çalışınız...!
 25. Semavi Taşlardan Daha Müthiş Taşlar
 26. Bir Hastalık...Makam Sevgisi...
 27. Evet, İnsan Bir Çekirdeğe Benzer
 28. Kuraklık Sebepleri
 29. Bir Defa Okumak Kafi Değil!
 30. Teklikteki Kolaylık
 31. Bir Nevi Küçük Müzehane..
 32. Maceralı Şeyleri Tefekkür Etmekle Gelen Tokat :)
 33. Cemaate Nur Dersi Yapanlara Bakış Açımız
 34. Bir Şifâ Sun, Gel Ey Mahbûb-u Zîşan!
 35. En Şen'i Gıybet
 36. Manevi Yasakçımız...
 37. Fehmi Teshil Eder Çizgi Çekilmiş..
 38. Mesnevi-i Nuriye'den Zikir
 39. Ben "Haydar" Derdim, Şimdi de "Haydar" Diyorum..
 40. Zindan-ı Atâlete Düştüğümüzün Sebebi!
 41. Ağız Dolusu Elhamdulillah...
 42. Aziz Kardeşlerim!
 43. Bediuzzaman'dan Dualar,Bediüzzaman'ca Dualar...
 44. İhlâsı Kazanmanın ve Muhafaza Etmenin En Müessir Bir Sebebi
 45. Kerâmet ve İstidrâç
 46. Risale-i Nur'dan Vecizeler
 47. Kabir Kapısında Söner,Beş Para Etmez
 48. Günahtan, Arz Müteessir Olur Mu?
 49. Fenalıkta, Tahribatta Lezzet Var Mıdır?
 50. Sebatkârlık
 51. Hayat Bir Yardımlaşmadır...
 52. Sineğin verdiği ders...
 53. Yaz mevsiminde dünya gafleti ziyade hükmeder...
 54. Hayat, Kesrette Bir Çeşit Tecellî-i Vahdettir...
 55. Nefsime Baktım...
 56. Hüve Nüktesinin Birçok Noktalarından Üç Noktası
 57. Dostlarım
 58. Elli Milyon Nefer Kuvvetinde
 59. Vecize...
 60. Dostlar Müteyakkız Davranmalı
 61. Hastalıkların En Büyük İlâcı İman
 62. Emirdağ Lâhikasi - I
 63. Risale-i Nur Şakirtleri Tarafından Sorulan Suale Cevaptır.
 64. Üstadın Siyasetten İçtinap Etmesi Nedendir ?
 65. Sabah Namazından Sonraki Dersin Verdiği Feyz..
 66. Risale-i Nur'dan Kisa Kisa
 67. Üç Nokta-i Nazar..
 68. On Beşinci Söz
 69. insan Denen Şu Mahkulat
 70. Üstad'tan Tevazu Demeti
 71. Ağzını Kapat!
 72. Kâfirlerin Medeniyetiyle,Mü'minlerin Medeniyeti Arasındaki Fark
 73. Mi'rac Risalesi
 74. Leyle-i Miraç,İkinci Bir Kadir Hükmündedir
 75. Mesnevi-i Nuriye'den Niyet
 76. Hizmetimize Faydası Nedir??
 77. Zülum
 78. Kastamonu Lahikasına Nerden Ulaşabilirim?
 79. Bir Göz Hatırı İçin Çok Gözler Sevilir
 80. Hayat-ı İçtimaiye-i İslâmiyeye Bir Hıyanet
 81. Pederine İsyan ve Onu Rencide Etmek
 82. Elhamdulillah
 83. Haneperestilk
 84. Kabahat Bizde
 85. "Vücudunu, Mucidine Feda Et" ve "Ruhumu Rahmana Teslim Eyledim" Ne Demektir?
 86. 2. Lem'a
 87. Kader Risalesi_ Yirmi Altıncı Söz
 88. Birinci Lema (1.Lema) Osmanlıca
 89. Osmanlıca Vecizeler
 90. "Küfrün Beli Kırılmıştır!"
 91. Bir Düstur
 92. Alim-i Zîtehevvür
 93. Tarihçe-i Hayat'tan Anektodlar
 94. Kendinizi Severmisiniz.???Kim Sevmez..
 95. Risâle-i Nur'da Her Nev'î Yönden Kadın!
 96. Beşinci Rica
 97. Yağmur Duasının Sırrı
 98. Risale_i Nurda...
 99. Ey Gavvas Usanma!..
 100. Nur'dan Bir Damla
 101. Besmele ve Şefaat
 102. 19. Mektup 15.İşaret 1.Şubesi (Peygamberimizin Mucizeleri) Hayvanatın Şehadeti
 103. Mektubat 12 Mektup 2. Sual (Tereddütler) Halk-ı Şer Şer Değil Kesbi Şer Şerdir.
 104. Sıkıntı, Sefahetin Muallimidir.....
 105. Risale-i Nur'un Büyük Cümleleri..
 106. Kader Risalesi_ Yirmi Altıncı Söz
 107. Cevşen’deki Yüksek Marifet Derecesi
 108. Bir İbadet Olarak Cevşen
 109. Beğendiğin Şeyde İfrat Etme
 110. Risalelerden Düğün Kartlarına Yazılabilecek Vecizeler.
 111. Bal Damlaları_
 112. Velâyetten Kaçılır mı?
 113. Mübalağa İhtilalcidir..!
 114. Salihat!_?
 115. Efkar-ı Hazırada Cerbeze Nasıl Tesir Etmiştir?
 116. Nur-u Iman....
 117. Dine Zarar Olmasın, Ne Olursa Olsun?
 118. Onlar Hademe: Nur Talebeleri...
 119. Kuyuya Söylediği Esrar-ı Hakikatten Nedir?
 120. Bir Tefekkür : Şimdi Rüzgâra Bak
 121. Rahmet..
 122. Bir Ferd, Nasıl Nev Hükmüne Geçer..!?
 123. Nasılsınız...?
 124. Avam-ı Mü'minini Muhafaza..!
 125. Birleşmeyen Su Damlaları Gibi, Toprağa Düşmeyiniz
 126. 12. nota(m)...
 127. Kabz ve Bast Haletleri
 128. Bir Tefekkür
 129. Gece Adamı...!
 130. Regaib Kandiliyle İlgili Risale-i Nur'daki Bölümler
 131. Bizim de Süslermiz Var mı?????
 132. Günahlardan Koruyan Kalkanımız, Şevk Verici Kaynağımız
 133. Kendimize Ne Kadar Kolay Nurcu Diyebiliyoruz!
 134. Risalede Particilik
 135. Hal-ı Alem...
 136. Üstad Buyurur ki;
 137. Halık'ın Öldürmediğini Kimse Öldüremez!
 138. Mevlânâ ve Bediüzzaman
 139. Üstad Hazretleri Neden Evlenmedi?
 140. Bediüzzaman Said Nursi'den Vecizeler
 141. Ciz, Baki Yurdu Fani Dünyaya Tercih Etti, Ya Biz?
 142. Tenkid Düsturlarımız
 143. On Dokuzuncu Mektup'tan Bir Kısım...
 144. Risale-i Nur'da Namaz
 145. Risale-i Nur'ların Bize Kazandırdıkları
 146. Hülyan Güzel mi? ;)
 147. Nasıl Bir Rabb?
 148. Tatil-i Eşgal
 149. Bugünlerde Pazara Gittiniz mi???
 150. Avrupa Mukallidleri ile Münazara
 151. Vız Vız Jive Hingivin Jimin....
 152. Ahiret Vardır...
 153. 23. Söz, 4. Nükte
 154. Ulum-u Felsefe
 155. Bakar-Perestlik?!
 156. Maddiyatta Tevaggul Etmek!
 157. Zehirli Dünya Oklarına Bakıp El Uzatma
 158. Bir Tefekkür: Şimdi Mevt'e Bak
 159. Risale-i Nur'da İsm-i Cemâl
 160. Bugün Çok Bunaldımmm..Çok Sıkıldım Çoooookkkkkkkk...
 161. İman
 162. Risale-i Nurda F Tipi Ne Bakiş..
 163. Çoluk Çocuk Ekmek Bekler..Hele 50 Yaşına Geleyim..O Zaman...Namaz Kılarızz...
 164. Risaleden Bir Konuyu Arıyorum..
 165. Ey Bu Vatan Gençleri!
 166. Elmas ve Şişe
 167. Bizzat Bediüzzaman'ın Orijinal Kürtçesiyle Yazmış Olduğu Kürtçe Nutuk!
 168. Ay'a Yolculuk 40 Yaşına Girerken... Üsdadımız Ay'a Çıkmış mıydı?:)
 169. Bismîllah Serê Her Xêrê Ye!
 170. Zalım Nefis...
 171. Endişe-i İstikbal Hissi
 172. Bediüzzaman, Niçin Sakal Bırakmamış ve Cuma'ya Katılmamış
 173. İşte Gidiyorummm!
 174. Tavuk Mu? Yumurtadan...Yumurta Mi?Tavuktan Çıkar Sorusunun Risale-i Nurlardaki Cevabı
 175. Ayrilik Yoktur.. Bizde...
 176. Ağla, Hem Çok Ağla!
 177. İnsanın Gayesi
 178. Refika-ı Hayatına Muhabbet
 179. Hamdin En Meşhur Manası
 180. Pencerelerden Seyret, İçlerine Girme!
 181. Nazarları Risale-i Nur'a Çekmek İçin Hangi Konuyu Sunabilirim?
 182. Kur'an'ın Mü'minlere Kazandırdığı Manevi Güç
 183. Risale-i Nur'da Geçen Esma-i İlahi
 184. Tarikat ve İman Kurtarma
 185. Bir Tefekkür
 186. Üstadımızı Üzüyoruz
 187. Lemalar 151
 188. Niyetimizi Sorguluyor muyuz?
 189. O Kahraman Hanımlarımız Her Zaman Var Olmuşlardır...
 190. Ene
 191. Risalelerde Geçen Temel Kelimeler, Kavramlar.
 192. “Kur'an Bizi Şiddetle Siyasetten Menetmiş” Sözünü Nasıl Anlamalıyız?
 193. Bediüzzaman'ın Türk'lerle İlgili Sözleri
 194. Sineğin Verdiği Ders
 195. Şimdi Kamere Bak
 196. Ustadin Avrupa'ya Bakisi
 197. İştaha Fıtri Bir Şükürdür
 198. Ey Kardaş.
 199. Nefsin Kusurunu Görmemek, Tevbe İstiğfar Yolunu Kapar
 200. Kalemler ile Hasenat Yazdırmak
 201. Risale-i Nur ve Tevhid İnancı
 202. Risalelerdeki Temsili Hikayeler
 203. Niyet Bir Cihetle Fıtri Ahvalin Ölümüdür
 204. Kulun Vazifesi
 205. Allah'ın Birliği ve Hakimiyetin Şerik Kabul Etmemesi Üzerine
 206. Hazırlanınız..
 207. Birden İhtar Edilen Bir Mes’ele-i Mühimme
 208. Avrupa BİrlİĞİ
 209. Sona mı Geliyor?
 210. Osmanlıca ve Üstadın Vasiyeti
 211. Çok Sevapli Bir İbadet Yapmak İster misiniz.
 212. Nurlarla Meşguliyetin Faydalari
 213. Hayat Nedir ? Vazifesi Nedir?
 214. Dua Eden Adam Anlar ki "Birisi Var"
 215. Bir Kısım Kardeşlerime Hususi Bir Mektubdur(Yazı Mektubu)
 216. 21. Lema
 217. Gıybet
 218. En Ehemmiyetli Vazife
 219. Ahsen-i Takvim'de Olmak İçin!
 220. Ayet-ül Kübra
 221. Risale-i Nurda Tasavvuf
 222. Risale-i Nur'un Eleme Karşı Tavsiyeleri Nelerdir?
 223. Namaz Hakkında,Risale-i Nur'dan
 224. Risale-i Nur'da Tarikat Var mıdır?
 225. İşlediğiniz Günahları Küçümsemeyin
 226. Sıkıntılı Zamanımızda Nefsimizi Susturacak Fıkra
 227. Lezzetlerin Zevalinden Sonra Kalan Dumanları Günahlarıdır?
 228. Neşelenin :)
 229. İki Deccal..
 230. “İslam Cumhuriyeti” Üzerine..
 231. Kur'an Talebesi
 232. Ey Gözleri Sağlam
 233. 9 Emir
 234. Derste Okumak İçin Önerilerinizi Bekliyorum
 235. Derste Okumak Üzere Mektup Arıyorum!
 236. Ölüm Üzerine
 237. Bir Horozum Olsaydı..
 238. Bediüzzaman'ın Lezzet Anlayışı
 239. Namaz Kılmayanlara Hangi Risaleleri Tavsiye Edersiniz?
 240. İrade-i Cüz'iye ve Maktulun Tevfiki!
 241. İslam Terakkiye Vesiledir
 242. Bediüzzaman: Tasavvuf Meyvedir!
 243. Nasihat İstersen Ölüm Yeter!
 244. Bir Bir Bir...
 245. Dünyadaki Lezzet ve Nimetlere İki Cihetle Bakılır
 246. Risale'den Kısa Vecizeler...
 247. Hakkalyakin İçin Seyahate Çıkan Şehit
 248. Aile Hayatı Neden Bozuluyor?
 249. Niyetimiz,Hizmetimiz,Kısmetimiz
 250. Dua ise...