PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Risale-i Nur'dan Vecize ve AnekdotlarSayfa : 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10

 1. Şu Milletin Saadet ve Selâmeti Ermenilerle Dost Olmaya Bağlıdır
 2. Nur Üstad ve Gözyaşı...
 3. Müjdeli ve Tabiri Çıkmış Latif Bir Rüya...
 4. Sergüzeşt-i Hayatımın Mühim Bir Levhası
 5. Celali Müteessir Eden Minnettarlıklar..
 6. Mesnevi-i Nuriye'den Kader(Çok Güzel)
 7. Hem Vücut,Herhalde Mevcut Bir İllet İster
 8. Ahirete İmanın Faydaları
 9. Cehennemin Uhrevi Faydaları!
 10. Talebelerim İçinde Kalemsiz Oldukları Halde...
 11. Ramazan, Ömür İçinde Bir Leyle-i Kadirdir
 12. Risale-i Nur'da İşte Beni Anlatıyor Dediğiniz Hikayeniz???
 13. Ahirzamandaki Musîbetzede Genç
 14. Ezanın Tatlı Sesiyle İbadete Bir Şevk Husûle Gelir
 15. Yalnızlık 3
 16. Musibetlere Nasıl Bakmalı?
 17. Melek Gibi Bir Hakîkat Kardeşine Adavet
 18. Kahramanâne Bir Tavır..
 19. Yirmiden Birisine İtimat Edilmez..
 20. Pek Büyük Bir Fazilet Ve Kudsî Bir Vazife!
 21. Bunlar Satılmayacak Mallar Değildir..
 22. Çalışınız, Çalışınız, Çalışınız...!
 23. Semavi Taşlardan Daha Müthiş Taşlar
 24. Bir Hastalık...Makam Sevgisi...
 25. Evet, İnsan Bir Çekirdeğe Benzer
 26. Kuraklık Sebepleri
 27. Bir Defa Okumak Kafi Değil!
 28. Teklikteki Kolaylık
 29. Bir Nevi Küçük Müzehane..
 30. Maceralı Şeyleri Tefekkür Etmekle Gelen Tokat :)
 31. Cemaate Nur Dersi Yapanlara Bakış Açımız
 32. Bir Şifâ Sun, Gel Ey Mahbûb-u Zîşan!
 33. En Şen'i Gıybet
 34. Manevi Yasakçımız...
 35. Fehmi Teshil Eder Çizgi Çekilmiş..
 36. Mesnevi-i Nuriye'den Zikir
 37. Ben "Haydar" Derdim, Şimdi de "Haydar" Diyorum..
 38. Zindan-ı Atâlete Düştüğümüzün Sebebi!
 39. Ağız Dolusu Elhamdulillah...
 40. Aziz Kardeşlerim!
 41. Bediuzzaman'dan Dualar,Bediüzzaman'ca Dualar...
 42. İhlâsı Kazanmanın ve Muhafaza Etmenin En Müessir Bir Sebebi
 43. Kerâmet ve İstidrâç
 44. Risale-i Nur'dan Vecizeler
 45. Kabir Kapısında Söner,Beş Para Etmez
 46. Günahtan, Arz Müteessir Olur Mu?
 47. Fenalıkta, Tahribatta Lezzet Var Mıdır?
 48. Sebatkârlık
 49. Hayat Bir Yardımlaşmadır...
 50. Sineğin verdiği ders...
 51. Yaz mevsiminde dünya gafleti ziyade hükmeder...
 52. Hayat, Kesrette Bir Çeşit Tecellî-i Vahdettir...
 53. Nefsime Baktım...
 54. Hüve Nüktesinin Birçok Noktalarından Üç Noktası
 55. Dostlarım
 56. Elli Milyon Nefer Kuvvetinde
 57. Vecize...
 58. Dostlar Müteyakkız Davranmalı
 59. Hastalıkların En Büyük İlâcı İman
 60. Emirdağ Lâhikasi - I
 61. Risale-i Nur Şakirtleri Tarafından Sorulan Suale Cevaptır.
 62. Üstadın Siyasetten İçtinap Etmesi Nedendir ?
 63. Sabah Namazından Sonraki Dersin Verdiği Feyz..
 64. Risale-i Nur'dan Kisa Kisa
 65. Üç Nokta-i Nazar..
 66. On Beşinci Söz
 67. insan Denen Şu Mahkulat
 68. Üstad'tan Tevazu Demeti
 69. Ağzını Kapat!
 70. Kâfirlerin Medeniyetiyle,Mü'minlerin Medeniyeti Arasındaki Fark
 71. Mi'rac Risalesi
 72. Leyle-i Miraç,İkinci Bir Kadir Hükmündedir
 73. Mesnevi-i Nuriye'den Niyet
 74. Hizmetimize Faydası Nedir??
 75. Zülum
 76. Kastamonu Lahikasına Nerden Ulaşabilirim?
 77. Bir Göz Hatırı İçin Çok Gözler Sevilir
 78. Hayat-ı İçtimaiye-i İslâmiyeye Bir Hıyanet
 79. Pederine İsyan ve Onu Rencide Etmek
 80. Elhamdulillah
 81. Haneperestilk
 82. Kabahat Bizde
 83. "Vücudunu, Mucidine Feda Et" ve "Ruhumu Rahmana Teslim Eyledim" Ne Demektir?
 84. 2. Lem'a
 85. Kader Risalesi_ Yirmi Altıncı Söz
 86. Birinci Lema (1.Lema) Osmanlıca
 87. Osmanlıca Vecizeler
 88. "Küfrün Beli Kırılmıştır!"
 89. Bir Düstur
 90. Alim-i Zîtehevvür
 91. Tarihçe-i Hayat'tan Anektodlar
 92. Kendinizi Severmisiniz.???Kim Sevmez..
 93. Risâle-i Nur'da Her Nev'î Yönden Kadın!
 94. Beşinci Rica
 95. Yağmur Duasının Sırrı
 96. Risale_i Nurda...
 97. Ey Gavvas Usanma!..
 98. Nur'dan Bir Damla
 99. Besmele ve Şefaat
 100. 19. Mektup 15.İşaret 1.Şubesi (Peygamberimizin Mucizeleri) Hayvanatın Şehadeti
 101. Mektubat 12 Mektup 2. Sual (Tereddütler) Halk-ı Şer Şer Değil Kesbi Şer Şerdir.
 102. Sıkıntı, Sefahetin Muallimidir.....
 103. Risale-i Nur'un Büyük Cümleleri..
 104. Kader Risalesi_ Yirmi Altıncı Söz
 105. Cevşen’deki Yüksek Marifet Derecesi
 106. Bir İbadet Olarak Cevşen
 107. Beğendiğin Şeyde İfrat Etme
 108. Risalelerden Düğün Kartlarına Yazılabilecek Vecizeler.
 109. Bal Damlaları_
 110. Velâyetten Kaçılır mı?
 111. Mübalağa İhtilalcidir..!
 112. Salihat!_?
 113. Efkar-ı Hazırada Cerbeze Nasıl Tesir Etmiştir?
 114. Nur-u Iman....
 115. Dine Zarar Olmasın, Ne Olursa Olsun?
 116. Onlar Hademe: Nur Talebeleri...
 117. Kuyuya Söylediği Esrar-ı Hakikatten Nedir?
 118. Bir Tefekkür : Şimdi Rüzgâra Bak
 119. Rahmet..
 120. Bir Ferd, Nasıl Nev Hükmüne Geçer..!?
 121. Nasılsınız...?
 122. Avam-ı Mü'minini Muhafaza..!
 123. Birleşmeyen Su Damlaları Gibi, Toprağa Düşmeyiniz
 124. 12. nota(m)...
 125. Kabz ve Bast Haletleri
 126. Bir Tefekkür
 127. Gece Adamı...!
 128. Regaib Kandiliyle İlgili Risale-i Nur'daki Bölümler
 129. Bizim de Süslermiz Var mı?????
 130. Günahlardan Koruyan Kalkanımız, Şevk Verici Kaynağımız
 131. Kendimize Ne Kadar Kolay Nurcu Diyebiliyoruz!
 132. Risalede Particilik
 133. Hal-ı Alem...
 134. Üstad Buyurur ki;
 135. Halık'ın Öldürmediğini Kimse Öldüremez!
 136. Mevlânâ ve Bediüzzaman
 137. Üstad Hazretleri Neden Evlenmedi?
 138. Bediüzzaman Said Nursi'den Vecizeler
 139. Ciz, Baki Yurdu Fani Dünyaya Tercih Etti, Ya Biz?
 140. Tenkid Düsturlarımız
 141. On Dokuzuncu Mektup'tan Bir Kısım...
 142. Risale-i Nur'da Namaz
 143. Risale-i Nur'ların Bize Kazandırdıkları
 144. Hülyan Güzel mi? ;)
 145. Nasıl Bir Rabb?
 146. Tatil-i Eşgal
 147. Bugünlerde Pazara Gittiniz mi???
 148. Avrupa Mukallidleri ile Münazara
 149. Vız Vız Jive Hingivin Jimin....
 150. Ahiret Vardır...
 151. 23. Söz, 4. Nükte
 152. Ulum-u Felsefe
 153. Bakar-Perestlik?!
 154. Maddiyatta Tevaggul Etmek!
 155. Zehirli Dünya Oklarına Bakıp El Uzatma
 156. Bir Tefekkür: Şimdi Mevt'e Bak
 157. Risale-i Nur'da İsm-i Cemâl
 158. Bugün Çok Bunaldımmm..Çok Sıkıldım Çoooookkkkkkkk...
 159. İman
 160. Risale-i Nurda F Tipi Ne Bakiş..
 161. Çoluk Çocuk Ekmek Bekler..Hele 50 Yaşına Geleyim..O Zaman...Namaz Kılarızz...
 162. Risaleden Bir Konuyu Arıyorum..
 163. Ey Bu Vatan Gençleri!
 164. Elmas ve Şişe
 165. Bizzat Bediüzzaman'ın Orijinal Kürtçesiyle Yazmış Olduğu Kürtçe Nutuk!
 166. Ay'a Yolculuk 40 Yaşına Girerken... Üsdadımız Ay'a Çıkmış mıydı?:)
 167. Bismîllah Serê Her Xêrê Ye!
 168. Zalım Nefis...
 169. Endişe-i İstikbal Hissi
 170. Bediüzzaman, Niçin Sakal Bırakmamış ve Cuma'ya Katılmamış
 171. İşte Gidiyorummm!
 172. Tavuk Mu? Yumurtadan...Yumurta Mi?Tavuktan Çıkar Sorusunun Risale-i Nurlardaki Cevabı
 173. Ayrilik Yoktur.. Bizde...
 174. Ağla, Hem Çok Ağla!
 175. İnsanın Gayesi
 176. Refika-ı Hayatına Muhabbet
 177. Hamdin En Meşhur Manası
 178. Pencerelerden Seyret, İçlerine Girme!
 179. Nazarları Risale-i Nur'a Çekmek İçin Hangi Konuyu Sunabilirim?
 180. Kur'an'ın Mü'minlere Kazandırdığı Manevi Güç
 181. Risale-i Nur'da Geçen Esma-i İlahi
 182. Tarikat ve İman Kurtarma
 183. Bir Tefekkür
 184. Üstadımızı Üzüyoruz
 185. Lemalar 151
 186. Niyetimizi Sorguluyor muyuz?
 187. O Kahraman Hanımlarımız Her Zaman Var Olmuşlardır...
 188. Ene
 189. Risalelerde Geçen Temel Kelimeler, Kavramlar.
 190. “Kur'an Bizi Şiddetle Siyasetten Menetmiş” Sözünü Nasıl Anlamalıyız?
 191. Bediüzzaman'ın Türk'lerle İlgili Sözleri
 192. Sineğin Verdiği Ders
 193. Şimdi Kamere Bak
 194. Ustadin Avrupa'ya Bakisi
 195. İştaha Fıtri Bir Şükürdür
 196. Ey Kardaş.
 197. Nefsin Kusurunu Görmemek, Tevbe İstiğfar Yolunu Kapar
 198. Kalemler ile Hasenat Yazdırmak
 199. Risale-i Nur ve Tevhid İnancı
 200. Risalelerdeki Temsili Hikayeler
 201. Niyet Bir Cihetle Fıtri Ahvalin Ölümüdür
 202. Kulun Vazifesi
 203. Allah'ın Birliği ve Hakimiyetin Şerik Kabul Etmemesi Üzerine
 204. Hazırlanınız..
 205. Birden İhtar Edilen Bir Mes’ele-i Mühimme
 206. Avrupa BİrlİĞİ
 207. Sona mı Geliyor?
 208. Osmanlıca ve Üstadın Vasiyeti
 209. Çok Sevapli Bir İbadet Yapmak İster misiniz.
 210. Nurlarla Meşguliyetin Faydalari
 211. Hayat Nedir ? Vazifesi Nedir?
 212. Dua Eden Adam Anlar ki "Birisi Var"
 213. Bir Kısım Kardeşlerime Hususi Bir Mektubdur(Yazı Mektubu)
 214. 21. Lema
 215. Gıybet
 216. En Ehemmiyetli Vazife
 217. Ahsen-i Takvim'de Olmak İçin!
 218. Ayet-ül Kübra
 219. Risale-i Nurda Tasavvuf
 220. Risale-i Nur'un Eleme Karşı Tavsiyeleri Nelerdir?
 221. Namaz Hakkında,Risale-i Nur'dan
 222. Risale-i Nur'da Tarikat Var mıdır?
 223. İşlediğiniz Günahları Küçümsemeyin
 224. Sıkıntılı Zamanımızda Nefsimizi Susturacak Fıkra
 225. Lezzetlerin Zevalinden Sonra Kalan Dumanları Günahlarıdır?
 226. Neşelenin :)
 227. İki Deccal..
 228. “İslam Cumhuriyeti” Üzerine..
 229. Kur'an Talebesi
 230. Ey Gözleri Sağlam
 231. 9 Emir
 232. Derste Okumak İçin Önerilerinizi Bekliyorum
 233. Derste Okumak Üzere Mektup Arıyorum!
 234. Ölüm Üzerine
 235. Bir Horozum Olsaydı..
 236. Bediüzzaman'ın Lezzet Anlayışı
 237. Namaz Kılmayanlara Hangi Risaleleri Tavsiye Edersiniz?
 238. İrade-i Cüz'iye ve Maktulun Tevfiki!
 239. İslam Terakkiye Vesiledir
 240. Bediüzzaman: Tasavvuf Meyvedir!
 241. Nasihat İstersen Ölüm Yeter!
 242. Bir Bir Bir...
 243. Dünyadaki Lezzet ve Nimetlere İki Cihetle Bakılır
 244. Risale'den Kısa Vecizeler...
 245. Hakkalyakin İçin Seyahate Çıkan Şehit
 246. Aile Hayatı Neden Bozuluyor?
 247. Niyetimiz,Hizmetimiz,Kısmetimiz
 248. Dua ise...
 249. İman ile Küfür
 250. Gafil Kafaya Bir Tokmak