PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Risale-i Nur'dan Vecize ve AnekdotlarSayfa : 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10

 1. Benim Gibi Bîçarelere Dedirtir !
 2. Tükürün o ehl-i zulmün o merhametsiz yüzüne!
 3. Tükürün O Ehl-i Zulmün O Merhametsiz Yüzüne!
 4. Hüve Nüktesinin Müdakkik Nurculara Kazandırdığı Marifetullah ve Verdiği Evrensel Msj
 5. Namazın Degişik Vakitlerde Olmasının 1 Hikmeti...
 6. Vatana Ecnebi Hesabına Darbeler Vuruyorlar!
 7. 7. Şua
 8. Müslümanlar ümitsizliği bırakıp Kur'ân'ın bayrağını dünyaya ilân edecekler !
 9. Bediüzzaman Hazretlerini Niçin Barlaya Sürdüler?
 10. Kur'anı Ortadan Kaldırmak İstemişler.Plan Tutmayınca Ne Yapmışlar.
 11. Fani Bir Varlık Olarak İnsan Nasıl Beka Kazanır...?
 12. Sulh-u Umumînin Çaresi
 13. İttihad-ı İslam
 14. Ehli Dalaletin Şahsi Manevisine Karşı Şahsi Manevi Çıkarmak?
 15. Mûsibet, Cinayetin Neticesi, Mükâfatın Mukaddemesidir
 16. En Yüksek Gür Sada, İslâmın Sadası Olacaktır!
 17. Mü’minin Mü’mine Duâsı
 18. Günlük Nur Postası
 19. Mutalaa
 20. Amerika Risâle-i Nur’u Elbette Arayacaktır
 21. Iman Nuruyla
 22. Ey Nefis! Bil ki, Dünkü Gün Senin Elinden Çıktı.
 23. Said Nursi'den Obama'ya Mesaj
 24. Risale-i Nur'da Dost Arkadaş Kavramları...
 25. Cismaniyetten Çık, Hayvaniyeti Bırak. Kalp ve Ruhun Derece-i Hayatına Gir?
 26. Şu Medeniyet En Dehşetli Vahşetlere Fetva Veriyor
 27. Yanlız Gideceksin
 28. Nurdan - Hem, Anlarsın ki, Şu Fânî Masnuât Fenâ İçin Değil..
 29. Yirminci Mektuptan Dördüncü Kelime
 30. Devletler, Milletler Muharebesi, Tabakat-ı Beşer Muharebesine Terk-i Mevki Ediyor.
 31. Üstadin En Kisa ve Manidar Mektubu
 32. Şu Musibet, Uhuvvet-i İslâmiyenin İnkişafını Hârikulâde Tacil Etti
 33. Belâların İstilâsı, Bâzı Duâların Hususî Vaktidir
 34. Kökü Ecnebide, Kendisi Burada Bulunan Bir Zındıka Komitesi
 35. Risale-i Nurdan 200 Güzel Söz
 36. Avrupa ve Amerika İttihad-ı İslâma Taraftar Olmaya Mecburdur
 37. Halim Gençlerimize Ders Olsun
 38. Hangi Usulle Bu Acip Tecavüzü Yapıyorsunuz?
 39. Güneşlerin Deverânından ve Seyir ve Seyahatlerinden Tut...
 40. 10. Sözdeki Hakikat Nedir?
 41. Üstad: Gizli Komiteler (Örgütler) Dağıtılmalı
 42. Cehennem, Mazlûmların İntikamını Alacak
 43. Hz. Ali'nin İhvanları
 44. Çirkinlik, Musibet, Bela, Ölümün Yaratılmasının Hikmetleri
 45. İslam, Karıncayı Bile İncitmekten Men Eder
 46. Burası Tam da Bana Hitap Ediyor
 47. Birkaç Biçare Gençlere Verilen bir Tenbih bir Ders bir İhtardır...
 48. Küre-i Arzın Bu Yangınında İstirahat-ı Ruhunu Muhafaza Edenler
 49. Katledilen Masumlar Şehid Olup Veli Olurlar
 50. Bir Mahkeme-i Kübra Var!
 51. İzzetle Ölümü, Zilletle Hayata Tercih Edenlerdeniz
 52. Kerbelâ’nın Kaderî Yönü
 53. Bu Zamanda Risale-i Nur Yeter..
 54. Uyan Ey Alem-i İslam!
 55. 13.Şua... Beraber Okuyalım....
 56. Tek Niyet Kabede Topluca Dua, Dileklerin Kabul Oluşu
 57. Filistin ile Alakali Tesellidar Bir Mektup
 58. Eyvah! Aldandık, Şu Hayat-ı Dünyeviyeyi Sabit Zannettik
 59. Risale-i Nur'da Cihad
 60. Lemaat
 61. Cehennem
 62. İttihad-ı İslam'sızlığın Zehirli Meyveleri
 63. Arabi Vacip, Kürdî Caiz, Türki Lazım !
 64. Risale-i Nur Küfr-ü Mutlakla Mücadele Ediyor.
 65. yazı mektubu
 66. Cehennem Lüzumsuz Değil !
 67. Her Yeni Gün, Yeni Bir Alemin Kapısıdır
 68. Müjdeli Mektuplar...
 69. Zalimler İçin Yaşasın Cehennem!
 70. Hicret Esnasında Yaşanan Mucizeler
 71. Üstad'in Filistin Yorumu
 72. Bediüzzaman’ın Ermeni Çetelerine Verdiği İbretlik Ders
 73. Cehennem Ağzını, Cennet Dahi Aguş-u Nazendaranesini Açıp Bekliyorlar
 74. Zikrin Lezzeti İhlastır...
 75. Gençlik Üzerine...
 76. Hasenelerin Rüchanına Göre Muhabbet Ve Af Muamelesi Yapmak Lazımdır
 77. Farzları Yerine Getirmek Suretiyle Dünyevi Çalışmaların İbadet Olması
 78. Ubudiyet Rızayi İlahiye Bakar...
 79. Lahika Sayfası - Gençlerdeki Şiddetin Önü Ne ile Alınır?
 80. Ah, Ah, Ah! Vâ Esefâ!
 81. Namaz-Zekat İlişkisi
 82. Mi'racvari Olan Yüksek Münacata Mazhar Olabilmek!
 83. Risale-i Nurda Ağlayarak Okuduğunuz Bir Cümle veya Yer Var mı?
 84. Takvanın 3 Mertebesi
 85. Hastalıkların En Büyük İlâcı İman
 86. Mü'min, Kardeşinin Fenalığı İçin Yalnız Acır
 87. Küfr-ü Mutlak
 88. Tükürün Zalimlerin Hayâsız Yüzlerine!
 89. İnsanın Pek Yüksek Bir Kıymeti Olmasaydı...
 90. Beşer Hayatını İsterse, Faizin Her Çeşidini Öldürmeli
 91. Risale-i Nur, Yedi Mesnevi-i Şerif Kadar Baki Bir Rehberdir
 92. "Siz Nerede Gürültü İşitseniz, Gidiniz, Haksıza Yardım Ediniz."
 93. Ahlak-ı İslamiyeyi Fiillerimizle Göstersek...
 94. Arabi 29. Lem'anın Tercümesi
 95. Amerika da Kur’an'ın Hakikatlerine Sarılacak
 96. Üç haslet !
 97. Unutturmalıyız..
 98. Hakiki Ömrünü Bulunduğun Gün Bil!
 99. Kur'an Nedir Tarifi Nasıldır
 100. Kainatın Zeval ve Ölümü
 101. Kısa Elimin Dairesi Kadar Kısa ve Dardır.
 102. Cüz-i İhtiyari Denilen Silah-ı İnsani
 103. İşbu Cihetten Dahi Deva Bulamadım.
 104. Kalbe Farisi Olarak Tahattur Eden Bir Münâcât
 105. Bayramda Getirilen Tekbirler
 106. Başucumuzdaki Risalelerden Tefeül Açalım.
 107. Aldatıcı Servetle Saadet Olamaz
 108. Risale-i Nur´la Meşguliyet, Tefekküri Bir İbadettir
 109. Risaleleri Okurken
 110. On Yedinci Sözün İkinci Makamı
 111. Bayramda Kalpler İttihad Ediyor
 112. Hacıların Arafat’ta Allahu Ekber Demeleri
 113. Birden İhtar Edilen Bir Mesele-i Mühimme
 114. Arefe Gününde Bin İhlâs-ı Şerif
 115. Kurban Bayramını Nasıl Kurban Eder, Nasıl Karib Oluruz..
 116. İslamın Kadınlara Verdiği Değerin Risale-i Nur'da Karşılığı
 117. Halk Partisinin Millet Karşısında Gayet Ehemmiyetli Bir Vazifesi Var
 118. Risale-i Nur'da Ahmed Hüsrev Abinin İsminin Geçtiği Yerler
 119. Bir Ehemmiyetli İhsan-ı İlahi, İhsanını, Enaniyetini Bırakmayana Hissettirmemektir.
 120. İslam Harfleri ile (Osmanlıca) 13. Lema
 121. Kamere Baktım, Parlak Bir Nur-u İ’caz Gördüm
 122. Hulusi Bey'in Fıkrasıdır
 123. Şarkı Ayağa Kaldıracak Din ve Kalptir
 124. Kuddüs İsm‐i Şerifi
 125. Risale-i Nur'un Geniş İman Hizmet, Ufkunu Daraltanların Kulakları Çınlasın...
 126. Amelinizde Rıza-yı İlahî Olmalı
 127. Zi'bin Üstadlığı
 128. İslam Harfleri ile (Osmanlıca) 2. Söz
 129. Risale-i Nur'dan Bir Söz
 130. İhlası Kazanmaya Mecbur ve Mükellefiz
 131. Musibet, Cinayetin Neticesi, Mükafatın Mukaddemesidir
 132. Risale-i Nur ve Hac
 133. Hüsrev'in Hattı
 134. Konuşan Yalniz Hakikattir
 135. Kur'ân'ın Senâsına Mazhar On Gece
 136. İslam Harfleri ile (Osmanlıca) 1. Lema
 137. İslam Harfleri ile (Osmanlıca) 2. Lema
 138. İslam Harfleri ile (Osmanlıca) 7. Söz
 139. 28.11.2008 Tarihli YeniAsya Gazetesi Lâhika Sayfasından Alıntı
 140. Urfa Taşıyla,Toprağıyla Mübarektir!..
 141. Tesânüdünüze Zarar Vermek İçin Su-i Zan Verdiriyorlar
 142. Ferid Makamı
 143. 18. Lem'a'dan
 144. Hücumat-ı Sitte
 145. Aynı Cumlede İspat ve İddia
 146. Şu Asırda Maddiyat Her Şeye Merci Biliniyor
 147. Eşler Yüzünden Dünyada Fazlasıyla Sıkıntı Çekmenin Sebebi
 148. Üstad'ın Şiddetle ve Nefretle Siyasetten ve İdareye Karışmaktan Kaçınmasının Hikmeti
 149. Risale-i Nurda Atalet, Tembellik Tedavi Edici Hakikatler...(İnşaallah)
 150. ''Kâhinlik'' Medyumluk Nâmı Verilen Mesele!..
 151. İnsanlar Nisyandan Alınmış Bir İsm-i Faildir.
 152. Ey Bu Vatan Gençleri
 153. Görmediğimi Yazmadım!
 154. İhlas, Sadakat ve Hizmet
 155. Allah'a Kavuşturan En Kısa Yol
 156. Sünnet-i Seniyye Edeptir
 157. Derslerden Aldıgım Kısa Notlar...
 158. Risale-i Nur'dan Hiç Unutmayacağiniz Vecize
 159. Risale i Nur Şakirtleri
 160. Beni Ademin Müşkül Üç Suali: ''Necisin? Nereden Geliyorsun? Nereye Gidiyorsun?''
 161. Vecizeler (Özlü Sözler)
 162. Beni Dünyaya Çağırma!
 163. Tedai-yi Efkar ve İstemediği Halde Pis Hayalatın Gelmesi ve Çareleri...
 164. Evliliği Zayıflatan Sebepler ve Tesettür
 165. Gençlik Hevesinin Akıbeti
 166. Hakiki Kardeşlikte Firak Yok Visal Var
 167. Nurları Okurken Ne Kadar Ağlarız.. Hiç Bu Kadar Ağladık mı?
 168. Benlik
 169. Birbirinden Küsmekten ve Baruta Ateş Atmak Hükmündeki Gücenmekten Vazgeçiniz ve...
 170. İman Nasıl ve Ne ile, Ne Surette ve Ne Yaparak İnkişaf Eder...?
 171. Cumhuriyet; Adâlet, Meşveret Ve Kanunda İnhisâr-ı Kuvvetten İbârettir
 172. Cumhuriyet Bayramı!!!
 173. Nefis Daima Kötülüğe Sevk Eder..
 174. Hiss-i Kablelvuku
 175. İman, Muhabbet, Sadakat, Hamiyet
 176. Ey Nefs-i Emmare! Kat'iyen Bil ki..
 177. Fotoğraftaki Resmi Gördünüz mü?
 178. Medeniyet Kasrı Nasıl Çökecektir.
 179. Seni Hakkıyla Tanıyamadık
 180. İnkar Etmemek ve İman Etmek
 181. Burada Kumandan İken, Orada Muztar Kalmak
 182. Tesanüd
 183. Üstadımız Diyor ki:
 184. Maalesef, İnsanlar Teavün Sırrını İdrak Edememişler
 185. Kanaat
 186. “Her Fedâkârlığa Hazırım!”
 187. Zaman Cemaat Zamanıdır.
 188. Nur Dersleri - Vecizeler
 189. İhtiyat (Tedbirlik)
 190. Hususi Vazifemiz Nedir?
 191. Nefsime Nasihatler..
 192. İhlas
 193. Allah'ım Nedendir Hep Sana Zorda Gelişim
 194. Keyf Üstüne Keyf Almak İstiyorum...
 195. Sizinde Kanınızı İsteyen Oldu mu?
 196. İnayet
 197. 23. Sözden
 198. Lahikalardan Damlalar
 199. Sebat ve Metanet
 200. Okuduğumuz Yerlerden İlgimizi Çeken Kısımları Aktaralım
 201. Sadakat
 202. Hariçteki İrşada Hevesli Zaatlar...
 203. 24. Söz 2. Dal
 204. Korku Duygusu Niçin Verilmiştir ?
 205. Siz Hiç İnkisar-ı Hayale Düştünüz Mü?
 206. Ustad Bediuzzaman'In Tarikatlara Dair Aciklamasi
 207. Ah, Sevgili Üstadım!
 208. Din Namına
 209. Üstad Bediüzzamanin Son Dersi
 210. Mütalaalı Dersi Benim Hazırlamamı İstediler Konu Seçemedim...
 211. Tembellik ve Çaresi
 212. En Büyük Hidayet
 213. Bu Kainatta Ve Her Asırda En Büyük Makam Kur'an'ındır
 214. Ulûm-u İmaniye Ve O Edviye-i Ruhaniye, İhtiyacını Hissedenlere...
 215. Sevgi ve Korku Allah için Olmalı
 216. Ya Sizin Lisanınızda Ne Gezer..
 217. Tesadüfmü Var?
 218. Tevhid Aynasında Kainat
 219. Bu Parça Altın ve Elmas İle Yazılsa Liyakatı Var
 220. Sen de Şeriat İstemişsin?...
 221. Ah Üstadım, Ne Vardı, İnsanlar Ya Göründüğü Gibi Olsa, Yahut Olduğu Gibi Görünselerdi
 222. A'mâle Güvenmek Ucbdur
 223. Bayram Sevincini Şükre Çevirmeli
 224. Seyyar Kainatları Nurlandırmak(?)
 225. Bayramda Kalbler İttihad Ediyor
 226. Risale-i Nur ve Eğitim Masaya Yatırıldı
 227. Kainattaki Bayram...
 228. Bediüzzaman'dan Talebelerine ...
 229. Vecize Analizi
 230. Aziz Olarak Çıkmaya Çalış
 231. Bin Aydan Hayırlı Gece
 232. Hizmetteki İmtihan ve Çileler
 233. Kader Nefsi Gururdan Kurtarmak İçindir
 234. Masumların Ah'ları Rahmet Bulutlarını Teşkil Edecek
 235. Bakinin Dostu Elbette Baki Olacak..
 236. Risâle-i Nuru Teennî ve Dikkat ile Okumalı...
 237. Hakiki Terakki
 238. Firak ve Zeval Tazelenmektir..
 239. O Allah ki!..
 240. Risale-i Nurda, Psikoloji ve Karizma...
 241. Mesnevi-i Nuriyeden Sübhanallah,Elhamdülillah,Allahüekber..
 242. Suâl: Diyorsun ki: "Teklif Saadet İçindir. Halbuki Ekser-i Nasın Şekavetine Sebep
 243. Binlerce Günaha Nasıl Mukabele Edilir?
 244. Akliyatla İştigal Eden, Emraz-ı Kalbiyeye Müptelâ Olur
 245. Kuru Bir Çekirdek Kalarak Nura İnkılap Edinceye Kadar Ateşle Yanması Lazımdır..
 246. Risâle-i Nur’un Ekser Hakikatleri Ramazanda Zuhur Etti
 247. Bayram Tebriğiyle İlgili Risale'den Parçalar?
 248. Ramazandaki Duâlar, İhlâs Şartıyla Makbuldür
 249. Madem Şu Masnuat Elfazdır...
 250. Cebr-i Lütfi ve İman