PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Risale-i Nur'dan Vecize ve AnekdotlarSayfa : 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10

 1. Tükürün O Ehl-i Zulmün O Merhametsiz Yüzüne!
 2. Hüve Nüktesinin Müdakkik Nurculara Kazandırdığı Marifetullah ve Verdiği Evrensel Msj
 3. Namazın Degişik Vakitlerde Olmasının 1 Hikmeti...
 4. Vatana Ecnebi Hesabına Darbeler Vuruyorlar!
 5. 7. Şua
 6. Müslümanlar ümitsizliği bırakıp Kur'ân'ın bayrağını dünyaya ilân edecekler !
 7. Bediüzzaman Hazretlerini Niçin Barlaya Sürdüler?
 8. Kur'anı Ortadan Kaldırmak İstemişler.Plan Tutmayınca Ne Yapmışlar.
 9. Fani Bir Varlık Olarak İnsan Nasıl Beka Kazanır...?
 10. Sulh-u Umumînin Çaresi
 11. İttihad-ı İslam
 12. Ehli Dalaletin Şahsi Manevisine Karşı Şahsi Manevi Çıkarmak?
 13. Mûsibet, Cinayetin Neticesi, Mükâfatın Mukaddemesidir
 14. En Yüksek Gür Sada, İslâmın Sadası Olacaktır!
 15. Mü’minin Mü’mine Duâsı
 16. Günlük Nur Postası
 17. Mutalaa
 18. Amerika Risâle-i Nur’u Elbette Arayacaktır
 19. Iman Nuruyla
 20. Ey Nefis! Bil ki, Dünkü Gün Senin Elinden Çıktı.
 21. Said Nursi'den Obama'ya Mesaj
 22. Risale-i Nur'da Dost Arkadaş Kavramları...
 23. Cismaniyetten Çık, Hayvaniyeti Bırak. Kalp ve Ruhun Derece-i Hayatına Gir?
 24. Şu Medeniyet En Dehşetli Vahşetlere Fetva Veriyor
 25. Yanlız Gideceksin
 26. Nurdan - Hem, Anlarsın ki, Şu Fânî Masnuât Fenâ İçin Değil..
 27. Yirminci Mektuptan Dördüncü Kelime
 28. Devletler, Milletler Muharebesi, Tabakat-ı Beşer Muharebesine Terk-i Mevki Ediyor.
 29. Üstadin En Kisa ve Manidar Mektubu
 30. Şu Musibet, Uhuvvet-i İslâmiyenin İnkişafını Hârikulâde Tacil Etti
 31. Belâların İstilâsı, Bâzı Duâların Hususî Vaktidir
 32. Kökü Ecnebide, Kendisi Burada Bulunan Bir Zındıka Komitesi
 33. Risale-i Nurdan 200 Güzel Söz
 34. Avrupa ve Amerika İttihad-ı İslâma Taraftar Olmaya Mecburdur
 35. Halim Gençlerimize Ders Olsun
 36. Hangi Usulle Bu Acip Tecavüzü Yapıyorsunuz?
 37. Güneşlerin Deverânından ve Seyir ve Seyahatlerinden Tut...
 38. 10. Sözdeki Hakikat Nedir?
 39. Üstad: Gizli Komiteler (Örgütler) Dağıtılmalı
 40. Cehennem, Mazlûmların İntikamını Alacak
 41. Hz. Ali'nin İhvanları
 42. Çirkinlik, Musibet, Bela, Ölümün Yaratılmasının Hikmetleri
 43. İslam, Karıncayı Bile İncitmekten Men Eder
 44. Burası Tam da Bana Hitap Ediyor
 45. Birkaç Biçare Gençlere Verilen bir Tenbih bir Ders bir İhtardır...
 46. Küre-i Arzın Bu Yangınında İstirahat-ı Ruhunu Muhafaza Edenler
 47. Katledilen Masumlar Şehid Olup Veli Olurlar
 48. Bir Mahkeme-i Kübra Var!
 49. İzzetle Ölümü, Zilletle Hayata Tercih Edenlerdeniz
 50. Kerbelâ’nın Kaderî Yönü
 51. Bu Zamanda Risale-i Nur Yeter..
 52. Uyan Ey Alem-i İslam!
 53. 13.Şua... Beraber Okuyalım....
 54. Tek Niyet Kabede Topluca Dua, Dileklerin Kabul Oluşu
 55. Filistin ile Alakali Tesellidar Bir Mektup
 56. Eyvah! Aldandık, Şu Hayat-ı Dünyeviyeyi Sabit Zannettik
 57. Risale-i Nur'da Cihad
 58. Lemaat
 59. Cehennem
 60. İttihad-ı İslam'sızlığın Zehirli Meyveleri
 61. Arabi Vacip, Kürdî Caiz, Türki Lazım !
 62. Risale-i Nur Küfr-ü Mutlakla Mücadele Ediyor.
 63. yazı mektubu
 64. Cehennem Lüzumsuz Değil !
 65. Her Yeni Gün, Yeni Bir Alemin Kapısıdır
 66. Müjdeli Mektuplar...
 67. Zalimler İçin Yaşasın Cehennem!
 68. Hicret Esnasında Yaşanan Mucizeler
 69. Üstad'in Filistin Yorumu
 70. Bediüzzaman’ın Ermeni Çetelerine Verdiği İbretlik Ders
 71. Cehennem Ağzını, Cennet Dahi Aguş-u Nazendaranesini Açıp Bekliyorlar
 72. Zikrin Lezzeti İhlastır...
 73. Gençlik Üzerine...
 74. Hasenelerin Rüchanına Göre Muhabbet Ve Af Muamelesi Yapmak Lazımdır
 75. Farzları Yerine Getirmek Suretiyle Dünyevi Çalışmaların İbadet Olması
 76. Ubudiyet Rızayi İlahiye Bakar...
 77. Lahika Sayfası - Gençlerdeki Şiddetin Önü Ne ile Alınır?
 78. Ah, Ah, Ah! Vâ Esefâ!
 79. Namaz-Zekat İlişkisi
 80. Mi'racvari Olan Yüksek Münacata Mazhar Olabilmek!
 81. Risale-i Nurda Ağlayarak Okuduğunuz Bir Cümle veya Yer Var mı?
 82. Takvanın 3 Mertebesi
 83. Hastalıkların En Büyük İlâcı İman
 84. Mü'min, Kardeşinin Fenalığı İçin Yalnız Acır
 85. Küfr-ü Mutlak
 86. Tükürün Zalimlerin Hayâsız Yüzlerine!
 87. İnsanın Pek Yüksek Bir Kıymeti Olmasaydı...
 88. Beşer Hayatını İsterse, Faizin Her Çeşidini Öldürmeli
 89. Risale-i Nur, Yedi Mesnevi-i Şerif Kadar Baki Bir Rehberdir
 90. "Siz Nerede Gürültü İşitseniz, Gidiniz, Haksıza Yardım Ediniz."
 91. Ahlak-ı İslamiyeyi Fiillerimizle Göstersek...
 92. Arabi 29. Lem'anın Tercümesi
 93. Amerika da Kur’an'ın Hakikatlerine Sarılacak
 94. Üç haslet !
 95. Unutturmalıyız..
 96. Hakiki Ömrünü Bulunduğun Gün Bil!
 97. Kur'an Nedir Tarifi Nasıldır
 98. Kainatın Zeval ve Ölümü
 99. Kısa Elimin Dairesi Kadar Kısa ve Dardır.
 100. Cüz-i İhtiyari Denilen Silah-ı İnsani
 101. İşbu Cihetten Dahi Deva Bulamadım.
 102. Kalbe Farisi Olarak Tahattur Eden Bir Münâcât
 103. Bayramda Getirilen Tekbirler
 104. Başucumuzdaki Risalelerden Tefeül Açalım.
 105. Aldatıcı Servetle Saadet Olamaz
 106. Risale-i Nur´la Meşguliyet, Tefekküri Bir İbadettir
 107. Risaleleri Okurken
 108. On Yedinci Sözün İkinci Makamı
 109. Bayramda Kalpler İttihad Ediyor
 110. Hacıların Arafat’ta Allahu Ekber Demeleri
 111. Birden İhtar Edilen Bir Mesele-i Mühimme
 112. Arefe Gününde Bin İhlâs-ı Şerif
 113. Kurban Bayramını Nasıl Kurban Eder, Nasıl Karib Oluruz..
 114. İslamın Kadınlara Verdiği Değerin Risale-i Nur'da Karşılığı
 115. Halk Partisinin Millet Karşısında Gayet Ehemmiyetli Bir Vazifesi Var
 116. Risale-i Nur'da Ahmed Hüsrev Abinin İsminin Geçtiği Yerler
 117. Bir Ehemmiyetli İhsan-ı İlahi, İhsanını, Enaniyetini Bırakmayana Hissettirmemektir.
 118. İslam Harfleri ile (Osmanlıca) 13. Lema
 119. Kamere Baktım, Parlak Bir Nur-u İ’caz Gördüm
 120. Hulusi Bey'in Fıkrasıdır
 121. Şarkı Ayağa Kaldıracak Din ve Kalptir
 122. Kuddüs İsm‐i Şerifi
 123. Risale-i Nur'un Geniş İman Hizmet, Ufkunu Daraltanların Kulakları Çınlasın...
 124. Amelinizde Rıza-yı İlahî Olmalı
 125. Zi'bin Üstadlığı
 126. İslam Harfleri ile (Osmanlıca) 2. Söz
 127. Risale-i Nur'dan Bir Söz
 128. İhlası Kazanmaya Mecbur ve Mükellefiz
 129. Musibet, Cinayetin Neticesi, Mükafatın Mukaddemesidir
 130. Risale-i Nur ve Hac
 131. Hüsrev'in Hattı
 132. Konuşan Yalniz Hakikattir
 133. Kur'ân'ın Senâsına Mazhar On Gece
 134. İslam Harfleri ile (Osmanlıca) 1. Lema
 135. İslam Harfleri ile (Osmanlıca) 2. Lema
 136. İslam Harfleri ile (Osmanlıca) 7. Söz
 137. 28.11.2008 Tarihli YeniAsya Gazetesi Lâhika Sayfasından Alıntı
 138. Urfa Taşıyla,Toprağıyla Mübarektir!..
 139. Tesânüdünüze Zarar Vermek İçin Su-i Zan Verdiriyorlar
 140. Ferid Makamı
 141. 18. Lem'a'dan
 142. Hücumat-ı Sitte
 143. Aynı Cumlede İspat ve İddia
 144. Şu Asırda Maddiyat Her Şeye Merci Biliniyor
 145. Eşler Yüzünden Dünyada Fazlasıyla Sıkıntı Çekmenin Sebebi
 146. Üstad'ın Şiddetle ve Nefretle Siyasetten ve İdareye Karışmaktan Kaçınmasının Hikmeti
 147. Risale-i Nurda Atalet, Tembellik Tedavi Edici Hakikatler...(İnşaallah)
 148. ''Kâhinlik'' Medyumluk Nâmı Verilen Mesele!..
 149. İnsanlar Nisyandan Alınmış Bir İsm-i Faildir.
 150. Ey Bu Vatan Gençleri
 151. Görmediğimi Yazmadım!
 152. İhlas, Sadakat ve Hizmet
 153. Allah'a Kavuşturan En Kısa Yol
 154. Sünnet-i Seniyye Edeptir
 155. Derslerden Aldıgım Kısa Notlar...
 156. Risale-i Nur'dan Hiç Unutmayacağiniz Vecize
 157. Risale i Nur Şakirtleri
 158. Beni Ademin Müşkül Üç Suali: ''Necisin? Nereden Geliyorsun? Nereye Gidiyorsun?''
 159. Vecizeler (Özlü Sözler)
 160. Beni Dünyaya Çağırma!
 161. Tedai-yi Efkar ve İstemediği Halde Pis Hayalatın Gelmesi ve Çareleri...
 162. Evliliği Zayıflatan Sebepler ve Tesettür
 163. Gençlik Hevesinin Akıbeti
 164. Hakiki Kardeşlikte Firak Yok Visal Var
 165. Nurları Okurken Ne Kadar Ağlarız.. Hiç Bu Kadar Ağladık mı?
 166. Benlik
 167. Birbirinden Küsmekten ve Baruta Ateş Atmak Hükmündeki Gücenmekten Vazgeçiniz ve...
 168. İman Nasıl ve Ne ile, Ne Surette ve Ne Yaparak İnkişaf Eder...?
 169. Cumhuriyet; Adâlet, Meşveret Ve Kanunda İnhisâr-ı Kuvvetten İbârettir
 170. Cumhuriyet Bayramı!!!
 171. Nefis Daima Kötülüğe Sevk Eder..
 172. Hiss-i Kablelvuku
 173. İman, Muhabbet, Sadakat, Hamiyet
 174. Ey Nefs-i Emmare! Kat'iyen Bil ki..
 175. Fotoğraftaki Resmi Gördünüz mü?
 176. Medeniyet Kasrı Nasıl Çökecektir.
 177. Seni Hakkıyla Tanıyamadık
 178. İnkar Etmemek ve İman Etmek
 179. Burada Kumandan İken, Orada Muztar Kalmak
 180. Tesanüd
 181. Üstadımız Diyor ki:
 182. Maalesef, İnsanlar Teavün Sırrını İdrak Edememişler
 183. Kanaat
 184. “Her Fedâkârlığa Hazırım!”
 185. Zaman Cemaat Zamanıdır.
 186. Nur Dersleri - Vecizeler
 187. İhtiyat (Tedbirlik)
 188. Hususi Vazifemiz Nedir?
 189. Nefsime Nasihatler..
 190. İhlas
 191. Allah'ım Nedendir Hep Sana Zorda Gelişim
 192. Keyf Üstüne Keyf Almak İstiyorum...
 193. Sizinde Kanınızı İsteyen Oldu mu?
 194. İnayet
 195. 23. Sözden
 196. Lahikalardan Damlalar
 197. Sebat ve Metanet
 198. Okuduğumuz Yerlerden İlgimizi Çeken Kısımları Aktaralım
 199. Sadakat
 200. Hariçteki İrşada Hevesli Zaatlar...
 201. 24. Söz 2. Dal
 202. Korku Duygusu Niçin Verilmiştir ?
 203. Siz Hiç İnkisar-ı Hayale Düştünüz Mü?
 204. Ustad Bediuzzaman'In Tarikatlara Dair Aciklamasi
 205. Ah, Sevgili Üstadım!
 206. Din Namına
 207. Üstad Bediüzzamanin Son Dersi
 208. Mütalaalı Dersi Benim Hazırlamamı İstediler Konu Seçemedim...
 209. Tembellik ve Çaresi
 210. En Büyük Hidayet
 211. Bu Kainatta Ve Her Asırda En Büyük Makam Kur'an'ındır
 212. Ulûm-u İmaniye Ve O Edviye-i Ruhaniye, İhtiyacını Hissedenlere...
 213. Sevgi ve Korku Allah için Olmalı
 214. Ya Sizin Lisanınızda Ne Gezer..
 215. Tesadüfmü Var?
 216. Tevhid Aynasında Kainat
 217. Bu Parça Altın ve Elmas İle Yazılsa Liyakatı Var
 218. Sen de Şeriat İstemişsin?...
 219. Ah Üstadım, Ne Vardı, İnsanlar Ya Göründüğü Gibi Olsa, Yahut Olduğu Gibi Görünselerdi
 220. A'mâle Güvenmek Ucbdur
 221. Bayram Sevincini Şükre Çevirmeli
 222. Seyyar Kainatları Nurlandırmak(?)
 223. Bayramda Kalbler İttihad Ediyor
 224. Risale-i Nur ve Eğitim Masaya Yatırıldı
 225. Kainattaki Bayram...
 226. Bediüzzaman'dan Talebelerine ...
 227. Vecize Analizi
 228. Aziz Olarak Çıkmaya Çalış
 229. Bin Aydan Hayırlı Gece
 230. Hizmetteki İmtihan ve Çileler
 231. Kader Nefsi Gururdan Kurtarmak İçindir
 232. Masumların Ah'ları Rahmet Bulutlarını Teşkil Edecek
 233. Bakinin Dostu Elbette Baki Olacak..
 234. Risâle-i Nuru Teennî ve Dikkat ile Okumalı...
 235. Hakiki Terakki
 236. Firak ve Zeval Tazelenmektir..
 237. O Allah ki!..
 238. Risale-i Nurda, Psikoloji ve Karizma...
 239. Mesnevi-i Nuriyeden Sübhanallah,Elhamdülillah,Allahüekber..
 240. Suâl: Diyorsun ki: "Teklif Saadet İçindir. Halbuki Ekser-i Nasın Şekavetine Sebep
 241. Binlerce Günaha Nasıl Mukabele Edilir?
 242. Akliyatla İştigal Eden, Emraz-ı Kalbiyeye Müptelâ Olur
 243. Kuru Bir Çekirdek Kalarak Nura İnkılap Edinceye Kadar Ateşle Yanması Lazımdır..
 244. Risâle-i Nur’un Ekser Hakikatleri Ramazanda Zuhur Etti
 245. Bayram Tebriğiyle İlgili Risale'den Parçalar?
 246. Ramazandaki Duâlar, İhlâs Şartıyla Makbuldür
 247. Madem Şu Masnuat Elfazdır...
 248. Cebr-i Lütfi ve İman
 249. Vicdan-ı Beşer (Fıtrat)
 250. Tarhana Getiren Risale-i Nur Şakirtlerinden...