PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Risale-i Nur'dan Vecize ve AnekdotlarSayfa : 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10

 1. İnsanın Çekirdeği Olan Kalb...
 2. Suriyeli Küçük Bir Nur Talebesinin Bediüzzaman'a mektubu
 3. Evet, Biz Bir Cemiyetiz.
 4. Üstada Yapılan Eziyetler, İşkenceler..
 5. Elbette ve Elbette Fânilerden, Belki de Hiç Ümit Edilmediklerinden
 6. Bu da Güzeldir
 7. Nefis Daima Kötü Şeylere Sevk Eder
 8. En Bahtiyar Genç Odur ki
 9. İbadetlerde Rekabet
 10. Semavat Zemine Gıbta Eder ki...
 11. Helal Daıresı Keyfe Kafıdır
 12. Hakiki Bir Teselli
 13. Böyle Heriflere Dersiniz:
 14. Yorgunluk ve Şevkte Füturun Bir Reçetesi...
 15. Hamd, Ayn-ı Lezzettir.
 16. İnsana Cihazâtça Zenginlik ve Sermâyece Kesret Ne İçin Verilmiştir?
 17. İnsan Bir Çekirdeğe Benzer.
 18. “Nefis Daima Kötü Şeylere Sevk Eder”
 19. “Nur Hangisi, Cevher Hangisi Ve Elmas Hangisi?”
 20. Bu Da Güzeldir ...
 21. Ey alem-i İslam! Uyan!
 22. Üstadın Hitap Uslûbundan Örnekler:
 23. Dünyaya Ehemmiyet Verme!
 24. Yabancı Dilde Vecizeli(rnk) Manzara Resimleri!!!
 25. Yemek Duası
 26. Yağmurun ne zaman yağacağını Allah bilir
 27. Dertli İnsan
 28. Risale-i Nur'da Tevekkül
 29. Zahirî Çirkinlikler Altında Parlak Güzellikler Vardır
 30. Musîbetler İlâhî Birer İhtar, Birer İkazdır
 31. Su Unsurunun Galeyanı
 32. Nefs-i Emmâreme Bir Sille-i Te'dib
 33. Muhtariyet, Beylik veya Tavâif-i Mülûk Mukaddemesidir
 34. Kur'ân'dan Aldığım Dersler
 35. Bayrama Kadar Yapılacak Duâ
 36. Eğer Unsur Lâzım ise, Unsur İçin Bize İslâmiyet Kâfidir
 37. Avuç İçindeki Çizgiler Kader Tarafından Yazılan Mektuplardır.
 38. Risale-i Nurun Vazifesi Bitmiştir Demekle Hatime Çekmek İddiası Üzerine!
 39. Ramazan’da Amellerin Sevapları Bire Bindir
 40. Ramazan-ı Şerifteki Oruç Şeâirdendir
 41. Ramazan Risalesi
 42. Nev-î İnsanın Yüzüne Çarpılan Zelzele
 43. Hizmetteki Kardeşini Tenkit Etmemek
 44. Arabî Vâcip, Kürdî Câiz, Türkî Lâzım
 45. Orta Şarkta Sulh-u Umumînin Temel Taşı ve Birinci Kalesi
 46. Türk-Kürt Kardeşliğini Teminde İslâm Üniversitesi
 47. Nurşin ve Paris
 48. Bir Millet Cehaletle Hukukunu Bilmezse Ehl-i Hamiyeti Dahi Müstebit Eder
 49. Kuşların Yüz Bin Ayrı Sesi
 50. Rayiha...
 51. Şaban ve Ramazan’da, Akıldan Ziyade Kalb Hissedardır
 52. Ölüm, Hayat Vazifesinden Bir Terhistir
 53. İnsan Fıtratı, Şiddetle Duâyı İstiyor
 54. İ'lem Eyyühe'l-Aziz!
 55. Günahlara Karşı Nasıl Mukabele Edilir?
 56. Ehl-i İmanın Kalbine Saplanan Bıçaklar
 57. Hakikî Ömrünü Bulunduğun Gün Bil!
 58. Nev-i Beşerin Her Taifesi Birer Nevi İbadet ile Fıtri Gibi Meşgul Olması
 59. Adem-ı Kabul ve Kabul-ü Adem Kavramları Arasındaki Fark
 60. Asa-yı Musa’da Birinci Hüccet-i İmaniye
 61. Peygamberimiz, Mi’râc’da, Birkaç Dakikada Binler Sene Mesafeyi Nasıl Aldı?
 62. Mi’râc, İkinci Bir Kadir Gecesi Hükmündedir
 63. Almanya’daki İslâmî Fütûhâtta Risâle-i Nur’un Büyük Rolü Olmuştur
 64. Belâların İstilâsı, Bâzı Duâların Hususî Vakitleridir
 65. Yaz Mevsimi ve Haşir
 66. Yaz Mevsimi Gafletine Dikkat!
 67. Türkistan, İslamın Bahadır Bir Oğludur
 68. Bir Mahkeme-i Kübrâ var!
 69. Semâvâtı Ağlatacak Zulümler...
 70. Meyl-i zulüm, dehşetli meydan alıyor
 71. Acbüzzeneb Nedir?
 72. Evleneceğim, Düğünde Risale-i Nurdan Neresi Okunsun
 73. Erkekler Kadınlaşırsa, Kadınlar da Erkekleşir
 74. Risâle-i Nur'da Çocuk Terbiyesi
 75. Kadının En Tatlı Güzelliği
 76. Kadın, Güzelliğini Kocasına Hasretmeli
 77. Eski Hal Muhal; Ya Yeni Hal veya İzmihlal...
 78. Yaz Mevsimi Gafletine Dikkat!
 79. Ahlâkta Zulmetli Bir Anarşilik İfsada Başlıyor
 80. Üç Aylarda Hizb-i Kur’ân ve Hizb-i Nûriye’yi Okumak
 81. Hukukta Şah ve Gedâ Birdir
 82. Açık Saçıklık Yüzünden Unutkanlık Artıyor
 83. Üç Aylarda Risâle-i Nur ile Meşgul Olmak
 84. Ey Mü'mine Kin Besleyen İnsafsız Adam!
 85. Üç Aylarda Yapılan Duâlar Kabule Karîndir
 86. Üç Aylardaki Mânevî Hava, Müthiş Fırtınalara Mukabele Ediyor
 87. Risale-i Nur Külliyatında Geçen 'Hikâye' Kelimeleri
 88. Üç aylarda mânevî servet artıyor
 89. Kâinat bu geceyi alkışlıyor
 90. Bu yaz mevsimi, üç ayların çok sevaplı ibâdet vakti
 91. Risale-i Nur Külliyatı'ında Geçen Bismillah Kelimeleri
 92. Üc Aylara Az Kaldı
 93. Sabır Kaç Çeşittir
 94. Ahiret Ticaretinin Kudsî Pazarı: Üçaylar
 95. Dünyada An Alî Hukuk, Ana Baba Hakkıdır
 96. Kainat Kitabının Sema Sayfasını Okumak
 97. Cennette mekân ve zaman
 98. Baba Ne Kadar Haksız da Olsa, Rızası Tahsil Edilmeli
 99. Risale-i Nur Külliyatı'nda Geçen 'Dua' Kelimeleri
 100. Mühim Bir Vazife: Kur’ân Öğretmek
 101. Risale-i Nur Külliyatı’ında Geçen ‘ Nur’ Kelimeleri (3)
 102. Ölüm Ahbaplara Kavuşmaktır
 103. Risale-i Nur Külliyatı'nda geçen 'Nur' kelimeleri (2)
 104. Risale-i Nur Külliyatı’ında geçen ‘ Nur’ kelimeleri (1)
 105. İstibdat, Sû-i İstimâle Müsâit Bir Zemindir
 106. Cennete Cismaniyetin Hikmeti
 107. Hakim ve Mahkeme Tarafgirlik Şaibesinden Müberra Olmalı
 108. Bahtiyar Çocuklar Yetiştirmek İçin
 109. Ehl-i Dalâletin Terakkî Zannettikleri, Sükûttur
 110. Yaz Mevsimi ve İsm-i Âhir
 111. Yaz Mevsimi ve İsm-i Ahir
 112. Tevekkül Et, Sıkıntıdan Kurtul
 113. Risalelerde Geçen ‘Şeytan’ Kelimeleri…!
 114. Külliyatta Geçen 'Nefis' Kelimelerinin Olduğu Bölümler
 115. Bediüzzaman İkaz Etmişti
 116. Bediüzzaman İkaz Etmişti
 117. Çocuklarınızla Sohbet, Yüzer Sinemadan Zevklidir
 118. Minarelerdeki Şarkı
 119. Lâiklik Nedir, Ne Değildir?
 120. Risale-i Nur Külliyatın’da Geçen “Bîçare’ler”
 121. Sosyal Yaraların Merhemi
 122. Tesettür, Kadınlar İçin Fıtridir
 123. On Yedinci Sözün İkinci Makamı
 124. Adnan Menderes Gibi Bir İslâm Kahramanı İle Sohbet Etmek İsterdim
 125. İnşaallah, O Ahrarlar İstibdâd-ı Mutlakı Kaldırıp Tam Bir Hürriyet-i Şer’iyeye Vesîle
 126. Karıncayı İncitmekten Men Eden İslâm, İnsan Haklarını Nasıl İhmal Eder?
 127. Namaz Hasenatın Fihristedir
 128. “Çiçekler Açınız” Emr-i Rabbaniyesini Dinliyorlar
 129. Musibetler, insana aczini bildirir
 130. Yeryüzü Bir Çiçektir, Bahar da Bir Çiçektir
 131. Tahakküm Etmek Faziletsizliktir
 132. Mesnevi'den
 133. Risale-i Nur'da Gıybet
 134. Bizi Mahveden, Cehalet Ağa ve Torunu Husumet Bey'dir
 135. Bir Harf Katipsiz Olamaz
 136. Nur Talebelerinin Hapse Girmesindeki Hikmet
 137. Laikliğin mânâsı, tarafsız kalmaktır
 138. Risale-i Nur da Allah'ın Adaleti ve Şefkati Hangi Mes'elede?
 139. Laikliğin Mânâsı, Tarafsız Kalmaktır
 140. Dünyayı Saran Manevî Salgın
 141. Ölüm Hakikati
 142. Emek ile Sermâye Nasıl Barışır?
 143. Ahlak-ı Hamide ve Ahlak-ı Rezile
 144. Musibetler, İnsana Aczini Bildirir
 145. Hınzır Eti, Maddî Mânevî Zararlı
 146. Asıl Feryad Edilmesi Gereken Hastalık
 147. Kur'an İnsan Kelamı Degildir.
 148. Zikir Fikir Sükür
 149. Risâle-i Nur'un Bize Verdiği Ders
 150. Âlem-i İslâm Çapında Hizmet
 151. Meşrutiyet Hakimiyet-i Millettir
 152. Gafletle Yapılan Zikirler Dahi Feyizden Hali Değildir
 153. Bîtarafane Muhakemede Nefse İtimat Edilmez
 154. “Habibullah” Ünvanı Niçin Ona (asm) Verilmiş?
 155. Risale-i Nurlarda Geçen, Üstadımızın ve Talebelerinin Yaşadıkları Kerametler
 156. Üstad En Çok Neye Müştak ve Meftundu...
 157. Zaman cemaat zamanıdır
 158. Müthiş zararları netice vermiştir
 159. Bu Dünyanın Firak ve İftirak Tokatlarına Karşı Bir Ehemmiyetli Medar-ı Teselli
 160. Bahar Mevsimi Gafletine Dikkat!
 161. Risale-i Nur ve Sünnet-i Seniyye Işığında Çocuk Eğitimi
 162. Bahar Sergisi Açıldı
 163. Amerika da Kur'an'a Sarılacak
 164. Medenîlere Galebe Çalmak İkna İledir
 165. Kısa Bir Zamandaki Küfre Mukabil, Hadsiz Bir Zaman Cehennemde Hapis Nasıl Adalet Olur
 166. Risâletü’n-Nur’a kanaat etmeniz lâzımdır
 167. En Birinci Vazife, Risale-i Nur’la İmana Hizmet
 168. Dünyada Misafiriz, Misafir Yolunu Düşünmeli
 169. Meşgul Olduğumuz Vazife, En Büyük Mesele
 170. Kur'an Nedir? Tarifi Nasıldır?
 171. Din, Umumun Mukaddes Malıdır
 172. Güzel Ahlak
 173. Sanatta, Maharet Tercih Edilir
 174. Risale-i Nur Penceresinden: Bitkiler ve Ağaçlar
 175. İnsan ve Vazifesi
 176. Tevhid
 177. Zekâtın Farziyeti, Faizin Yasaklanması
 178. Bediüzzaman'ın Batı ve İslam Medeniyeti Mukayesesi
 179. Fettah Esmasına İntikal Etmek İçin?
 180. Gaflet...
 181. Istiğna
 182. "Kadın, Güzelliğini Yalnız Kocasının Nazarına Tahsis Etmeli"
 183. Risale-i Nur Nedir?
 184. Belaların İstilası, Bazı Duaların Özel Vakitleridir
 185. Helal Dairesi Keyfe Kafidir
 186. Risale-i Nur'da Aşk ve Sevgi
 187. Aile Hayatı Neden Bozuluyor?
 188. Duygu ve Hissiyatlarımızın Gerçek Veriliş Nedeni
 189. Dünya Madem Fânidir
 190. Gerçek Mutluluk
 191. Biz Muhabbet Fedaileriyiz;Husumete vaktimiz yoktur cümlesinin izahı....
 192. النورسي ومقاومة الفكر التيئيسي
 193. Gökyüzünde Tefekkür Yolculuğu...
 194. Kabul-i Adem,Adem-i Kabul Meselesi İle İlgili Anladıklarımızı Paylaşabilir miyiz ?
 195. Düğün Kartına Yazılacak Risaleden Sözler...
 196. Dunya Hayatı
 197. Sizde İstiyormusunuz O'nun (a.s.m) İstediğini...
 198. Cehennem Adem Mahsulâtlarını Kavuruyor Cümlesinden Ne Anlamalıyız...?
 199. Paslanmış Bir Elmas, Parlak Camdan Üstündür...
 200. Demir Sebat Kararı Lazımdır,Ta Dayansın...
 201. Allah, Hz. Muhammed’i (s.a.v) Sevenleri de Sever..
 202. Senin Bahtına Düştüm
 203. Yerle Gök Arasında 15 Bin Derecelik 'Tesbihat'...
 204. Zindanda Boğazı Sıkılmış Adam Gibi!..
 205. SübhanAllah?
 206. ‘Dağları Kazık Yapmadık mı’ Ayetinden Alınan Hisseler...
 207. Kudsî Bir Müjde ve Kuvvetli Bir Beşâret!..
 208. Üstadın Şahsiyetini Tekvin Eden Başlıca Sıfatlar
 209. Risale-i Nur'dan...
 210. Esma-ül Hüsnanın Cemallerinin Varlık Alemide ki Tezahürleri...
 211. İstibdat nedir? Meşrutiyet Nedir?
 212. Fayda Vermeyen Pişmanlıklar
 213. Resâilü'n-Nur Yalnız İnsanların Hafızalarında ve Kalplerinde Nakşolmuyor
 214. Mesnevi-i Nurıye/Habbe/110
 215. Bir Soru Ve Cevabı
 216. Acı'daki Hikmet...
 217. Bütün Evliya ve Asfiya'nın En Tatlı Zevkleri Ve En Şirin Manevi Rızıkları
 218. Çam Dağından Hatıralar
 219. İnsan Ebede Namzettir
 220. Biyolojiden Deliller
 221. Küre-i Arzın Kürevî Olduğuna Dair Bir Ayet Var mı ve Hangi Sûrededir?
 222. Pederin ve Validen
 223. "Risale-i Nur, Kur'ân'ın Çok Kuvvetli, Hakikî Bir Tefsiridir"
 224. Kâinattan Hâlıkını Soran Bir Seyyahın Müşahedatı...
 225. Medrese Talebesinin Münker Nekire Cevabı
 226. “Bâzı Adam, ‘Meşrûtiyet Şeriata Muhâliftir’ Diyor?”
 227. Risale-i Nur'da Fetvalar
 228. Üstad'ın Başının Üstüne Astığı Levha
 229. Bediüzzaman’ın Siyasete Yaklaşımı
 230. Kadir-i Zülcelale İntisapla Varlıklar Nasıl Bir İstidat Kazanır...
 231. İsimlerin Değişmesiyle Hakikatler Değişmez
 232. Hâricî Düşmanın Hücumunda Dâhilî Münakaşâtı Terk Etmeli
 233. İhtilâf, Ehl-i Dalâletin Ehl-i Hakka Galebesini Kolaylaştırır
 234. Bediüzzaman'dan Güzel Sözler
 235. Bütün Hastalıklar ve İlaçlar Sayısınca Efendimize Salavat Getirmenin Hikmeti...
 236. Kuvvet-i Maddiye ile Müdafaa...
 237. Risale-i Nurlar"'da Yahûdi
 238. İttihad-ı Hakikîye Muhtacız ve Mecburuz
 239. En büyük makam Kur'an'ındır
 240. Hapishaneler Nasıl Islahhane Olur?
 241. Ahlâkta Zulmetli Bir Anarşilik İfsada Başlamış
 242. 5.Şua 17.Mesele
 243. Üstadın Emridir....
 244. Kuran-ı Kerimdeki Kasemler Nelere İşaret Eder...?
 245. Şükür
 246. ‘Mühim Bir Alim’
 247. Zillet İçinde Esaret Altına Girmemek İsterseniz...
 248. Üstadımızdan Allahü Zülcelâl Hazretleri Ebeden Razı Olsun
 249. Benim Gibi Bîçarelere Dedirtir !
 250. Tükürün o ehl-i zulmün o merhametsiz yüzüne!