PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Risale-i Nur'dan Vecize ve AnekdotlarSayfa : 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10

 1. Eken Biçer
 2. Üstadımızın Başının Üstündeki Levha...
 3. Başka Bir Ebedî Alemde Mesudane Yaşaması Hikmetiyle...
 4. İnsanın Çekirdeği Olan Kalb...
 5. Suriyeli Küçük Bir Nur Talebesinin Bediüzzaman'a mektubu
 6. Evet, Biz Bir Cemiyetiz.
 7. Üstada Yapılan Eziyetler, İşkenceler..
 8. Elbette ve Elbette Fânilerden, Belki de Hiç Ümit Edilmediklerinden
 9. Bu da Güzeldir
 10. Nefis Daima Kötü Şeylere Sevk Eder
 11. En Bahtiyar Genç Odur ki
 12. İbadetlerde Rekabet
 13. Semavat Zemine Gıbta Eder ki...
 14. Helal Daıresı Keyfe Kafıdır
 15. Hakiki Bir Teselli
 16. Böyle Heriflere Dersiniz:
 17. Yorgunluk ve Şevkte Füturun Bir Reçetesi...
 18. Hamd, Ayn-ı Lezzettir.
 19. İnsana Cihazâtça Zenginlik ve Sermâyece Kesret Ne İçin Verilmiştir?
 20. İnsan Bir Çekirdeğe Benzer.
 21. “Nefis Daima Kötü Şeylere Sevk Eder”
 22. “Nur Hangisi, Cevher Hangisi Ve Elmas Hangisi?”
 23. Bu Da Güzeldir ...
 24. Ey alem-i İslam! Uyan!
 25. Üstadın Hitap Uslûbundan Örnekler:
 26. Dünyaya Ehemmiyet Verme!
 27. Yabancı Dilde Vecizeli(rnk) Manzara Resimleri!!!
 28. Yemek Duası
 29. Yağmurun ne zaman yağacağını Allah bilir
 30. Dertli İnsan
 31. Risale-i Nur'da Tevekkül
 32. Zahirî Çirkinlikler Altında Parlak Güzellikler Vardır
 33. Musîbetler İlâhî Birer İhtar, Birer İkazdır
 34. Su Unsurunun Galeyanı
 35. Nefs-i Emmâreme Bir Sille-i Te'dib
 36. Muhtariyet, Beylik veya Tavâif-i Mülûk Mukaddemesidir
 37. Kur'ân'dan Aldığım Dersler
 38. Bayrama Kadar Yapılacak Duâ
 39. Eğer Unsur Lâzım ise, Unsur İçin Bize İslâmiyet Kâfidir
 40. Avuç İçindeki Çizgiler Kader Tarafından Yazılan Mektuplardır.
 41. Risale-i Nurun Vazifesi Bitmiştir Demekle Hatime Çekmek İddiası Üzerine!
 42. Ramazan’da Amellerin Sevapları Bire Bindir
 43. Ramazan-ı Şerifteki Oruç Şeâirdendir
 44. Ramazan Risalesi
 45. Nev-î İnsanın Yüzüne Çarpılan Zelzele
 46. Hizmetteki Kardeşini Tenkit Etmemek
 47. Arabî Vâcip, Kürdî Câiz, Türkî Lâzım
 48. Orta Şarkta Sulh-u Umumînin Temel Taşı ve Birinci Kalesi
 49. Türk-Kürt Kardeşliğini Teminde İslâm Üniversitesi
 50. Nurşin ve Paris
 51. Bir Millet Cehaletle Hukukunu Bilmezse Ehl-i Hamiyeti Dahi Müstebit Eder
 52. Kuşların Yüz Bin Ayrı Sesi
 53. Rayiha...
 54. Şaban ve Ramazan’da, Akıldan Ziyade Kalb Hissedardır
 55. Ölüm, Hayat Vazifesinden Bir Terhistir
 56. İnsan Fıtratı, Şiddetle Duâyı İstiyor
 57. İ'lem Eyyühe'l-Aziz!
 58. Günahlara Karşı Nasıl Mukabele Edilir?
 59. Ehl-i İmanın Kalbine Saplanan Bıçaklar
 60. Hakikî Ömrünü Bulunduğun Gün Bil!
 61. Nev-i Beşerin Her Taifesi Birer Nevi İbadet ile Fıtri Gibi Meşgul Olması
 62. Adem-ı Kabul ve Kabul-ü Adem Kavramları Arasındaki Fark
 63. Asa-yı Musa’da Birinci Hüccet-i İmaniye
 64. Peygamberimiz, Mi’râc’da, Birkaç Dakikada Binler Sene Mesafeyi Nasıl Aldı?
 65. Mi’râc, İkinci Bir Kadir Gecesi Hükmündedir
 66. Almanya’daki İslâmî Fütûhâtta Risâle-i Nur’un Büyük Rolü Olmuştur
 67. Belâların İstilâsı, Bâzı Duâların Hususî Vakitleridir
 68. Yaz Mevsimi ve Haşir
 69. Yaz Mevsimi Gafletine Dikkat!
 70. Türkistan, İslamın Bahadır Bir Oğludur
 71. Bir Mahkeme-i Kübrâ var!
 72. Semâvâtı Ağlatacak Zulümler...
 73. Meyl-i zulüm, dehşetli meydan alıyor
 74. Acbüzzeneb Nedir?
 75. Evleneceğim, Düğünde Risale-i Nurdan Neresi Okunsun
 76. Erkekler Kadınlaşırsa, Kadınlar da Erkekleşir
 77. Risâle-i Nur'da Çocuk Terbiyesi
 78. Kadının En Tatlı Güzelliği
 79. Kadın, Güzelliğini Kocasına Hasretmeli
 80. Eski Hal Muhal; Ya Yeni Hal veya İzmihlal...
 81. Yaz Mevsimi Gafletine Dikkat!
 82. Ahlâkta Zulmetli Bir Anarşilik İfsada Başlıyor
 83. Üç Aylarda Hizb-i Kur’ân ve Hizb-i Nûriye’yi Okumak
 84. Hukukta Şah ve Gedâ Birdir
 85. Açık Saçıklık Yüzünden Unutkanlık Artıyor
 86. Üç Aylarda Risâle-i Nur ile Meşgul Olmak
 87. Ey Mü'mine Kin Besleyen İnsafsız Adam!
 88. Üç Aylarda Yapılan Duâlar Kabule Karîndir
 89. Üç Aylardaki Mânevî Hava, Müthiş Fırtınalara Mukabele Ediyor
 90. Risale-i Nur Külliyatında Geçen 'Hikâye' Kelimeleri
 91. Üç aylarda mânevî servet artıyor
 92. Kâinat bu geceyi alkışlıyor
 93. Bu yaz mevsimi, üç ayların çok sevaplı ibâdet vakti
 94. Risale-i Nur Külliyatı'ında Geçen Bismillah Kelimeleri
 95. Üc Aylara Az Kaldı
 96. Sabır Kaç Çeşittir
 97. Ahiret Ticaretinin Kudsî Pazarı: Üçaylar
 98. Dünyada An Alî Hukuk, Ana Baba Hakkıdır
 99. Kainat Kitabının Sema Sayfasını Okumak
 100. Cennette mekân ve zaman
 101. Baba Ne Kadar Haksız da Olsa, Rızası Tahsil Edilmeli
 102. Risale-i Nur Külliyatı'nda Geçen 'Dua' Kelimeleri
 103. Mühim Bir Vazife: Kur’ân Öğretmek
 104. Risale-i Nur Külliyatı’ında Geçen ‘ Nur’ Kelimeleri (3)
 105. Ölüm Ahbaplara Kavuşmaktır
 106. Risale-i Nur Külliyatı'nda geçen 'Nur' kelimeleri (2)
 107. Risale-i Nur Külliyatı’ında geçen ‘ Nur’ kelimeleri (1)
 108. İstibdat, Sû-i İstimâle Müsâit Bir Zemindir
 109. Cennete Cismaniyetin Hikmeti
 110. Hakim ve Mahkeme Tarafgirlik Şaibesinden Müberra Olmalı
 111. Bahtiyar Çocuklar Yetiştirmek İçin
 112. Ehl-i Dalâletin Terakkî Zannettikleri, Sükûttur
 113. Yaz Mevsimi ve İsm-i Âhir
 114. Yaz Mevsimi ve İsm-i Ahir
 115. Tevekkül Et, Sıkıntıdan Kurtul
 116. Risalelerde Geçen ‘Şeytan’ Kelimeleri…!
 117. Külliyatta Geçen 'Nefis' Kelimelerinin Olduğu Bölümler
 118. Bediüzzaman İkaz Etmişti
 119. Bediüzzaman İkaz Etmişti
 120. Çocuklarınızla Sohbet, Yüzer Sinemadan Zevklidir
 121. Minarelerdeki Şarkı
 122. Lâiklik Nedir, Ne Değildir?
 123. Risale-i Nur Külliyatın’da Geçen “Bîçare’ler”
 124. Sosyal Yaraların Merhemi
 125. Tesettür, Kadınlar İçin Fıtridir
 126. On Yedinci Sözün İkinci Makamı
 127. Adnan Menderes Gibi Bir İslâm Kahramanı İle Sohbet Etmek İsterdim
 128. İnşaallah, O Ahrarlar İstibdâd-ı Mutlakı Kaldırıp Tam Bir Hürriyet-i Şer’iyeye Vesîle
 129. Karıncayı İncitmekten Men Eden İslâm, İnsan Haklarını Nasıl İhmal Eder?
 130. Namaz Hasenatın Fihristedir
 131. “Çiçekler Açınız” Emr-i Rabbaniyesini Dinliyorlar
 132. Musibetler, insana aczini bildirir
 133. Yeryüzü Bir Çiçektir, Bahar da Bir Çiçektir
 134. Tahakküm Etmek Faziletsizliktir
 135. Mesnevi'den
 136. Risale-i Nur'da Gıybet
 137. Bizi Mahveden, Cehalet Ağa ve Torunu Husumet Bey'dir
 138. Bir Harf Katipsiz Olamaz
 139. Nur Talebelerinin Hapse Girmesindeki Hikmet
 140. Laikliğin mânâsı, tarafsız kalmaktır
 141. Risale-i Nur da Allah'ın Adaleti ve Şefkati Hangi Mes'elede?
 142. Laikliğin Mânâsı, Tarafsız Kalmaktır
 143. Dünyayı Saran Manevî Salgın
 144. Ölüm Hakikati
 145. Emek ile Sermâye Nasıl Barışır?
 146. Ahlak-ı Hamide ve Ahlak-ı Rezile
 147. Musibetler, İnsana Aczini Bildirir
 148. Hınzır Eti, Maddî Mânevî Zararlı
 149. Asıl Feryad Edilmesi Gereken Hastalık
 150. Kur'an İnsan Kelamı Degildir.
 151. Zikir Fikir Sükür
 152. Risâle-i Nur'un Bize Verdiği Ders
 153. Âlem-i İslâm Çapında Hizmet
 154. Meşrutiyet Hakimiyet-i Millettir
 155. Gafletle Yapılan Zikirler Dahi Feyizden Hali Değildir
 156. Bîtarafane Muhakemede Nefse İtimat Edilmez
 157. “Habibullah” Ünvanı Niçin Ona (asm) Verilmiş?
 158. Risale-i Nurlarda Geçen, Üstadımızın ve Talebelerinin Yaşadıkları Kerametler
 159. Üstad En Çok Neye Müştak ve Meftundu...
 160. Zaman cemaat zamanıdır
 161. Müthiş zararları netice vermiştir
 162. Bu Dünyanın Firak ve İftirak Tokatlarına Karşı Bir Ehemmiyetli Medar-ı Teselli
 163. Bahar Mevsimi Gafletine Dikkat!
 164. Risale-i Nur ve Sünnet-i Seniyye Işığında Çocuk Eğitimi
 165. Bahar Sergisi Açıldı
 166. Amerika da Kur'an'a Sarılacak
 167. Medenîlere Galebe Çalmak İkna İledir
 168. Kısa Bir Zamandaki Küfre Mukabil, Hadsiz Bir Zaman Cehennemde Hapis Nasıl Adalet Olur
 169. Risâletü’n-Nur’a kanaat etmeniz lâzımdır
 170. En Birinci Vazife, Risale-i Nur’la İmana Hizmet
 171. Dünyada Misafiriz, Misafir Yolunu Düşünmeli
 172. Meşgul Olduğumuz Vazife, En Büyük Mesele
 173. Kur'an Nedir? Tarifi Nasıldır?
 174. Din, Umumun Mukaddes Malıdır
 175. Güzel Ahlak
 176. Sanatta, Maharet Tercih Edilir
 177. Risale-i Nur Penceresinden: Bitkiler ve Ağaçlar
 178. İnsan ve Vazifesi
 179. Tevhid
 180. Zekâtın Farziyeti, Faizin Yasaklanması
 181. Bediüzzaman'ın Batı ve İslam Medeniyeti Mukayesesi
 182. Fettah Esmasına İntikal Etmek İçin?
 183. Gaflet...
 184. Istiğna
 185. "Kadın, Güzelliğini Yalnız Kocasının Nazarına Tahsis Etmeli"
 186. Risale-i Nur Nedir?
 187. Belaların İstilası, Bazı Duaların Özel Vakitleridir
 188. Helal Dairesi Keyfe Kafidir
 189. Risale-i Nur'da Aşk ve Sevgi
 190. Aile Hayatı Neden Bozuluyor?
 191. Duygu ve Hissiyatlarımızın Gerçek Veriliş Nedeni
 192. Dünya Madem Fânidir
 193. Gerçek Mutluluk
 194. Biz Muhabbet Fedaileriyiz;Husumete vaktimiz yoktur cümlesinin izahı....
 195. النورسي ومقاومة الفكر التيئيسي
 196. Gökyüzünde Tefekkür Yolculuğu...
 197. Kabul-i Adem,Adem-i Kabul Meselesi İle İlgili Anladıklarımızı Paylaşabilir miyiz ?
 198. Düğün Kartına Yazılacak Risaleden Sözler...
 199. Dunya Hayatı
 200. Sizde İstiyormusunuz O'nun (a.s.m) İstediğini...
 201. Cehennem Adem Mahsulâtlarını Kavuruyor Cümlesinden Ne Anlamalıyız...?
 202. Paslanmış Bir Elmas, Parlak Camdan Üstündür...
 203. Demir Sebat Kararı Lazımdır,Ta Dayansın...
 204. Allah, Hz. Muhammed’i (s.a.v) Sevenleri de Sever..
 205. Senin Bahtına Düştüm
 206. Yerle Gök Arasında 15 Bin Derecelik 'Tesbihat'...
 207. Zindanda Boğazı Sıkılmış Adam Gibi!..
 208. SübhanAllah?
 209. ‘Dağları Kazık Yapmadık mı’ Ayetinden Alınan Hisseler...
 210. Kudsî Bir Müjde ve Kuvvetli Bir Beşâret!..
 211. Üstadın Şahsiyetini Tekvin Eden Başlıca Sıfatlar
 212. Risale-i Nur'dan...
 213. Esma-ül Hüsnanın Cemallerinin Varlık Alemide ki Tezahürleri...
 214. İstibdat nedir? Meşrutiyet Nedir?
 215. Fayda Vermeyen Pişmanlıklar
 216. Resâilü'n-Nur Yalnız İnsanların Hafızalarında ve Kalplerinde Nakşolmuyor
 217. Mesnevi-i Nurıye/Habbe/110
 218. Bir Soru Ve Cevabı
 219. Acı'daki Hikmet...
 220. Bütün Evliya ve Asfiya'nın En Tatlı Zevkleri Ve En Şirin Manevi Rızıkları
 221. Çam Dağından Hatıralar
 222. İnsan Ebede Namzettir
 223. Biyolojiden Deliller
 224. Küre-i Arzın Kürevî Olduğuna Dair Bir Ayet Var mı ve Hangi Sûrededir?
 225. Pederin ve Validen
 226. "Risale-i Nur, Kur'ân'ın Çok Kuvvetli, Hakikî Bir Tefsiridir"
 227. Kâinattan Hâlıkını Soran Bir Seyyahın Müşahedatı...
 228. Medrese Talebesinin Münker Nekire Cevabı
 229. “Bâzı Adam, ‘Meşrûtiyet Şeriata Muhâliftir’ Diyor?”
 230. Risale-i Nur'da Fetvalar
 231. Üstad'ın Başının Üstüne Astığı Levha
 232. Bediüzzaman’ın Siyasete Yaklaşımı
 233. Kadir-i Zülcelale İntisapla Varlıklar Nasıl Bir İstidat Kazanır...
 234. İsimlerin Değişmesiyle Hakikatler Değişmez
 235. Hâricî Düşmanın Hücumunda Dâhilî Münakaşâtı Terk Etmeli
 236. İhtilâf, Ehl-i Dalâletin Ehl-i Hakka Galebesini Kolaylaştırır
 237. Bediüzzaman'dan Güzel Sözler
 238. Bütün Hastalıklar ve İlaçlar Sayısınca Efendimize Salavat Getirmenin Hikmeti...
 239. Kuvvet-i Maddiye ile Müdafaa...
 240. Risale-i Nurlar"'da Yahûdi
 241. İttihad-ı Hakikîye Muhtacız ve Mecburuz
 242. En büyük makam Kur'an'ındır
 243. Hapishaneler Nasıl Islahhane Olur?
 244. Ahlâkta Zulmetli Bir Anarşilik İfsada Başlamış
 245. 5.Şua 17.Mesele
 246. Üstadın Emridir....
 247. Kuran-ı Kerimdeki Kasemler Nelere İşaret Eder...?
 248. Şükür
 249. ‘Mühim Bir Alim’
 250. Zillet İçinde Esaret Altına Girmemek İsterseniz...