PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Risale-i Nur'dan Vecize ve AnekdotlarSayfa : 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10

 1. Üstadımızın Başının Üstündeki Levha...
 2. Başka Bir Ebedî Alemde Mesudane Yaşaması Hikmetiyle...
 3. İnsanın Çekirdeği Olan Kalb...
 4. Suriyeli Küçük Bir Nur Talebesinin Bediüzzaman'a mektubu
 5. Evet, Biz Bir Cemiyetiz.
 6. Üstada Yapılan Eziyetler, İşkenceler..
 7. Elbette ve Elbette Fânilerden, Belki de Hiç Ümit Edilmediklerinden
 8. Bu da Güzeldir
 9. Nefis Daima Kötü Şeylere Sevk Eder
 10. En Bahtiyar Genç Odur ki
 11. İbadetlerde Rekabet
 12. Semavat Zemine Gıbta Eder ki...
 13. Helal Daıresı Keyfe Kafıdır
 14. Hakiki Bir Teselli
 15. Böyle Heriflere Dersiniz:
 16. Yorgunluk ve Şevkte Füturun Bir Reçetesi...
 17. Hamd, Ayn-ı Lezzettir.
 18. İnsana Cihazâtça Zenginlik ve Sermâyece Kesret Ne İçin Verilmiştir?
 19. İnsan Bir Çekirdeğe Benzer.
 20. “Nefis Daima Kötü Şeylere Sevk Eder”
 21. “Nur Hangisi, Cevher Hangisi Ve Elmas Hangisi?”
 22. Bu Da Güzeldir ...
 23. Ey alem-i İslam! Uyan!
 24. Üstadın Hitap Uslûbundan Örnekler:
 25. Dünyaya Ehemmiyet Verme!
 26. Yabancı Dilde Vecizeli(rnk) Manzara Resimleri!!!
 27. Yemek Duası
 28. Yağmurun ne zaman yağacağını Allah bilir
 29. Dertli İnsan
 30. Risale-i Nur'da Tevekkül
 31. Zahirî Çirkinlikler Altında Parlak Güzellikler Vardır
 32. Musîbetler İlâhî Birer İhtar, Birer İkazdır
 33. Su Unsurunun Galeyanı
 34. Nefs-i Emmâreme Bir Sille-i Te'dib
 35. Muhtariyet, Beylik veya Tavâif-i Mülûk Mukaddemesidir
 36. Kur'ân'dan Aldığım Dersler
 37. Bayrama Kadar Yapılacak Duâ
 38. Eğer Unsur Lâzım ise, Unsur İçin Bize İslâmiyet Kâfidir
 39. Avuç İçindeki Çizgiler Kader Tarafından Yazılan Mektuplardır.
 40. Risale-i Nurun Vazifesi Bitmiştir Demekle Hatime Çekmek İddiası Üzerine!
 41. Ramazan’da Amellerin Sevapları Bire Bindir
 42. Ramazan-ı Şerifteki Oruç Şeâirdendir
 43. Ramazan Risalesi
 44. Nev-î İnsanın Yüzüne Çarpılan Zelzele
 45. Hizmetteki Kardeşini Tenkit Etmemek
 46. Arabî Vâcip, Kürdî Câiz, Türkî Lâzım
 47. Orta Şarkta Sulh-u Umumînin Temel Taşı ve Birinci Kalesi
 48. Türk-Kürt Kardeşliğini Teminde İslâm Üniversitesi
 49. Nurşin ve Paris
 50. Bir Millet Cehaletle Hukukunu Bilmezse Ehl-i Hamiyeti Dahi Müstebit Eder
 51. Kuşların Yüz Bin Ayrı Sesi
 52. Rayiha...
 53. Şaban ve Ramazan’da, Akıldan Ziyade Kalb Hissedardır
 54. Ölüm, Hayat Vazifesinden Bir Terhistir
 55. İnsan Fıtratı, Şiddetle Duâyı İstiyor
 56. İ'lem Eyyühe'l-Aziz!
 57. Günahlara Karşı Nasıl Mukabele Edilir?
 58. Ehl-i İmanın Kalbine Saplanan Bıçaklar
 59. Hakikî Ömrünü Bulunduğun Gün Bil!
 60. Nev-i Beşerin Her Taifesi Birer Nevi İbadet ile Fıtri Gibi Meşgul Olması
 61. Adem-ı Kabul ve Kabul-ü Adem Kavramları Arasındaki Fark
 62. Asa-yı Musa’da Birinci Hüccet-i İmaniye
 63. Peygamberimiz, Mi’râc’da, Birkaç Dakikada Binler Sene Mesafeyi Nasıl Aldı?
 64. Mi’râc, İkinci Bir Kadir Gecesi Hükmündedir
 65. Almanya’daki İslâmî Fütûhâtta Risâle-i Nur’un Büyük Rolü Olmuştur
 66. Belâların İstilâsı, Bâzı Duâların Hususî Vakitleridir
 67. Yaz Mevsimi ve Haşir
 68. Yaz Mevsimi Gafletine Dikkat!
 69. Türkistan, İslamın Bahadır Bir Oğludur
 70. Bir Mahkeme-i Kübrâ var!
 71. Semâvâtı Ağlatacak Zulümler...
 72. Meyl-i zulüm, dehşetli meydan alıyor
 73. Acbüzzeneb Nedir?
 74. Evleneceğim, Düğünde Risale-i Nurdan Neresi Okunsun
 75. Erkekler Kadınlaşırsa, Kadınlar da Erkekleşir
 76. Risâle-i Nur'da Çocuk Terbiyesi
 77. Kadının En Tatlı Güzelliği
 78. Kadın, Güzelliğini Kocasına Hasretmeli
 79. Eski Hal Muhal; Ya Yeni Hal veya İzmihlal...
 80. Yaz Mevsimi Gafletine Dikkat!
 81. Ahlâkta Zulmetli Bir Anarşilik İfsada Başlıyor
 82. Üç Aylarda Hizb-i Kur’ân ve Hizb-i Nûriye’yi Okumak
 83. Hukukta Şah ve Gedâ Birdir
 84. Açık Saçıklık Yüzünden Unutkanlık Artıyor
 85. Üç Aylarda Risâle-i Nur ile Meşgul Olmak
 86. Ey Mü'mine Kin Besleyen İnsafsız Adam!
 87. Üç Aylarda Yapılan Duâlar Kabule Karîndir
 88. Üç Aylardaki Mânevî Hava, Müthiş Fırtınalara Mukabele Ediyor
 89. Risale-i Nur Külliyatında Geçen 'Hikâye' Kelimeleri
 90. Üç aylarda mânevî servet artıyor
 91. Kâinat bu geceyi alkışlıyor
 92. Bu yaz mevsimi, üç ayların çok sevaplı ibâdet vakti
 93. Risale-i Nur Külliyatı'ında Geçen Bismillah Kelimeleri
 94. Üc Aylara Az Kaldı
 95. Sabır Kaç Çeşittir
 96. Ahiret Ticaretinin Kudsî Pazarı: Üçaylar
 97. Dünyada An Alî Hukuk, Ana Baba Hakkıdır
 98. Kainat Kitabının Sema Sayfasını Okumak
 99. Cennette mekân ve zaman
 100. Baba Ne Kadar Haksız da Olsa, Rızası Tahsil Edilmeli
 101. Risale-i Nur Külliyatı'nda Geçen 'Dua' Kelimeleri
 102. Mühim Bir Vazife: Kur’ân Öğretmek
 103. Risale-i Nur Külliyatı’ında Geçen ‘ Nur’ Kelimeleri (3)
 104. Ölüm Ahbaplara Kavuşmaktır
 105. Risale-i Nur Külliyatı'nda geçen 'Nur' kelimeleri (2)
 106. Risale-i Nur Külliyatı’ında geçen ‘ Nur’ kelimeleri (1)
 107. İstibdat, Sû-i İstimâle Müsâit Bir Zemindir
 108. Cennete Cismaniyetin Hikmeti
 109. Hakim ve Mahkeme Tarafgirlik Şaibesinden Müberra Olmalı
 110. Bahtiyar Çocuklar Yetiştirmek İçin
 111. Ehl-i Dalâletin Terakkî Zannettikleri, Sükûttur
 112. Yaz Mevsimi ve İsm-i Âhir
 113. Yaz Mevsimi ve İsm-i Ahir
 114. Tevekkül Et, Sıkıntıdan Kurtul
 115. Risalelerde Geçen ‘Şeytan’ Kelimeleri…!
 116. Külliyatta Geçen 'Nefis' Kelimelerinin Olduğu Bölümler
 117. Bediüzzaman İkaz Etmişti
 118. Bediüzzaman İkaz Etmişti
 119. Çocuklarınızla Sohbet, Yüzer Sinemadan Zevklidir
 120. Minarelerdeki Şarkı
 121. Lâiklik Nedir, Ne Değildir?
 122. Risale-i Nur Külliyatın’da Geçen “Bîçare’ler”
 123. Sosyal Yaraların Merhemi
 124. Tesettür, Kadınlar İçin Fıtridir
 125. On Yedinci Sözün İkinci Makamı
 126. Adnan Menderes Gibi Bir İslâm Kahramanı İle Sohbet Etmek İsterdim
 127. İnşaallah, O Ahrarlar İstibdâd-ı Mutlakı Kaldırıp Tam Bir Hürriyet-i Şer’iyeye Vesîle
 128. Karıncayı İncitmekten Men Eden İslâm, İnsan Haklarını Nasıl İhmal Eder?
 129. Namaz Hasenatın Fihristedir
 130. “Çiçekler Açınız” Emr-i Rabbaniyesini Dinliyorlar
 131. Musibetler, insana aczini bildirir
 132. Yeryüzü Bir Çiçektir, Bahar da Bir Çiçektir
 133. Tahakküm Etmek Faziletsizliktir
 134. Mesnevi'den
 135. Risale-i Nur'da Gıybet
 136. Bizi Mahveden, Cehalet Ağa ve Torunu Husumet Bey'dir
 137. Bir Harf Katipsiz Olamaz
 138. Nur Talebelerinin Hapse Girmesindeki Hikmet
 139. Laikliğin mânâsı, tarafsız kalmaktır
 140. Risale-i Nur da Allah'ın Adaleti ve Şefkati Hangi Mes'elede?
 141. Laikliğin Mânâsı, Tarafsız Kalmaktır
 142. Dünyayı Saran Manevî Salgın
 143. Ölüm Hakikati
 144. Emek ile Sermâye Nasıl Barışır?
 145. Ahlak-ı Hamide ve Ahlak-ı Rezile
 146. Musibetler, İnsana Aczini Bildirir
 147. Hınzır Eti, Maddî Mânevî Zararlı
 148. Asıl Feryad Edilmesi Gereken Hastalık
 149. Kur'an İnsan Kelamı Degildir.
 150. Zikir Fikir Sükür
 151. Risâle-i Nur'un Bize Verdiği Ders
 152. Âlem-i İslâm Çapında Hizmet
 153. Meşrutiyet Hakimiyet-i Millettir
 154. Gafletle Yapılan Zikirler Dahi Feyizden Hali Değildir
 155. Bîtarafane Muhakemede Nefse İtimat Edilmez
 156. “Habibullah” Ünvanı Niçin Ona (asm) Verilmiş?
 157. Risale-i Nurlarda Geçen, Üstadımızın ve Talebelerinin Yaşadıkları Kerametler
 158. Üstad En Çok Neye Müştak ve Meftundu...
 159. Zaman cemaat zamanıdır
 160. Müthiş zararları netice vermiştir
 161. Bu Dünyanın Firak ve İftirak Tokatlarına Karşı Bir Ehemmiyetli Medar-ı Teselli
 162. Bahar Mevsimi Gafletine Dikkat!
 163. Risale-i Nur ve Sünnet-i Seniyye Işığında Çocuk Eğitimi
 164. Bahar Sergisi Açıldı
 165. Amerika da Kur'an'a Sarılacak
 166. Medenîlere Galebe Çalmak İkna İledir
 167. Kısa Bir Zamandaki Küfre Mukabil, Hadsiz Bir Zaman Cehennemde Hapis Nasıl Adalet Olur
 168. Risâletü’n-Nur’a kanaat etmeniz lâzımdır
 169. En Birinci Vazife, Risale-i Nur’la İmana Hizmet
 170. Dünyada Misafiriz, Misafir Yolunu Düşünmeli
 171. Meşgul Olduğumuz Vazife, En Büyük Mesele
 172. Kur'an Nedir? Tarifi Nasıldır?
 173. Din, Umumun Mukaddes Malıdır
 174. Güzel Ahlak
 175. Sanatta, Maharet Tercih Edilir
 176. Risale-i Nur Penceresinden: Bitkiler ve Ağaçlar
 177. İnsan ve Vazifesi
 178. Tevhid
 179. Zekâtın Farziyeti, Faizin Yasaklanması
 180. Bediüzzaman'ın Batı ve İslam Medeniyeti Mukayesesi
 181. Fettah Esmasına İntikal Etmek İçin?
 182. Gaflet...
 183. Istiğna
 184. "Kadın, Güzelliğini Yalnız Kocasının Nazarına Tahsis Etmeli"
 185. Risale-i Nur Nedir?
 186. Belaların İstilası, Bazı Duaların Özel Vakitleridir
 187. Helal Dairesi Keyfe Kafidir
 188. Risale-i Nur'da Aşk ve Sevgi
 189. Aile Hayatı Neden Bozuluyor?
 190. Duygu ve Hissiyatlarımızın Gerçek Veriliş Nedeni
 191. Dünya Madem Fânidir
 192. Gerçek Mutluluk
 193. Biz Muhabbet Fedaileriyiz;Husumete vaktimiz yoktur cümlesinin izahı....
 194. النورسي ومقاومة الفكر التيئيسي
 195. Gökyüzünde Tefekkür Yolculuğu...
 196. Kabul-i Adem,Adem-i Kabul Meselesi İle İlgili Anladıklarımızı Paylaşabilir miyiz ?
 197. Düğün Kartına Yazılacak Risaleden Sözler...
 198. Dunya Hayatı
 199. Sizde İstiyormusunuz O'nun (a.s.m) İstediğini...
 200. Cehennem Adem Mahsulâtlarını Kavuruyor Cümlesinden Ne Anlamalıyız...?
 201. Paslanmış Bir Elmas, Parlak Camdan Üstündür...
 202. Demir Sebat Kararı Lazımdır,Ta Dayansın...
 203. Allah, Hz. Muhammed’i (s.a.v) Sevenleri de Sever..
 204. Senin Bahtına Düştüm
 205. Yerle Gök Arasında 15 Bin Derecelik 'Tesbihat'...
 206. Zindanda Boğazı Sıkılmış Adam Gibi!..
 207. SübhanAllah?
 208. ‘Dağları Kazık Yapmadık mı’ Ayetinden Alınan Hisseler...
 209. Kudsî Bir Müjde ve Kuvvetli Bir Beşâret!..
 210. Üstadın Şahsiyetini Tekvin Eden Başlıca Sıfatlar
 211. Risale-i Nur'dan...
 212. Esma-ül Hüsnanın Cemallerinin Varlık Alemide ki Tezahürleri...
 213. İstibdat nedir? Meşrutiyet Nedir?
 214. Fayda Vermeyen Pişmanlıklar
 215. Resâilü'n-Nur Yalnız İnsanların Hafızalarında ve Kalplerinde Nakşolmuyor
 216. Mesnevi-i Nurıye/Habbe/110
 217. Bir Soru Ve Cevabı
 218. Acı'daki Hikmet...
 219. Bütün Evliya ve Asfiya'nın En Tatlı Zevkleri Ve En Şirin Manevi Rızıkları
 220. Çam Dağından Hatıralar
 221. İnsan Ebede Namzettir
 222. Biyolojiden Deliller
 223. Küre-i Arzın Kürevî Olduğuna Dair Bir Ayet Var mı ve Hangi Sûrededir?
 224. Pederin ve Validen
 225. "Risale-i Nur, Kur'ân'ın Çok Kuvvetli, Hakikî Bir Tefsiridir"
 226. Kâinattan Hâlıkını Soran Bir Seyyahın Müşahedatı...
 227. Medrese Talebesinin Münker Nekire Cevabı
 228. “Bâzı Adam, ‘Meşrûtiyet Şeriata Muhâliftir’ Diyor?”
 229. Risale-i Nur'da Fetvalar
 230. Üstad'ın Başının Üstüne Astığı Levha
 231. Bediüzzaman’ın Siyasete Yaklaşımı
 232. Kadir-i Zülcelale İntisapla Varlıklar Nasıl Bir İstidat Kazanır...
 233. İsimlerin Değişmesiyle Hakikatler Değişmez
 234. Hâricî Düşmanın Hücumunda Dâhilî Münakaşâtı Terk Etmeli
 235. İhtilâf, Ehl-i Dalâletin Ehl-i Hakka Galebesini Kolaylaştırır
 236. Bediüzzaman'dan Güzel Sözler
 237. Bütün Hastalıklar ve İlaçlar Sayısınca Efendimize Salavat Getirmenin Hikmeti...
 238. Kuvvet-i Maddiye ile Müdafaa...
 239. Risale-i Nurlar"'da Yahûdi
 240. İttihad-ı Hakikîye Muhtacız ve Mecburuz
 241. En büyük makam Kur'an'ındır
 242. Hapishaneler Nasıl Islahhane Olur?
 243. Ahlâkta Zulmetli Bir Anarşilik İfsada Başlamış
 244. 5.Şua 17.Mesele
 245. Üstadın Emridir....
 246. Kuran-ı Kerimdeki Kasemler Nelere İşaret Eder...?
 247. Şükür
 248. ‘Mühim Bir Alim’
 249. Zillet İçinde Esaret Altına Girmemek İsterseniz...
 250. Üstadımızdan Allahü Zülcelâl Hazretleri Ebeden Razı Olsun