PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Risale-i Nur'dan Vecize ve AnekdotlarSayfa : 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10

 1. İçin, için avazı çıktığı kadar başkasına ağlamak....!!!!
 2. Vecize Ezber Etkinlikleri
 3. Risale-i Nur'dan Kıs(s)alar
 4. Şuhûr-u Selase
 5. Lise mektebinde gülerek raksedenler...
 6. Nur'dan kıs(s)alar:
 7. Günahlar, kalb ve ruhumuza yaralar açar 18.05.2012
 8. Risâle-i Nur, hakikatleri çocuklara dahi bildiriyor
 9. Risâle-i Nur’dan sadece akıl istifade etmiyor
 10. Asıl vazifemiz iman ve duâdır
 11. Nur-u Muhammedî (asm) kâinatın mürekkebidir
 12. Kâinat, Resûl-i Ekrem’i bekliyordu
 13. Risâlelerin üslûp elbisesi biçilmez ve kesilmez
 14. Kudretli Zâtın hârika işlerine bak!
 15. Hayatın başına gelen herşey güzeldir
 16. Kar ve soğuğun da yüzlerce hikmeti var
 17. Kardeşini fena gördüğün vakit, onu terk etme!
 18. Lâhika sayfası Kâinata Allah nâmına bakmalı
 19. Kardan mamul beyaz elbiseler
 20. “Devletin siyasetinin selâmeti” için yapılan zulümler
 21. Küre-i havanın şiddetli soğuğu
 22. Hukuk, herkese eşit uygulanmalı
 23. İmandan sonra en büyük hakikat namazdır
 24. Peygamberlerden sonra insanlığın en faziletlisi sahabelerdir 14.01.2012
 25. İslâmiyete hizmet dâvâ edenlere ne olmuş ki...
 26. Allah için sevmeli, Allah için buğzetmeli
 27. Mü’min kardeşinden gördüğün fenalık karşısında... 11.01.2012
 28. Muzır nefsin hatırı için mü’minlere düşmanlık etme 10.01.2012
 29. İnsanın programı
 30. Nefs-i emmârem ister istemez akla tâbi oldu
 31. Her sene, her gün taze bir kâinat gelir
 32. Birbirinizin kusurunu iman ve İslâmiyete tercih etmeyiniz 04.01.2012
 33. Diyanet, âlem-i İslâm ve Risale-i Nur
 34. Ey mü’mine kin ve adâvet besleyen insafsız adam! 02.01.2012
 35. ‘Günde bir taşı binâ-yı ömrümün düştü yere’
 36. Her mevcut, bütün mevcudat kadar san'atlı
 37. Hakikat şâiri Mehmed Akif Ersoy
 38. İslâm kahramanı Adnan Menderes
 39. Hiç kimse, hiçbir işini besmelesiz bırakmasın!
 40. Demiri indirdik’ âyeti
 41. Ermenilerle ittifak ve dostluk
 42. Piyango kumarı ve hazine-i ebediye
 43. Müslümanların ihtilâfı, zalimlere yarıyor
 44. Bizi Orta Çağ’da durduran hastalıklar
 45. Açık saçıklık, aile hayatını zehirliyor
 46. Risâle-i Nur yedi Mesnevî kadar bâkî bir rehber olacak 17.12.2011
 47. Ecnebî işgalcilerin zulümleri
 48. Hastalık bir nevî dermandır
 49. slâm medeniyetinin inkişaf etmesi
 50. Ey Âl-i Beytin muhabbetini meslek ittihaz edenler!
 51. Vücudunu Mûcidine feda et
 52. Âlem-i İslâm üzerindeki fitnekârâne siyaset
 53. Hedefimiz, milletimizi idam-ı ebedîden kurtarmaktır
 54. Mahpuslar Risâle-i Nur’a muhtaç
 55. Resûl-i Ekrem (asm), Kerbelâ’yı önceden haber vermişti 06.12.2011
 56. İsrafın geniş dairedeki dehşetli zararları
 57. Hürriyetimiz Asya’nın ve İslâm’ın da talihini açacaktır
 58. Sünnet-i Seniyyeye ittibâ, gayet kıymettardır
 59. Belki Bunda Da Bir Hayır Var
 60. Kesb-i medeniyette Japonlara iktida lâzım
 61. Nur'dan damlalar
 62. Van sayfasındaki sun’î mektubun silinmesine üzülme! 16.11.2011
 63. Suriye'deki karışıklık Türkiye'de niye olmaz?
 64. Deprem korkusu
 65. Nihayetsiz musîbetler karşısında iktidarımız hiç hükmünde 11.11.2011
 66. Âlem-i İslâmın da bayramına yetişirsiniz inşâallah
 67. Böyle Bir Rahmet, Hâlis Bir Şükür Ister
 68. Tebrik ile bu bayram bize müjde veriyor
 69. Üstad hazretlerİnİn bayram tebrİklerİ
 70. Arefe gününde bin İhlâs-ı Şerif
 71. Arefe Gününde 1000 İhlâs-ı Şerif Okumak
 72. Musîbet perdeleri altında açan manevî çiçekler
 73. HutuvÂt-i sİtte 1.1.takdİm
 74. Zelzele gibi vâkıalar, tesadüf oyuncağı değiller 02.11.2011 Şu misafirhâne-i dünya
 75. Mâdem herşey elimizden çıkacak...
 76. Mesnevi-i Nuriye DERSLERİ...1.
 77. Bizi birbirimize bağlayan ‘bir’ler
 78. Cumhuriyet, adalet ve meşverettir
 79. Deprem emir ve hikmet-i İlâhî ile olur, başka olamaz
 80. İttifakta Kuvvet, İttihadda Hayat, Uhuvvet'te Saadet Var
 81. İslâmları Birbiriyle Bağlayan İp: "Uhuvvet"
 82. Zelzele musîbeti hatâların neticesidir
 83. Varmı Bir İtirazı Olan?
 84. Allah Büyüktür..!
 85. Bir Belâ, Bir Musîbetten Çekininiz ki..!
 86. İslâm’ın ve Asya’nın istikbali gayet parlak görünüyor
 87. Göze Çarpanlar
 88. Ölüm dört yönden nimettir
 89. İman ve İslam arasındaki fark nedir
 90. Ölümü veren O'dur. Yani...
 91. Ümmetin ihtilafı nasıl rahmet olabilir
 92. Üstad: İmanın temellerini sağlam inşa etmeli
 93. Mezarımızdan 'ne mutlu size'yi işiteceksiniz
 94. Bu imansız kitleye karşı mücadele ediyorum
 95. Ehl-i hak,hakkını kuvvetle müdafaa etse
 96. Resul-i Ekrem (asm) hem beşer hem resuldür
 97. Dİvan-i harb-İ ÖrfÎ 1.2.İfade-İ nÂŞİr(devami)
 98. Lemeat ve Hakikat Çekirdekleri Aynı mı?
 99. Hİzmet benİm İÇİn farzdir
 100. Askerin Siyasete Müdahalesi, Müthiş Zararları Netice Vermiştir
 101. Kur’ân’ın yüksek meziyetlerinden biri şudur
 102. Hutbe-i Şamiye - Reddܒl-evham
 103. Araplar ve Türkler el ele verdiğinde...
 104. Rİsale-i Nur'da Bayram Hakikati
 105. Şükrün ölçüsü + Şükür içinde halis bir tevhid var
 106. Tarihçe-i Hayat Dersleri
 107. Rİsale-İ nurda leyle-İ kadİr hakİkatİ
 108. Kadir gecesinde dehşetli hastalık hissettim
 109. Seksen küsur senelik mânevî ibadet ömrü
 110. Kadir gecesini son on günde arayınız’
 111. Tıbbın özeti!
 112. Görenek belâsıyla olan tiryakilikler
 113. İktisat Eden, Geçim Derdi Çekmez
 114. Yiyin, İçin, Fakat İsraf Etmeyin’
 115. Hizmette Şeytana Karşı Durmak İçin...
 116. Oruç İslam’ın Beş Şartının Birincilerindendir
 117. (Risale-i Nur'da Ramazan Hakikati) Ramazan-i Şerife Dairdir
 118. Nefsi Sevmeye Sevkeden Sebepler....
 119. Norveç de, Kur’ân’ın Hakikatlerini Arıyor
 120. Dünya Saadeti İslam Aleminde Görünecek
 121. Yüz Aç Adamın Huzurunda Kemâl-i Lezzetle Fazla Yenilmez
 122. Dünya Büyük Bir Mânevi Buhran Geçiriyor
 123. Ölüm Değişmiyor!
 124. Ahbabınız Ölmekle Yalnız Yerini Değiştirdi, Yine Görüşeceksiniz
 125. Mutluluk Marifetullah ve Muhabbetullahsız Olmaz
 126. Her İnsanın Özel Bir Alemi Vardır
 127. Terörün Yegane Çaresi, İslamın Hakikatleridir
 128. Üçüncü Sual: Cehennem Nerededir?
 129. Elli Senelik Manevi İbadet Ömrü Fırsatı
 130. Berat Gecesine Yaklaşırken...
 131. Hangi Günah Kıyametin Kopmasına Sebep Olur ?
 132. Dünya Süslü Bir Menzildir
 133. Hizmette Sadakat, Cesaret ve Metanet
 134. Rezalet İçindeki Hürriyet Hayvanlıktır
 135. Küçük Dairedeki Vazifeleri Unutmamalı
 136. Risâle-i Nur’un Kazandırdığı İki Netice
 137. Kısa Kısa
 138. Sosyal Yaraların Merhemi
 139. Şiddetli Sıcaklar Cehennemin Hararetindendir
 140. İman-ı Tahkikîyi Eline Veren.. Risale-i Nur'dur..
 141. Namaz Tesbihatı Neden Önemlidir?
 142. Risale-i Nur'da Uhuvvet
 143. Namaz
 144. Bugün Risalelerden En Çok İstifade Ettiğiniz Yer
 145. Dünya
 146. Tesanüt
 147. Ihlas
 148. Allah Huzurunda Eğilenlerle Beraber Sizde Rükûa Varın
 149. Kâinatın Dili: Besmele
 150. Tevazu
 151. Risale i Nurdan Vecizeler...
 152. Sefih Medeniyet, Gayr-ı Zarurî İhtiyaçları Zarurî Hâle Getirdi
 153. Allah Namına Bak!
 154. Kul, Kusurlarını Görüp Rabbine Yönelmeli
 155. Resailin Nurda KALB
 156. İnsanın En Birinci Üstadı Annesidir
 157. Az Hizmetinizin Mükafatı Çoktur
 158. Âlem-i Şehâdetin Lisânı
 159. Meşrûtiyet Bir Fırkanın İstibdadından İbaretse...
 160. Bütün Eşyanın Dizginleri Rahîm-i Hakîm’in Elindedir
 161. Zelzelenin Mesajı
 162. “Hizmet”i Once Kendimize Goturelim
 163. Eğer Namaz Kılmazsan
 164. Zelzele Musahhar Bir Memurdur
 165. Musîbetlerin altında gizlenen manevî çiçekler
 166. İkinci İşaret
 167. Kastamonu Lâhikası’ndan Notlar
 168. Kulaktaki Zar...
 169. Masumların Musîbet İçinde Yanması Nedendir?
 170. Hiçbir Şeyi Nizamsız, Gâyesiz Göremezsin
 171. 3. Mesele Meyve'den
 172. Deprem, Emr-i İlâhî İledir, Tesadüfî Olamaz
 173. Muhakemat ve Munazarat'in Onemi
 174. İslâmiyet, İlimlerin Reis ve Pederidir
 175. Terörün Yegane Çaresi, İslâm'ın Hakikatleridir
 176. Çingenenin de Hakkı Hukuku Var
 177. İnsan, Başkalarının Elemiyle de Müteellim Olur
 178. A’mâl-i salihanın ruhu ve esası ihlâstır
 179. O’nu Tanıyan ve İtaat Eden, Zindanda Dahi Olsa Bahtiyardır...
 180. Hakikat Çekirdekleri...
 181. Küfür ve Dalalet Erbabı, Niçin Dünyada Hidayet Ehline Galip Gelmektedir?
 182. Sermeşk
 183. Müslümanların Fakr-ı Hâli Nedendir?
 184. Kadının En Tatlı Güzelliği, Hüsn-ü Sîretidir
 185. Risâle-i Nur Her Yerde ve Herşeyde Tevhid Nûrunu Gösterir
 186. ‘Bir Ticaret Yapmadım, Nakd-i Ömür Oldu Hebâ’
 187. Kanunu Kendi Keyfine Tâbî Etmek
 188. Aile Hayatı, İnsanın Tahassungâhıdır
 189. Has Dairede ki Kardeşlerime 24.Söz'den Bir Vecize
 190. Akif, Risâle-i Nur’u Takdir ve Tahsin Etti
 191. Kerbelâ’ya Kader Noktasından Bakmak
 192. Her Şeyde Neden Bismillah
 193. Üstadın Dostluk Tarifi
 194. İntihar Neden Caiz Değil?
 195. Bizim düşmanımız; cehalet, zarûret, ihtilâftır İstanbul’da yirmi bine yakın hemşehri
 196. Risâle-i Nur, Kur’ân’dan Çıkan Bürhânî Bir Tefsirdir
 197. Risale-i Nur Kendini Neden Övüyor?
 198. Risâle-i Nur Nasıl Bir Tefsirdir?
 199. Risâle-i Nur, Yedi Mesnevî Kadar Bâkî Bir Rehber Olacak
 200. Mü’minler Arasındaki Ayrılık, Hayat-ı Beşeriye İçin Zehirdir
 201. Dehşetli İfsat Komitesinin Zararları
 202. Nefsimize Zulmettik
 203. Bir Masumu Öldürmek, Bütün İnsanları Öldürmek Gibidir
 204. İktisatsızlık ve israf yüzünden bereket kalkmış
 205. Millet Uyanmış, Aldatmalar Dağılacaktır
 206. Dünya Savaşlarının Sebebi, Günahkâr Medeniyet
 207. Adalet nâmına hislerini karıştıranlar zulmederler
 208. Risâle-i Nur âsâyişi temin ediyor
 209. Tamah Yüzünden Çoklarını Avlıyorlar
 210. Beşer, Din-i Hakkı Arıyor
 211. Hakperestlik Mizanı
 212. Tesettür, Risâle-i Nur’un Ehemmiyetli Bir Şiârıdır
 213. Sa’y İle Sermaye Mücadelesinde Çare
 214. Bütün Lezzetler İmanda Olduğu Gibi, Bütün Elemler de Dalalettedir.
 215. İslâmiyeti Mahbup ve Ulvî Göstermeli
 216. Bu Mektub Gayet Ehemmiyetlidir
 217. Sabır Kahramanı Hz.Eyyub Aleyhisselâm Hatime
 218. Terakkînin Birinci Kapısı, Meşrûtiyet-i Meşrûa
 219. Dünyevî Saadetimiz Meşrûtiyettedir
 220. Elem,Ayn-ı Lezzettir Gör.
 221. Ağaçlar ve Bitkiler Ne Diyor?
 222. Risale-i Nur'da Taş
 223. Kurban, Sahibine Sırat’ta Burak Olacak
 224. Benim Namıma Kurban Kesen...
 225. Hac Kulluktur
 226. Bayram Namazında Alem-i İslam’ın Zikri
 227. Salih Amel Nedir ?
 228. Bediüzzaman Hazretleri Hakkinda Bunlari Biliyor Musunuz?
 229. Namaz İçin Sakın Şunu Deme!
 230. Gıybet Hakkında
 231. Bayramda Kalbler İttihad Ediyor
 232. Ey Enesi Çifteli...
 233. Arefe’de Ve Bayramda Getirilen Tekbirler
 234. Bin İhlas-ı Şerif...
 235. Zalimin Hesabı Büyük Mahkemede Görülür
 236. Mekke Bir Mihrab, Medine Bir Minber...
 237. Toplumu Zehirleyen Husumet.
 238. Müminin Mümine En İyi Duası Nasıl Olmalı?
 239. Eger Namaz Kılmazsan...
 240. Açılmaz Düğümler Allah'ın İradesiyle Açılır
 241. İmanın ve Nifakın Üç Hassası
 242. Bediüzzaman'dan Özlü Sözler (resimli)
 243. Lâ İlahe İlla Hu...
 244. Belki de Beliyyeler,O Duaları Söylettirmek İçindir
 245. İhlâsı Kıran ve Riyâya Sevk Eden Üç Mani
 246. Birden İhtar Edilen Bir Mesele-i Mühimme
 247. Niyet, Âdetleri İbadete Çevirir
 248. Gençlikle ilgili Risale-i Nur'dan Bazı Alıntılar
 249. Sabahları Uyanmaktan Aciz Olan Şaşkın İnsan..Kendi Kendine Dirileceğini Sanıyor..
 250. Eken Biçer