PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Risale-i Nur'dan Vecize ve AnekdotlarSayfa : 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10

 1. Risale-i Nur'dan Kıs(s)alar
 2. Şuhûr-u Selase
 3. Lise mektebinde gülerek raksedenler...
 4. Nur'dan kıs(s)alar:
 5. Günahlar, kalb ve ruhumuza yaralar açar 18.05.2012
 6. Risâle-i Nur, hakikatleri çocuklara dahi bildiriyor
 7. Risâle-i Nur’dan sadece akıl istifade etmiyor
 8. Asıl vazifemiz iman ve duâdır
 9. Nur-u Muhammedî (asm) kâinatın mürekkebidir
 10. Kâinat, Resûl-i Ekrem’i bekliyordu
 11. Risâlelerin üslûp elbisesi biçilmez ve kesilmez
 12. Kudretli Zâtın hârika işlerine bak!
 13. Hayatın başına gelen herşey güzeldir
 14. Kar ve soğuğun da yüzlerce hikmeti var
 15. Kardeşini fena gördüğün vakit, onu terk etme!
 16. Lâhika sayfası Kâinata Allah nâmına bakmalı
 17. Kardan mamul beyaz elbiseler
 18. “Devletin siyasetinin selâmeti” için yapılan zulümler
 19. Küre-i havanın şiddetli soğuğu
 20. Hukuk, herkese eşit uygulanmalı
 21. İmandan sonra en büyük hakikat namazdır
 22. Peygamberlerden sonra insanlığın en faziletlisi sahabelerdir 14.01.2012
 23. İslâmiyete hizmet dâvâ edenlere ne olmuş ki...
 24. Allah için sevmeli, Allah için buğzetmeli
 25. Mü’min kardeşinden gördüğün fenalık karşısında... 11.01.2012
 26. Muzır nefsin hatırı için mü’minlere düşmanlık etme 10.01.2012
 27. İnsanın programı
 28. Nefs-i emmârem ister istemez akla tâbi oldu
 29. Her sene, her gün taze bir kâinat gelir
 30. Birbirinizin kusurunu iman ve İslâmiyete tercih etmeyiniz 04.01.2012
 31. Diyanet, âlem-i İslâm ve Risale-i Nur
 32. Ey mü’mine kin ve adâvet besleyen insafsız adam! 02.01.2012
 33. ‘Günde bir taşı binâ-yı ömrümün düştü yere’
 34. Her mevcut, bütün mevcudat kadar san'atlı
 35. Hakikat şâiri Mehmed Akif Ersoy
 36. İslâm kahramanı Adnan Menderes
 37. Hiç kimse, hiçbir işini besmelesiz bırakmasın!
 38. Demiri indirdik’ âyeti
 39. Ermenilerle ittifak ve dostluk
 40. Piyango kumarı ve hazine-i ebediye
 41. Müslümanların ihtilâfı, zalimlere yarıyor
 42. Bizi Orta Çağ’da durduran hastalıklar
 43. Açık saçıklık, aile hayatını zehirliyor
 44. Risâle-i Nur yedi Mesnevî kadar bâkî bir rehber olacak 17.12.2011
 45. Ecnebî işgalcilerin zulümleri
 46. Hastalık bir nevî dermandır
 47. slâm medeniyetinin inkişaf etmesi
 48. Ey Âl-i Beytin muhabbetini meslek ittihaz edenler!
 49. Vücudunu Mûcidine feda et
 50. Âlem-i İslâm üzerindeki fitnekârâne siyaset
 51. Hedefimiz, milletimizi idam-ı ebedîden kurtarmaktır
 52. Mahpuslar Risâle-i Nur’a muhtaç
 53. Resûl-i Ekrem (asm), Kerbelâ’yı önceden haber vermişti 06.12.2011
 54. İsrafın geniş dairedeki dehşetli zararları
 55. Hürriyetimiz Asya’nın ve İslâm’ın da talihini açacaktır
 56. Sünnet-i Seniyyeye ittibâ, gayet kıymettardır
 57. Belki Bunda Da Bir Hayır Var
 58. Kesb-i medeniyette Japonlara iktida lâzım
 59. Nur'dan damlalar
 60. Van sayfasındaki sun’î mektubun silinmesine üzülme! 16.11.2011
 61. Suriye'deki karışıklık Türkiye'de niye olmaz?
 62. Deprem korkusu
 63. Nihayetsiz musîbetler karşısında iktidarımız hiç hükmünde 11.11.2011
 64. Âlem-i İslâmın da bayramına yetişirsiniz inşâallah
 65. Böyle Bir Rahmet, Hâlis Bir Şükür Ister
 66. Tebrik ile bu bayram bize müjde veriyor
 67. Üstad hazretlerİnİn bayram tebrİklerİ
 68. Arefe gününde bin İhlâs-ı Şerif
 69. Arefe Gününde 1000 İhlâs-ı Şerif Okumak
 70. Musîbet perdeleri altında açan manevî çiçekler
 71. HutuvÂt-i sİtte 1.1.takdİm
 72. Zelzele gibi vâkıalar, tesadüf oyuncağı değiller 02.11.2011 Şu misafirhâne-i dünya
 73. Mâdem herşey elimizden çıkacak...
 74. Mesnevi-i Nuriye DERSLERİ...1.
 75. Bizi birbirimize bağlayan ‘bir’ler
 76. Cumhuriyet, adalet ve meşverettir
 77. Deprem emir ve hikmet-i İlâhî ile olur, başka olamaz
 78. İttifakta Kuvvet, İttihadda Hayat, Uhuvvet'te Saadet Var
 79. İslâmları Birbiriyle Bağlayan İp: "Uhuvvet"
 80. Zelzele musîbeti hatâların neticesidir
 81. Varmı Bir İtirazı Olan?
 82. Allah Büyüktür..!
 83. Bir Belâ, Bir Musîbetten Çekininiz ki..!
 84. İslâm’ın ve Asya’nın istikbali gayet parlak görünüyor
 85. Göze Çarpanlar
 86. Ölüm dört yönden nimettir
 87. İman ve İslam arasındaki fark nedir
 88. Ölümü veren O'dur. Yani...
 89. Ümmetin ihtilafı nasıl rahmet olabilir
 90. Üstad: İmanın temellerini sağlam inşa etmeli
 91. Mezarımızdan 'ne mutlu size'yi işiteceksiniz
 92. Bu imansız kitleye karşı mücadele ediyorum
 93. Ehl-i hak,hakkını kuvvetle müdafaa etse
 94. Resul-i Ekrem (asm) hem beşer hem resuldür
 95. Dİvan-i harb-İ ÖrfÎ 1.2.İfade-İ nÂŞİr(devami)
 96. Lemeat ve Hakikat Çekirdekleri Aynı mı?
 97. Hİzmet benİm İÇİn farzdir
 98. Askerin Siyasete Müdahalesi, Müthiş Zararları Netice Vermiştir
 99. Kur’ân’ın yüksek meziyetlerinden biri şudur
 100. Hutbe-i Şamiye - Reddܒl-evham
 101. Araplar ve Türkler el ele verdiğinde...
 102. Rİsale-i Nur'da Bayram Hakikati
 103. Şükrün ölçüsü + Şükür içinde halis bir tevhid var
 104. Tarihçe-i Hayat Dersleri
 105. Rİsale-İ nurda leyle-İ kadİr hakİkatİ
 106. Kadir gecesinde dehşetli hastalık hissettim
 107. Seksen küsur senelik mânevî ibadet ömrü
 108. Kadir gecesini son on günde arayınız’
 109. Tıbbın özeti!
 110. Görenek belâsıyla olan tiryakilikler
 111. İktisat Eden, Geçim Derdi Çekmez
 112. Yiyin, İçin, Fakat İsraf Etmeyin’
 113. Hizmette Şeytana Karşı Durmak İçin...
 114. Oruç İslam’ın Beş Şartının Birincilerindendir
 115. (Risale-i Nur'da Ramazan Hakikati) Ramazan-i Şerife Dairdir
 116. Nefsi Sevmeye Sevkeden Sebepler....
 117. Norveç de, Kur’ân’ın Hakikatlerini Arıyor
 118. Dünya Saadeti İslam Aleminde Görünecek
 119. Yüz Aç Adamın Huzurunda Kemâl-i Lezzetle Fazla Yenilmez
 120. Dünya Büyük Bir Mânevi Buhran Geçiriyor
 121. Ölüm Değişmiyor!
 122. Ahbabınız Ölmekle Yalnız Yerini Değiştirdi, Yine Görüşeceksiniz
 123. Mutluluk Marifetullah ve Muhabbetullahsız Olmaz
 124. Her İnsanın Özel Bir Alemi Vardır
 125. Terörün Yegane Çaresi, İslamın Hakikatleridir
 126. Üçüncü Sual: Cehennem Nerededir?
 127. Elli Senelik Manevi İbadet Ömrü Fırsatı
 128. Berat Gecesine Yaklaşırken...
 129. Hangi Günah Kıyametin Kopmasına Sebep Olur ?
 130. Dünya Süslü Bir Menzildir
 131. Hizmette Sadakat, Cesaret ve Metanet
 132. Rezalet İçindeki Hürriyet Hayvanlıktır
 133. Küçük Dairedeki Vazifeleri Unutmamalı
 134. Risâle-i Nur’un Kazandırdığı İki Netice
 135. Kısa Kısa
 136. Sosyal Yaraların Merhemi
 137. Şiddetli Sıcaklar Cehennemin Hararetindendir
 138. İman-ı Tahkikîyi Eline Veren.. Risale-i Nur'dur..
 139. Namaz Tesbihatı Neden Önemlidir?
 140. Risale-i Nur'da Uhuvvet
 141. Namaz
 142. Bugün Risalelerden En Çok İstifade Ettiğiniz Yer
 143. Dünya
 144. Tesanüt
 145. Ihlas
 146. Allah Huzurunda Eğilenlerle Beraber Sizde Rükûa Varın
 147. Kâinatın Dili: Besmele
 148. Tevazu
 149. Risale i Nurdan Vecizeler...
 150. Sefih Medeniyet, Gayr-ı Zarurî İhtiyaçları Zarurî Hâle Getirdi
 151. Allah Namına Bak!
 152. Kul, Kusurlarını Görüp Rabbine Yönelmeli
 153. Resailin Nurda KALB
 154. İnsanın En Birinci Üstadı Annesidir
 155. Az Hizmetinizin Mükafatı Çoktur
 156. Âlem-i Şehâdetin Lisânı
 157. Meşrûtiyet Bir Fırkanın İstibdadından İbaretse...
 158. Bütün Eşyanın Dizginleri Rahîm-i Hakîm’in Elindedir
 159. Zelzelenin Mesajı
 160. “Hizmet”i Once Kendimize Goturelim
 161. Eğer Namaz Kılmazsan
 162. Zelzele Musahhar Bir Memurdur
 163. Musîbetlerin altında gizlenen manevî çiçekler
 164. İkinci İşaret
 165. Kastamonu Lâhikası’ndan Notlar
 166. Kulaktaki Zar...
 167. Masumların Musîbet İçinde Yanması Nedendir?
 168. Hiçbir Şeyi Nizamsız, Gâyesiz Göremezsin
 169. 3. Mesele Meyve'den
 170. Deprem, Emr-i İlâhî İledir, Tesadüfî Olamaz
 171. Muhakemat ve Munazarat'in Onemi
 172. İslâmiyet, İlimlerin Reis ve Pederidir
 173. Terörün Yegane Çaresi, İslâm'ın Hakikatleridir
 174. Çingenenin de Hakkı Hukuku Var
 175. İnsan, Başkalarının Elemiyle de Müteellim Olur
 176. A’mâl-i salihanın ruhu ve esası ihlâstır
 177. O’nu Tanıyan ve İtaat Eden, Zindanda Dahi Olsa Bahtiyardır...
 178. Hakikat Çekirdekleri...
 179. Küfür ve Dalalet Erbabı, Niçin Dünyada Hidayet Ehline Galip Gelmektedir?
 180. Sermeşk
 181. Müslümanların Fakr-ı Hâli Nedendir?
 182. Kadının En Tatlı Güzelliği, Hüsn-ü Sîretidir
 183. Risâle-i Nur Her Yerde ve Herşeyde Tevhid Nûrunu Gösterir
 184. ‘Bir Ticaret Yapmadım, Nakd-i Ömür Oldu Hebâ’
 185. Kanunu Kendi Keyfine Tâbî Etmek
 186. Aile Hayatı, İnsanın Tahassungâhıdır
 187. Has Dairede ki Kardeşlerime 24.Söz'den Bir Vecize
 188. Akif, Risâle-i Nur’u Takdir ve Tahsin Etti
 189. Kerbelâ’ya Kader Noktasından Bakmak
 190. Her Şeyde Neden Bismillah
 191. Üstadın Dostluk Tarifi
 192. İntihar Neden Caiz Değil?
 193. Bizim düşmanımız; cehalet, zarûret, ihtilâftır İstanbul’da yirmi bine yakın hemşehri
 194. Risâle-i Nur, Kur’ân’dan Çıkan Bürhânî Bir Tefsirdir
 195. Risale-i Nur Kendini Neden Övüyor?
 196. Risâle-i Nur Nasıl Bir Tefsirdir?
 197. Risâle-i Nur, Yedi Mesnevî Kadar Bâkî Bir Rehber Olacak
 198. Mü’minler Arasındaki Ayrılık, Hayat-ı Beşeriye İçin Zehirdir
 199. Dehşetli İfsat Komitesinin Zararları
 200. Nefsimize Zulmettik
 201. Bir Masumu Öldürmek, Bütün İnsanları Öldürmek Gibidir
 202. İktisatsızlık ve israf yüzünden bereket kalkmış
 203. Millet Uyanmış, Aldatmalar Dağılacaktır
 204. Dünya Savaşlarının Sebebi, Günahkâr Medeniyet
 205. Adalet nâmına hislerini karıştıranlar zulmederler
 206. Risâle-i Nur âsâyişi temin ediyor
 207. Tamah Yüzünden Çoklarını Avlıyorlar
 208. Beşer, Din-i Hakkı Arıyor
 209. Hakperestlik Mizanı
 210. Tesettür, Risâle-i Nur’un Ehemmiyetli Bir Şiârıdır
 211. Sa’y İle Sermaye Mücadelesinde Çare
 212. Bütün Lezzetler İmanda Olduğu Gibi, Bütün Elemler de Dalalettedir.
 213. İslâmiyeti Mahbup ve Ulvî Göstermeli
 214. Bu Mektub Gayet Ehemmiyetlidir
 215. Sabır Kahramanı Hz.Eyyub Aleyhisselâm Hatime
 216. Terakkînin Birinci Kapısı, Meşrûtiyet-i Meşrûa
 217. Dünyevî Saadetimiz Meşrûtiyettedir
 218. Elem,Ayn-ı Lezzettir Gör.
 219. Ağaçlar ve Bitkiler Ne Diyor?
 220. Risale-i Nur'da Taş
 221. Kurban, Sahibine Sırat’ta Burak Olacak
 222. Benim Namıma Kurban Kesen...
 223. Hac Kulluktur
 224. Bayram Namazında Alem-i İslam’ın Zikri
 225. Salih Amel Nedir ?
 226. Bediüzzaman Hazretleri Hakkinda Bunlari Biliyor Musunuz?
 227. Namaz İçin Sakın Şunu Deme!
 228. Gıybet Hakkında
 229. Bayramda Kalbler İttihad Ediyor
 230. Ey Enesi Çifteli...
 231. Arefe’de Ve Bayramda Getirilen Tekbirler
 232. Bin İhlas-ı Şerif...
 233. Zalimin Hesabı Büyük Mahkemede Görülür
 234. Mekke Bir Mihrab, Medine Bir Minber...
 235. Toplumu Zehirleyen Husumet.
 236. Müminin Mümine En İyi Duası Nasıl Olmalı?
 237. Eger Namaz Kılmazsan...
 238. Açılmaz Düğümler Allah'ın İradesiyle Açılır
 239. İmanın ve Nifakın Üç Hassası
 240. Bediüzzaman'dan Özlü Sözler (resimli)
 241. Lâ İlahe İlla Hu...
 242. Belki de Beliyyeler,O Duaları Söylettirmek İçindir
 243. İhlâsı Kıran ve Riyâya Sevk Eden Üç Mani
 244. Birden İhtar Edilen Bir Mesele-i Mühimme
 245. Niyet, Âdetleri İbadete Çevirir
 246. Gençlikle ilgili Risale-i Nur'dan Bazı Alıntılar
 247. Sabahları Uyanmaktan Aciz Olan Şaşkın İnsan..Kendi Kendine Dirileceğini Sanıyor..
 248. Eken Biçer
 249. Üstadımızın Başının Üstündeki Levha...
 250. Başka Bir Ebedî Alemde Mesudane Yaşaması Hikmetiyle...