PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Risale-i Nur'dan Vecize ve AnekdotlarSayfa : 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10

 1. Önemli (Ehemmiyetli)
 2. Şu esaslara dikkat lâzımdır
 3. .. diye yardım istiyor.
 4. Kalbde ferahlık ve maişette sühulet görüyoruz.
 5. Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm ile konuşacak ve konuşmuş
 6. Ne bahtiyardır o hanımlar ki; Risale-i Nur'un bu mukaddes imanî hizmetinde ..
 7. .. ve inayetine ve hıfzına itimad edip, merak etmeyiniz.
 8. Lozan Muahedesinde verdiği dehşetli fikrini isbat etmiş ki !!!
 9. Cehennem öyle öfkeleniyor ki, hiddetinden parçalanmak derecesine geliyor
 10. Eyvah dedim, bu ejderha imanın erkânına ilişecek!
 11. .. çeviren bir adamı sevmemek bir suç olmasına imkân var mıdır?
 12. Ramazanda, gündüzde rakı içip namaz kılmayanları hürriyet-i şahsiye var ..
 13. Tenkid Etmeme ve Affetme Hakkında
 14. Nur Talebeleri, tek bir şeyi gaye edinmiştir
 15. Rabbim birdir. Evet herkesin bütün saadetleri, bir Rabb-ı Rahîm'e olan teslimiyete ..
 16. Ben kendime mâlik değilim. Ancak mâlikim kâinatın mâlikidir.
 17. Vesvese ve evham karanlıklarında
 18. zeminde değişmekte bulunan mahlukat kafilelerinin ..
 19. Gafil! Bu faaliyet-i hakîmaneyi, basîraneyi, rahîmaneyi ne ile izah edebilirsin?
 20. Dipnotlu İ'şâratü'l İ'câz VE Tahrifi Yapan ELEBAŞI
 21. İmansız Cennet'e girecek yok !
 22. Ben de tamamen işittim, hadsiz şükrettim. Kısa kesiyorum.
 23. Kalbe ihtar edilen içtimaî hayatımıza ait bir hakikat
 24. Kur'an-ı Azîmüşşan elimdedir. Şübhen varsa al, oku!
 25. Risale-i Nur'a bu kadar kıymet ve ehemmiyet vermenin hikmeti nedir?
 26. Nefsini Cenab-ı Hakk'a şekva(şikayet) et, çünki kusur ondadır.
 27. Çünki mülk onundur
 28. o kâfiri içine atacaktır
 29. Eğer o razı olsa, bütün dünya küsse önemi yok
 30. Dost istersen Allah yeter
 31. bağırarak ilân etmeye mecburuz
 32. siyah perdeler ortadan kalkar, nuranîler kalır.
 33. imansız Cennet'e giden yoktur
 34. Mezaristana göçtüğünüz zaman, "Eyvah! Malımız ..
 35. insanlara kesretli bir rahmettir.
 36. Ankara'da Mustafa Kemal'in şiddet ve hiddetle ..
 37. Evet kardeşlerim; bu zamanda öyle dehşetli cereyanlar ve hayatı ve cihanı sarsacak ..
 38. Risale-i Nur şakirdleri olduğuna sebeb nedir ve .. ?
 39. Senin hakkın şekva değil şükürdür, sabırdır.
 40. Kabri ve ölümü hatırına getirmek istemiyor
 41. haberin var mıdır?
 42. Biz muhabbet fedaileriyiz
 43. " Sanki yedim"
 44. Öyle zaman olurki, bir kelime bir orduyu batırır
 45. zerre, yıldız gibi olur
 46. ihtiyarım haricinde yazdığım gibi
 47. Mesnevi-i Nuriye / Zühre
 48. belki bin derece ziyade Nurlara itimad kazandırır
 49. Halbuki, asıl söz sahibi Kur'andır
 50. ramazanda, gündüzde rakı içip namaz kılmayanları ...
 51. Bu hayat gidiyor, bâki bir hayat geliyor.
 52. Gayet ciddî bir ihtar ile bir hakikatı beyan etmeye lüzum var.
 53. kuvvetli bir tarîk-ı velayet !!!
 54. Tarikatta Terk-i Mâsiva mes'elesine dair
 55. "Hepinizin dönüşü Onadır." Bakara Süresi, 2:245.
 56. Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın hak ve hakikat olduğuna en sadık deliller:
 57. Elbette böyle bir kitabın misli yoktur
 58. Dördüncü Mes'ele
 59. Kağıt+Kalem+Vecize
 60. Allah'ın mülkü olan kâinat, onun mülkü gibi olur.
 61. O halde o kafasız, kendi eliyle kendi evini yıkıyor.
 62. esma-i İlahiyeye bir ilânname yapar
 63. Bedîüzzaman gibi bir zât böyle derse
 64. Eyvah dedim, bu ejderha imanın erkânına ilişecek!
 65. Onlara hakkımı helâl ediyorum.
 66. hakikat
 67. 33.Söz / 9.Pencere
 68. Nur talebeleri
 69. Bazan de, âlemi bir karpuz gibi eline alır
 70. hakikat
 71. Velayet ise, mü'minin Cennetini genişletir, parlattırır.
 72. Risale-i Nur, diğer kitablara zıt olarak başta perdeli gidiyor!
 73. İnançla ilgili gerçekleri kör gözüne de gösterir.
 74. Risale-i Nur, diğer ilimler ve kitablar gibi okunmamalı!
 75. Ey hikmet! Bu gördüğün insanlar ..
 76. Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin.
 77. Sizi Cennet'e davet ediyor, peygamberdir, onu tanımıyorsunuz!
 78. Cenab-ı Hak, bizi onlardan yapsın. Âmîn...
 79. Ve Kur'ana hücum edilecek
 80. Çadıra birer birer çağırdı. Gizli bir koyun kesti; ..
 81. Bütün ihtilalat(ayaklanmalar) ve fesadın asıl madeni ve ..
 82. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın Sünnet-i Seniyesinin menbaı(kaynağı) üçtür.
 83. İşte madem va'detmiş(sözvermiş), elbette yapacaktır.
 84. O iki havuz münasib maddelerle dolacaktır.
 85. Âciz, miskin bir insan , bütün dünyanın sultanı da olsa kaç para eder?
 86. Madem ben fâniyim, gideceğim;
 87. Kur'anın gösterdiği yolda
 88. Meselâ: Bir insan kendi vücuduyla ..
 89. Demek tesadüf yok, hâdisat(olaylar) başıboş gelmiyor.
 90. O faideleri göremiyorlar ve göremeyecekler ve görmeye de hakları yoktur.
 91. Mu’cizat-ı Ahmediye (a.s.m.)
 92. hakikat
 93. Risale-i Nur'un -hiç olmazsa- Söz ve Mektublarını ..
 94. Hâyır ve aslâ!..
 95. "Merhametsizlik, insafsızlık ettin" diyebilir mi?
 96. İbadetin manası şudur ki: ..
 97. Ne kadar zararlı olduğunu bilâhere(sonradan) anlar, ama iş işten geçer.
 98. Risale-i Nur'a kalbleri ve akılları müsahhar kıl!..
 99. Şeytanların halkı ve icadı ne içindir?
 100. Keşke bu minare daha uzun olsaydı
 101. insana tecelli eden isimlerin, bu fâni ve kısa hayattaki ..
 102. Aşk, şiddetli bir muhabbettir
 103. umumî dünyayı hususî dünyası zannedip ona âşık olsa ..
 104. Ölüm nasıl nimet olur ve ..?
 105. Arkadaş! Tevhid iki çeşit olur:
 106. En ziyade musibet ve meşakkate giriftar olanlar
 107. Farz namazını kılmayan ve ..
 108. Bir şey hakkında verilen karar, kader demektir.
 109. sabır ve şükürde bulunmak için sıkıntı ve ferahlık halleri
 110. imansız Cennet'e giden yoktur.
 111. Ey insan, düşün! Sen alâküllihal öleceksin.
 112. İhtiyarımız ve haberimiz olmadan, birisi bizi istihdam ediyor; biz bilmeyerek, ..
 113. Cehennem azabı adâletin tâ kendisidir, diye gösterir.
 114. Şu esaslara dikkat lâzımdır:
 115. .. ve onun nur-u imanı parladı, zeminden göklere çıktı.
 116. Lâfızperestlik nasıl bir hastalıktır( çok önemli)
 117. Korkutuyorlar, evhamlarını tahrik ediyorlar.
 118. Fakat, öldüğü zaman dünyası yıkılır, kıyameti kopar.
 119. Kur'an gitse, kâinat divane olacak
 120. Risale-i Nur, Kur'an-ı Hakîm'in hakikî bir tefsiridir.
 121. Eğer hasmını mağlub etmek istersen !
 122. Bilir misin nereye gidiyorsun ve nereye sevk olunuyorsun?
 123. Vazifeni güzel gör, ücretini al, keyfine bak.
 124. Ye's: Ümitsizlik, yeis.
 125. Kötü gözle bakma
 126. Ey Rabb-i Rahîm'im ve ey Hâlık-ı Kerim'im!
 127. Gurur kakkında
 128. Veya sen Onu görmeyesin.
 129. şiddetle ferman ediyor ve diyor ki: ..
 130. Bazı insanlar zerrede boğulurlar.
 131. İnsanoğlunun mü'min bir insan olması için geçirdiği devreler
 132. Risale-i Nur'la hizmet ise, ..
 133. isyan etmeye cesaret ediyorsun!
 134. Size, bir hülâsasını beyan edeyim.
 135. O kocaman Cehennem, Arz'ın karnında nasıl yerleşir?
 136. Haşir haktır ve muhakkaktır.
 137. Risalet-ün Nur'da o saat var; çalış, o saati bul.
 138. Allah muhsinlerle -Allah'ı görür gibi ibadet eden mücahidlerle- beraberdir.
 139. Şu hadsiz kâinatı şenlendiren, bilmüşahede rahmettir.
 140. Ben şimdi, insanların en iyisinin yanından geliyorum
 141. Ona dedi: "Sen bu gece benim yatağımda yat."
 142. Hazret-i Cebrail, beyaz libaslı bir insan suretinde gelmiş
 143. Birden o ölmüş kız, "Lebbeyke ve sa'deyk" dedi
 144. kıymetdar ehemmiyetli şeyleri aynıyla iade ediyor
 145. Madem öyledir; sen, bu hayatına ve dünyana ..
 146. Hakikatdar bir rü'yada gördüm ki
 147. Kur'an "sâlihat"ı mutlak, mübhem bırakıyor.
 148. Gençlik hiç şübhe yok ki gidecek.
 149. Kur'anı bir kerre dikkatle okursanız
 150. Fakat ben derim: Kim söylemiş? Kime söylemiş? Ne içinde söylemiş? Ne için söylemiş?
 151. bazı lügatların manalarını söyleyerek aynen okumak
 152. Her kim kendisini Allah'a mal ederse
 153. Farz namazlarınızı kılsanız
 154. Hastalık iki kısımdır.
 155. Bir bektaşiye: "Ne için namaz kılmıyorsun?" demişler.
 156. Bu sırra binaen dünyada mükâfatını görür.
 157. Şu kâinata dikkat edilse görünüyor ki: İçinde iki unsur var ..
 158. Allahımızın sonsuz cömertlik ve el açıklığı hakkında 10.Söz'den
 159. Herkesin hanesi, küçük bir dünyasıdır.
 160. Nereye gidiyorsunuz? Bu dünyada işiniz nedir?
 161. "Bu kuş değildir" der
 162. Daha müdhişini yemeden, dinlemeli!..
 163. Bilirsiniz ki, Allah'tan başka mabud ve hâlıkınız yoktur.
 164. Uyuyorsunuz! Uyuduğunuz mikdar artık yeter! Uyanmalı...
 165. rahata ve rahmete gidiyorsunuz
 166. Osmanlıca Türkçeli Risale-i Nur'dan Parçalar ve Bölümler
 167. Bütün lezzetler imanda olduğu gibi, bütün elemler de dalalettedir.
 168. şeytanın şerrinden Cenab-ı Hakk'a sığınmasının sırrı nedir?
 169. Büyük bir helâket kapısı ona açılır
 170. Bir şey hakkında verilen karar, kader demektir.
 171. Risale-i Nur'a ve şakirdlerine karşı
 172. "... göremiyorum." diye meded(yardım) istiyor.
 173. herkesi hayrette bırakıyor
 174. Hâlıkları onları hem sever, hem kendini onlara her vesile ile sevdirir..
 175. kıymetdar servetini göstermek için
 176. Bununla insan, insan olur.
 177. nübüvvet-i Ahmediye (A.S.M.) hak ve hakikattır.
 178. ruhun cennetidir
 179. Kur'an gayet mu'cizane tekrar eder ve
 180. .. ve içine girmesi, pek büyük bir hikmet içindir.
 181. O zaman sen, dünyanın efendisi, âlemin reisi ve insaniyetin vasıta-i saadeti olursun!
 182. .. biz bilmeyerek, bizi mühim işlerde çalıştırıyor.
 183. En büyük temel taşı ve tek direği, senin vücudun ve senin hayatındır.
 184. Evet arılar ile uğraşıldıkça onlar hücumlarını arttırırlar.
 185. Öyleyse keşke ben semavat ehliyle dahi görüşseydim
 186. Hem manen kendini i'dam eder.
 187. tenbellikle namazı terkeden veyahut kıymetini bilmeyen
 188. Dikkat ediniz: Vazifeniz kudsiyedir, hizmetiniz ulvîdir.
 189. .. sırrıyla, Kur'anın kal'asındayız.
 190. Daima ızdırab içinde kalır
 191. Risale-i Nur, Kur'an-ı Hakîm'in hakikî bir tefsiridir.
 192. aklını kaybedecek, belki şuursuz kalmış olan başını bir seyyareye çarpacak
 193. .. Fakat, öldüğü zaman dünyası yıkılır, kıyameti kopar.
 194. Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm kimdir?
 195. .. Öyle ise kabir kapısına ağlayarak değil, gülerek giriniz
 196. Vazifeni güzel gör, ücretini al, keyfine bak.
 197. Bilirsiniz ve biliniz: Bu dünyada, hususan ..
 198. Evet, evet, evet!
 199. âciz, miskin bir insan, bütün dünyanın sultanı da olsa kaç para eder
 200. .. olduğu halde ne için kâfirler kabul ediyorlar?
 201. mağfiret kapında durarak şöyle sesleniyorum:
 202. Niye zalim izzetle, mazlum zilletle göçediyor?
 203. sana gayret vermiyor mu?
 204. Kıyamet Bahsi
 205. atâ, kazâ ve kader
 206. dünya toplansa karşısına çıkamaz
 207. Küçük, büyük için ibtal edilmez.
 208. Ve bütün evliyanın başıdır.
 209. isyan edip dinlemezseniz, müdhiş zindanlara atılacaksınız.
 210. Fa'alün Limâ Yürîd: Her an istediğini istediği gibi yapan Allah(cc).
 211. Rabbim:-)
 212. ..cehenneme dünyada girmeyi göze almalı.
 213. .. onun rahmetidir.
 214. Dua eden adam anlar ki: Birisi var ..
 215. İhlas ve rıza-yı İlâhî yolunda zerre, yıldız gibi olur.
 216. Risale-i Nur bize öğretiyor ve isbat ediyor ki:
 217. gayrı münteşir bir mektuptan..
 218. Hem maişet hususunda o kadar şefkatle besleniyoruz ki; ..
 219. Ehl-i Sünnete Darbe Girişimi: işid!
 220. elbette kendi sözleriyle dahi kendini tanıttıracak.
 221. Eyvah dedim, bu ejderha imanın erkânına ilişecek!
 222. Halbuki kâfirler
 223. Mert ve vicdanlı bir mü'min
 224. belki ruhun cennetidir
 225. terketmek lâzımdır:
 226. Tâ kesilince bu ses
 227. İftiralarla Çürütme Planı ! !
 228. ... ve herbirisine mahsus ibadete sevk etmektir.
 229. vatan ve millet ve İslâmiyete hıyanet etmem
 230. Bil ki dünkü gün senin elinden çıktı.
 231. Kendini başıboş zannetme.
 232. Acaba dine ve dünyaya zarar olan ihmal ve ..
 233. Âlem dahi büyük bir insandır, o dahi ölümün pençesinden kurtulamaz.
 234. G.M - gizli bir dinsiz komite çok para ile..
 235. Vahdete yüzleri çevirmek için, bak ne güzel söylemiş
 236. gaybı bildirmemektedir
 237. ... bütün vaktini ona sarf ediyorsun!
 238. tarîkat ve şeyhlik ise,
 239. G.M - aleyhimizdekiler çok dessas ve alçaktırlar ve hâindirler.
 240. Hem rıza dairesinde, hem inayet altında bize hizmet-i Kur'aniye yaptırılıyor.
 241. En Mühim Mesele…
 242. G.M - Sadeleştirme Yapıp Namına Neşredenlere!
 243. ... istediği yerde otlamak için başıboş bırakılmamıştır;
 244. İşlediğimiz herbir günah, kafamıza giren herbir şüphe, kalb ve ruhumuza yaralar açar.
 245. G.m -Risale-i Nur’un yetiştirdiği hakiki imanlı zâtlar..
 246. "Acaba âdi bir adam, binler adam kadar günah işleyebilir mi ?
 247. Kuran Nedir ?
 248. Allah'ın zerre muhabbeti kâinata bedel olabilir.
 249. Ehemmiyetlidir(önemlidir)
 250. İbâdetin Mânâsı