PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : İslami Konular ve İman HakikatleriSayfa : 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11

 1. insanın yaradılış gayesi ve hedefleri
 2. Duanın kabul şartları hakkında
 3. Size de faidesi olur ihtimaliyle beyan ediyorum.
 4. hizmet ettiğimiz daire
 5. El-hâlik / el-bâri
 6. Bezm-i Elest üzerine
 7. Rahman Sûresinde Kur’ân ve insan
 8. "El-emel". Yani rahmet-i İlahiyeden kuvvetle ümid beslemek.
 9. Hz. ADEM Hakkında
 10. Efendimiz sana ne bildirmişse lütfen bize bildir.
 11. Sekiz tehlikeyi bildirir
 12. El-aliyy
 13. El-mütekebbir
 14. Er-rahmân / er-rahîm
 15. Allah ismi, bütün ilâhî isimleri câmidir.
 16. Ey insanlar! Rabbinize kulluk ediniz. (Bakara Sûresi: 21.)
 17. cehennem azabı çekeceklerdi ve intihara mecbur olacaklardı
 18. Nefis ve malını Cenab-ı Hakk'a satmak ve ona abd olmak ..
 19. saadet-i ebediyenin anahtarı olan imanını kurtar
 20. Uyuyorsunuz! Uyuduğunuz mikdar artık yeter! Uyanmalı...
 21. Risale-i Nur Nedir ve Nasıl Bir Tefsirdir?
 22. Vahyedilmiş bir duâ: Celcelûtiye
 23. El-müheymin
 24. .. oluşturan bir insana nasıl cevap vermeliyiz?
 25. Belki bir asırda, kavimlere göre ayrı ayrı şeriatlar, peygamberler ..
 26. Bu küçük ilavenin büyük önemi var. Herkese faydalıdır.
 27. Gerçek sevgiliyi arıyor muyuz?
 28. Allah’ın bizi affettiğini nasıl anlarız?
 29. Salâvat Hakkında
 30. Her ne ise.. biraz uzun söylemeye mecbur oldum.
 31. Su-i zan, kötüye yormak
 32. Günahın şahitleri günahı ne zaman unuturlar?
 33. Ulu’l-Azm Peygamberlerin duâda birleşmeleri
 34. Mühim ve Mahrem bir Mesele
 35. Duygu nasıl bir şeydir ..
 36. El-cebbâr
 37. Tevekkül Hakında
 38. İki hilkat mucizesi: İbda ve İnşa
 39. El-kuddûs
 40. nifak, kibir, haset hakkında
 41. Allah’ı esmasıyla bilmek
 42. El-fettâh
 43. Dünyanın üç yüzü
 44. Es-selâm
 45. Sünnet-i Seniyye -Manevî yaralara devadır
 46. Nihayetsiz cinayet ise, nihayetsiz azabı îcab eder...
 47. Risale-i Nur'un has şakirdleri olduğuna sebeb?
 48. islamiyet diğer dinlerle kıyaslanamaz
 49. (Gayet ehemmiyetlidir)
 50. Ahir zamanda fetret felâketi
 51. Dünyada cezası hemen verilen günahlar
 52. Allah'ın kullarına karşı olan şefkat ve merhameti hakkında
 53. Küçük Serra’nın büyük soruları
 54. bir sonraki safha öncekinden daha mükemmel
 55. Korkunun dereceleri ve Allah korkusu
 56. Dünya ve ahiret dengesini kurmalıyız
 57. sebepsiz yere çıkan sıkıntı hali hakkında
 58. Gözyaşı neler söyler?
 59. Dinden çıkan bir kişinin geri dönüşü yok mudur?
 60. .. gösteriş hastalığından nasıl kurtulabiliriz?
 61. İnkâr etmemek başkadır, iman etmek bütün bütün başkadır.
 62. Zaman değişmiş, asır başkalaşmış, herkes dünyaya dalmış ..
 63. hüsn-ü zannın verdiği parlak makamları nazara alan zâtlar ..
 64. Namazda Diziliş Namazla Diriliş
 65. Kardeşim Abdülmecid!
 66. Cevşen-ül Kebir hakkında
 67. Üçüncü Mesele
 68. ism-i a'zamı gösteren gayet büyük bir pencere
 69. Geri kalmak hatadır.
 70. Şuna kesin olarak iman ettik ki ..
 71. 33. Söz'den
 72. "Ne olacaksa olsun, fark etmez" der, sapkınlığa düşer.
 73. Madem kemalât hakikatı vardır. ..
 74. Amelsiz ilmin vebali
 75. Sen ibadete muhtaçsın, manen hastasın.
 76. Allah'ın Mutlak Rububiyeti Hakkında
 77. Uluhiyet-i Mutlaka Hakkında
 78. Nasıl olur da bunun neticesinde iman gitmez?
 79. Şeytandan Allah'a Sığınmanın Hikmeti
 80. Âhirzamandan haber veren mühim bir hadîs
 81. Efendimiz sana ne bildirmişse lütfen bize bildir.
 82. Sahabilere karşı üstünlük iddiası nereden çıkıyor?
 83. Beşinci Mektup
 84. İnsan eğer yalnız bir kalbden ibaret olsaydı
 85. bütün farklı düşünceler ve endişeler toplansa onların imanını sarsamazdı
 86. Sahabiler hakkındadır
 87. Mühim ve Mahrem bir Mesele ve Bir Velâyet Sırrı
 88. İşte bu iki sırrı hissettiğim vakit dehşet aldım, Fesübhanallah dedim.
 89. Terk ettikleri ise dünyanın fâni yüzüdür.
 90. Sahabelerin dünyası ise .. !!
 91. nasıl tam uyulacağını ve itaat edileceğini
 92. .. ne içindir ve hikmeti nedir?
 93. yardıma ihtiyacım var!!!!!!
 94. Allah bilir, siz bilmezsiniz.
 95. Onlardan birisi Risale-i Nur'dur. Meydandadır.
 96. Mü'minûn Suresi Meali
 97. gayr-ı meşru lezzetlerine aldanıp taklid etme
 98. İnsan Hakkında
 99. Tevekkül Hakında
 100. Madem "Lâ ilahe illallah" der, ehl-i kıbledir. ..
 101. Kürt Sorunu Gerçekten Varmı?
 102. İnsanların hesaba çekilmeleri yaklaştı. ..
 103. Sekiz tehlikeyi bildirir
 104. Şevval ayı orucu
 105. Terör Dinimizi,İmanımızı vuruyor
 106. Riyazet hakkında bilgi verir misiniz?
 107. Bugün sen iki kabrin arasındasın; artık sen bilirsin!...
 108. Daha müdhişini yemeden, dinlemeli!..
 109. Atatürk Hakkında
 110. Kuranda ahid-anlaşma
 111. İslâm'ın rükünleri başkadır, hakikat-ı İslâmiyet'in esasları yine başkadır.
 112. .. imam ve mürşid yapmaması imkânı var mıdır?
 113. kâinat Kur'an'ının en büyük ayeti..
 114. yanına almış ve her yönden imam olduğunu göstermiştir
 115. “Amentü Billah” dedi.
 116. Dünya harab edildikten sonra, o dünyayı yapan zât ..
 117. İkisi de ihlas ne kadar İslâmiyette mühim bir esas olduğunu gösteriyorlar.
 118. Onlar, onsuz olamaz.
 119. Hareket ve tebeddül hakkında
 120. Evet dünyaya ait işler, kırılmağa mahkûm şişeler hükmündedir.
 121. İslami Cihad
 122. Dalâlet cehaletten gelirse yok edilmesi kolay, fenden ve ilimden gelirse ..
 123. haberin var mıdır?
 124. hayat-ı beşeriye için zehirdir
 125. İhlâsı kazanmayan, o yollarda gezemez.
 126. Hazret-i Yunus Aleyhisselâm Hakkında
 127. insan kendi vazifesini yapıp Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmamalı.
 128. Tarikat hakkında - Telvihât-ı Tis'a [Dokuz Telvih]
 129. Teravih Namazı
 130. Atatürk Olmasaydı...
 131. Sen sevdiğin kimseyi hidayete erdiremezsin
 132. Mi’rac hakkında
 133. Allahu a'lem bissavab, bunun bir tevili şudur ki ..
 134. Bu dünya hayatı ancak bir eğlence ve oyundan ibarettir
 135. fikri daima küfrü tasavvur etmekle meşgul olduğundan ..
 136. Şu mes'eleyi çoklar sormuşlar ve çokların hatırına geliyor
 137. Haşir meydanı nerededir?
 138. icadında külfet ve mübaşeret yoktur
 139. Büyük müçtehit imamları mı, yoksa hak tarikatların şeyhleri ve .. ?
 140. "Hazret-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm kimdir?"
 141. istikbâl karanlığı içinde ebedî saadete giden nuranî yol olan namaz hakkında
 142. insaniyeti mahvolur. Hem maddî, hem manevî Cehennem'e gider
 143. Gerçekten insan çok zâlim, çok câhildir
 144. Mehdiyet Elif Lam Mim Tefsirini Yayınladı.
 145. Salâvat Hakkında
 146. Sizdeki gençlik kat'iyyen gidecek
 147. Tevekkül eden ve etmeyenin misalleri, şu hikâyeye benzer
 148. .. aşk-ı mecazî dahi bir aşk-ı hakikîye inkılab edebilir mi?
 149. Velayet hakkında
 150. "ahsen-i takvim" sırrı anlaşılsın
 151. İşte şu kelime, açık bir tevhid mertebesini gösterir.
 152. Mehrin Lüzumundaki Fayda Ve Hikmetler
 153. Şu mertebenin gayet kuvvetli bir deliline şöyle işaret edeceğiz
 154. Tefekkür hakkında Âyetlerden
 155. Herkese faydalıdır
 156. (Birden hatıra gelen bir mes'eledir)
 157. Şükür Hakkında
 158. Çok geniş bir kullukla vazifeli küllî bir kul..
 159. Evet insan-ı kebirin ölümü, küçük bir ölüm değildir.
 160. o âlemi bana çok karanlıklı ve hazîn gösterdi
 161. Kabir kapısına ağlayarak değil, gülerek giriniz
 162. Rabb-i Zülcelal'e dualarımı, niyazlarımı arz ve takdim ediyorum. Çünki ..
 163. Teslimiyet Dereceleri
 164. İnsanlardan bir çekirdek var ki, ..
 165. Çünki onlar da senin gibi âciz kullardır.
 166. Ayetlerin güzelliklerini yaşayalım
 167. Mustafa Kemal o adam olduğunu zaman gösterdi
 168. Uyuşturucu Hızlı Ve Acılı Bir ölümdür Gençler Uzak durun
 169. İşte düşünen bir toplum için, âyetleri böyle ayrı ayrı açıklıyoruz.
 170. "Herkesin dönüşü Onun huzurunadır"
 171. 24. Lema'dan
 172. Gurur Hakkında
 173. Hastalıktan ızdırab çeken kardeşim!
 174. "Âhiretimizi ne suretle kurtaracağız"
 175. Hz. İLYAS
 176. "Onlar hahamlarını ve papazlarını kendilerine Allah’tan başka rab edindiler." ..
 177. Allah'a tevekkül edene Allah kâfidir.
 178. kuvvetli bir tarîk-ı velayet !!!
 179. Sineğin ısırmasından kaçıp, yılanın ısırmasını kabul eder.
 180. Nebe Suresi Hakkında
 181. Ve şükründe bulundun mu?" diye suale çekileceksin.
 182. Hz. İŞMOİL
 183. İnsanın birinci öğretmeni annesidir
 184. Hz. ŞEMUN
 185. İbadetin şahsî kemalâta sebeb olduğunun izahı
 186. Haşir mes'elesi öyle bir hakikattır ki, ..
 187. Gördüm ki, ben bir yolcuyum. Uzun bir yola gidiyorum
 188. İbadet Hakkında
 189. Namaz Hakkında
 190. Ameller niyetlere göredir
 191. Hz. UZEYR
 192. İsm-i a'zam herkes için bir olmaz
 193. haşir meydanı da bir harmandır
 194. Amma Hazret-i Hasan ve Hüseyin'in Emevîlere karşı mücadeleleri ise ..
 195. Hz. ZEKERİYYA
 196. Kısa bir zamandaki küfre mukabil, hadsiz bir zaman Cehennem'de hapis ..
 197. Kur'an huzurunda eğildikleri bir vakıadır
 198. mevcudat adedince şehadetler eder
 199. Gel, beraber çıkacağız!
 200. Hz. ELYESA
 201. Ey nefsim! Deme
 202. sonu ölüm ve zevaldir
 203. Gücendirmek olamaz ve kabil değildir.
 204. Buradakiler müşterilere göstermek için nümunelerdir.
 205. Haşir Bahsi
 206. İnsanı hayvandan ayıran şeylerden
 207. Hz. HARUN
 208. Siz de hissedip, şükür ve ibadetini etmelisiniz.
 209. Eşyadaki sıfatlar, san'atlar dahi, herbiri birer isme dayanıyor
 210. Üçüncü güneşin Risale-i Nur olduğunu şimdi bildim
 211. 31 Mart 2015
 212. Hz. HIZIR
 213. Denildi ki: "Fatiha ve ..
 214. Hz. ŞUAYB
 215. Her ne ise.. biraz uzun söylemeye mecbur oldum.
 216. Uyuyorsunuz! Uyuduğunuz mikdar artık yeter!
 217. Evet bu cisim ebedî değil, demirden değil, taştan değil..
 218. Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin! (Zümer Sûresi, 53.)
 219. Hz. YAKUP
 220. Eşlerini Öldüren Kocalar
 221. Hz. SALİH
 222. Acaba İslâmiyetsiz iman, kurtuluş sebebi olabilir mi?
 223. Bir faydaya binaen yalanın caiz olduğu söylenilmektedir. Öyle midir?
 224. Salâtla beraber selâmı zikretmenin sırrı nedir?
 225. O iki havuz münasib maddelerle dolacaktır.
 226. Namazın manası, Cenab-ı Hakk'ı tesbih ve ta'zim ve şükürdür.
 227. Bu dünya memleketine ve misafirhanesine gelen herbir misafir
 228. Hz. LUT
 229. Furkan Suresi: 77.
 230. Duanın kabul şartları hakkında
 231. Namazın Önemi Hakkında
 232. Aile hayatı hakkında
 233. Dünyadaki a'mal ve hizmetlerin ücretleri berzahta ve ahirettedir.
 234. Sen, bu hayatına ve dünyana, çekemedikleri ve kaldıramadıkları yükleri yükletme!..
 235. Youtube ve google çirkinliklerine protesto
 236. iyilikle kötülüğü karışık bir şekilde Cennet ve Cehennem'e tohum olmak üzere ..
 237. .. yalnız ve yalnız Rabb-ül Âlemîn'e mahsus bir hâtemdir.
 238. Haşir mes'elesi öyle bir hakikattır ki, ..
 239. Hz. İSMAİL
 240. Hz. İSHAK
 241. Hayat mertebeleri
 242. Namaz, ne kadar kıymetdar ve mühim, hem ne kadar ucuz ve az bir masraf ile ..
 243. onun yerini boş bırakmaz, misliyle doldurur
 244. Hz. ZULKARNEYN
 245. O da, o nurani medresede diz çöküp derse oturdu. Gördü ki: ..
 246. Şu hadsiz kâinatı şenlendiren, bilmüşahede rahmettir.
 247. "Bismillah" her hayrın başıdır.
 248. PEYGAMBER ALEYHİSSELAM ve Cihad
 249. Hz. HUD
 250. Her tabaka, binler kuvvetli ellerden geçip, gele gele tâ asrımıza gelmiş.