PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Açıklamalı Risale-i Nur DersleriSayfa : [1] 2 3 4 5 6 7 8

 1. 33. Söz / Onyedinci Pencere
 2. Risale-i Nur Okumanın İnsana Faydaları Nelerdir?
 3. Yâ Rabbî nefsimi bana musahhar eyle
 4. Ramazan-ı Şerife dairdir
 5. Yedinci Mektub
 6. Otuzüçüncü Söz
 7. İhlas
 8. İlm-i Sarfa göre bu meseleyi izah edebilir misiniz?
 9. Yedinci Söz
 10. Beşinci Söz
 11. Mesnevî -i Nuriye Lasiyyemalar
 12. Mustafa Kemal o adam olduğunu zaman gösterdi.
 13. Onbirinci Şua
 14. Onüçüncü Lem'a
 15. Dördüncü Şua
 16. İkinci Şua
 17. Onbirinci Hüccet-i İmaniye
 18. Bu Üçüncü Lem'a mantık mizanları ile tartılmamalı.
 19. İkinci Lem'a
 20. Birinci Lem'a
 21. Yirmibirinci Lem'a (İhlas hakkında)
 22. Otuzuncu Lem'a
 23. Üçüncü Şua
 24. Yirminci Mektub
 25. Mesnevi-i Nuriye / Lem'alar
 26. Yedinci Şua
 27. Divan-ı Harb-i Örfi
 28. İkinci Şua 'dan Üçüncü Meyve
 29. İman ve Küfür Müvazeneleri
 30. Kur'anın lisanı belig ve hârikulâde seyyaldir.
 31. Muhakemat
 32. Sabır kahramanı Hazret-i Eyyüb (as) hakkında
 33. Hazret-i Hızır Aleyhisselâm hayatta mıdır?
 34. Gençlik Rehberi
 35. Emirdağ Lahikası-2
 36. (Gayet ehemmiyetlidir)
 37. (Ehemmiyetlidir)
 38. Kastamonu Lahikası
 39. O da hizmete ciddî devam ile olur !!!
 40. Hüve nüktesi
 41. Emirdağ Lahikası-1
 42. Beşinci Mektub
 43. Barla Lahikası
 44. Risale-i Nur Külliyatından İŞARAT-ÜL İ'CAZ
 45. Sikke-i tasdik-i gaybî
 46. Lem'alar
 47. Risale-i Nur / Mektubat
 48. Lem'alar - Üçüncü Nükte (İsm-i Hakem)
 49. Risale-i Nur Külliyatından MESNEVİ-İ NURİYE
 50. bismillah notları
 51. Asay-i musayi müteala edelim
 52. şualar
 53. Risale-i Nur / Sözler 'den
 54. Risale-i Nur / Asa-yı Musa 'dan
 55. “EBEDÎ HAYATIN VARLIĞININ İSPATI” (10.Söz İzahı)
 56. 25 Lem'a lemalar 25. lema
 57. 24. Lem'a lemalar 24. lema
 58. 23 Lem'a lemalar 23. lema
 59. 22. Lem'a - Risale-i Nur
 60. Risale-i nur ve tasavvuf
 61. "Hilkatin en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi, iman-ı billâhtır."
 62. “”aynelyakin ve hakkelyakin””
 63. her isimde çok gizli defineler bulunduğundan
 64. Lahikalar ders okuma konu çalışması
 65. “Vesvese, İmanın Kuvvetindendir”
 66. Farklı Konuları Farklı Sözlerden Dinlemeye Ne Dersiniz?
 67. (Kısmen tercümeli) Hem madem gözümüzle görüyoruz ve aklımızla anlıyoruz ki;
 68. Namaz hakkında 21. Söz'den (açıklamalı)
 69. On Dorduncu Lemanin Ikinci Makami hakkinda bir soru.
 70. Nihayetsiz cinayet ise, nihayetsiz azabı îcab eder... (kısmen açıklamalı)
 71. Nasıl olur da bunun neticesinde iman gitmez? (tercümeli)
 72. Her hareketinde istikamet ve itidal üzere gitmiş (tercümeli)
 73. Resul-i Ekrem 'in (asm) Sünnet-i Seniyesinin menbaı üçtür. (tercümeli)
 74. Risale-i Nur Okumak Niçin Çok Önemli ?
 75. Şeyhini , Üstadını nasıl Sevmek ?
 76. Muhabbetullah ve Mehafetullah
 77. Vahdet ne demek?
 78. Tahkiki ve Taklidi İman‏
 79. Vahidiyet ve Ehadiyet hakkinda bazi sorular.
 80. Ankara'da farkli mana açilimlariyla izahli risale-i nur dersleri
 81. Enaniyet (Benlik)
 82. Kendi aklına dedi ki: ..
 83. Münazarat
 84. Mustafa Kemal'e din yıkıcı, süfyan demişler
 85. Böyle dostluk ve kardeşliğin firakı yok, hep visaldir.
 86. Tenkit ve tefani üzerine
 87. İman getirenler ne kadar haklı ve hakikatlı olduklarını bildi
 88. Biliyor musun vesvesen neye benzer?
 89. pek çok büyük sevab ve ..
 90. Hayvan gibi, hatta onlardanda aşağıdırlar
 91. insan kendi vazifesini yapıp Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmamalı.
 92. Âyetü’l-Kübrâ Risalesi’nin Risalet-i Ahmediyeden (a.s.m.) bahseden On Altıncı Mertebe
 93. On Dokuzuncu Mektup
 94. Risale-i Nurdan Dualar
 95. Mü’minlerde nifak ve şikak, kin ve ..
 96. Hadîs olarak işitmişim. Murad(istenen) da şudur ki: ..
 97. İmandaki saadet hakkında
 98. Âdem'in (A.S.) cennet'ten ihracının hikmeti.
 99. Âdem'e (A.S.) isimleri öğretme mes'elesi.
 100. Savurganlık - İsraf - İktisat
 101. bir dirhem kadar fetva var
 102. Evet, fena bir adama 'İyisin, iyisin' desen
 103. Hz.Muhammed'in(asm) mucizeleri.
 104. "İman muhabbeti, İslâmiyet uhuvveti istilzam eder."
 105. Bu mektub gayet önemlidir
 106. Gördüm ki, ben bir yolcuyum. Uzun bir yola gidiyorum. Yani gönderiliyorum.
 107. Beşinci Şua
 108. "Elhamdülillahi alâ nur-il iman ve-l Kur'an"
 109. Velayet üç kısımdır (Velayet: Dinde üstün derecede manevi olgunluk.)
 110. Eğer desen: "Kader bizi böyle bağlamış. ..
 111. Mü’minin ruhunda adâvet, kin, vahşet yoktur.
 112. Kur'an tezgahındaki takva ile, istiaze ve istiğfarı nasıl anlayabiliriz?
 113. geçmiş ve gelecek zamanları yutabilir
 114. Onlardan birisi Risale-i Nur'dur. Meydandadır.
 115. Gerçekten insan çok zâlim
 116. Mektubat
 117. İbadet
 118. Peygamberimizin(asm) Sünnet-i Seniyesinin menbaı(kaynağı) üçtür:
 119. insanın kalbi ve şuuru, bütün kuvvetiyle beka(sonsuzluk) istiyor..
 120. kabul etmeyen İslâmiyetten çıkar?
 121. iman gibi şeyler Cennet'e akar.
 122. .. yaratılışında ne hikmet vardır?
 123. Gözümüzle görüyoruz ve aklımızla anlıyoruz ki;
 124. ölüm hastalığına düşer
 125. Birinci Lem'a
 126. Kur'an-ı Hakîm'in tilmizlerini ve hâdimlerini ikaz
 127. Mu'cizat-ı Kur'aniye (Kur'ana ait mucizeler)
 128. Başındaki hayali uçurur, uykunu kaçırır.
 129. Şu büyük ve geniş âyetin hazinesinden yalnız bir tek cevherini göstereceğiz.
 130. Sözler
 131. Sen ise ey hamiyet-füruş sahtekâr!
 132. Cennet'i de arzu eder.
 133. turuk-u velayet(velilik yolları) hakkında
 134. .. sırrı nedir?
 135. Kim bu Büyük Evliya...?
 136. Ubudiyet
 137. Eğer duanız olmasa
 138. .. daima rahatsız olursun.
 139. 29. mektub/2.Kısım(Ramazan Risalesi)
 140. Bir zaman iki adam, ..
 141. Dokuzuncu şua'in mukaddeme-i haşriyesi
 142. Şübhen varsa al, oku!
 143. "Acz, fakr, naks" kavramlarını açıklar mısınız?
 144. Risale-i Nur´a göre ölümün güzellikleri nelerdir?
 145. Ne için ehl-i küfür ve dalâlet dünyada ehl-i hidayete galip oluyor?
 146. Onlar bir mu’cize görseler yüz çevirir ve ...
 147. Birinci Hastalık
 148. ~~~yirmibeşinci söz- kuran nedir ? ~~~
 149. Risale-i nur’da adalet kavrami
 150. Namaz Bahsi Video
 151. Mu'cizat-ı Ahmediye: Hz.Muhammedin(asm) mucizeleri.
 152. 19.Mektup---Hz.Peygamber’in (sav) peygamberlik delilleri nelerdir?
 153. "Sebat" ve "Sabır" kavramları arasındaki fark
 154. ikisi de ihlas ne kadar İslâmiyette mühim bir esas olduğunu gösteriyorlar.
 155. Şükür Risalesi
 156. Akıl buna yol bulamaz!
 157. İktisad ve kanaat, israf ve tebzir(savurganlık)
 158. Derslerde Okunan Yerler Ve Okuyan İlişkisi
 159. muhabbet(sevgi)
 160. Dünyayı tahkir edenler dört sınıftır:
 161. Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm'ın Sünnet-i Seniyesinin menbaı üçtür:
 162. Bu sırra binaen dünyada mükâfatını görür.
 163. Kader Bahsi
 164. Şia-i Velayet ve Şia-i Hilafet açıklaması hakkında bilgi paylaşımı..
 165. Kur'an, şu kitab-ı kebir-i kâinatın bir tercüme-i ezeliyesi..
 166. Kâinatın miftahı, anahtarı insanın elindedir.
 167. Dünya harab edildikten sonra, o dünyayı yapan zât
 168. o iki havuz münasib maddelerle dolacaktır.
 169. Sözler güzeldirler, hakikattırlar; fakat benim değildirler, ...
 170. Yedinci Risale olan Yedinci Mesele'den
 171. O zât bir yerde çadır kurdu, ...
 172. ..."Acz ve fakr ve şefkat ve tefekkür" tarîkıdır.
 173. Risale-i Nurlar Dan Kısa Kısa Açıklamalı
 174. Kizb(Yalan)
 175. ...kıymet ve ehemmiyet vermenin hikmeti nedir?
 176. Hastalara bir merhem, bir teselli, manevî bir reçete.
 177. Beşer bu emri dinlemedi, ...
 178. Ey insan! Bilir misin nereye gidiyorsun ve nereye sevk olunuyorsun?
 179. Cennet'i müjde veriyor.
 180. Madem o var, herşey var.
 181. Hastalara bir merhem, bir teselli, manevî bir reçete, ...
 182. âciz, miskin bir insan, bütün dünyanın sultanı da olsa kaç para eder.
 183. İşte o dehşetli adam bir su olan rakıya mübtela olup, onun ile hasta olacak ve...
 184. Denizli Hapsinin Bir Meyvesi
 185. Aklın başına geldi mi?
 186. Acaba asıl mal sahibi olan Allah, ne fiat istiyor?
 187. Bir insan kendi vücuduyla...
 188. o gecenin gündüzünde az bir tabir ile aynen çıkıyor.
 189. hakikatın tezahür sıkıntısının esbabı nedir?
 190. Sakaryada Risale-i Nur Dersleri
 191. Hayvan gibi olamazsın...
 192. Âhiret kardeşlerimden Mustafa Çavuş isminde bir zât vardı.
 193. Gecelerimiz çok karardı ve çok kararan gecelerin sabahları pek yakın olur.
 194. Şeytandan...
 195. Uhuvvet(Din kardeşliği)
 196. İ'lem Eyyühel-Aziz! (Ey aziz bil, ey saygıdeğer şerefli bil!)
 197. Yolcu
 198. İşte bu müdhiş marazın merhemi, ilâcı ihlastır.
 199. Namaz
 200. İbadet
 201. Aynı Ruhu Taşıyanlar !
 202. O faideleri göremiyorlar ve göremeyecekler ve görmeye de hakları yoktur.
 203. ...ve Hâlık'ınıza karşı tecrübe vaziyetini almayınız!
 204. Yani hastalığın faidelerini, sevabını ve çabuk geçeceğini düşün...
 205. Kederi bırak, keyfini çek. Zahmeti at, safayı bul.
 206. sahibini gösterir
 207. ...binler sene ömrün var gibi en lüzumsuz malûmat ile vakit geçiriyorsun.
 208. Altinci söz
 209. ...ona manevî Cennetlerin kapıları açılır.
 210. Dünyanın akibeti ne olursa olsun...
 211. "Merhametsizlik, insafsızlık ettin" diyebilir mi?
 212. Mahşere gidip mahkeme-i kübrayı görmesin?
 213. Ehl-i dalalet, hakikaten zaîf bir kuvvet ile...
 214. Cehennem ateşinden muhafaza eyle...
 215. ...Bundan dolayı evhama maruz kalıyorsun.
 216. Dünya sergisi açılmaya başlıyor, dikkat!
 217. 17.Söz'ü Mütalaa..
 218. Demek şeyatîn ve şerlerin yaratılması, ...
 219. Herkese ihtiyacı olanı vermek esastır...
 220. o hırçın adam...
 221. Senin Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmının talimiyle ve...
 222. ... ; hakaik-i imaniyeyi kör gözüne de gösterir.
 223. ...fakat imansız Cennet'e girecek yok.
 224. Fakat bir şart ile...
 225. İnsanın şu vaziyetine dikkat edilirse anlaşılır ki:...
 226. Sineğin ısırmasından kaçıp, yılanın ısırmasını kabul eder.
 227. Meselâ: Bir şey hakkında verilen karar, kader demektir.
 228. ehl-i hakikatça medar-ı terakki bir düstur-u meşhurdur.
 229. Binaenaleyh insanın en evvel ve en büyük vazifesi...
 230. binler diller ile, kalbler ile dua etmek... (Kelime açıklamalı)
 231. Ehl-i dalalet için Cehennem ve ehl-i hidayet için Cennet...
 232. Öyle ise, o inayetleri bağırarak ilân etmeye mecburuz.
 233. İşte bunun gibi...
 234. ...işaret ederler.
 235. ...nübüvvet-i Ahmediye (A.S.M.) hak ve hakikattır.
 236. Çünki onlar da senin gibi âciz kullardır.
 237. Zira hidayet...
 238. şeytan bile kaçar.
 239. hayır, lezzet, ışık, güzellik, iman gibi şeyler Cennet'e akar.
 240. Ölümün Çaresi-4 (Tavsiye Yazı Dizisi)
 241. muzır ve zulümdür...
 242. Dinde harec yoktur. (Dinde zorluk, sıkıntı yoktur.)
 243. Fakat tarîkatların bazısı, bazısından daha kısa, daha selâmetli, daha umumiyetli...
 244. Madem öyledir; sen, bu hayatına ve dünyana, çekemedikleri ve kaldıramadıkları...
 245. Şu esasata dikkat lâzımdır...
 246. "Cehennem de olsa beka isterim" dedi.
 247. Madem bizimle görüşmek ve dersimizi dinlemek...
 248. Ve ey Kur'ana bin yıllık tarihinin şehadetiyle...
 249. Ve ey Kur'ana bin yıllık tarihinin şehadetiyle...
 250. Bâki bir insan olur.