PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Açıklamalı Risale-i Nur DersleriSayfa : 1 [2] 3 4 5 6 7 8

 1. Ve ey Kur'ana bin yıllık tarihinin şehadetiyle...
 2. Ve ey Kur'ana bin yıllık tarihinin şehadetiyle...
 3. Bâki bir insan olur.
 4. Kat'â ve aslâ!..
 5. ne kadar zararlı olduğunu...
 6. İman ise...(Kelime açıklamalı)
 7. Risale-i Nur ve şakirdlerinin...
 8. Risale-i Nur olduğunu...
 9. Hattâ bir sinek beni ısırmasın diyerek, yılanın ağzına girer.
 10. Dikkat ediniz: Vazifeniz...
 11. Fakat, öldüğü zaman dünyası yıkılır, kıyameti kopar.
 12. İhlas hakkında...
 13. Küre-i Arz kafasını, aklını kaybedecek...
 14. Risale-i Nur, bu ikinci kısım tefsirlerin en kuvvetlisi ve en...
 15. Madem öyledir, ey nefis! Aklın varsa...
 16. Eğer düşmanlık etmek istersen...
 17. imanın var olup olmadığı sorgu ile anlaşılır...
 18. Hazret-i Muhammed (A.S.M.) öyle bir zâttır ki...
 19. Gençlik damarı, akıldan ziyade hissiyatı dinler...
 20. Cennet hayatının dahi bin senesi...
 21. Vazifeni güzel gör, ücretini al, keyfine bak...
 22. (Kelime açıklamalı) elli sene sonraki halleri bir sinema ile gösterilse idi...
 23. (kelime açıklamalı) Onlar, onsuz olamaz...
 24. ***Bir çekirdeği icad eden kimse,bütün kainatı icad eden odur***
 25. Dua eden adam bilir ki, birisi var ki...
 26. Madem çok sevab istersin...
 27. (Kelime açıklamalı) Evet hakikî imanı elde eden adam, kâinata meydan okuyabilir...
 28. İşte bu sırlar içindir ki; o yolda sülûk edenler bazan boğulur...(kelime açıklamalı)
 29. küfür ihtimaline yapışır...
 30. Bu âhirzaman fitnesinde...
 31. Ye's: Ümitsizlik
 32. Sû'-i zan...
 33. Bilirsiniz ve biliniz: Bu dünyada, hususan uhrevî hizmetlerde...(Kelime açıklamalı.)
 34. Kelime açıklamalı. Sözler – 30. Söz giriş… Ahzab, 72. ayet.
 35. Nurculukta Takvâ ve Siyâset
 36. kalbin aciz olması
 37. musibet...
 38. Üçüncü Meselenin Bir Hülasası Niteliğindedir
 39. şirk
 40. ölüm
 41. Tenkid Kapısı..
 42. vücub
 43. vasıta
 44. vahiy
 45. Bediüzzaman diyor ki: 13
 46. Melekler kar tanelerine binip san’at-ı İlâhiyeyi alkışlıyor!
 47. yüzbin ihtiyarlık
 48. Hizmet
 49. Elbette en bahtiyar odur ki..
 50. Madem sizde büyük bir himmet ve kuvvetli bir iman...
 51. Şu Alem..
 52. 13.söz
 53. Hizmette ve dersanede dikkat edilecek bazi düsturlar!
 54. Mefâhirimizin Müdâfii Risâlemiz
 55. Cevşen-ül Kebir ve Risale-i Nur ve Hizb-i Nurî
 56. Her Yüzyılda Bir Gelen Müceddid Yenileyici Vasfına Sahiptir
 57. Şehd-i Şehadet Bu Asırda Risale-i Nurdur
 58. ..bu asırda hayat-ı insaniye
 59. Dünyadaki lezzet ve nimetlere iki cihetle bakılır..
 60. Aziz ve muhterem Üstadım
 61. İbadet iki kısımdır
 62. Meyve Risalesi
 63. sual:radyo nimetine şükür nasıl olmalı?
 64. Rızık ikidir
 65. Manevî Nefs-İ Emmâre
 66. Üstad Bediüzzaman Said Nursi----Ondan Öğrendilk....
 67. Zübeyir Gündüzalp'ten Uhuvvet Dersleri*
 68. Kat’iyen bil ki:
 69. Çağrı
 70. Zuhr
 71. İşa vakti
 72. Mağrip
 73. İbadet
 74. ölüm ve kader bağlantısı
 75. Ene ile ilgili bir sorum vardı
 76. Fıskla bozulan bir adam
 77. ırkçılık ve din zayıflığı
 78. Tenkit
 79. Namaz ve sıkıntıların kısmen zeval bulması
 80. sıkıntıdan dolayı ahlakını bozmak
 81. canavar olmak
 82. Bir dakikası 1 gün ibadet olan hastalıklar
 83. Vesvese ve Gıybet
 84. Başımızn belası Harama nazar ve “ilmin izzetini muhafaza etmek”
 85. 5. Söz Şerhi
 86. Namaz talimdir ama nasıl?
 87. Allamü-l Guyub olan Allah'a karşı edep veya tesettür nasıl olur..yardım..
 88. Takva ve ahir zamanin tehlikesi
 89. Ülfetin Verdiği Gaflet..
 90. Mevlana hazretleri ile Üstad hazretlerimin metodlarında fark varmıdır?
 91. Şuurlu hayvanlardan kasıt nedir
 92. Haşre dökülüş keyfiyeti hakında bilgi varmı
 93. Küçük cehennem hakkında sorum vardı
 94. hutbe-i şamiye
 95. esille-i Sitte
 96. kıyametin alametlerinden yecüc mecüc ve islam deccalı
 97. 23.söz 2.mebhas 5 nükteyi açıklarmısınız lütfen.perşembe dersimiz var
 98. on birinci lem'a 6. Nükte! ne demek istiyor?
 99. "En kıymettar âletleri en kıymetsiz şeylerde sarf edip nefsine zulmettin."
 100. Risale-i Nur da İbadet Toplaması
 101. Ehl-i ilhad ile munazaranın zararları hakkında sorum olacaktı
 102. Gıybet kokan ortamlardan soyutlanmak
 103. Hapis musibetini dünya musibetine uyarlayabilirmiyiz?
 104. Annelerdeki 'İçgüdü' Değil Sevk-i ilahi
 105. Her kadın kendisini göstermeye meyyalmidir?
 106. Hakiki perde içindeki müteaddid küçük küçük menziller nedemektir?
 107. Esma-i İlahiyeye Yapışmak Nasıl Olur? Ne Demektir?
 108. Kardeşi Olmayanın Kardeşi Şeytandır !
 109. Risale-i Nuru Hem Enfüsi Hem Afaki Tayatımızın Tatbikinde Neden Zorluk Çekiyoruz?
 110. Kalb Yanması
 111. Hizmet ve Mükafat
 112. Eylem ve Sonuçları
 113. İman'ın Korkuları Def Etmesi Hakkında Sorum Olacaktı
 114. 5. Sözdeki Padişahın Angaryasını Çekmek Hakikatte Dünyada Neye Karşılık Geliyor?
 115. 4. Sözde Geçen Güzel Bir Niyet ile ve Dünyevi Mübah Amellerden Kasıt Ne?
 116. Zahirperestlik; Görünüşü Sevme, Aldanma.
 117. Bir Başka Bakışla Miraca Bakmak
 118. Hulusi Abi'nin Sorduğu Soru?
 119. Otuz Birinci Söz
 120. Nur Mesleğinde İhlas Sadakat Tesanüd
 121. Risale-i Nur Meal ve Kaza Namazı
 122. Muhabbet Nedir?
 123. Fani Ömrü Ebedileştirmenin Yolu
 124. Nefsî Tefekkürün Tafsilatlı, Afakî Tefekkürün İse İcmalî Yapılması
 125. "Tabiatın Perdesi ile Allah’ın Nuru'nu...''
 126. 3.Lema, 3.Nükte
 127. Kitab-ı Şeriat
 128. Daire-i Kudretten, Daireyi İlme Geçmek.
 129. Tsunami; Su Unsurunun Öfkesi
 130. Allahı İsimleri ile Tanıyalım. Esmaül Hüsna
 131. Medeniyet-i Hazıra, Beş Menfi Esas Üzerine Teessüs Etmiştir
 132. Münazarattan öğrenmek istediklerim
 133. Lasiyyameler
 134. Risale-i Nur'u Anlamada Yardimci Olacak "Karsit Kavramlar"
 135. Yedinci Söz ve Saadet Anahtarı
 136. 13.Söz Hakkında
 137. 10.Söz 2.Hakikat Bir Soru
 138. Nur Talebelerini Kendi Saflarına Çekmek
 139. Kur'an Nedir Tarifi Nasıldır Kısmından Bir Soru.
 140. 24. Söz - 1.ve 2. Dallar
 141. 16.Söz 1.Şua
 142. Yahudi Milletinin Ancak Yaşayacak Kadar Rızık Bulması
 143. Risâle-i Nurdan Şefkat Dersleri
 144. Nefs'e Zulmetmek...
 145. Namaz Kılan Bir Müslüman O Namaz İle Hangi İsme Ayinedarlık Eder?
 146. 12.Söz Birinci Esas
 147. Haftanın dersi-Namaz ve İhlas
 148. İhlas Konusunda Yardım?
 149. Abilerin tenbihi?
 150. İhlas nedir?
 151. İmanı Kurtarmak
 152. Uluhiyyet
 153. Ruhaniyat
 154. Haftanın Dersi-Bir Kabile Reisinin İsmini Almak
 155. Yirmiikinci Sözden Bir Sual
 156. Birinci Söz'den Bir Sual?
 157. 8.Sözü Mütalaa Edelim..
 158. Risale-i Nur'dan Başka Kitap Okumak ve Meşrep
 159. Şevk mi Şefk mi?
 160. Haşir Risalesinden Bir Sual
 161. İhlas İle Allah Rızasını İstemek Amele Zarar Verir mi?
 162. 23.Söz 2 Mebhas 2 Nükte
 163. Lütfen Yardımcı Olur musunuz???
 164. Büyük Makamlarda Bulunan İnsanlar Ve Mesture Hanımlar
 165. Kuran-ı Kerim, Hadis, Risale-i Nur, dua v.b. masaüstünde otomatik güncelleyen program
 166. Risale-i Nur'lari Niye Okuyoruz?
 167. Anlayamadığım Bir Niyet Mevzusu
 168. Her Şeyin Müdebbiri Allah' dır
 169. Kalbin Beş Yarasına Beş Merhem
 170. Zübeyir'in Müdafaasıdır
 171. Ekmeği Bile Terk
 172. Tamamını Okumayan Almasın
 173. Şehevani Sevmekler Bahsimizden Hariçtir
 174. İstikbaldeki Kıymettar Şakirdler de Talebeler Dairesinde Hissedardırlar?
 175. 23.Söz 5.Nokta
 176. Risale-i Nur Ve Son Müceddid Mes’elesi
 177. Enesini Sevenler,Başkaları Sevmezler
 178. Hacıların Arafat’taki ‘Allahu Ekber’leri
 179. Basar ve Basîret
 180. Başımıza Gelen Herşeye Layık Ve Müstehakmıyız?
 181. İnsan Nasıl Nefsine Zulmeder
 182. Ülfet Hakkında Kısa Bir Soru
 183. Bütün Mazideki Şerefini İslâmiyette Bulmuş,
 184. Zâlimlerin Gaddarlıklarını Değil Deşmek,Bakmak..
 185. Bediüzzaman'dan Nakış Nakış Ayet Tefsiri...!!!
 186. Yirmiüçüncü Söz Dördüncü Noktanın Açıklaması
 187. Haps-i Münferid ile İdam-ı Ebedi Arasındaki Farkı İzaha Yardım Eder misiniz?
 188. Dua ve Ubudiyet
 189. Risale-i nur
 190. Ruhâniyâtın Mahiyeti Nedir?
 191. Misaldeki Ayasofya
 192. Seytanin Desiseleri ?
 193. Levh'i Mahfuz Nedir İbadetle Dua ile Değişirmi
 194. Ruhun Daire-i Hayatı Nasıl Genişler? Ne yapmalı? Nasıl Yapmalı?
 195. Birinci Ameliyat-ı İnsaniye ve İkinci Ameliyat-ı Kaderiye Hakkinda
 196. Zevk Vermeyen Amellerde Sevap Bulunur mu?
 197. Esir Maddesini Mütalaa Edelim
 198. 23.Söz 3.Nokta
 199. Mesnevi-i Nuriye,Reşhalar'daki Bu Cümlenin Anlamı Nedir?
 200. Ozel Bir Risaleinur Ders Programi Hazirlamaya Yardim Edermisiniz?
 201. Risale-i Nur Derslerinden İstifade Etmenin Düsturları
 202. Sabır Sabır Diye Çırpındığım Bir Anda E-Postama Düşen Sabır Ve Tevekkül Bahsi
 203. Ayetül Kübra İle İlgili Yardım
 204. Nefıs Terbıyesı
 205. 2.söz
 206. Muhtaç Mütehayyirler Kimlerdir?
 207. Dünya İnsanlarından Maksat Nedir?
 208. İslam Halklarının Başındaki Belaların Sırrı Hikmeti Ve Tedavisi
 209. Hakikî ve Hayalî Tarzları
 210. Mürted..
 211. 7. Nota
 212. Fanilerin Tebessümleri Hakkında
 213. Kaf Dağı Nedir? Gerçekten varmıdır? Varsa Hani Dağ Nerede?
 214. Avâm Lisânıyla Nefsime Diyeceğim
 215. Risale-i Nur’un Fıtraten ve Zamanın Vaziyetine Göre Talebesi Mâsum Çocuklar
 216. Birinci Söz’den Tefekkürler
 217. Dehşetli Kumandan ve Seyyiesi
 218. Besmele Hakkında Sorular ?
 219. On Beşinci Şuâ---El Hüccetüz-Zehra.
 220. Manevi Sinema Hakkında
 221. Ölümü Analım;
 222. Zerre ve Esir
 223. On Sekizi Muhtaç Hükmünde Kalır Derken?
 224. 4 Hatve ve Nefsini Temize Çıkarmak
 225. Bid'atlara Taraftar Olmamak Ne Demek?
 226. Alevilerin İman Durumu
 227. Zaruretin Semeresi Olan Hafiflik?
 228. Biz Ehl-i Haliz, Namzed-i İstikbaliz?
 229. Topraga Benzeyen Evham
 230. 25. Söz; Birden Fazla Evlilik İle İlgili Bir Soru.
 231. Bir Sorum Var
 232. Anadolu Halkı Risale-i Nur'a mı İlişti ki Bu Tufanlar(Seller) Başladı!?
 233. S.a Kardeşler Bir Sorum Var Melaikelerle AlakAlı ????????
 234. Risalei Nur'da Tevhid
 235. Hizmet Rehberi
 236. Hüve Nüktesi
 237. 22. Söz, 2. Makam
 238. 14.Söz Gafil Kafaya Tokmak'taki Bir İfade
 239. 14.Söz,Beşinci Şık,İki Temsil ???
 240. Meyve Risalesi, 6.Mesele, Kumaş Fabrikası ?
 241. 5.Söz'deki 'Kendini Beslettiremezsin' İfadesi ?
 242. 12.Söz'deki 3.Esas'taki Rabitalar ?
 243. Alemi,İmkan ve Hudusun Ünvanı İcmali İçinde Sarmak Ne Demek?
 244. Oruç İnsana Acziyetini Hissettiriyor...
 245. Kavramlar: Kelimeler Tekrar mı, Tesis mi?
 246. İmam-ı Mübin ve Kitab-ı Mübin Nedir Müzakere Edelim
 247. 22.Sözle İlgili Cevaplarınızı Bekliyorum
 248. haz. Muhammed s.a.v. delil olabilicek haberlerden.
 249. Kizb ve Sıdk
 250. Sen Ne Değilsin