PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Açıklamalı Risale-i Nur DersleriSayfa : 1 [2] 3 4 5 6 7 8

 1. Kat'â ve aslâ!..
 2. ne kadar zararlı olduğunu...
 3. İman ise...(Kelime açıklamalı)
 4. Risale-i Nur ve şakirdlerinin...
 5. Risale-i Nur olduğunu...
 6. Hattâ bir sinek beni ısırmasın diyerek, yılanın ağzına girer.
 7. Dikkat ediniz: Vazifeniz...
 8. Fakat, öldüğü zaman dünyası yıkılır, kıyameti kopar.
 9. İhlas hakkında...
 10. Küre-i Arz kafasını, aklını kaybedecek...
 11. Risale-i Nur, bu ikinci kısım tefsirlerin en kuvvetlisi ve en...
 12. Madem öyledir, ey nefis! Aklın varsa...
 13. Eğer düşmanlık etmek istersen...
 14. imanın var olup olmadığı sorgu ile anlaşılır...
 15. Hazret-i Muhammed (A.S.M.) öyle bir zâttır ki...
 16. Gençlik damarı, akıldan ziyade hissiyatı dinler...
 17. Cennet hayatının dahi bin senesi...
 18. Vazifeni güzel gör, ücretini al, keyfine bak...
 19. (Kelime açıklamalı) elli sene sonraki halleri bir sinema ile gösterilse idi...
 20. (kelime açıklamalı) Onlar, onsuz olamaz...
 21. ***Bir çekirdeği icad eden kimse,bütün kainatı icad eden odur***
 22. Dua eden adam bilir ki, birisi var ki...
 23. Madem çok sevab istersin...
 24. (Kelime açıklamalı) Evet hakikî imanı elde eden adam, kâinata meydan okuyabilir...
 25. İşte bu sırlar içindir ki; o yolda sülûk edenler bazan boğulur...(kelime açıklamalı)
 26. küfür ihtimaline yapışır...
 27. Bu âhirzaman fitnesinde...
 28. Ye's: Ümitsizlik
 29. Sû'-i zan...
 30. Bilirsiniz ve biliniz: Bu dünyada, hususan uhrevî hizmetlerde...(Kelime açıklamalı.)
 31. Kelime açıklamalı. Sözler – 30. Söz giriş… Ahzab, 72. ayet.
 32. Nurculukta Takvâ ve Siyâset
 33. kalbin aciz olması
 34. musibet...
 35. Üçüncü Meselenin Bir Hülasası Niteliğindedir
 36. şirk
 37. ölüm
 38. Tenkid Kapısı..
 39. vücub
 40. vasıta
 41. vahiy
 42. Bediüzzaman diyor ki: 13
 43. Melekler kar tanelerine binip san’at-ı İlâhiyeyi alkışlıyor!
 44. yüzbin ihtiyarlık
 45. Hizmet
 46. Elbette en bahtiyar odur ki..
 47. Madem sizde büyük bir himmet ve kuvvetli bir iman...
 48. Şu Alem..
 49. 13.söz
 50. Hizmette ve dersanede dikkat edilecek bazi düsturlar!
 51. Mefâhirimizin Müdâfii Risâlemiz
 52. Cevşen-ül Kebir ve Risale-i Nur ve Hizb-i Nurî
 53. Her Yüzyılda Bir Gelen Müceddid Yenileyici Vasfına Sahiptir
 54. Şehd-i Şehadet Bu Asırda Risale-i Nurdur
 55. ..bu asırda hayat-ı insaniye
 56. Dünyadaki lezzet ve nimetlere iki cihetle bakılır..
 57. Aziz ve muhterem Üstadım
 58. İbadet iki kısımdır
 59. Meyve Risalesi
 60. sual:radyo nimetine şükür nasıl olmalı?
 61. Rızık ikidir
 62. Manevî Nefs-İ Emmâre
 63. Üstad Bediüzzaman Said Nursi----Ondan Öğrendilk....
 64. Zübeyir Gündüzalp'ten Uhuvvet Dersleri*
 65. Kat’iyen bil ki:
 66. Çağrı
 67. Zuhr
 68. İşa vakti
 69. Mağrip
 70. İbadet
 71. ölüm ve kader bağlantısı
 72. Ene ile ilgili bir sorum vardı
 73. Fıskla bozulan bir adam
 74. ırkçılık ve din zayıflığı
 75. Tenkit
 76. Namaz ve sıkıntıların kısmen zeval bulması
 77. sıkıntıdan dolayı ahlakını bozmak
 78. canavar olmak
 79. Bir dakikası 1 gün ibadet olan hastalıklar
 80. Vesvese ve Gıybet
 81. Başımızn belası Harama nazar ve “ilmin izzetini muhafaza etmek”
 82. 5. Söz Şerhi
 83. Namaz talimdir ama nasıl?
 84. Allamü-l Guyub olan Allah'a karşı edep veya tesettür nasıl olur..yardım..
 85. Takva ve ahir zamanin tehlikesi
 86. Ülfetin Verdiği Gaflet..
 87. Mevlana hazretleri ile Üstad hazretlerimin metodlarında fark varmıdır?
 88. Şuurlu hayvanlardan kasıt nedir
 89. Haşre dökülüş keyfiyeti hakında bilgi varmı
 90. Küçük cehennem hakkında sorum vardı
 91. hutbe-i şamiye
 92. esille-i Sitte
 93. kıyametin alametlerinden yecüc mecüc ve islam deccalı
 94. 23.söz 2.mebhas 5 nükteyi açıklarmısınız lütfen.perşembe dersimiz var
 95. on birinci lem'a 6. Nükte! ne demek istiyor?
 96. "En kıymettar âletleri en kıymetsiz şeylerde sarf edip nefsine zulmettin."
 97. Risale-i Nur da İbadet Toplaması
 98. Ehl-i ilhad ile munazaranın zararları hakkında sorum olacaktı
 99. Gıybet kokan ortamlardan soyutlanmak
 100. Hapis musibetini dünya musibetine uyarlayabilirmiyiz?
 101. Annelerdeki 'İçgüdü' Değil Sevk-i ilahi
 102. Her kadın kendisini göstermeye meyyalmidir?
 103. Hakiki perde içindeki müteaddid küçük küçük menziller nedemektir?
 104. Esma-i İlahiyeye Yapışmak Nasıl Olur? Ne Demektir?
 105. Kardeşi Olmayanın Kardeşi Şeytandır !
 106. Risale-i Nuru Hem Enfüsi Hem Afaki Tayatımızın Tatbikinde Neden Zorluk Çekiyoruz?
 107. Kalb Yanması
 108. Hizmet ve Mükafat
 109. Eylem ve Sonuçları
 110. İman'ın Korkuları Def Etmesi Hakkında Sorum Olacaktı
 111. 5. Sözdeki Padişahın Angaryasını Çekmek Hakikatte Dünyada Neye Karşılık Geliyor?
 112. 4. Sözde Geçen Güzel Bir Niyet ile ve Dünyevi Mübah Amellerden Kasıt Ne?
 113. Zahirperestlik; Görünüşü Sevme, Aldanma.
 114. Bir Başka Bakışla Miraca Bakmak
 115. Hulusi Abi'nin Sorduğu Soru?
 116. Otuz Birinci Söz
 117. Nur Mesleğinde İhlas Sadakat Tesanüd
 118. Risale-i Nur Meal ve Kaza Namazı
 119. Muhabbet Nedir?
 120. Fani Ömrü Ebedileştirmenin Yolu
 121. Nefsî Tefekkürün Tafsilatlı, Afakî Tefekkürün İse İcmalî Yapılması
 122. "Tabiatın Perdesi ile Allah’ın Nuru'nu...''
 123. 3.Lema, 3.Nükte
 124. Kitab-ı Şeriat
 125. Daire-i Kudretten, Daireyi İlme Geçmek.
 126. Tsunami; Su Unsurunun Öfkesi
 127. Allahı İsimleri ile Tanıyalım. Esmaül Hüsna
 128. Medeniyet-i Hazıra, Beş Menfi Esas Üzerine Teessüs Etmiştir
 129. Münazarattan öğrenmek istediklerim
 130. Lasiyyameler
 131. Risale-i Nur'u Anlamada Yardimci Olacak "Karsit Kavramlar"
 132. Yedinci Söz ve Saadet Anahtarı
 133. 13.Söz Hakkında
 134. 10.Söz 2.Hakikat Bir Soru
 135. Nur Talebelerini Kendi Saflarına Çekmek
 136. Kur'an Nedir Tarifi Nasıldır Kısmından Bir Soru.
 137. 24. Söz - 1.ve 2. Dallar
 138. 16.Söz 1.Şua
 139. Yahudi Milletinin Ancak Yaşayacak Kadar Rızık Bulması
 140. Risâle-i Nurdan Şefkat Dersleri
 141. Nefs'e Zulmetmek...
 142. Namaz Kılan Bir Müslüman O Namaz İle Hangi İsme Ayinedarlık Eder?
 143. 12.Söz Birinci Esas
 144. Haftanın dersi-Namaz ve İhlas
 145. İhlas Konusunda Yardım?
 146. Abilerin tenbihi?
 147. İhlas nedir?
 148. İmanı Kurtarmak
 149. Uluhiyyet
 150. Ruhaniyat
 151. Haftanın Dersi-Bir Kabile Reisinin İsmini Almak
 152. Yirmiikinci Sözden Bir Sual
 153. Birinci Söz'den Bir Sual?
 154. 8.Sözü Mütalaa Edelim..
 155. Risale-i Nur'dan Başka Kitap Okumak ve Meşrep
 156. Şevk mi Şefk mi?
 157. Haşir Risalesinden Bir Sual
 158. İhlas İle Allah Rızasını İstemek Amele Zarar Verir mi?
 159. 23.Söz 2 Mebhas 2 Nükte
 160. Lütfen Yardımcı Olur musunuz???
 161. Büyük Makamlarda Bulunan İnsanlar Ve Mesture Hanımlar
 162. Kuran-ı Kerim, Hadis, Risale-i Nur, dua v.b. masaüstünde otomatik güncelleyen program
 163. Risale-i Nur'lari Niye Okuyoruz?
 164. Anlayamadığım Bir Niyet Mevzusu
 165. Her Şeyin Müdebbiri Allah' dır
 166. Kalbin Beş Yarasına Beş Merhem
 167. Zübeyir'in Müdafaasıdır
 168. Ekmeği Bile Terk
 169. Tamamını Okumayan Almasın
 170. Şehevani Sevmekler Bahsimizden Hariçtir
 171. İstikbaldeki Kıymettar Şakirdler de Talebeler Dairesinde Hissedardırlar?
 172. 23.Söz 5.Nokta
 173. Risale-i Nur Ve Son Müceddid Mes’elesi
 174. Enesini Sevenler,Başkaları Sevmezler
 175. Hacıların Arafat’taki ‘Allahu Ekber’leri
 176. Basar ve Basîret
 177. Başımıza Gelen Herşeye Layık Ve Müstehakmıyız?
 178. İnsan Nasıl Nefsine Zulmeder
 179. Ülfet Hakkında Kısa Bir Soru
 180. Bütün Mazideki Şerefini İslâmiyette Bulmuş,
 181. Zâlimlerin Gaddarlıklarını Değil Deşmek,Bakmak..
 182. Bediüzzaman'dan Nakış Nakış Ayet Tefsiri...!!!
 183. Yirmiüçüncü Söz Dördüncü Noktanın Açıklaması
 184. Haps-i Münferid ile İdam-ı Ebedi Arasındaki Farkı İzaha Yardım Eder misiniz?
 185. Dua ve Ubudiyet
 186. Risale-i nur
 187. Ruhâniyâtın Mahiyeti Nedir?
 188. Misaldeki Ayasofya
 189. Seytanin Desiseleri ?
 190. Levh'i Mahfuz Nedir İbadetle Dua ile Değişirmi
 191. Ruhun Daire-i Hayatı Nasıl Genişler? Ne yapmalı? Nasıl Yapmalı?
 192. Birinci Ameliyat-ı İnsaniye ve İkinci Ameliyat-ı Kaderiye Hakkinda
 193. Zevk Vermeyen Amellerde Sevap Bulunur mu?
 194. Esir Maddesini Mütalaa Edelim
 195. 23.Söz 3.Nokta
 196. Mesnevi-i Nuriye,Reşhalar'daki Bu Cümlenin Anlamı Nedir?
 197. Ozel Bir Risaleinur Ders Programi Hazirlamaya Yardim Edermisiniz?
 198. Risale-i Nur Derslerinden İstifade Etmenin Düsturları
 199. Sabır Sabır Diye Çırpındığım Bir Anda E-Postama Düşen Sabır Ve Tevekkül Bahsi
 200. Ayetül Kübra İle İlgili Yardım
 201. Nefıs Terbıyesı
 202. 2.söz
 203. Muhtaç Mütehayyirler Kimlerdir?
 204. Dünya İnsanlarından Maksat Nedir?
 205. İslam Halklarının Başındaki Belaların Sırrı Hikmeti Ve Tedavisi
 206. Hakikî ve Hayalî Tarzları
 207. Mürted..
 208. 7. Nota
 209. Fanilerin Tebessümleri Hakkında
 210. Kaf Dağı Nedir? Gerçekten varmıdır? Varsa Hani Dağ Nerede?
 211. Avâm Lisânıyla Nefsime Diyeceğim
 212. Risale-i Nur’un Fıtraten ve Zamanın Vaziyetine Göre Talebesi Mâsum Çocuklar
 213. Birinci Söz’den Tefekkürler
 214. Dehşetli Kumandan ve Seyyiesi
 215. Besmele Hakkında Sorular ?
 216. On Beşinci Şuâ---El Hüccetüz-Zehra.
 217. Manevi Sinema Hakkında
 218. Ölümü Analım;
 219. Zerre ve Esir
 220. On Sekizi Muhtaç Hükmünde Kalır Derken?
 221. 4 Hatve ve Nefsini Temize Çıkarmak
 222. Bid'atlara Taraftar Olmamak Ne Demek?
 223. Alevilerin İman Durumu
 224. Zaruretin Semeresi Olan Hafiflik?
 225. Biz Ehl-i Haliz, Namzed-i İstikbaliz?
 226. Topraga Benzeyen Evham
 227. 25. Söz; Birden Fazla Evlilik İle İlgili Bir Soru.
 228. Bir Sorum Var
 229. Anadolu Halkı Risale-i Nur'a mı İlişti ki Bu Tufanlar(Seller) Başladı!?
 230. S.a Kardeşler Bir Sorum Var Melaikelerle AlakAlı ????????
 231. Risalei Nur'da Tevhid
 232. Hizmet Rehberi
 233. Hüve Nüktesi
 234. 22. Söz, 2. Makam
 235. 14.Söz Gafil Kafaya Tokmak'taki Bir İfade
 236. 14.Söz,Beşinci Şık,İki Temsil ???
 237. Meyve Risalesi, 6.Mesele, Kumaş Fabrikası ?
 238. 5.Söz'deki 'Kendini Beslettiremezsin' İfadesi ?
 239. 12.Söz'deki 3.Esas'taki Rabitalar ?
 240. Alemi,İmkan ve Hudusun Ünvanı İcmali İçinde Sarmak Ne Demek?
 241. Oruç İnsana Acziyetini Hissettiriyor...
 242. Kavramlar: Kelimeler Tekrar mı, Tesis mi?
 243. İmam-ı Mübin ve Kitab-ı Mübin Nedir Müzakere Edelim
 244. 22.Sözle İlgili Cevaplarınızı Bekliyorum
 245. haz. Muhammed s.a.v. delil olabilicek haberlerden.
 246. Kizb ve Sıdk
 247. Sen Ne Değilsin
 248. İbadetin Şahsi Kemalata Sebep Olduğunun İzahı:
 249. İnsanın neye ihtiyacı var?
 250. Ruh ve Ruhaniyat a Dair