PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Açıklamalı Risale-i Nur DersleriSayfa : 1 [2] 3 4 5 6 7 8

 1. Madem bizimle görüşmek ve dersimizi dinlemek...
 2. Ve ey Kur'ana bin yıllık tarihinin şehadetiyle...
 3. Ve ey Kur'ana bin yıllık tarihinin şehadetiyle...
 4. Bâki bir insan olur.
 5. Kat'â ve aslâ!..
 6. ne kadar zararlı olduğunu...
 7. İman ise...(Kelime açıklamalı)
 8. Risale-i Nur ve şakirdlerinin...
 9. Risale-i Nur olduğunu...
 10. Hattâ bir sinek beni ısırmasın diyerek, yılanın ağzına girer.
 11. Dikkat ediniz: Vazifeniz...
 12. Fakat, öldüğü zaman dünyası yıkılır, kıyameti kopar.
 13. İhlas hakkında...
 14. Küre-i Arz kafasını, aklını kaybedecek...
 15. Risale-i Nur, bu ikinci kısım tefsirlerin en kuvvetlisi ve en...
 16. Madem öyledir, ey nefis! Aklın varsa...
 17. Eğer düşmanlık etmek istersen...
 18. imanın var olup olmadığı sorgu ile anlaşılır...
 19. Hazret-i Muhammed (A.S.M.) öyle bir zâttır ki...
 20. Gençlik damarı, akıldan ziyade hissiyatı dinler...
 21. Cennet hayatının dahi bin senesi...
 22. Vazifeni güzel gör, ücretini al, keyfine bak...
 23. (Kelime açıklamalı) elli sene sonraki halleri bir sinema ile gösterilse idi...
 24. (kelime açıklamalı) Onlar, onsuz olamaz...
 25. ***Bir çekirdeği icad eden kimse,bütün kainatı icad eden odur***
 26. Dua eden adam bilir ki, birisi var ki...
 27. Madem çok sevab istersin...
 28. (Kelime açıklamalı) Evet hakikî imanı elde eden adam, kâinata meydan okuyabilir...
 29. İşte bu sırlar içindir ki; o yolda sülûk edenler bazan boğulur...(kelime açıklamalı)
 30. küfür ihtimaline yapışır...
 31. Bu âhirzaman fitnesinde...
 32. Ye's: Ümitsizlik
 33. Sû'-i zan...
 34. Bilirsiniz ve biliniz: Bu dünyada, hususan uhrevî hizmetlerde...(Kelime açıklamalı.)
 35. Kelime açıklamalı. Sözler – 30. Söz giriş… Ahzab, 72. ayet.
 36. Nurculukta Takvâ ve Siyâset
 37. kalbin aciz olması
 38. musibet...
 39. Üçüncü Meselenin Bir Hülasası Niteliğindedir
 40. şirk
 41. ölüm
 42. Tenkid Kapısı..
 43. vücub
 44. vasıta
 45. vahiy
 46. Bediüzzaman diyor ki: 13
 47. Melekler kar tanelerine binip san’at-ı İlâhiyeyi alkışlıyor!
 48. yüzbin ihtiyarlık
 49. Hizmet
 50. Elbette en bahtiyar odur ki..
 51. Madem sizde büyük bir himmet ve kuvvetli bir iman...
 52. Şu Alem..
 53. 13.söz
 54. Hizmette ve dersanede dikkat edilecek bazi düsturlar!
 55. Mefâhirimizin Müdâfii Risâlemiz
 56. Cevşen-ül Kebir ve Risale-i Nur ve Hizb-i Nurî
 57. Her Yüzyılda Bir Gelen Müceddid Yenileyici Vasfına Sahiptir
 58. Şehd-i Şehadet Bu Asırda Risale-i Nurdur
 59. ..bu asırda hayat-ı insaniye
 60. Dünyadaki lezzet ve nimetlere iki cihetle bakılır..
 61. Aziz ve muhterem Üstadım
 62. İbadet iki kısımdır
 63. Meyve Risalesi
 64. sual:radyo nimetine şükür nasıl olmalı?
 65. Rızık ikidir
 66. Manevî Nefs-İ Emmâre
 67. Üstad Bediüzzaman Said Nursi----Ondan Öğrendilk....
 68. Zübeyir Gündüzalp'ten Uhuvvet Dersleri*
 69. Kat’iyen bil ki:
 70. Çağrı
 71. Zuhr
 72. İşa vakti
 73. Mağrip
 74. İbadet
 75. ölüm ve kader bağlantısı
 76. Ene ile ilgili bir sorum vardı
 77. Fıskla bozulan bir adam
 78. ırkçılık ve din zayıflığı
 79. Tenkit
 80. Namaz ve sıkıntıların kısmen zeval bulması
 81. sıkıntıdan dolayı ahlakını bozmak
 82. canavar olmak
 83. Bir dakikası 1 gün ibadet olan hastalıklar
 84. Vesvese ve Gıybet
 85. Başımızn belası Harama nazar ve “ilmin izzetini muhafaza etmek”
 86. 5. Söz Şerhi
 87. Namaz talimdir ama nasıl?
 88. Allamü-l Guyub olan Allah'a karşı edep veya tesettür nasıl olur..yardım..
 89. Takva ve ahir zamanin tehlikesi
 90. Ülfetin Verdiği Gaflet..
 91. Mevlana hazretleri ile Üstad hazretlerimin metodlarında fark varmıdır?
 92. Şuurlu hayvanlardan kasıt nedir
 93. Haşre dökülüş keyfiyeti hakında bilgi varmı
 94. Küçük cehennem hakkında sorum vardı
 95. hutbe-i şamiye
 96. esille-i Sitte
 97. kıyametin alametlerinden yecüc mecüc ve islam deccalı
 98. 23.söz 2.mebhas 5 nükteyi açıklarmısınız lütfen.perşembe dersimiz var
 99. on birinci lem'a 6. Nükte! ne demek istiyor?
 100. "En kıymettar âletleri en kıymetsiz şeylerde sarf edip nefsine zulmettin."
 101. Risale-i Nur da İbadet Toplaması
 102. Ehl-i ilhad ile munazaranın zararları hakkında sorum olacaktı
 103. Gıybet kokan ortamlardan soyutlanmak
 104. Hapis musibetini dünya musibetine uyarlayabilirmiyiz?
 105. Annelerdeki 'İçgüdü' Değil Sevk-i ilahi
 106. Her kadın kendisini göstermeye meyyalmidir?
 107. Hakiki perde içindeki müteaddid küçük küçük menziller nedemektir?
 108. Esma-i İlahiyeye Yapışmak Nasıl Olur? Ne Demektir?
 109. Kardeşi Olmayanın Kardeşi Şeytandır !
 110. Risale-i Nuru Hem Enfüsi Hem Afaki Tayatımızın Tatbikinde Neden Zorluk Çekiyoruz?
 111. Kalb Yanması
 112. Hizmet ve Mükafat
 113. Eylem ve Sonuçları
 114. İman'ın Korkuları Def Etmesi Hakkında Sorum Olacaktı
 115. 5. Sözdeki Padişahın Angaryasını Çekmek Hakikatte Dünyada Neye Karşılık Geliyor?
 116. 4. Sözde Geçen Güzel Bir Niyet ile ve Dünyevi Mübah Amellerden Kasıt Ne?
 117. Zahirperestlik; Görünüşü Sevme, Aldanma.
 118. Bir Başka Bakışla Miraca Bakmak
 119. Hulusi Abi'nin Sorduğu Soru?
 120. Otuz Birinci Söz
 121. Nur Mesleğinde İhlas Sadakat Tesanüd
 122. Risale-i Nur Meal ve Kaza Namazı
 123. Muhabbet Nedir?
 124. Fani Ömrü Ebedileştirmenin Yolu
 125. Nefsî Tefekkürün Tafsilatlı, Afakî Tefekkürün İse İcmalî Yapılması
 126. "Tabiatın Perdesi ile Allah’ın Nuru'nu...''
 127. 3.Lema, 3.Nükte
 128. Kitab-ı Şeriat
 129. Daire-i Kudretten, Daireyi İlme Geçmek.
 130. Tsunami; Su Unsurunun Öfkesi
 131. Allahı İsimleri ile Tanıyalım. Esmaül Hüsna
 132. Medeniyet-i Hazıra, Beş Menfi Esas Üzerine Teessüs Etmiştir
 133. Münazarattan öğrenmek istediklerim
 134. Lasiyyameler
 135. Risale-i Nur'u Anlamada Yardimci Olacak "Karsit Kavramlar"
 136. Yedinci Söz ve Saadet Anahtarı
 137. 13.Söz Hakkında
 138. 10.Söz 2.Hakikat Bir Soru
 139. Nur Talebelerini Kendi Saflarına Çekmek
 140. Kur'an Nedir Tarifi Nasıldır Kısmından Bir Soru.
 141. 24. Söz - 1.ve 2. Dallar
 142. 16.Söz 1.Şua
 143. Yahudi Milletinin Ancak Yaşayacak Kadar Rızık Bulması
 144. Risâle-i Nurdan Şefkat Dersleri
 145. Nefs'e Zulmetmek...
 146. Namaz Kılan Bir Müslüman O Namaz İle Hangi İsme Ayinedarlık Eder?
 147. 12.Söz Birinci Esas
 148. Haftanın dersi-Namaz ve İhlas
 149. İhlas Konusunda Yardım?
 150. Abilerin tenbihi?
 151. İhlas nedir?
 152. İmanı Kurtarmak
 153. Uluhiyyet
 154. Ruhaniyat
 155. Haftanın Dersi-Bir Kabile Reisinin İsmini Almak
 156. Yirmiikinci Sözden Bir Sual
 157. Birinci Söz'den Bir Sual?
 158. 8.Sözü Mütalaa Edelim..
 159. Risale-i Nur'dan Başka Kitap Okumak ve Meşrep
 160. Şevk mi Şefk mi?
 161. Haşir Risalesinden Bir Sual
 162. İhlas İle Allah Rızasını İstemek Amele Zarar Verir mi?
 163. 23.Söz 2 Mebhas 2 Nükte
 164. Lütfen Yardımcı Olur musunuz???
 165. Büyük Makamlarda Bulunan İnsanlar Ve Mesture Hanımlar
 166. Kuran-ı Kerim, Hadis, Risale-i Nur, dua v.b. masaüstünde otomatik güncelleyen program
 167. Risale-i Nur'lari Niye Okuyoruz?
 168. Anlayamadığım Bir Niyet Mevzusu
 169. Her Şeyin Müdebbiri Allah' dır
 170. Kalbin Beş Yarasına Beş Merhem
 171. Zübeyir'in Müdafaasıdır
 172. Ekmeği Bile Terk
 173. Tamamını Okumayan Almasın
 174. Şehevani Sevmekler Bahsimizden Hariçtir
 175. İstikbaldeki Kıymettar Şakirdler de Talebeler Dairesinde Hissedardırlar?
 176. 23.Söz 5.Nokta
 177. Risale-i Nur Ve Son Müceddid Mes’elesi
 178. Enesini Sevenler,Başkaları Sevmezler
 179. Hacıların Arafat’taki ‘Allahu Ekber’leri
 180. Basar ve Basîret
 181. Başımıza Gelen Herşeye Layık Ve Müstehakmıyız?
 182. İnsan Nasıl Nefsine Zulmeder
 183. Ülfet Hakkında Kısa Bir Soru
 184. Bütün Mazideki Şerefini İslâmiyette Bulmuş,
 185. Zâlimlerin Gaddarlıklarını Değil Deşmek,Bakmak..
 186. Bediüzzaman'dan Nakış Nakış Ayet Tefsiri...!!!
 187. Yirmiüçüncü Söz Dördüncü Noktanın Açıklaması
 188. Haps-i Münferid ile İdam-ı Ebedi Arasındaki Farkı İzaha Yardım Eder misiniz?
 189. Dua ve Ubudiyet
 190. Risale-i nur
 191. Ruhâniyâtın Mahiyeti Nedir?
 192. Misaldeki Ayasofya
 193. Seytanin Desiseleri ?
 194. Levh'i Mahfuz Nedir İbadetle Dua ile Değişirmi
 195. Ruhun Daire-i Hayatı Nasıl Genişler? Ne yapmalı? Nasıl Yapmalı?
 196. Birinci Ameliyat-ı İnsaniye ve İkinci Ameliyat-ı Kaderiye Hakkinda
 197. Zevk Vermeyen Amellerde Sevap Bulunur mu?
 198. Esir Maddesini Mütalaa Edelim
 199. 23.Söz 3.Nokta
 200. Mesnevi-i Nuriye,Reşhalar'daki Bu Cümlenin Anlamı Nedir?
 201. Ozel Bir Risaleinur Ders Programi Hazirlamaya Yardim Edermisiniz?
 202. Risale-i Nur Derslerinden İstifade Etmenin Düsturları
 203. Sabır Sabır Diye Çırpındığım Bir Anda E-Postama Düşen Sabır Ve Tevekkül Bahsi
 204. Ayetül Kübra İle İlgili Yardım
 205. Nefıs Terbıyesı
 206. 2.söz
 207. Muhtaç Mütehayyirler Kimlerdir?
 208. Dünya İnsanlarından Maksat Nedir?
 209. İslam Halklarının Başındaki Belaların Sırrı Hikmeti Ve Tedavisi
 210. Hakikî ve Hayalî Tarzları
 211. Mürted..
 212. 7. Nota
 213. Fanilerin Tebessümleri Hakkında
 214. Kaf Dağı Nedir? Gerçekten varmıdır? Varsa Hani Dağ Nerede?
 215. Avâm Lisânıyla Nefsime Diyeceğim
 216. Risale-i Nur’un Fıtraten ve Zamanın Vaziyetine Göre Talebesi Mâsum Çocuklar
 217. Birinci Söz’den Tefekkürler
 218. Dehşetli Kumandan ve Seyyiesi
 219. Besmele Hakkında Sorular ?
 220. On Beşinci Şuâ---El Hüccetüz-Zehra.
 221. Manevi Sinema Hakkında
 222. Ölümü Analım;
 223. Zerre ve Esir
 224. On Sekizi Muhtaç Hükmünde Kalır Derken?
 225. 4 Hatve ve Nefsini Temize Çıkarmak
 226. Bid'atlara Taraftar Olmamak Ne Demek?
 227. Alevilerin İman Durumu
 228. Zaruretin Semeresi Olan Hafiflik?
 229. Biz Ehl-i Haliz, Namzed-i İstikbaliz?
 230. Topraga Benzeyen Evham
 231. 25. Söz; Birden Fazla Evlilik İle İlgili Bir Soru.
 232. Bir Sorum Var
 233. Anadolu Halkı Risale-i Nur'a mı İlişti ki Bu Tufanlar(Seller) Başladı!?
 234. S.a Kardeşler Bir Sorum Var Melaikelerle AlakAlı ????????
 235. Risalei Nur'da Tevhid
 236. Hizmet Rehberi
 237. Hüve Nüktesi
 238. 22. Söz, 2. Makam
 239. 14.Söz Gafil Kafaya Tokmak'taki Bir İfade
 240. 14.Söz,Beşinci Şık,İki Temsil ???
 241. Meyve Risalesi, 6.Mesele, Kumaş Fabrikası ?
 242. 5.Söz'deki 'Kendini Beslettiremezsin' İfadesi ?
 243. 12.Söz'deki 3.Esas'taki Rabitalar ?
 244. Alemi,İmkan ve Hudusun Ünvanı İcmali İçinde Sarmak Ne Demek?
 245. Oruç İnsana Acziyetini Hissettiriyor...
 246. Kavramlar: Kelimeler Tekrar mı, Tesis mi?
 247. İmam-ı Mübin ve Kitab-ı Mübin Nedir Müzakere Edelim
 248. 22.Sözle İlgili Cevaplarınızı Bekliyorum
 249. haz. Muhammed s.a.v. delil olabilicek haberlerden.
 250. Kizb ve Sıdk