--------------------------------------------------------------------------------

Karanlıkta aradığım sükûn

Dimağ-ı mübarezede efkârım…

Nutfeden alakaya alakadan mudgaya

Vücuda dönsün sönsün firakın ateşi…

Kendim kavurdum kendim kavruldum

Cürmümün nar’dan peykleri

Şammeyi nesime tutup, nazarı satıra

Uhudu kokladım bediri kokladım

Gözümdeki tufeyliden kurtulamadım…

Hala sular geçer genzimden…

Diril ey meyyit idrak

İşte taş zemin işte torak…

m_safiturk