şah-ı tahtına serdim selamı

ellerim hediyesiz,cepleri boş kalbimin

senden iz'ansız ziyaret

yokluğun vehmi cömertliği ihtimal...

uğruna helal olsun hiçliğim...

göğsümün çatına koydum zırhı

matbuat deri içinde...

saçlar gümüş hokkada nazari...

ten ulaşmaz..

saati kurdum gece ortasına

ibre döner zil çalmaz...

hangi adımdır biri on getirecek...?

Ömer'in RA. kılıcımıdır sanemlerimi şak edecek...?

asanmıdır pak edecek kalbimi...?

Ali'nin RA.divanları ısıtır asrımı...

kapısından şehrin zamanlar önce...

bu güneş taaffün ettirdi yaramı

rayiham laşe...

Eyyüb'ün gaslinden kısmetimmi var...?

yangın topuklardan imiğe kadar

tabanlar alev alev

yüzüm dalga dalga

çatlamış toprağı ar'ın

edep uçuşan yelpaze

anladım ki;

sen gel demeden gelemen

yakin başkaymış hal başka...

m_safiturk