Tuba Yüksel


"Cennet annelerin ayakları altındadır."
(Hadisi Şerif)
Ey şehid olsunlar diye,
Yiğitler doğuran analar!
Müjdeler olsun size
Adaklarınız kabul oldu!

Bir kervan adadınız şimdi,
Yeryüzü topraklarına
Şühedalar kervanı
Kervansarayları ise sizin o,
Nice arzulara kabristan olan yufka yürekleriniz

Ey küfre ve zulme göğüs geren analar
Sizi hep böyle tanıdı bu tarih
Tarihin kaçıncı sayfasıydı bilmem
Kerbela'da Yezid'e meydan okurken
Bulduk Zeynep'i…
Kölelik alçaklığına siper etmişti o anne kalbini…

Ve Meryem…
Yine tarihin kaçıncı sayfasıydı bilmem
Biricik oğlunu, iki gözünün nurunu.
Daha kundaktayken, tek başına adamıştı.
Allah yoluna / Allah aşkıyla…

Bilirim acıyı en iyi siz bilirsiniz
Haberiniz olmadan en ücra yanınıza sızan bir tek,
O'dur ölümden sonra
Az önce acıyla yüreği kavruldu bir annenin
Afganistan'da….

Ve daha sonra bir yürek sızısıda
Gözü yaşlı Çeçenyadan…
Şimdi Felluce yanıyor alev… alev…
Her dakikada düşüyor.
O acının sıcak karları bir bir
Annelerin kalbine…

Annelerin yüreklerinden kopup semalara yükseliyor
"Lanet olsun zalimlere
Kurusun iki elleri de Ebu Leheblerin!.."
Bedduaları artık gök kubbeye dar geliyor…
Bilirim acıyı en iyi siz tanırsınız…
Sevgiyi en iyi siz bildiğiniz gibi…
Daha dün kollarınız da sizlere muhtaç olan
Yavrularınızın tertemiz bedenleri,
Şimdi yine kollarınız da
Ruhları ise Firdevs Cennetlerinde…

Ey Gözlerine acının matemi acıdır.
Kurmuş analar,
Her yanınız Kerbeladır şimdi sizin,
Her gününüz aşura…
Gönülleriniz bir Yakup bekleyişindedir şimdi,
Yusufî zindanlarını göremeyen gözlerle…

Ey zamanın Zeynepleri…
Ey küfrün ve zulmün gözüpek savaşçıları…
Ey gözlerine acının matemi çadır kurmuş analar…
Sizin yaranız bulmaz artık derman
Kurumadıkça elleri sömürünün
Ve yıkılmadıkça zulüm düzenleri
Ve dalgalanmadıkça;

"Lâ İlahe İllallah" bayrağı.
Gönüllerin en derin yerinde
Bulunmaz artık sizin yaranıza derman…