dumanl? saatler
yaralar s?z?m s?z?m
şaşk?n,sağ?ca dakikalarday?m...
işliyorum ilmikleri
düğümlerde düğün,
k?rk gün k?rk gecedir..
ve otuz yedi senedir
vuslat-? meramla hep nişanl?y?z...
ayr?k otlar? bitirdim manzaralarda...
yüzüncü acve benim desem..
ve sen söksen de yine diksen..
bak ey müşfik nazar-? şahane
alaca gözlerim...
kulağ?mda örs sesleri
kalbimde kara delikler...
zerre kadar himmet bulsam
koşup divan?na;
medet diyeceğim...
işte boynumda dağlar?n korktuğu vebal
şimdi nereden sesleneceğim..
toplanan bulutlar?n ard?nda sen vars?n
rahmet ad?nsa senin,
ve celbinde ulvi muhabbetin,
k?m?lday?p yerimden
amalin rüzgar?na bineceğim...
inayetten bir istihdam ile
gür orman?na dalacağ?m ümmetin..
çal?dan niyetle...
mağfirete diyet edip umudu
toprağa sar?lacağ?m...
sab?rdan dua kurulacak masiyete
dirilmek için yağmuru bekleyeceğim...

m_safiturk