+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 4 ve 4

Konu: 99 Esma 99 Dua...

 1. #1
  Gayyur KosovaLı - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jun 2007
  Mesajlar
  108

  Thumbs up 99 Esma 99 Dua...


  Rabbi! Seni tarif etmektedir bütün güzel isimler
  Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen ruhum karanl?kta kal?r
  Esma’ül Hüsna’na şahit yaz beni.

  ALLAH(cc)!
  Sensin Allah(cc) sanad?r kulluğum
  Sendedir çarem seninledir varl?g?m
  Seni arar ruhum seni anar kalbim
  Başkas?na değil sana muhtac?m
  Başkas?n? değil seni çağ?r?r?m
  Başkas? yarat?lm?şt?r sen yaradans?n
  Başkas? devams?zd?r sen daimsin ve daim eyleyensin
  Başkalar? muhtaçt?r sen ihtiyaçs?zs?n ihtiyaçlar? görensin
  Başka ilah yok sen Allah(cc)’s?n
  Sen ki eşi benzeri olmayans?n
  Sen ki bütün eksiksiz s?fatlar?n sahibisin
  Cemaline çevir yüzümü başkas?na rağbet ettirme kalbimi

  Ya Rahman!
  Sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur
  Rahmetinden bir par?lt? sonsuz mutluluğumdur
  Rahmetinin bir damlas? herkesin r?zk?na kefil olur
  Şu çorak gönlüme merhametini indir
  Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir.

  Ya Rahim!
  Öylesine rahimsin ki kulağ?n? sözüme muhatap eylersin
  Akl?ma vahyinle tenezzül edersin
  Öylesine Rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin
  ?stenmediğinde de lütfedersin
  Öylesine Rahimsin ki hak edene hepten verirsin
  Hak etmeyene bile çok bahsedersin
  Öyle Rahimsin ki dünyay? bu kadar güzel eylersin
  Ahireti ondan daha güzel eylersin
  Ya Rabbi! Korkudan emin eyle beni
  Hüzünden azad eyle kalbimi
  Ateşten uzak eyle beni
  Hicrana düşürme kalbimi

  Ya Vehhab!
  Yokluğa s?rf yok oldugu için varl?k bahşedersin
  Nankörlerin bile r?zk?n? kesmez inkar edenlere bile nefes verirsin
  Varl?ğ?m senin lütfundur senin ihsan?nd?r
  Aciz varl?ğ?ma lütfunu ihsan?n? daim eyle

  Ya Rezzak!
  Hazinende yok yoktur ol dersin her sey olur
  Yaratt?ğ?n her canl?n?n r?zk? senin kat?nda sakl?d?r
  Vahyin mümin kalplerin selin ak?llar?n r?zk?d?r
  Ya Rabbi! Sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir
  Senin fakirin eyle beni
  Senin verdiğinle doymak en büyük lezzetimdir
  Sofranda ag?rla beni

  Ya Melik!
  Kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin
  Gökler yar?l?rken sahibim sensin
  Y?ld?zlar dag?l?rken sahibim sensin
  Varl?ğ?m bana ait değil var?m yoğum senin
  Elimde olanlar benim değil sahiplendiklerim de senin
  Yokluğa düşürme beni an senin
  Darl?k verme kalbime mekan senin

  Ya Kuddüs!

  Sensin kuddüs kutsiyet sendendir bundan öte laf olmaz
  Sen dilemezsen hiçbir şey pak say?lmaz
  Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz
  Kan?m? her nefeste temizlediğin gibi nefsimi ar?nd?r pak eyle
  Temizlenenlere muhabbet edersin gönlümü muhabbetinle temizle

  Ya Selam!
  Sensin selam sendendir selam
  Emrini dinler ateş ki ?brahim(as) için serin ve selametli olur
  ?brahim(as) gibi dostluğuna kabul eyle beni
  ?brahim(as) gibi ateşi gül eyle tenime
  Gül gibi ateşten çiçekler açt?r ruhumda
  Selam?n? şebnem gibi dokundur kalbime

  Ya Mümin!
  Sen hidayetini göndermezsen kalpler nas?l mutmain olur
  Sen kalplere itminan vermezsen kim inand?ğ?ndan emin olur
  Sen inand?rmazsan kim mümin kal?r
  Revam?n tuzağ?na düşürme beni nefsimin diline b?rakma beni
  Öyle mümin eyle ki beni pişmanl?klar?m beni sana döndürsün

  Ya Müheymin!
  Sensin gariplerin s?ğ?nag?
  Sensin kimsesizlerin dayanağ?
  Sensin hakk? himaye eden
  Sensin akl?m? aldan?şlardan kollayan
  Sensin ayağ?m? tuzaklardan kurtaran
  Sen ki zay?flar? kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin
  Mazlumlar?n hakk?n? zalimlerden almay? vaat edersin
  Sen ki benim en küçük, en önemsiz,
  En gizli arzular?m? da bilir bana merhamet edersin
  Nefsimin aldatmalar?na kanmaktan koru beni
  Aşağ?lar?n aşağ?s?na yuvarlanmaktan koru beni

  Ya Aziz!
  ?zzet senindir sendendir izzet
  Sen dilersen kimse zillete düşmez
  Sen vermezsen kimsede izzet kalmaz
  Kalbim yaln?z sana kanar
  Yak?nl?ğ?nla aziz eyle kalbimi
  Ruhum yaln?z seni arar
  Huzurunla aziz eyle ruhumu
  Halim yaln?z sana aşikar
  Başkalar?n?n yan?nda rezil etme beni

  Ya Cebbar!

  Sen ki mağrurlar? gururlar?na esir eylersin
  Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin
  Sen ki zor kullan?p zulmedenleri vicdanlarinin pençesine hapsedersin
  Bir sineği vas?ta eyle de Nemrutlardan kurtar beni
  Bir asay? vesile eyle de firavunlara galip getir beni
  Ebabilleri gönderde Ebrehlerin fillerinden koru kalbimi
  Nefsimin beni isyana zorlamas?na izin verme
  Akl?m?n beni sapt?rmas?na geçit verme
  Hep itaat üzre sabit k?l beni

  Ya Mütekebbir!
  Ben acizim sen Kadir’sin
  Ben fakirim sen Rahim’sin
  Ben ölüyüm sen Hayy’s?n
  Ben çaresizim sen Ehad’s?n
  Ben muhtac?m sen Samed’sin
  Ben sağ?r?m işiten sensin
  Ben körüm gören sensin
  Ben dilsizim konuşan sensin
  Ben yarat?l?yorum yaradan sensin
  Ben yokum var eden sensin
  Ben hiçim ama emellerim büyüktür
  Ben yoksulum ama isteklerim çoktur
  Ben isterim çünkü sen büyüksün
  Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi

  Ya Halk!
  Sen ol deyince her şey oluverir
  Ol de olay?m yaratt?klar?n?n aras?nda kalay?m
  Halk ettiğin gibi ahlaklanay?m
  Sen yaratt?n diye güzel olay?m
  Hep en güzel k?vamda kalay?m

  Ya Musavvir!
  Yokluğa varl?k suretini giydiren sensin
  Hiçlige varlik boyas?n? çalan sen
  Güzeli güzel k?lan ancak senin tasvirindir
  Sen ki yüzümü benim için biricik sevdiklerim için tan?d?k eylersin
  Kat?nda makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi

  Ya Gaffar!
  Gizli düşmanl?klar?m? bilen sensin
  Gözyaşlar?ma değer veren sensin
  Bilirim rahmet denizini buland?ramaz cümle günahlar
  Rahmetinle ar?nd?r bağ?sla beni

  Ya Fettah!
  Damla kadar da olsa sevab?m lütfeylede cennetini aç bana
  Şaşk?nda olsa akl?m kerem eyle de sana gelen yollar? aç bana

  Ya Alim!
  Senin için bilmenin baş? yoktur
  Ben ancak sonradan bilirim
  Senin bilmediğin bir an yoktur
  Ben ancak bazen bilirim
  Sen aç?k edip söylediğimi de bilirsin
  Sen susup kendime saklad?g?m? da bilirsin
  Unutup kendimden saklad?g?m? da bilirsin
  Kendi kuyular?ma akl?m?n iplerini salar?m
  Kendime akl?m ermez sen beni benden çok bilensin
  Kalbimin kuytular?nda el yordam?yla dolaş?r?m
  Kendime kendim yetmez sen bana benden çok s?rdaşs?n
  Bildiğimi bilenlerden eyle beni bilmediğimi bilenlerden eyle beni
  Sana malum olan ay?p ve kusurlar?mla utand?rma beni

  Ya Kab?d! Ya Bas?t!
  Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni
  Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni takdir senindir
  Ya Rabbi! Sen ki imkans?z? mümkün k?lars?n
  Darda koyma beni dara düştüğümde de şükredenlerden eyle beni
  Sen ki as?llar? yan?nda tutars?n gölgede b?rakma beni

  Ya Hafid!
  Öyle Hafid’sin ki yokluğa yuvarlars?n varl?ğ?yla gurura düşeni
  Öyle Hafid’sin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni
  Gururdan azad eyle nefsimi zillete düsürme kalbimi

  Ya Rafi!
  Secdelerimle sultan eyle beni
  Kulluğumla şereflendir beni
  Kat?nda rütbelendir beni
  ?yiler aras?nda an beni
  Yükseklere al beni

  Ya Muizz!
  ?zzetim varsa ancak senin verdigin kadard?r
  Yaln?z sana itaat etmenin izzetini ver bana
  ?zzetine ayine et fakiri

  Ya Müzill!
  Sana boyun eğişim en tatl? sevincimdir
  Senin kap?na gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir
  Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir
  Cevaps?z b?rakma beni

  Ya Semi!
  Yare aç?k yare yare açmaya yare ne hacet
  Feryad?m duyulur aşikare dile dökmeye ne hacet
  Güllerim döndü hare hare küsmeye ne hacet
  Dil avare dudak bi çare parelenmeye ne hacet

  Ya Basir!
  Körüm körlüğüme bile
  Körüm gördüğüme bile
  Körüm gösterdiklerine bile
  Vaat ettiğin cennetine bile körüm
  Senin görmenle görür cümle gözler
  Aç gözlerimi

  Ya Hakem!
  Sen ki varl?k ağac?n? yokluğun karanl?k köklerinden ç?kar?p vücuda getirensin
  Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetini rahminde besleyip büyütensin
  Kalbime değen s?z?lar? ince ince söz eyle
  Yüzüme değen gözyaş?m? damla damla rahmet eyle
  Dudağ?ma değen heceleri deste deste dua eyle

  Ya Adl!

  Sensin zulme ugrayanlar?n dayanag?
  Sensin mahzun kalplerin s?ğ?nağ?
  Senin adaletindir s?ğ?nd?ğ?m senin nizam?nd?r güvendiğim
  Nefsime zulmetmekten koru beni
  Adaletine raz? eyle nefsimi
  Eğrilmekten koru kalbimi
  R?zana göre ölçülendir beni
  Mizan?nda güzel eyle akibetimi
  Kolay eyle sorgu sualimi
  Hesap verme inceliğiyle yaşat beni
  Zulmetmekten uzak eyle beni
  Zulme uğramaktan koru beni

  Ya Latif!

  Senin hükümlerin her seyin her haline inceden inceye nüfuz eder
  Hükmüne razi olmay? lütfet bana
  Lütfunu hakk?mda hükmün eyle
  Hükmünü hakk?mda latif eyle

  Ya Şükür!
  Sen ki bana iman verdin dalalette b?rakmad?n
  Bense sana şükrümde hep eksik yetersiz kald?m
  Şükrünün lezzetini her dem tatt?r kalbime dilime
  Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir
  Bu nimetin şuuruna erdir fakiri

  Ya Aliyy!
  En güzel s?fatlar bile seni nitelemeye yetmez
  Senin lütfunun şulesidir bütün güzel s?fatlar
  En mükemmel vas?flar bile seni vasfetmeye yetmez
  Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vas?flar
  Sen her türlü tasavvurun ötesindesin
  Sen her türlü hayalin üzerindesin
  S?fatlar?na hayaller erişemez yüceliğine ak?l s?r ermez
  Senin lütfunla ulviyet kazan?r alemler
  Senin tenezzülünle mertebeler kazan?r insan, cin ve melekler
  Aczime yüce kudretinle medet eyle
  Fakr?ma ulvi yak?nl?g?nla imdat eyle
  Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin yakinl?ğ?na al beni
  Sen ki yüceler yücesisin senden başkasina boyun eğdirme beni

  Ya Kebir!

  Cümle efkar dar kal?r senin kibriyan? anlamaya
  Cümle sözler s?ğ kal?r senin büyüklüğünü anlatmaya
  Bir seni büyük bilenlerden eyle beni
  Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi
  Kibriyan? anlayacak ak?lla donat beni
  Celalini görmekle genişlet kalbimi

  Ya Hafiz!
  H?fz?n?n hazinesinde alem bir noktadan ibarettir
  H?fz?n?n ayinesinde ay ve güneş sönük bir par?lt?dan ibarettir
  Bahar k?şa döner birgün gün akşama ç?kar
  Sabahlar sendendir koru beni sabaha eriştir
  Y?ld?zlar söner birgün dağlar yerinden oynar
  Gökler senindir koru beni kap?na yetiştir
  Göklerde ölür birgün yer yerinden oynar
  Her yer senindir koru beni menzile eriştir
  Kuşlar dağ?l?r birgün denizler kaynar ufuklar senindir
  Koru beni ötelere eriştir
  ?smim unutulur birgün sesim boşlukta ç?nlar
  Yak?nl?klar sendendir
  Koru beni yak?nl?g?na eriştir
  Defterim aç?l?r birgün günahlar?m çok tutar
  Takdir senindir koru beni aff?n? yetiştir
  Sözüm biter birgün sessizlik uzar kelam senindir
  Koru beni müjdeni yetiştir

  Ya Mukit!
  Sen ki herkesin her ihtiyac?n? her an görüp gözetirsin
  Sana ayand?r her türlü niyet ve hareketim
  Sen ki sonsuzluk istediğini kalbime ilham edersin
  Sana malumdur bütün dualar?m ve isteklerim
  Sen ki zayif ve acizleri yetim ve yoksullar? kollay?p gözetirsin
  Sana aşinad?r acizliğim ve yetimliğim
  Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmay? seversin
  Sana aşikard?r sevapça yoksulluğum ve eksikliğim
  Niyetlerimi güzelleştir ihlasa eriştir beni
  Ömrümü ebede bitiştir cennetine yerleştir beni
  Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle baskas?na el açt?rma
  Günahlar?m? gufran?na bahane eyle yüzümü kara ç?karma

  Ya Hasib!
  Emellerim hesaba gelmez arzular?m say?ya dökülmez
  Defterimden yanl?şlar?m? ç?kar ki hesab?m kolay olsun
  ?htiyaçlar?m?n en küçüğüne hayallerimin hiçbirine elim yetişmez
  Kalbimin s?z?lar?n? topla ki hesaba gelir bir duam olsun

  Ya Kerim!

  Ya Rabbi! Kereminle güzel eyle her halimi
  Kereminle sevindir kalbimi
  Sen ki en çok acizlere ve zay?flara ikram eylersin
  Sen ki hiç sebepsiz hiç hesaps?z kerem eylersin
  Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağac?n? saklars?n
  Cennetine al hiç bitmeyen ikram?na eriştir beni
  Kerem et bu acize az sevab?n? çok eyle

  Ya Rakib!
  Ömrümün her an?nda seni anmak dilerim
  Lakin halim el vermez unuturum
  Kalbime zikrini yerleştir uyand?r beni
  Ölüm an?m? seni anarak yaşamak isterim
  Lakin mecalim yetmez susar?m
  Dualar?m? kat?na eriştir yand?r beni
  Hesap günü seni raz? etmeyi arzu ederim
  Lakin sevab?m yetmez korkar?m
  Yapt?klar?m? hayra eriştir iyilerle and?r beni

  Ya Mücib!
  Arza hacet yok halim sana ayandir
  Söze gerek yok sessizliğim sana beyand?r

  Ya Vasi!
  Varl?k sensiz darlan?r

  Ya Vedud!

  Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere
  Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere
  Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bahar?n gelir her yere
  Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelam?n deger dillere

  Ya Mecid!
  Yak?nl?g?n ulviyetine engel değil ki
  Bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin
  Ulviyetin yak?nl?g?na engel değil ki
  Bana benden de yak?n olduğunu her daim söylersin

  Ya Bais!
  Zerrelerimi topla bir bir dağ?ld?klar?nda
  Hayat ver yeniden onlara ulaşt?r en sevdiklerimin yan?na

  Ya Şehid!
  Seni görür gibi yaşamak en güzel haldir
  Senin gören oldugunu görmek en güzel tecellidir

  Ya Hakk!
  Ancak sana yönelmek kuluna hakt?r
  K?blenden sapt?rma beni
  Ancak sana edilen dualar kuluna hakt?r
  Mahrum b?rakma beni
  Ancak senden dilemek kuluna hakt?r
  Sahipsiz b?rakma beni
  Ancak sana dayanmak kuluna hakt?r
  Çaresiz b?rakma beni
  Ancak sana varan yollar kuluna hakt?r
  Yoldan ç?kartma beni
  Her seyden çok seni sevmek kuluna hakt?r
  Yetim b?rakma beni
  Bela hakk?mdaki hükmün hakt?r
  Ya Rabbi hak ettiğimle değil lütfunla ağ?rla beni

  Ya Vekil!
  Aczimi sana şefaatçi ederim
  Kudretini dayanağ?m eylerim
  Fakr?m? sana elçi ederim
  Rahmetini s?ğ?nag?m eylerim

  Ya Kaviyy!
  Aczimi bilip dergah?na geldim
  ?yyakenagbudü ve iyyakenestain
  Fakr?m? bilip senden istedim
  ?yyakenagbudü ve iyyakenestain
  Havl senindir kuvvet senin
  Kavi olan ancak sensin

  Ya Metin!

  Demir emrinle parçalan?rken nefsimin elinde b?rakma beni
  Daglar sana boyun eğmişken şeytan?n aldatmacalar?na kand?rma beni
  Denizler izninle yar?l?rken sebeplerin aras?nda oyalama beni
  Dilim sana içtenlikle yakar?rken sözlerimden fazlas?yla anla beni

  Ya Veliyy
  !
  Sana tevekkül ettim vekilim sensin
  Sana iman ettim sahibim sensin
  Sana s?ğ?nd?m s?rdaş?m sensin
  Sana güvendim veliyyim sensin
  Sana bağland?m dostum sensin
  Sana tutunuyorum bütün varl?ğ?mla
  Kimsenin yere y?kmas?na izin verme beni

  Ya Hamid!

  Hamid sensin hamd sanad?r
  Diller senin hamdinle tatlan?r
  Her nefes sana minnetle verilir ve al?n?r
  Sana sonsuz övgümü biricik övüncüm eyle
  Minnet alt?nda ezdirme kalbimi

  Ya Muhsi!
  Hadsiz acz ve zaaf içindeyim
  Düşmanlar?m pek yaman incitenim say?s?zd?r
  Sana şükrüm yetersiz arzular?m hesaps?zd?r
  F?trat?m?n diliyle yalvar?yorum dualar ediyorum
  ?steyenlerin ve istenenlerin say?s?n? bilen ancak sensin
  Kalbime yoldaş eyle merhametini

  Ya Mübdi!
  Sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratans?n
  Yarad?ş?n? her an yenileyen ve yeniden yaratacak olans?n
  Sevab?m?n yokluğunu rahmetine vesile k?l
  Elemimin çokluğunu lütfuna sebep k?l
  Günah?m?n bolluğunu aff?na bahane k?l

  Ya Muid!
  Ten kafesinden ç?k?nca sana var?r ruhlar
  Sende son bulur sonlar

  Ya Muhyi!
  Çürüyüp toz olmuş kemiklerin hat?r?n? yaln?z sen sorars?n
  Ölmüşlere ve unutulmuşlara yaln?z sen hayat bag?şlars?n
  Ölümümü ebedi dirilişime başlang?ç eyle

  Ya Mumit!
  Ölüm uzak değil bedenden bilirim ki ölümde senden
  Faniyim fani olan? istemem
  Acizim aciz olan? istemem
  Ruhumu rahmana teslim eyledim ben
  Ölümüm son değil başlang?çt?r bilirim
  Sonsuzluğa baslang?c?m? iman üzre eyle Ya Rabbi

  Ya Vedud!
  Sen sevdigin ve sevdirdigin için bakar yüzler yüzlere
  Sen sevdigin ve sevdirdigin için günes dogar günlere
  Sen sevdigin ve sevdirdigin için baharin gelir her yere
  Sen sevdigin ve sevdirdigin için kelamin deger dillere  Ya Mecid!
  Yakinligin ulviyetine engel degil ki
  Bana akla hayale gelmez güzellikler bahsedersin
  Ulviyetin yakinligina engel degil ki
  Bana benden de yakin oldugunu her daim söylersin

  Ya Bais!
  Zerrelerimi topla bir bir dagildiklarinda
  Hayat ver yeniden onlara ulastir en sevdiklerimin yanina

  Ya Sehid!
  Seni görür gibi yasamak en güzel haldir
  Senin gören oldugunu görmek en güzel tecellidir

  Ya Hakk!
  Ancak sana yönelmek kuluna haktir
  Kiblenden saptirma beni
  Ancak sana edilen dualar kuluna haktir
  Mahrum birakma beni
  Ancak senden dilemek kuluna haktir
  Sahipsiz birakma beni
  Ancak sana dayanmak kuluna haktir
  Çaresiz birakma beni
  Ancak sana varan yollar kuluna haktir
  Yoldan çikartma beni
  Her seyden çok seni sevmek kuluna haktir
  Yetim birakma beni
  Bela hakkindaki hükmüne haktir
  Ya Rabbi hak ettigimle degil lütfunla agirla beni

  Ya Vekil!
  Aczimi sana sefaatçi ederim
  Kudretini dayanagim eylerim
  Fakrimi sana elçi ederim
  Rahmetini siginagim eylerim

  Ya Kaviyy!
  Aczimi bilip dergahina geldim
  Iyyakanagbudü ve iyyakenestain
  Fakrimi bilip senden istedim
  Iyyakanagbudü ve iyyakenestain
  Havl senindir kuvvet senin
  Kavi olan ancak sensin

  Ya Metin!
  Demir emrinle parçalanirken nefsimin elinde birakma beni
  Daglar sana boyun egmisken seytanin aldatmacalarina kandirma
  beni
  Denizler izninle yarilirken sebeplerin arasinda oyalama beni
  Dilim sana içtenlikle yakarirken sözlerimden fazlasiyla anla beni

  Ya Veliyy!
  Sana tevekkül ettim vekilim sensin
  Sana iman ettim sahibim sensin
  Sana sigindim sirdasim sensin
  Sana güvendim veliyyim sensin
  Sana baglandim dostum sensin
  Sana tutunuyorum bütün varligimla
  Kimsenin yere yikmasina izin verme beni

  Ya Hamid!
  Hamid sensin hamd sanadir
  Diller senin hamdinle tatlanir
  Her nefes sana minnetle verilir ve alinir
  Sana sonsuz övgümü biricik övüncüm eyle
  Minnet altinda ezdirme kalbimi

  Ya Muhsi!
  Hadsiz acz ve zaaf içindeyim
  Düsmanlarim pek yaman incitenim sayisizdir
  Sana sükrüm yetersiz arzularim hesapsizdir
  Fitratimin diliyle yalvariyorum dualar ediyorum
  Isteyenlerin ve istenenlerin sayisini bilen ancak sensin
  Kalbime yoldas eyle merhametini

  Ya Mübdi!
  Sen ki her seyi misilsiz ilkin yaratansin
  Yaradisini her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansin
  Sevabimin yoklugunu rahmetine vesile kil
  Elemimin çoklugunu lütfuna sebep kil
  Günahimin bollugunu affina bahane kil

  Ya Muid!
  Ten kafesinden çikinca sana varir ruhlar
  Sende son bulur sonlar

  Ya Muhyi!
  Çürüyüp toz olmus kemiklerin hatirini yalniz sen sorarsin
  Ölmüslere ve unutulmuslara yalniz sen hayat bagislarsin
  Ölümümü ebedi dirilisime baslangiç eyle

  Ya Mumit!
  Ölüm uzak degil bedenden bilirim ki ölümde senden
  Faniyim fani olani istemem
  Acizim aciz olani istemem
  Ruhumu rahmana teslim eyledim ben
  Ölümüm son degil baslangiçtir bilirim
  Sonsuzluga baslangicimi iman üzre eyle Ya Rabbi

  Ya Hayy!
  Her diri senden alir dirligini
  Diriligimi diriligine ayine eyle
  Ölüm bile senin ihya etmenle diridir
  Ölümümü ebedi hayata bahane eyle

  Ya Kayyum!
  Yokluga düsürme kalbimi yaninda tut sevdiklerimi
  Unutuslara gömme yüzümü nazarinda tut güzelligimi

  Ya Vacid!
  Varligini anlatmaya var sözü yetmez
  Varlar seninle vardir
  Varligini anlamaya varligim yetmez
  Varlik sana sükrandir
  Varliginin öncesi yok senin önceler seninle vardir
  Varligina son yok senin sonralar seninle vardir
  Varligina bahane yok senin an seninle vardir
  Beni bensiz birak beni sensiz birakma

  Ya Macid!
  Izzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir
  Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir
  Iyilerin bütün iyilikleri sana aittir
  Sevap sahiplerinin bütün sevaplari sana aittir
  Vereceklerine karsilik degildir olamaz ibadetim
  Ancak verdiklerin içindir cennetine al beni

  Ya Vahid!
  Kalbim her seye baglanir ayriligin ardindan aglamaklidir
  Sen ki birsin baskalarina kosturup yorma beni
  Ruhum her gelene sevdalidir
  Gidenlerin gidisiyle yaralanir
  Sen ki birsin çoklukta birakip aglatma beni
  Kaygilarim bin türlü korkularim daglar kadar
  Sen ki birsin yokluga düsürüp unutma beni
  Sözüm kimseye geçmez kuvvetim kil kadar
  Sen ki birsin boynu bükük çaresiz birakma beni
  Bir seni bir bilirim iste kapina geldim baskalarina birakma beni

  Ya Kahhar!
  Sen öyle Kahhar’sin ki kahrinda lütfun çok kahrinda acelen yok
  Sen öyle Kahhar’sin ki kahrinda adalet var kahrina sinir yok
  Düsmanimiz çok aczimiz nihayetsizdir
  Kahrinla helak eyle zalimleri

  Ya Samed!
  Dogurmadin dogrulmadin dengin yok benzerin de hasa
  Herkes sana muhtaç her sey sana muhtaç
  Sen muhtaç degilsin hiç kimseye ve hiçbir seye asla
  Ben sahip olduguma da muhtacim sahip olmaya da
  Sen her seyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç degilsin
  Sana muhtaçligim en büyük zenginligimdir
  Senden baskasina muhtaç eyleme beni
  Senin dergahinda fakrim en güzel vesilemdir
  Senden baskasina el açtirma beni

  Ya Kadir!
  Öyle kadirsin ki kudretin olmasa
  Var diye bir sey olmaz yok zaten anilmaz
  Sen ki varsin yokluktan korkmam
  Sen ki kadirsin aczimden utanmam
  Sen ki rahimsin fakrimdan sikilmam
  Aczime kudretinle medet eyle
  Fakrima rahmetinle imdat eyle

  Ya Muktedir!
  Senin kudretine sinir çizilmez
  Çünkü kudretine aczin zerresi deymez
  Senin kudretine göre zor yada kolay olmaz
  Senin kudretine göre her seyde bir seyde fark etmez
  Sen ki her seyi bir sey gibi kolayca yaratirsin
  Toprakta birakma beni
  Sen ki bir seyi her sey gibi özenle yaratirsin
  Unutusta birakma beni

  Ya Mukaddim!
  Sen her seyi varligindan önce taktir edersin
  Sen her isin basini ortasini ve sonunu bilirsin
  Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim
  Sen ise sevdiklerini benden önce sevdin ve sevdigin için var ettin
  Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim
  Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin
  Ugradigim her yerde zaten sen vardin
  Tanidigim her yeni alemi basindan beri tanirdin
  Kalbimin ilk atisindan önce bana yar idin
  Ben kendimi sevmeye geç kaldim
  Mukaddim sensin diledigini diledigine üstün kilarsin
  Sensin mukaddim diledigini öne alir diledigini sona birakirsin
  Önce yaptiklarimi sonra yapacaklarimi bagisla
  Baska ilah yok ancak sensin Allah(cc)

  Ya Muahhir!
  Zaman senindir
  Diledigin isi öncelersin diledigini ertelersin
  Izzet senindir
  Diledigini yanina alir diledigini uzak eylersin
  Irade senindir
  Istediklerimi simdide verir sonraya da birakirsin
  Hüküm senindir
  Dilersen baskalarini bana tercih eder
  Dilersen beni baskalarina tercih edersin
  Hayat senindir
  Dilersen ecelimi acilen verirsin dilersen tehir edersin
  Takdir senindir
  Dilersen cezami hemen verir
  Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin
  Beni baskasina tercih et baskasini bana tercih etme
  Beni benden al beni senden uzak etme
  Rahmetini öncele gazabini ertele
  Pisman olmama izin ver ecelimi tehir eyle

  Ya Evvel!
  Senin varligin evvelden evvel
  Senindir sirrini kavrayamadigim ezel
  Sen öncelerden de öncesin
  Senindir zaman sen öncesizsin
  Her seyin asli senin katindadir
  Her isin basi senin yanindadir
  Yokken bana sahip çikan sensin
  Benden önce beni anan sensin
  Önceleri yoktum sen var eyledin
  Sonralari unutulucam sen an beni

  Ya Ahir!
  Sensin sonralarin sonrasi nihayetin yok senin
  Her seyin sonu senin yaninda
  Her isin sonucu senin lütfunla
  Seninle sona erer hasretlerim
  Sende son bulur beklemelerim
  Seninle güzellesir sonum sende gerçek olur umutlarim
  Seninle sonsuzlasir an senin müjdenle genisler zaman
  Seninle gelir yarinlar seninle var olur sonralar
  Senin lütfunla varlik evine konuk oldum
  Bugün var yarin yokum
  Sonumu sonsuzluk eyle akibetimi hayr eyle kabrimi gülizar eyle
  Ecel geldiginde müjdeni söyle

  Ya Zahir!
  Her seyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin
  Her sey kendini gösterdiginden çok seni gösterir
  Sen zahir olmasan isik kör kalir
  Seni görür gibi yasamakla güzellestir halimi
  Senden baskasi sahit olmaya deymiyor
  Zuhuruna sahit olanlardan eyle beni
  Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor
  Ayetlerine sahit yaz beni
  Gözlerim seni görmeye yetmiyor
  Kalbimde görünür eyle kendini

  Ya Batin!
  Sen herkese gizli kalirsin
  Hiçbir sey sana gizli kalamaz
  Dipsiz kuyular derin kurutulmusluklar
  Uçsuz bucaksiz ufuklar
  Isigin erisemedigi derinlikler sana ayandir
  Kalbimin sizilari ruhumun arzulari aklimin sirlari sana
  asikardir
  Sen ki hiçbir tasavvurun erisemeyecegi gizliliktesin
  Aklimi hikmetinin inceliklerine asina eyle
  Sirlarini arayisimi en tatli heyecanim eyle
  Sen ki irade ve hikmetinle her seyin iç yüzünde saklisin
  Nefsimi iradene ram eyle
  Sen ki her seyin içine ve aslina hükmedersin
  Kalbimi en güzel hallerle hallendir
  Varlik senin izzet ve azametine perdedir
  Sirlarini aç perdeleri indir

  Ya Vali!
  Nefsimle beni sinayan sensin
  Ömrümü eksiltende artiranda sensin
  Ömür senin diledigindir
  Malimi azaltanda çogaltanda sensin
  Elimdekiler senin verdigindir
  Sen dilemedikçe ben dileyemem
  Diledigim sensin diledigim senin diledigindir
  Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin
  Kalbimi kalp eyle dininde sabit kil
  Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin
  Fakrima medet eyle katinda sefaatçi kil

  Ya Müteali!
  Sen bütün yüceliklerden yücesin
  Yüceler yücesi sensin
  Sensin ulviler ulvisi sensin perdelerin gizledigi
  Sensin görünenlerin gösterdigi
  Sensin kainat kitabinin heceledigi
  Iyiliklerin sahibi sensin her dilin yücelttigi sensin
  Ufuklarin sahibi sensin
  Sen Mütealsin
  Her seyden ala, her kusurdan müberra, her noktadan paksin
  Sonsuz kusurlu bu fakir
  Her kusurum senin kemalini anlamam içindir
  Kusurumu kemaline erisme vesilesi kil
  Sen Mütealsin
  Her seyin üzerinde her yüceligin ötesinde
  Her eksiklikten münezzehsin
  Sonsuz fakr içinde bu fakir
  Fakrim senin rahmetini tatmam içindir
  Fakrimi rahmetine yetisme vesilesi kil
  Müteal sensin sonsuz acz içinde bu fakir
  Aczim senin kudretine dayanmam içindir
  Aczimi kudretine siginma vesilesi eyle
  Müteal sensin, Ilah sensin, Rab sensin
  Kullugumu rizani kazanma vesilesi eyle

  Ya Berr!
  Yoktum yoklugumun farkinda degildim
  Iyilik ettin var eyledin beni
  Anilmiyordum anilmaya deger degildim
  Iyilik ettin insan eyledin beni
  Bilmiyordum bilmedigimi bilmiyordum
  Iyilik ettin kendini bilir eyledin beni
  Inanmiyordum senin farkinda degildim
  Iyilik ettin inanlardan eyledin beni
  Kimsesizdim kendime dost ariyordum
  Iyilik ettin dostun eyledin beni
  Yetimdim sahibimi ariyordum
  Iyilik ettin rahmetine çagirdin beni
  Hataliyim pismanlik duyuyorum
  Iyilik ettin kapina çagirdin beni
  Yüzüm yok kimseye yaranamiyorum
  Iyilik ettin dergahina aldin beni
  Günahim çok senden utaniyorum
  Iyilik ettin gufranina bogdun beni
  Senden iyilik istemeye ne hacet
  Istememi isteyisin zaten iyiligin degil mi
  Senden istemeye ne hacet
  Vermek istemeseydin istemeyi vermezdin ki
  Ben sustum Ya Rab sen söyle iyiligimi

  Ya Tevvab!
  Iste kapina geldim
  Edemedigim bütün tövbeler için sana tövbe ediyorum
  Iste dergahina vardim
  Dileyemedigim bütün özürler için senden özür diliyorum
  Sana dönüyorum çünkü gidecek baska kapi bilmiyorum
  Beni nasil kabul etmezsin ki kapina
  Çünkü söyle dedigini biliyorum
  “Allah(cc)’in kabulünü vaat ettigi tövbe
  O kimselerin tövbesidir ki cahillikle bir suç islerler
  ve çabuk tövbe ederler”
  Bunlari söylemekle cahillik ettimse tövbe Ya Rab
  Iste çarçabuk tövbe ettim
  Sen tövbe edenleri seversin bilirim

  Ya Müntekim!
  Sen ki isyana ve inkara pek siddetli karsilik verirsin
  Intikamin haktir senin
  Sen ki mazlumlarin ahini isitir ezilenlerin halini görürsün
  Cehennemin haktir senin
  Sen ki diledigine rahmet eyler diledigine azab edersin
  Adaletin haktir senin
  Nefsimi isyandan uzak tut
  Nefsimin eline birakma beni
  Kalbimi nisyandan uzak tut
  En güzel hale kalp eyle kalbimi
  Zalimden ve zulümden uzak tut
  Adaletine razi eyle beni
  Rahmetini ver gazabindan uzak tut
  Lütfuna muhatap eyle beni

  Ya Afüvv!
  Sen affedicisin sen affetmeyi seversin
  Sen severek affedersin
  Senin merhametli nazarin nice günahlari silip süpürür
  Senin affinin gölgesinde bütün günah defterleri yanip kül olur
  Sen affetmeyi öyle çok seversin ki
  Günahimi dilersen affedecegini biliyorum diye de affedersin beni
  Sen öyle nezaketle affedersin ki
  Kendi hafizamdan da silersin günahlarimi mahcup etmezsin beni
  Hataliyim itiraf ediyorum kusurluyum kabul ediyorum
  Isyanim çoktur biliyorum çok unuttum utaniyorum
  Unuttugumu da unuttum simdi hatirliyorum
  Aldandim affini umuyorum

  Ya Rauf!
  Yoklugumda bile hatirimi sorup var eyleyensin
  Sen ki bütün sefkatlilerden sefkatlisin
  Cemalinle iltifat et bana refetinle muamele et bana

  Ya Malikü’lmülk!

  Mülk senindir mülkünde diledigini eylersin
  Senindir mülk diledigini mülküne dahil edersin
  Bedeni senin mülkündendir
  Hücre hücre tek sahibim sensin
  Kalbim senin elindedir
  Isyanda da itaatte de tek sahibim sensin
  Sözüm senin verdiklerindendir
  Sustugumda da konustugumda da tek sahibim sensin
  Ruhum senin emrindir
  Hayatimda a ölümünde de tek sahibim sensin
  Yoklugumda da varligimda tek sahibim sensin
  Mülkünün haricinde bir yer yok ki çikayim
  Baska kapi yok ki çalayim yanina al beni

  Ya Zü’l-celal Ve’l-ikram!
  Keremin öyle bol ki senin
  Bir çiçegin güzelliginde baharin ihtisamini gizlersin
  Keremini celalinle gösterirsin
  Lütfun öyle çok ki senin
  Bir damla suya bin hayat bahsedersin
  Lütfunu ihtisamla açik edersin
  Görünmen öyle açik ki senin
  Zuhurunun siddetinden gözlerden gizlenirsin
  Cemalini kereminle gösterirsin
  Sen ki en sevgilini(asv) bana elçi eylersin
  En sevgilini(asv) en sevgili eyle bana
  Karanliklarimi dagit nur eyle beni

  Ya Muksit!

  Hak senin yanindadir
  Haklilarin hakki senin katindadir
  Her muhtaca payini veren senin adaletindir
  Payima düsene razi eyle beni
  Fazlindan fazla fazla ver bana

  Ya Cami!
  Sen ki Ibrahim’in(as) kuslarini dag baslarindan geri
  toplayansin
  Az olan sevaplarimi da topla hesap günü geldiginde
  Iyilikten yana ne varsa senin katindadir
  Yetersiz olan iyiliklerimi topla hesap günü geldiginde
  Yoklugu varligin alnina sebnem eyleyen sensin
  Kerem et beni ve kardeslerimi de cem eyle iyiler meclisinde

  Ya Ganiyy!
  Öyle Ganiyysin ki lütfunu hak etmek gerekmez
  Ihsanina layik olmak gerekmez
  Elim istediklerime yetismiyor kalbimin emelleri hiç bitmiyor
  Hayallerime kainat dar geliyor dilime sadece dua degiyor
  Istesem ancak senden isterim
  Iyyakenestain iyyakenastain

  Ya Mugni!
  Bütün zenginlikler senin ikramindir
  Elimizde olanlar degil sadece elimizde senin ihsanindir
  Sahip olduklarimiz degil sadece varligimiz da senin ikramindir
  Her zenginin zenginligi senden baskalarina el açtirma beni
  Yalniz sana karsi fakir olanlardan eyle beni
  Fakirlik korkusundan azad eyle nefsimi
  Neyim varsa senin verdigini bilenlerden eyle beni
  Kainata dilenci eyleme kalbimi
  Senin nazli bir misafirin olarak agirla iki dünyada beni

  Ya Mani!
  Sen mani olursan kimse manileri kaldirasi degil
  Sen engelleri kaldirirsan hiçbir sey engel olasi degil
  Ben bana gerekeni bilmem Hakim sensin
  Men eyle bana verme neler engelse sana gelmeme

  Ya Darr!
  Zarar da fayda da senin iznindedir
  Zarara izin vermende bir hikmetledir
  Sen hakkimda zarar murad etmezsin
  Iyilik senden kötülük nefsimdendir
  Iyilige mecalim yok sen iyilestir beni
  Zarar da görünse faydadir taktir ettigin
  Kendime faydam yok zarardan kurtar beni

  Ya Nafi!
  Yokken var edisin bana öyle bir fayda ki
  Kömürü elmasa çeviren simya gibi
  Vicdanima sakladigin sir öyle bir cevher ki
  Adem’in(as) pismanligini açik eden dua gibi
  Kalbime koydugun muhabbet öyle degerli ki
  Ibrahim’e(as) atesi serin eyleyen sir gibi
  Bana bahsettigin hayat öyle bir Kevser ki
  Isa’nin(as) ölüleri dirilten dokunusu gibi
  Tenime verdigin afiyet öyle bir merhem ki
  Eyyub’un(as) yaralarini iyilestiren deva gibi
  Gözlerime degen nazarin öyle bir isik ki
  Yunus’u(as) üç karanliktan çikaran nur gibi
  Yüzüme tebessümü koyan yaradisin öyle güzel ki
  Yusuf’u(as) yüzüne tutulan ahime gibi
  Bana vaat ettigin cennet öyle bir müjde ki
  Muhammed’in( asv) canlar oksayan tebessümü gibi
  Her hayr senin elindendir katinda hayra eristir beni
  Her menfaat senin taktirindedir rahmetinden menfaatlendir beni
  Her fayda senin izninle gelir lütfundan faydalandir beni
  Sensiz benden bana çare yok bana iyiligin gerek
  Sensiz kimseden kimseye fayda yok bana kalbi selim gerek

  Ya Nur!
  Sen ki varlik aleminin nurusun
  Sendendir çehrelerden parlayan nur
  Sendendir göze bakis veren sir
  Sendendir gönle nese veren sürur
  Seninle nurlanir kalbim seninle aydinlanir aklim
  Nurunu yagdir bana

  Ya Hadi!
  Sensin kalplerimize Hak yolunu gösteren
  Sensin vicdanimiza Hakki asina eyleyen
  Inayetini kar eyle bana hidayetini yar eyle bana
  Yolunu yol eyle bana lütfunu bol eyle bana

  Ya Bedi!
  Hiçligi varlikla taçlandiran sensin
  Varligi yokluktan çikarip süsleyensin
  Sen ki her seyi essiz bir güzellikte yaratirsin
  Essiz yakinligina al beni
  Sen ki her isi özenle ve incelikle tamamlarsin
  Inceden inceye sev beni

  Ya Baki!
  Ne zaman lezzet alsam tükenince elem çekerim
  Lezzetleri daim eyleyen sensin
  Ne zaman kavussam ardindan ayriligi beklerim
  Kavusmalari sahici eyleyen sensin
  Ne kadar çok sevdam varsa o kadar çok veda beslerim
  Kalbime ebedi sevdalar düsüren sensin
  Ömrüm kisa elim yetismiyor kalbim kandir
  Baki olan ancak sensin Beka bahset imanima

  Ya Varis!
  Yok bildiklerim senin nazarindadir
  Yitirdiklerim senin katindadir
  Bitirdiklerim senin yanindadir
  Unuttuklarim senin hatirindadir
  Unutulmuslari sonunda sen anarsin
  Gidene de kalana da Varis sensin
  Ebedi kavusmaklar ver bana

  Ya Resid!
  Ya Rab sensin hakiki biricik mürsit
  Yönümü sana çevir yolumu sana getir

  Ya Sabur!
  Eyyub’a(as) sabri sen ögrettin
  Eyyub’a(as) sabri sen verdin
  Sen ki sabri için Eyyub’a(as) översin
  Sensin Sabur asil sabreden sensin
  Sabur sensin sabredenleri seversin
  Sabrin öyle ki ben kuluna hilmin çok
  Sabredersin ki cezalandirmak ta acelen yok
  Sabrin var ki pisman olacaklara mühletin çok
  Sabrin öyle ki sabretmeyenlere bile sabirsizligin yok
  Sen ki bütün sabredenlerin sabir sebebisin
  Muhabbetine mahzar olan sabilinden eyle beni

  ~ AMIN ~
  Konu KosovaLı tarafından (02.07.07 Saat 11:09 ) değiştirilmiştir.

  مَنْ غَشَّـنَا فَلَيْس مِنَّا

  Bizi aldatan bizden değildir.
  Müslim, Îmân, 164.


  " Zalimler İçin Yaşasın Cehennem!!! "


 2. #2
  Ehil Üye aşur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2006
  Mesajlar
  1.446

  Standart

  Allah raz? olsun. Hem sizden, hem Senai Demirci'den.

 3. #3
  Pürheves mamafih - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Sep 2007
  Mesajlar
  154

  Standart

  çok hoş
  Talebeliğin özelliği ve şartı: Sözler’i kendi malı ve telifi gibi hissedip sahip çıkmak, onları hayatının en önemli vazifesi bilmek ve onları neşretme hizmetini yapmak.

 4. #4
  Gayyur sevdalizz - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Jul 2007
  Mesajlar
  101

  Standart

  muhteşem BI PAYLAŞIMDI d? ALAH RAZI OLSUN

+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. 99 Esma 99 Dua
  By __tİryakİ in forum Dualar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 09.10.08, 20:00
 2. Esma-ül Hüsna
  By Scorponork in forum Klip, Video, Film ve Animasyon
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 15.09.07, 20:07
 3. Esma-ül Hüsna
  By petünya in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 11.09.07, 13:32
 4. 99 Esma 99 Dua
  By KosovaLı in forum Resim - Fotoğraf Galeri
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 20.08.07, 11:35
 5. Esma-ül Hüsna
  By adnadn in forum Resim - Fotoğraf Galeri
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 10.08.07, 13:58

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0