siyah incilerin sağnağında

üsküdarda yanar kandiller

sirac içinde nur bezminde...

hüdai dergahından destur alalım

yahya babına sükut duralım

dönsün seyyareleriyle bir mevleviler...

sultan eyyübe hürmet sunalım

ol can-ı Ahmedi o demden Analım A.S.M...

adımlara hazer sürelim

incinmesin şüheda incinmesin yiğitler...

Ey şehr-i mağmur...!

kaç ezan okundu kulağına

kaç kametle ismin konuldu...

tamburların teli kopsun

neyler duyulsun

dili tutulsun kemanların

deniz konuşsun

essin rüzgar mest-i müsteğrak ile...

karanlığa cemre düşsün

sessizliği sessizlik bozsun

bir kere daha adın istanbul olsun...

el yordamıyla anlamak zor seni

güneş seherle kaftanını çıkarsın

efsun başka rengiyle açsın gözlerini...

hasretler sabırca mahmur

ellerin kız kulesi

ufkunda kızıl sürmeler

minare boylarında huzur...

üstüne kuş konuşunda sitemler

surlardan ebede sesler

yad yadigar yar ne varsa alıp başını gitmiş...

masallar kazınmış zülfüne

ümidler dönüp hep sana gelmiş...

bu mütebadil kervanın

sadece suretleri değişmiş...

san ki sen seni yutan gönülden razısın

san ki bilmeyene seni fazlasın...

kaç defa mezaristana boşalttın bu şehri

nikabın yüzünde kaç asırdır

gel beka bahçesinin sonsuzluk gülü ol

bitsin bu melal..............


m_safiturk