uzak sahralarda intibahi kervana müştak

silsile-i cevahirden bihaber

dalıp karanlık kuyulara

kenzine mıh vurduğum hakikat


mugalatayı nefsten muhasebeler

hasret,fıtri şehadetin hüzmesi

ne garip tefrik edilmez muaamma

hissiyat,mahvi mahvellerde serkeş


Kevser-i şefkatine müheyya ızdırap

nedamet,nasuhen el divan

ruh saz olmuş elem mızrap

dem damardan ücra


ar mı'dır anmaktan ırak eder

yar addettiklerimizdenmi bu figan

pası saykallanmamış zemin-i kalbin

bundan mı çıkmaz müberra ifadeler................


m_safiturk