ikab-ı aklın hayali haleleri

gurubu muayyen tuluu meçhul

recm-i necme muntazır

alamdan suduri güller beklerim...


şemsin harab-ı çöllerindeyim

teyemmümi kumlar ellerimde

seraba çanak tutar hülyalarım

gaflet uykunun en derin çukuru...


ihtimal,umud..bir bahari dal uzanır

nadiratın kıymetli yağmuru düşer

haşr-i surdan üflenir

nef-i ruhdan kalkarız…


iz’i kalmaz yaranın

ızdırap;maziden hamdli hatıra

havl kuvvet ile ihsan

gabavet perdesini yırtar mu’cize


ülfet;boşalan kabrine gömülür ihyanın

hüşyar olur kalp

Kuddüsi nezafet dağıtır müzehrefatı

Rükn-ü seyyareleriyle imani alem gelir…


Semaha cami neyler çalınır

Cehr-i tevhid yükselir canib-i Kadiriden

Hafi sekineler dem tutar tariki

Bir vahdet iksiri mayalar ahengi…


Asırlara ömrü kainat dizilir

Sultanlar kürsüyü tedriste

İlim amale sırat kurulur

Kılıçtan keskin kıldan ince…


Teklif ile mükellef enva ile muhtelif

Artık ihtiyari intihap bizdedir.........