Ey perçemi cemaline meftun
zahir batın dem deme...
açılır lafz-ı pakinden sır
karip baid el ele...
sürür sahili selamet...
rayihan cümle elvanı candır
taht-ı belkisten evvel vasıl ola feyzin
bu ahvali perişana lutf-u nazar kıl
cilve-i ihsandan inam-ı şandır
almışız dersi nur-u vasiadan
ruhun vasi'şende elan haydır...