ağırca yorganlar geceden

fakr-ı acz-i marazı bilmeden ağlarım...

bu yaşşız figanın yitirdiği ki;

döner bulamam o şefket-i müberrayı...

mana da ayrılır heceden...

öyle cahr-ı bahş feryat lazım ki;

hem nadim hem sezsiz...

sevdam tıfl iken öldü...

Sen kuru kuyuları coşturan

bu limeli ellere medet...

galizden lal lisana medet...

bargah-ı esma-i Sultana

bir dua-yı ihlas sunayım

tevbeden bir silimlik olası...

kazanıp kaybetmek elzem nihayedir de;

hitab-ı ibaddan mahrum kalbi

nar teskin etmez zannım...

tahkirin tahribi harabı vucuddan azam...

sen mi'raç görmüş rüüyyetsin

elan hak bürhan-ı icmasın

niyet-i yakinime şahit ol;

ben tevhidi ihtiyari idda edemem

önümdeki matbu hayattar beyana kaniim

ondan bildim,ondan süzülür muradım

şuur atıl...

ardına gölge oldum kırmızı sütunların

bu da benim savt-ı meşhudum

o Allah bir-sen Resulallahsın...