+ Konu Cevaplama Paneli
Gösterilen sonuçlar: 1 ile 4 ve 4

Konu: Dursun Ali Erzincanlı'dan "Şiirler"

 1. #1
  Ehil Üye Ehl-i telvin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.269

  Standart Dursun Ali Erzincanlı'dan "Şiirler"

  ŞEMA?L


  Ne uzun ne k?sa karar?nda boy
  Soyu ?brahimden ne asil bir soy
  Saçlar? hoş siyah dalgal? bir koy
  Kemâlini giydir beni benden soy
  Âlemlere rahmet yüzünü göster
  Bu kul varl?ğ?ndan soyunmak ister
  Güneş pervânesi o güzel yüzün
  Nurundan ?ş?ğ? vard?r gündüzün
  Solmaz bir gül rengin ne k?ş ne güzün
  Tecelli ediyor yüzünde özün
  Hasretim, yanar?m, yüzünü göster
  Kölen bu devletle avunmak ister
  Simsiyah gözlerin âhû misâli
  Dâim Hakka bakar her an visâlin
  Beyaz? ölçüsü gözde kemâlin
  Kaşlar?n sûreti gökde hilâlin,
  Râz?y?m rûyada yüzünü göster
  Âş?k maşukuna can sunmak ister
  Bir tutam sakal?n birkaç? beyaz
  Mübarek vücudun serin k?ş ve yaz
  Cân?m? yoluna kurban etsem az
  Dostlar defterine köleni de yaz
  Aç?ver kap?n? yüzünü göster
  Gönül hasretinden yak?nmak ister
  Duyular mükemmel, dişleri inci
  Kokusuna tutkun, yaşl?s? genci
  Yürürken koşmadan olur birinci
  Kap?na gelmiş bir garip dilenci
  Aç?ver ne olur yüzünü göster
  Garip ayağ?na kapanmak ister
  Yukar?dan aşağ? heybetle iniş
  Yürüyüşünde var hep bu görünüş
  Âdetin bakt?ğ?n tarafa dönüş
  Bize nasip olsun hay?rl? bir düş
  Kerem et ne olur yüzünü göster
  Kim böyle bir düşten uyanmak ister
  Seni ilk görenler korku çekermiş
  Sonra ülfet eder hemen severmiş
  Benzerini asla görmedim dermiş
  Erenler yolunda giderek ermiş
  Benzeri bulunmaz yüzünü göster
  Gönüller nurunla y?kanmak ister
  Zât?n?n nûrundan vermiş sana can
  Hilkate ruhunla başlam?ş Rahman
  Yûsufta yok sende olan hüsnü an
  Ahlâk?nd?r Senin, mûcize Kur’an,
  Alemlere Rahmet, cemâlin göster
  Kölen rahmetine s?ğ?nmak ister
  Ümmetin üstüne titreyen sensin
  Müjdeci, uyaran, gel diyen sensin
  Kulunu Allah’a sevdiren sensin
  Gecemi gündüze çeviren sensin
  Ey Hakk?n şâhidi yüzünü göster
  Kul şehâdetinle tan?nmak ister
  Hakk?n halilisin, habibi sensin
  Gönüllerin eşsiz tabibi sensin
  En güzel hutbenin hâtibi sensin
  Ümmetin en büyük nasibi sensin
  Aşk?m?n Leylas? yüzünü göster
  Gönül seni gözden sak?nmak ister
  En güzel, en üstün ahlak senindir
  Cömertlikte kemâl el-hâk senindir
  Şefaatte en son durak senindir
  Miraç senin, Refref, Burak senindir
  Sen gördün, bize de cemâlin göster
  Pervâne şem’ine hep yanmak ister
  Konu HakanBa tarafından (23.06.07 Saat 00:59 ) değiştirilmiştir.


 2. #2
  Ehil Üye Ehl-i telvin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.269

  Standart

  MEKKEN?N FETH?

  Her şey bir şiirle başlad?.
  Peygamber huzurunda okunan bir şiirle…
  K?zg?n kum f?rt?nalar?ndan,
  Adem vadisinden kopup gelen bir şairle…
  Ard?nda k?rk süvari,
  Ve alev alev yanan gözlerinde ihanet haberleri.
  Bu şair, huzaa kabilesinden Amr bin Salim’di.
  En üst perdeden okudu şiirini,
  Ve gözlerini k?rpmadan dinledi Nebi;

  “Kureyşîler sana verdikleri sözde durmad?lar,
  Hudeybiye’de seninle yapt?klar? misak? bozdular.
  Bizi Vetir’de,
  Kendi yurdumuzda gafil avlad?lar.
  Benim kimseyi yard?ma çağ?rmayacağ?m?,
  Çağ?ramayacağ?m? sand?lar.”

  Dedi ve durdu.
  Şair ağl?yordu.
  Peygambere çevrildi tüm gözler
  Ve o an tutuldu nefesler.
  Sahabenin başlar? yere değiyordu,
  Çünkü mübarek al?nlar?ndaki damar belli oluyor,
  Peygamber celalleniyordu.

  “Ey Nebi!
  Allah’?n kullar?n? yard?ma çağ?r,
  ?çlerinde Allah?n Rasulü de olsun
  Yap?lan zulme, öfkesinden renkten renge girsin,
  Ve büyük bir ordunun baş?na geçip,
  Denizler gibi köpürerek ak?p gelsin.”

  Şiir bitmişti,
  Şair de bitmişti.
  Gözler hâlâ peygamberdeydi,
  Allah?n râsûlü, ridas?n? toplay?p ayağa kalkt?!
  Ve sahabe ayağa kalkt?.
  Şimdi konuşan peygamberdi;

  “Eğer kendime yard?m ettiğim şeylerle
  Huzaalara yard?m etmezsem,
  Ben de yard?m görmeyeyim.
  Varl?ğ?m kudret elinde olan Allah’a andolsun ki,
  Kendimi ve ev halk?m? koruduğum gibi,
  Bunlar? da koruyacağ?m.
  Şimdi haber sal?n yeryüzüne!
  Allah’a ve Ahiret gününe iman edenler Medine’de toplans?n.”
  Medine dağlar?nda savaş?n ritmi,
  Sokaklar?nda peygamber sessizliği…
  Konuşmuyor nebi
  Hane-i saadet’te k?l?çlar bileniyor
  Hane-i Saadet’te z?rhlar temizleniyor
  Ve şehirlerin anas? gülüyor.
  Mekke-i mükerreme uzaktan gülüyor.

  Gül ey Mekke! Gün senin günündür
  Gün senin fetih günündür.
  Gül ki, bu dönüş sanad?r.
  Baksana,
  Dün bağr?ndan kopar?lan yiğitler dönüyor sana
  Erak topraklar?n? savuran rüzgar dönüyor önce
  Ard?ndan büyük bir birlik;
  Başlar?nda Halid bin Velid!
  Arkadan ey Mekke!
  Senin topraklar?nda yaşarken
  Rabbim Allah’t?r dedi diye sövülen,
  ?şkence gören,
  Her taraf? k?pk?z?l kurban taşlar? gibi
  Kan içinde kalan muhacirler geliyor.
  En önde Zübeyr bin Avvâm geliyor
  Hani sekiz yaş?nda müslüman olan
  Hani onbeş yaş?nda senden kopar?lan
  Amcas? onu bir has?ra sarm?şt? hani
  Ateş duman?na tutmuştu
  Küfre dönsün diye.
  Ama o dönmedi küfre
  Ve peygamber y?ld?zlar?ndan biri olarak
  En önde sana dönüyor ey Mekke!
  Sonra bir bölük halinde Beni g?farlar geliyor!
  Bayraklar? Ebu Zer G?fari’nin elinde…
  Şu müslüman oluşunu Kâbede ilan edince
  Bay?lana kadar dövülen Ebu Zer geliyor.
  Eslemler geliyor bölük halinde
  Müzeyneler bin kişilik alayla geçerken çölden
  Tekbir sesleri geliyor göklerden
  Ey Mekke başka kimi bekliyorsun söyle!
  Hz.Hamza’y? m??
  Musab bin umeyr’i mi?
  Onlar,
  Şehitler ordusuyla tebessüm ediyorlar sana
  Ve baksana
  Gözleri ?ş?l ?ş?l
  sana yaklaşan ve tozu dumana katan
  bir alay? seyrediyorlar
  Kapkara bir taşl?ğ? and?ran bu alay da kim
  Bir hareketlilik semada…
  Bunlar ölüme susam?ş savaş erleri Ensâr!
  Ve en ortada simsiyah sar?ğ?yla Yâr!
  O an Peygamberler ayakta,
  Melekler ayakta
  Şehitler ayakta…
  Ey Mekke Kalkabilirsen sen de kalk
  Çünkü gönüllere safâ geliyor
  Hazreti Muhammed Mustafa! geliyor

  —–
  Sekiz y?l geçti aradan
  Sensiz tam sekiz y?l geçti…
  Gittiğin gece
  Uzaktan dönüp Kâbe’ye bak?nca;
  “Mekke!” demiştin,
  “Sen benim için bütün dünyadan daha değerlisin
  ama senin insanlar?n beni rahat b?rakm?yor”
  deyip gitmiştin.
  Y?ld?zlar da seninle birlikte gitmişti.
  Kapkaranl?k geceler kalm?şt? ard?nda.
  Mekke öksüz kalm?şt?.
  Ve Mekke çocuklar?…
  Çocuklar hep
  Sümeyye’nin toprağa düştüğü yerde oynad?,
  Habbâb bin Eret’in ateşe at?ld?ğ? yerde oynad?
  Hane-i Saadetin üzerinde
  Sevr mağaras?ndan kalma güvercinler bekledi seni .
  Kâbe-i Muazzama’da namaz k?l?ş?n? özleyen Hârem,
  Haticetül Kübrâ’n?n hat?ralar?,
  O gül kokuna hasret kalan sokaklar bekledi seni.
  Şimdi Kasva’dan inmez misin Ya Rasulallah!
  ?nmez misin ki,
  Ayaklar?ndan öpsün mekke topraklar?
  Ve kald?rmaz m?s?n baş?n? ki
  Nur çehreni seyretsin âlem

  ?şte Rasulullah’?n nur yüzü göründü.
  ?şte Rasulullah bak?yor.
  Baş?nda yemen işi simsiyah bir sar?k.
  O Aln?ndaki nura kurban olal?m.
  Rasulullah Kâbe’ye bak?yor.
  Ve işaret ediyor Hz. Bilâl’e…
  Bilâl, Kabe-i Muazzamâ’n?n üzerinde…
  Şimdi Bilâli dinlesin yer ve gök.

  DURSUN AL? ERZ?NCANLI
  Konu HakanBa tarafından (23.06.07 Saat 00:59 ) değiştirilmiştir.


 3. #3
  Ehil Üye Ehl-i telvin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.269

  Standart

  KERBELA

  Hicretin dördüncü y?l?.
  Birer y?l arayla Medine’de iki doğum,
  ?ki bayram, iki ay parças?…
  Yeryüzünün en hay?rl? dedesinin gözbebekleri doğuyor.
  Rasûl-üs Sakaleyn’in koklad?ğ? reyhanlar?
  Fat?ma’t-üz Zehrâ’n?n körpecik fidanlar?
  Ali’yi Mürteza’n?n eşsiz kahramanlar? doğuyor.
  Cennet gençliğinin iki seyyidi.
  Ehl-i Beyt’in ilk nazl? çiçekleri…
  ?ki ay parças?, “merhaba” diyor o incecik sesiyle
  ?simlerini Rahman koyuyor, Cebrail nefesiyle
  Siz onlara Allah’?n iki lütfu diyin;
  Birinin ad? Hasan; diğerinin Hüseyin.
  Zaman, saadetli günleri yaprak yaprak okurken
  Onlar peygamber dizinde büyüdüler
  Ve zaten onlar semâda büyüktüler.

  Bir gün peygamberlerin incisi oturuyorlar.
  Hasan’

  la Hüseyin
  Birbirlerini yakalama oyununda…
  Buyurdular;
  “Ha Gayret Hasan! Göreyim seni, yakala Hüseyin’i.”
  Hz. Ali; “Ya rasulallah!” diyor,
  “Hüseyin’den taraf olman?z gerekmez mi?
  Hüseyin daha küçük.”
  Rasulullah buyuruyorlar;
  “Baksana! Cebrail de Hüseyin’i tutuyor;
  Ha gayret Hüseyin! Göreyim seni diyor.”

  Yine birgün,
  Efendimiz, ashab?yla yürüyorlar.
  Hz. Hüseyin çocuklarla oynuyor.
  Peygamberimiz, ellerini aç?yor;
  Tutmak için Hüseyin’i…
  Hz. Hüseyin, bir oraya bir buraya kaç?yor.
  Ve gülerek yakal?yor onu, Nebiler serveri.
  Bir elini kafas?n?n arkas?na,
  Öbür elini, çenesinin alt?na koyup öpüyor, kokluyor, öpüyor.
  Sonra zamana ve mekana sesleniyor;
  “Hüseyin bendendir, ben de Hüseyin’denim!
  Allah’? seven Hüseyin’i sever!
  Hüseyin, torunlardan bir torundur.”
  Ve bir gün Cebrail bir haberle gelir;
  Hüseyin F?rat k?y?s?nda şehit edilecektir.
  Oras?, üzüntülü, tasal?, mihnetli ve belal? bir yerdir.
  Kerb-ü belad?r!
  Oras? Kerbelad?r!

  Hicretin altm?ş birinci y?l?.
  Aylardan Muharrem…
  Kan renginde f?rat

  Kan renginde yakamoz.
  Ve dudaklar susuz,
  Yürekler susuz…
  Kerbelada bir oğul var,
  Yoluna oğullar feda.
  Bir
  torun, Kerbelada…
  Dedesinden elli y?l uzakta.
  Onun gibi bembeyaz giyimli
  Bembeyaz yüzlü.
  At?n?n üzerinden sesleniyor
  Kalpleri mühürlü olanlara
  Merhametten yoksun olanlara;
  “Ben Peygamberiniz Aleyhisselam?n k?z?n?n oğlu değil miyim?
  Ben Hz.Muhammed Mustafa’n?n torunu değil miyim?
  Şehitler seyyidi Hamza, babam?n amcas? değil mi?
  Çift kanatl? şehit Cafer, benim amcam değil mi?”

  Kerbelada bir oğul var,
  Çevresinde Yeminler ediliyor şehadete.
  Ve birbir toprağa düşüyor yiğitler
  Ehl-i Beyt’in solan ilk çiçeği Aliyyül Ekber’di.
  Sonra s?ra s?ra soldu civanlar;
  Avn b. Abdullah b. Cafer,
  Muhammed b. Abdullah b. Cafer,
  Abdurrahman b. Akîl,
  Cafer b. Akîl…
  ?şte bak?n, biri daha yürüyor ölüme;
  Hz. Hasan’?n oğlu Kâs?m!
  Onun da yüzü ay parças?.
  Elinde k?l?ç, üzerinde gömlek ve pelerin.
  Ayak sandallar?ndan birisinin bağ? kopmuş.
  Baş?na bir k?l?ç iniyor,
  Ve “Amca!” diyerek yüz üstü düşüyor kerbela’ya.
  Kerbela’da bir oğul var
  Bir şahin var.
  Kucağ?nda üç yaş?nda bir seyyid;
  Ad? abdullah!
  Ve bir ok, Abdullah’? boğaz?ndan vuruyor
  Hz. Hüseyin, kanla dolan avuçlar?n? yere boşalt?yor
  “Yâ Rab!” diyor.
  “Bize göklerden yard?m etmeyeceksen,
  Hakk?m?zda ondan daha hay?rl?s?n? ihsan et.”

  Hicretin altm?ş birinci y?l?
  Muharrem ay?n?n onu…
  Bir şehit var kerbelada
  Tam otuz üç m?zrak yaras?,
  Otuz dört k?l?ç yaras?
  Ey Muhammed’im nerdesin nerde?
  Hüseyinin baş? bir yerde; gövdesi bir yerde!
  Bu Hz. Zeyneb’in feryad?d?r dedesine;
  “Ey Muhammed’im! Ey Muhammed’im!

  Sana göklerdeki melekler salatü selam getiriyorlar.
  Hüseyin ise şu otsuz bozk?r çölde
  Tozlara, topraklara, kanlara bulanm?ş,
  Azalar? kesilmiş yat?yor.
  Ey muhammedim! senin k?zlar?n esir edilmiş,
  Zürriyetin hep öldürülmüş.
  Sabah yelleri onlar?n üzerine toz toprak savuruyor.”

  Abdullah bin Abbâs da, o gün Medinede
  Rasulullah aleyhisselam’? görür rüyada
  Yan?nda içi
  kan dolu cam bir bardak vard?r,
  Ve şöyle buyurur:
  “Benden sonra Ümmetimin yapt?ğ? şeyi biliyor musun?
  Hüseyin’i şehit ettiler.
  Bu, Onun ve ashab?n?n kanlar?d?r.
  Bunu Allah’a sunacağ?m.”

  Ya Rasulallah!
  Biz as?rlar sonra geldik.

  Eğer o gün olsayd?k Kerbela’da
  Allah’a kasem olsun ki
  Ashab?n?n seni koruduğu gibi
  Korurduk Ehl-i Beyt’ini
  Ya da o uğurda verirdik can?m?z?.
  Bu sözümüzün bir isbat? olarak
  Bu gün biz senin kap?nday?z.
  Taş?d?ğ?m?z ehl-i beyt isimleri.
  Kimimiz Ali, kimimiz
  fat?ma
  Kimimiz hasan ve hüseyin.
  Ve iftiharla senin ismini taş?yor çoğumuz.
  Allah ruhumuzu senin kap?nda
  Ehl-i Beytine lay?k olduğumuz bir anda als?n.
  Aliyi Asğar’la,
  Zeynelabidin’le her as?rda hüseyni çiçekler açarken
  Yanaklar?nda peygamber busesi,
  Ve her biri senden bir koku taş?rken çağlara.
  Allah, bizi onlardan ay?rmas?n.
  Bizi senden ve r?zas?ndan ay?rmas?n.
  Konu HakanBa tarafından (23.06.07 Saat 01:00 ) değiştirilmiştir.


 4. #4
  Ehil Üye Ehl-i telvin - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  Nov 2006
  Bulunduğu yer
  İstanbul
  Mesajlar
  2.269

  Standart

  ?NLEYEN B?R NAYIM

  Derdi isyana müptelay?m Ya Resulallah!
  Kap?nda bir baht? karay?m Ya Resulallah!
  Umard?m hep cemal-i pakinden tecelliler,
  Bak şimdi;firaka sezay?m Ya Resulallah!
  ?nlerken nay-? kalbim ümid-i feyzinle daim,
  Cürmümle o demde cüday?m Ya Resulallah!
  Saç?l?r iklimi pakinden aleme rahmet,
  Ben nenden kuruyup solay?m Ya Resulallah!
  Ne şevkti tüterken büyun herdem seherlerde,
  Ya şimdi,inleyen bir nay?m Ya Resulallah!
  Kabul k?l mücrimi,kovma kap?ndan ne olur!
  Kovarsan kime s?zlanay?m Ya Resulallah!
  Yanm?ş?m isyanla,yakma hicranla Ey Nebi!
  Bittim billahi;pür şekvay?m Ya Resulallah!
  Günah bana yaraşmaz, doğru…Af senin şan?n
  Sen varken kime dert yanay?m Ya Resulallah
  Konu HakanBa tarafından (23.06.07 Saat 01:00 ) değiştirilmiştir.


+ Konu Cevaplama Paneli

Konu Bilgileri

Users Browsing this Thread

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

   

Benzer Konular

 1. Yalnızca "La İlahe İllallah" Demek Yeterli midir? "Muhammedür Resulullah" Demeden?
  By ZÜMRÜT in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 10
  Son Mesaj: 25.04.17, 13:15
 2. "Ene" ve "Zerre"den İbaret Bir "Elif" Bir "Nokta"dır.
  By Ene-Zerre in forum Açıklamalı Risale-i Nur Dersleri
  Cevaplar: 29
  Son Mesaj: 21.04.17, 20:29
 3. Hayatıyla bir "Elif" yazar, "Vav" vuslatıyla yürür, yüreği "Hu" okur..
  By gamze-i_dilruzum in forum İslami Nitelikli Yazılar
  Cevaplar: 3
  Son Mesaj: 21.04.17, 20:28
 4. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 05.09.08, 13:57
 5. Dursun Ali Erzincanlı "Kerbela"
  By zahid in forum Klip, Video, Film ve Animasyon
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 12.01.08, 14:01

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
Yemek Tarifleri ListeNur.de - islami siteler listesi
Google Grupları
RisaleForum grubuna abone ol
E-posta:
Bu grubu ziyaret et

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0