Ben ...

Bazen ne aradığını bilmeyen bir insanım.
Bazen de nereye gideceğini bilmeyen bir yolcuyum.


Bazen ne söylediğini bilmeyen bir mecnunum.
Bazen de ne yapacağını bilmeyen bir âcizim.


Bazen yıllarca okuduğu halde birşeyi bilmeyen bir câhilim.
Bazen de ilmin ve irfânın sahillerinde gezen bir seyyahım.


Bazen kendini iyilerden zanneden biriyim.
Bazen de iyiliğin yamaçlarına tırmanmaya çalışan bir iyilik arayıcısıyım.

Bazen bu fânî âlemde iyi günde olup, zahmetli günlerde olmayan insanlardan ziyade, bir ve birkaç dostu olan dost zengini nasipli bir kulum.
Yoksa insan olmak böyle bir şey mi?
Ne dersin "dost"um !..