Emanetçi gönlüme bir amansız ah düşer...
Sükût eden sabrıma dilsiz ah u zar düşer..!

Sûretine bakarken titrerim neden bilmem,
Sirâyeti görünce aklıma firar düşer...
Bir nefeslik lafzımda zikrime cânan düşer
Anlık suizannımda fikrime ferman düşer..!
İnleyen neyler gibi gamı şiar edinmem,
Zemheri ayazında gönlüme bir kor düşer..!

Efgân etmem, incinir, yâr benden pinhan düşer,
Kalır gitmez ah bende, gönlüme mihman düşer..!
Niceleri meşk ile kutlu saadet bulur,
Heyhat benim payıma sûkut-u hayâl düşer..!
Cân, yolunda bu ömrü zayi etse ne düşer,
Ol kudret kaleminden belki bâkî yâr düşer…
Firkâtte melâl yolcu vuslatta şâdan olur,
Âşığa inlemeden, ölümcül bir lâl düşer..!

Serap KADIOĞLU